Brí an Bhíobla ar Iníon i mBrionglóid

Is é an teaghlach an chúis chaighdeánach, sa Bhíobla agus i saol na n-aislingí araon. Ón áit sin, is féidir linn bríonna iomadúla a bhaint as brionglóidí den sórt sin, a fheictear trí lionsa an Bhíobla nó roinnt eile, atá chomh corraitheach agus cén fáth nach oideachasúil iad.Nuair a léimid an Leabhar Naofa, is féidir linn a fheiceáil go dtugann sé an oiread sin leideanna luachmhara maidir le saol sona an teaghlaigh agus caidreamh inmheánach laistigh den teaghlach féin. Istigh ann, is féidir linn na focail a fháil faoin gcaoi a mbunaíonn Dia domhan nua agus an Domhan a iompú ina mhórshiúl. Ansin freastalóidh gach teaghlach air agus beidh siad sásta (nochtadh 21: 3, 4).

Tá sé fíor-chompordach a fhios a bheith againn go bhfuil todhchaí den scoth ag fanacht linn agus go dtosaíonn gach duine ó theaghlach sona.Ach is féidir linn taitneamh a bhaint as saol sona teaghlaigh cheana féin má chuireann muid an t-abhcóide a thugann Dia dúinn trína Bhriathar, an Bíobla - i bhfeidhm - ní bhíonn sé éasca i gcónaí.Tá daoine peacach, agus níl sé neamhchoitianta do dhaoine gníomhais uafásacha a dhéanamh dá ngaolta, daidí dá n-iníonacha, dá máithreacha, srl.

leo gealach gabhar na gréine

Baineann an Bíobla go mór le ceisteanna iomadúla tuismitheoirí-leanaí, ag aithint nach mbíonn sé an-éasca uaireanta do dhaoine óga a bheith umhal dá dtuismitheoirí.

Mar sin féin, tá Dia ag súil leis seo uathu (Seanfhocail 1: 8; 6:20), agus is cuid den turas é freisin.Anseo tagaimid ar an gcúis atá le feiceáil i ndomhan an aisling - an iníon, mar chúis scartha amháin ón teaghlach ar fad.

Feictear dó mar eiseamláir na bua agus croílár an linbh i go leor cultúir ar fud an domhain, agus mar sin tá bríonna spéisiúla le cúis iníon freisin nuair a bhíonn sí le feiceáil i mbrionglóidí.

Creideann cuid go bhfuil sé indéanta an t-anam a fheiceáil i bhfoirm cailín (atá le feiceáil i mbrionglóid mar iníon), agus is féidir le daoine áirithe ó shaol eile iompú ina leanaí.Is í an cheist, cad a chiallaíonn sí nuair a fheictear iníon mar shiombail i mbrionglóidí? An comhartha maith nó drochchomhartha é? Cad a deir sé, de réir léirmhíniú an Bhíobla?

Brí agus Siombalachas

Tá iníon mar chúis aisling coitianta, is cuma má tá iníon ag an duine a bhfuil a leithéid de aisling aige nó nach bhfuil. Is féidir le fiú leanaí nach bhfuil i bhfad ina dtuismitheoirí taithí a fháil ar aislingí den sórt sin.

Ceann de na leaganacha is coitianta d’aisling den sórt sin is ea an ceann ina bhfeiceann tú iníon marbh atá beo i ndáiríre. Eagla ar gach tuismitheoir beo ar an saol seo - cailliúint linbh, go háirithe iníon.

Tá aisling den sórt sin ag rá leat dul isteach i gcéim nua sa saol agus iarracht a dhéanamh a bheith chomh ullmhaithe agus is féidir leat. Deir an Bíobla go léiríonn an aisling faoin iníon marbh intinn bhuartha an duine a bhfuil a leithéid d’aisling aici, agus léiriú an eagla go gcuirfimid deireadh leis, in éineacht lenár gcumas cruthú, a bheith daonna.

synastry mearcair conjunct mars

Ní mór dóibh siúd a aislingíonn iníon, agus nach bhfuil páistí dá gcuid féin acu, a fhios go léiríonn aisling den sórt sin a n-imní ardaithe, a thagann ón gcúis anaithnid.

Má tá iníon agat i ndáiríre agus má tá aisling agat di, taispeánann aisling den sórt sin nach bhfuil cúram agus tacaíocht leordhóthanach agat ó do leannán nó ón duine a roinneann tú an saol leis.

I leagan d’aisling ina bhfeiceann tú iníon ina haois níos óige (anois tá sí uile fásta suas), is í an aisling seo siombail na rudaí maithe a thiocfaidh, agus bhí siombalachas maith aici freisin de réir an Bhíobla.

Chomh maith leis sin, cuirtear leis má tá an iníon i mbrionglóid i ndroch-chaoi, brónach, srl., Is í an aisling sin siombail an dúil i leith rudaí nár tháinig i gcrích, agus theastaigh uait iad chomh dona. Má tá an iníon i do bhrionglóidí sásta, ansin tá an t-am scíthe sonas os do chomhair, agus má tá sí ag caoineadh, ansin tá roinnt eispéiris a athraíonn an saol os do chomhair.

Is leanúnachas í siombalachas iníon - agus aithnítear í sa Bhíobla - is leanúnachas í de líne baineann an chinnidh, corpas na tairisceana, na cosúlachta, grá an teaghlaigh, agus aistriú na taithí.

Deir an Bíobla, nuair a bhíonn aisling ag athair faoina iníon, gurb í aingeal an Chaomhnóra í, comhartha ón bhFlaitheas fiú. Is é an comhartha a labhraíonn dóchas, éachtaí nua, dul chun cinn - nó é a chailleadh, i leagan éigin den aisling seo.

Más í an mháthair an duine a aislingíonn iníon, d’fhéadfadh go léireodh sé seo imní, saol crua, diúltachas, ach dóchas agus an mothú freisin nach bhfuil aon cheangal níos mó ná an ceann idir an mháthair agus a leanbh, sa chás seo, iníon.

B’fhéidir go dtiocfaidh tábhacht níos mó na hiníne ansin, mar shampla ansin nuair a bhíonn brionglóid ag duine faoi mhic nó mac, go bhfuil tuiscint ann go bhfuil sé níos éasca an mac a chailleadh ná an iníon a chailleadh ó tharla gurb í an ceann atá leochaileach, gan chosaint.

synastry neptune cearnach na gréine

Mar sin, ar bhealach siombalach, tá eagla ar aislingí faoi chailliúint iníon go bhféadfaimis an rud a fheicimid ionainn féin a chailleadh mar leochaileach, tairisceana gan chosaint, chomh maith lenár bhfórsa creational.

Díchódú Ciall an Bhíobla le hiníon i mbrionglóid

Bhí luach ar an iníon mar creidtear go dtabharfadh sí sonas isteach sa teaghlach, agus ansin in aimsir na patriarchaithe, ní raibh a breith chomh inmhianaithe le breith buachaill. Agus ar an gcúis sin, tá a siombalachas i mbrionglóidí níos troime.

Uaireanta taispeánann an aisling fúithi mianta ceilte plean pearsanta. Taispeánann sé ár leochaileacht, eagla go bhféadfaimis a bheith gortaithe, fonn orainn a bheith cosanta ón dochar ón taobh amuigh.

Is fadhb í iníon a fheiceáil i mbrionglóid a thiocfaidh ina lúcháir ansin. Deirtear i leagan éigin de léirmhíniú an Bhíobla ar an aisling seo.

Caithfear roinnt sonraí a chur san áireamh, mar a léiríodh an iníon sa aisling.

Ar tháinig an iníon fásta beag? Má tá sí beag, ansin beidh roinnt míshástachta lena cuid gníomhaíochtaí ina cúis imní dá todhchaí. D’fhéadfadh go mbeadh do shaol agus d’fhórsa créachtaithe i gcontúirt.

Má tá sí suntasach, ansin tá fadhbanna ann atá deacair a réiteach.

Ach, is féidir an aisling faoi iníon a cheangal leis an bpróiseas foghlama freisin - labhraíonn an Bíobla go soiléir faoi. Deir an leabhar Naofa go bhfoghlaimíonn leanaí rud ó Íosa freisin. Ón sampla atá aige, feicim cad a chiallaíonn sé a bheith umhal do thuismitheoirí. Labhraím mar a mhúin an tAthair dom, a dúirt Íosa, ansin chuir sé leis, déanaim i gcónaí an rud a thaitníonn leis. - Eoin 8:28, 29. Mar sin bhí Íosa i gcónaí umhal dá Athair neamhaí.

Foghlaimímid ón mBíobla go bhfuiltear ag súil go n-éistfidh leanaí lena dtuismitheoirí. (Léigh Eifisigh 6: 1-3.) Cé go raibh Íosa foirfe mar leanbh, bhí sé umhal dá mháthair Muire agus dá leasathair Iósaef, a bhí neamhfhoirfe. Chuir sé seo go cinnte le sonas a muintire. - Lúcás 2: 4, 5, 51, 52.

Anois, is rud amháin í a bheith umhal, agus uaireanta taispeánann iníon i mbrionglóid mar léiriú ar thréimhse trioblóide, beag ach míthaitneamhach.

De réir an Bhíobla, tuar a leithéid de bhrionglóid go bhfuil an tréimhse dheacair caite, go bhfuil grá agus comhaontú frithpháirteach i láthair.

Bí ar an eolas faoi bhrionglóid ina bhfuil an iníon tinn i mbrionglóid mar gheall ansin tá athrú chun measa ag teacht ag do dhoras, agus níl tú ullmhaithe riamh. Ach is féidir leat rud éigin a fhoghlaim uaidh, is é sin cinnte.

Is é seo an t-athrú a bhaineann leis na codanna is doimhne dár ndaoine, agus is é sin an fáth go bhfuil tábhacht mhór ag brionglóidí den sórt sin.

An teachtaireacht atá taobh thiar den Aisling agus Comhairle seo

Mar a d’fheicfeá, tá tábhacht le teaghlaigh; tá gach ball den teaghlach agus a gcaidreamh (le blas ar conas iad a fheabhsú, an rud atá ceart, agus an rud nach bhfuil) i láthair sa Bhíobla.

D'éist Íosa lena Athair neamhaí fiú nuair a bhí sé casta dó. Nuair a bhí Dia ag súil leis uair amháin go ndéanfadh sé rud nach raibh éasca ar chor ar bith, d’fhiafraigh Íosa dó, Tóg an cupán seo díom. Agus fós rinne sé an rud a d’iarr an tAthair air. Cén fáth? Toisc gur chreid sé gurbh fhearr a bhí a fhios ag an Athair sa chás sin (Lúcás 22:42). Nuair a bhíonn siad umhal, is féidir le páistí lúcháir a dhéanamh ar a dtuismitheoirí agus ar a n-Athair neamhaí - tá sé scríofa sa Bhíobla.

tréithe mná gealach sagittarius

Tá an bhaint atá ag iníon le baill teaghlaigh ar cheann de na hábhair sa Bhíobla freisin - deir sé nach bhfuil eagla uirthi roimh an dtrioblóid atá le teacht.

Nuair a bheidh tú déanta, cuirfidh siad ar do shuaimhneas tú mar dhuine a bhfuil an-áthas air agus cuirfidh sé a lán iontas taitneamhach ort.

Is fusa fadhbanna teaghlaigh a réiteach nuair a chuirtear an chomhairle ó na Scrioptúir Naofa i bhfeidhm. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh an teaghlach sásta mar ansin cruthaímid domhan níos fearr i gcoitinne agus comhlíonaimid a mhian.

Éilítear ar thuismitheoirí a gcuid leanaí a theagasc (Seanfhocail 22: 6). Ba chóir don athair a theach féin a bhainistiú go maith. - 1 Tiomóid 3: 4, 5; 5: 8. Agus táthar ag súil go n-éistfidh leanaí lena dtuismitheoirí (Colosaigh 3:20). Ós rud é nach bhfuil aon duine foirfe, déanfaimid botúin uaireanta.

Nuair a tharlaíonn sé sin, déanaimis a bheith umhal agus gabh leithscéal - is í an chomhairle is fearr is féidir linn a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm sa saol.

Ag cur deireadh le comhairle dóibh siúd go léir a raibh a leithéid de aisling acu - taispeáin dóthain cúraim agus aire do do ghaolta; is iadsan leanúnachas na linne, an iníon go sonrach. Nó dóibh siúd atá tairisceana agus ar eagla na heagla.