Fear an tUisceadóir agus Bean Leo - Comhoiriúnacht Grá, Pósadh

Is féidir leat a bheith ag smaoineamh an bhfuil tú comhoiriúnach le duine is maith leat agus an ndéanfadh tú beirt lánúin mhaith uaireanta.D’fhéadfá a chreidiúint gurb é an t-aon bhealach le fáil amach ná leis an duine seo i ndáiríre, ach i ndáiríre tá bealach eile ann. Is féidir leat anailís astrology a úsáid chun do chomhoiriúnacht leis an duine seo a fháil amach.

Más mian leat sonraí beachta ní mór duit a gcairt réamhbhreithe a bheith agat chomh maith le do chairt féin.Féadfaidh tú do chomhoiriúnacht le duine eile a fháil amach trí chomparáid a dhéanamh idir na suíomhanna pláinéadacha i ngach ceann de do chairteacha réamhbhreithe agus na gnéithe atá á ndéanamh ag do pláinéid a chinneadh.Má tá gnéithe dearfacha á ndéanamh ag do pláinéid is comhartha maith é sin, ag tabhairt le fios gur féidir leis an gcaidreamh eadraibh a bheith seasmhach agus buan. Má dhéanann na pláinéid droch-ghnéithe, ní comhartha maith é sin, agus de ghnáth léiríonn siad coimhlint agus easaontais a fhágfaidh go dtiocfaidh deireadh leis an gcaidreamh seo sa deireadh.

Chun cairt astrology réamhbhreithe a dhéanamh, ní mór duit na sonraí beachta breithe (am cruinn na breithe, an dáta agus an áit bhreithe) a bheith agat don duine a bhfuil a chairt á dhéanamh agat. Mura bhfuil sonraí den sórt sin agat, is féidir leat a gcomhartha horoscóp a úsáid chun comparáid a dhéanamh, ach le beagán níos lú sonraí.

réamhbhreithe gealach pluto natal

Chun comparáid a dhéanamh bunaithe ar chomharthaí horoscóp, ní mór duit comparáid a dhéanamh idir tréithe do chomharthaí horoscóp agus a fheiceáil cé chomh comhoiriúnach agus atá tú beirt.Roinneann gach duine a bheirtear faoin gcomhartha horoscóp céanna, go leor tréithe frithpháirteacha, agus i gcásanna áirithe éireoidh leat do chomhoiriúnacht a chinneadh go mion, ar choinníoll go bhfuil an duine a bhfuil suim agat dul ann agus gur ionadaithe tipiciúla tú ar do chomharthaí stoidiaca.

Sa téacs seo, déanfaimid comparáid idir tréithe horoscóp an phoist tUisceadóir agus Leo baineann.

Fear an tUisceadóir

Is minic gur féidir le fear an tUisceadóir a bheith as láthair agus as fócas. Is minic a bhíonn, ach is dóichí ná a mhalairt nach bhfeictear ach mar sin iad. Is minic a bhíonn na fir seo ina gcuid smaointe, ag smaoineamh ar rudaí a bhfuil tábhacht mhór leo.Tá siad an-chruthaitheach agus de ghnáth bíonn siad gafa le tionscadail a rachaidh chun leasa go leor daoine ar bhealach éigin. Is anamacha cineálta iad na fir seo, réidh le cuidiú le duine ar bith atá i ngátar, cé go gceapfaí go héagórach go bhfuil siad fuar agus i bhfad i gcéin.

Is minic a bhíonn fir an tUisceadóir cúthail agus curtha in áirithe agus bíonn am ag teastáil uathu chun scíth a ligean sula n-osclaíonn siad do dhaoine.

Is minic go mbraitheann siad difriúil ó fhormhór na ndaoine agus is é fírinne an scéil go bhfuil siad difriúil. Is gnách go mbíonn na fir seo chun tosaigh ar a gcuid ama lena gcuid smaointe agus creideamh, agus ní féidir le go leor daoine iad a thuiscint agus glacadh leo mar atá siad.

Is físéalaí iad na fir seo ar féidir leo an todhchaí a fheiceáil go minic agus rudaí a shamhlú sula dtiocfaidh siad i gcrích.

Tá fear tipiciúil tUisceadóir an-chliste agus an-suimiúil. Is féidir leis na fir seo a bheith an-dhíreach agus uaireanta agus frithghníomhartha nach féidir a thuar. Nóiméad amháin a shíleann tú gur fear cúthail nó neamhláithreachta é, agus sa chéad cheann eile cloiseann tú é ag labhairt agus tuigeann tú go bhfuil sé go hiomlán os coinne ná mar a mhothaigh tú é.

Rialaíonn an pláinéad Úránas comhartha an tUisceadóir, ar pláinéad scriosta é, athruithe tobanna, iomarcacht, teicneolaíocht, agus neamh-intuarthacht, agus tugann sé na tréithe seo do na daoine a rugadh faoin gcomhartha seo.

Tá seans maith ann go mbeidh frithghníomhartha tobann orthu a chuireann iontas orthu siúd timpeall orthu go minic. Is féidir leo a bheith an-simplí ina gcuid tuairimí do dhaoine eile. Tá siad fíor agus macánta agus ní miste leo a lán daoine a ghortú lena gcuid focal. Níl droch-intinn acu taobh thiar de agus ní dhéanann siad ach toisc go labhraíonn siad a n-intinn go hoscailte agus nach bhfuil aon srianta orthu.

Uaireanta bíonn a gcuid smaointe agus creideamh chomh seafóideach le daoine óna dtimpeallacht go dtosaíonn a lán acu ag smaoineamh orthu aisteach nó fiú iad a sheachaint. Is cuma leis na daoine seo cad a cheapann daoine eile fúthu.

Iompraíonn siad de réir mar a bhraitheann siad agus níl srianta nó imní orthu faoi rialacha sóisialta. Is féidir leo a bheith ina reibiliúnach agus taitneamh a bhaint as iad féin a iompar os coinne na noirm shóisialta a nglactar leo.

Is minic a chuireann siad i gcoinne údaráis agus deireadh a chur lena gcuid post nó láimhdeachas iomlán a dhéanamh ina saol toisc nach n-aontaíonn siad le duine nó le rud éigin. Is fuath leo éagóir agus is minic a throidann siad ina choinne fiú ar a gcostas féin.

Tá fir an tUisceadóir cabhrach agus déanann siad seirbhís do dhuine ar bith a dteastaíonn a gcabhair uathu. Tiocfaidh an fear seo chun do tharrthála i lár na hoíche gan focal a rá. Is daonnóirí neamhleithleacha agus dílse iad. Is minic a bhíonn baint acu le heagraíocht charthanachta éigin nó le hinstitiúid éigin eile a bhfuil sé mar aidhm aici cabhrú.

Is breá le fir an tUisceadóir gníomhaíochtaí an-mhór, agus is minic a bhíonn siad i roinnt spóirt mhór nó gairmeacha urghnácha ina bhfuil a n-adrenaline ag caidéalú. Is minic gur píolótaí nó tiománaithe tástála iad na fir seo. Tá suim acu sa teicneolaíocht freisin agus is minic a roghnaíonn siad gairm éigin a bhaineann le forbairt theicneolaíoch.

Is minic a bhíonn deacrachtaí ag na fir seo scíth a ligean agus muinín a bheith acu as duine, go háirithe mná. Teastaíonn am uathu chun aithne a chur ar chailín sula gcinnfidh siad an bhfuil siad ag iarraidh dáta a thabhairt di nó nach bhfuil.

Is minic nach mbíonn siad an-mhothúchánach nó bíonn deacrachtaí acu a gcuid mothúchán a chur in iúl. Is minic a bhíonn fir an tUisceadóir ina gcairde ar dtús le cailín a dtugann siad dáta air níos déanaí. Ní maith leo go gcuirfí brú orthu i gcaidreamh agus is maith leo a gcuid ama a chaitheamh ag cinneadh.

Ceann de na príomhchúiseanna leis sin is ea an eagla atá orthu a saoirse agus a neamhspleáchas a chailleadh, rud is mó a chuireann luach orthu. Caithfidh siad a bheith cinnte go hiomlán faoi bhean chun cinneadh a dhéanamh tiomantas a thabhairt di. Sin é an fáth go bhfuil sé tábhachtach gan aon bhrú a chur air toisc go bhféadfadh sé éirí as agus imeacht.

30 uimhir aingeal a chiallaíonn

Tá siad ar eolas mar gheall ar a n-intuarthacht agus a gclaonadh i dtreo rudaí a chríochnú go tobann.

Is breá le fir an tUisceadóir mná cliste agus is é sin a mheallann go fírinneach iad. Is cuma leo faoi chúrsaí cuma agus a bhíonn cúram orthu faoi ghiotaí. Caithfidh siad meas a bheith acu ar intinn cailín le cinneadh a dhéanamh a bheith léi. Mura bhfuil sí ach go hálainn agus mura bhfuil aon chiall léi labhairt faoi, beidh díomá air agus de ghnáth ní dhéanfaidh sé aon rud a thriail léi.

Caithfear iad a spreagadh go hintleachtúil agus tagann spreagadh fisiceach níos déanaí.

Nuair a thiteann siad i ngrá le bean, éiríonn siad díograiseach agus dílis. Caithfidh siad cuid dá saoirse a choinneáil fiú nuair a bhíonn tiomantas dáiríre acu, agus ní féidir leo a bheith ach le bean a thuigeann an chuid sin dá pearsantacht.

Mura bhfuil bean in ann glacadh leis sin, beidh deacracht acu an caidreamh léi a chothabháil agus cuirfidh siad deireadh leis sa deireadh. Ní cluiche maith don fhear seo bean a bhíonn i gcónaí ag corraí, ag cáineadh agus ag clingy, agus is dóichí nach mbeidh deis aici a bheith in éineacht leis ar chor ar bith.

Bean Leo

Is minic gur bean chumhachta í an bhean Leo. Is féidir leis na mná seo a bheith lán díobh féin agus daoine a chur as a riocht lena ndearcadh, ach is minic go mbíonn cáilíochtaí suntasacha acu agus is minic a bhíonn tuillte go maith acu.

Tá na mná seo dírithe ar rath i ngach réimse dá saol, go háirithe a ngairmeacha beatha. Déanann siad a ndícheall slándáil airgeadais a sholáthar dóibh féin agus is minic a éiríonn leo saibhreas substaintiúil a fháil mar gheall ar a gcuid iarrachtaí féin.

Is cuma leo faoi chonstaicí nuair a bhíonn siad ar aon intinn faoi rud éigin. Déanfaidh siad aon rud is féidir agus dodhéanta a gcuspóir a bhaint amach. Tá na mná seo an-uaillmhianach agus ní ligfidh siad d’aon rud seasamh ina mbealach. De ghnáth éiríonn leo a stádas sóisialta a ardú fiú nuair a thagann siad ó chúlra measartha.

Is breá le mná Leo rath agus saibhreas, ach is breá leo freisin an stíl mhór agus an só a thugann siad isteach ina saol. Is breá leis na mná seo airgead a chaitheamh agus rudaí daor a cheannach. Creideann go leor de na mná seo (díreach cosúil le fir Leo) go bhfuil siad níos fearr ná an chuid eile de na daoine agus gur fiú go gcaithfí leo mar sin.

Níl uathu ach an chuid is fearr dóibh féin. Nuair a dhéantar iarracht stíl mhaireachtála só agus éadaí agus rudaí daor a bheith acu, bíonn go leor de na mná seo i gcontúirt airgeadais agus is minic a dhéanann siad damáiste mór dá n-airgeadas.

Tá an fonn atá orthu a thaispeáint do dhaoine a bhfuil an méid atá acu chomh láidir, go ndéanann a lán acu dearmad gur stíl mhaireachtála é nach bhfuil siad in ann a íoc. Tugann tubaiste airgeadais agus féimheacht uaireanta iad iompar den sórt sin.

Tá na mná seo an-paiseanta faoi gach rud a dhéanann siad. Is minic go mbíonn pearsantachtaí ard acu ar breá leo a bheith i lár an aird. Tá coimpléasc barr feabhais ag go leor acu.

Caithfidh a fear a bheith an-rathúil agus uaillmhianach, mar atá siad. Cé gur gnách go mbíonn na mná seo in ann soláthar a dhéanamh dá stíl mhaireachtála só agus thaitneamhach, tá súil acu go mbeidh a bhfear in ann é sin go léir a sholáthar dóibh, agus níos mó.

Ní mheallann siad fir nach bhfuil suim acu sa todhchaí agus nach bhfuil uaillmhian acu a bheith rathúil ina ngairm nó ina ngnó.

Féadann a bhféin-lárnaithe fadhbanna a chruthú dóibh i gcaidrimh le fir agus le daoine i gcoitinne toisc go bhfuil claonadh iontu díriú orthu féin agus ar a gcuid riachtanas agus mianta.

Níl aon duine ag iarraidh duine nach bhfuil cúram orthu ach agus nach dtugann aird ar riachtanais a bpáirtí. Is minic nach mbíonn na mná seo ar an eolas faoi cé chomh dírithe agus atá siad ar a bhfuil uathu agus a theastaíonn uathu agus déanann siad dearmad ar gach duine eile.

Is féidir leis an dearcadh ceannasach atá acu agus an gá atá acu a bheith ceart i gcónaí a bheith greannmhar d’fhormhór na bhfear, a mbíonn claonadh aici í a sheachaint. Caithfidh sí ealaín na trua a fhoghlaim agus aird a thabhairt ar dhaoine eile, ar athrú. Níl gach bean Leo mar an gcéanna, ach tá na tréithe diúltacha seo ag go leor acu, agus ní mór dóibh oibriú chun fáil réidh leo ar mhaithe leo féin.

Is breá leis na mná seo fir paiseanta mar tá siad an-paiseanta freisin. Tá intimacy an-tábhachtach dóibh, agus ba mhaith leo go mbeadh cuma mhaith ar a bhfear. Tugann siad a lán airde ar an mbealach a bhreathnaíonn siad agus is breá leo aird a mhealladh leis an mbealach a ghléasann siad agus a stíl phearsanta, agus b’fhearr leo go mbeadh tréithe comhchosúla ag a bhfear.

Cé go mbíonn sé deacair déileáil leo uaireanta, bíonn croíthe cineálta ag na mná seo agus de ghnáth bíonn siad réidh le cuidiú le daoine.

nód ó dheas sa leabharlann

Bíonn go leor acu ag bragáil faoi sin ina dhiaidh sin, ach tá mná Leo ann a chabhraíonn go heisiach as cineáltas a gcroí agus a dhéanann go neamhleithleach, gan a bheith ag súil le haon rud ar ais. Is fíorchairde iad go leor de na mná seo, greannmhar, agus spraoi a bheith thart.

Tá siad an-chumasach agus bainistíonn siad a saol príobháideach agus gairmiúil a eagrú go maith.

Comhoiriúnacht Grá

De ghnáth ní bhíonn fear an tUisceadóir ná mná Leo comhoiriúnach mar lánúineacha.

Tá pearsantachtaí agus leasanna éagsúla acu. Cé nach bhfuil mórán suime aige i ngnéithe ábhartha an tsaoil, is féidir léi a bheith imníoch le rudaí ábhartha agus saibhreas a fháil.

Ní maith leis daoine glórach agus féin-shúite, agus is féidir léi a bheith an-ard agus an-féin-ídithe agus santach. Ní hé an fear seo an cineál a mbeadh sí bródúil as a bheith ag féachaint air, agus níl aon mhealladh aige dá iompar bragála.

Is dóigh go rachaidh an bheirt seo i gcoimhlintí agus easaontais agus is dóigh go dtiocfaidh deireadh lena gcaidreamh mar gheall air sin. Más ionadaithe tipiciúla iad ar a gcuid comharthaí, ní dócha go dtosóidh an caidreamh eatarthu ar chor ar bith.

Comhoiriúnacht Pósta

Ní ábhar pósta iad fear tUisceadóir ná bean Leo ach an oiread.

ag rith i mbrionglóid

Tá pearsantachtaí contrártha ag an mbeirt seo (tá an tUisceadóir agus Leo os coinne comharthaí sa Stoidiaca) agus ní aontaíonn siad le mórchuid na rudaí, mura bhfuil roinnt tionchair eile acu a neodraíonn drochéifeachtaí a gcuid comharthaí neamh-chomhoiriúnacht.

Bíonn fadhbanna acu comhthuiscint a fháil faoin gcuid eagraíochta sa phósadh.

Cuirfidh sí as dó leis an gclaonadh atá aici smacht a fháil air agus a toil a fhorchur air, agus gach seans go ndéanfaidh sé iarracht í a sheachaint seachas í a throid; de ghnáth, nuair a éiríonn rudaí dosháraithe don dá thaobh nó díreach do cheann amháin acu, cuirtear deireadh leis an aontas pósta.

Ní dócha go dtarlóidh an pósadh seo ar an gcéad dul síos.

Cairdeas

Ní dócha gur cairde iad an bheirt seo ach an oiread. Tá a pearsantacht sáraitheach dó, agus is minic a bhíonn sé trom agus uaireanta seachnónach.

De ghnáth measfaidh sí go bhfuil sé aisteach agus deacair a thuiscint. Níl leasanna comhchosúla acu agus go minic ní thugann siad faoi deara a chéile fiú.

Fíricí Cool

Tá stíl phearsanta uathúil ag fear an tUisceadóir, rud a chiallaíonn go minic nach bhfuil stíl aige ar chor ar bith agus nach bhfuil cúram air faoi éadaí agus na rudaí atá á gcaitheamh aige, agus nach bhfuil sé ar intinn aige ach a bheith compordach.

Ar an láimh eile, b’fhéidir go gcaithfeadh bean Leo fortún chun a stíl a chruthú. Is minic a bhíonn suim aici in éadaí agus sna treochtaí faisin is déanaí.

Achoimre

Ní mheaitseálann fear an tUisceadóir ná bean Leo go maith ar chor ar bith.

Is minic a bhíonn a gcuid difríochtaí chomh mór sin, go mbíonn coinbhleachtaí eatarthu. Is fearr gan bacadh lena chéile.