Gealach Ailse Sun Ailse - Pearsantacht, Comhoiriúnacht

Déanann ár nGrian agus ár nGealach cur síos ar chodanna dár bpearsantacht. Cé go ndéanann an Ghrian cur síos ar ár taobh réasúnach agus ar an mbealach a ndéanaimid muid féin a chur i láthair an domhain lasmuigh, déanann an Ghealach cur síos ar ár taobh neamhréasúnach, ar ár bheith istigh agus ar ár n-intinn fho-chomhfhiosach.Ní eol dúinn ach a n-ábhar agus na daoine is gaire dúinn.

Nuair a bhíonn an ghrian agus an ghealach ag duine sa chomhartha céanna, méadaítear tionchar an chomhartha sin ar an duine agus bíonn tionchar láidir aige ar phearsantacht an duine sin.Is gnách go mbíonn daoine a bhfuil an Ghrian agus an Ghealach orthu in Ailse an-mhothúchánach agus íogair. De ghnáth bíonn siad an-fhorchoimeádta agus cúthail, agus ní ligtear do dhaoine teacht in aice leo sula mbíonn eolas maith acu orthu.Tá eagla orthu go ngortófar iad agus is é sin a mheallann siad go minic ina saol. Is minic a bhíonn na daoine seo neamhchinnte agus gortaítear a gcuid mothúchán go héasca.

Is minic a bhíonn a n-éiginnteacht ina gcúis leo a bheith ag súil le hionsaithe, feall, nó aon iompar míthaitneamhach eile ó dhaoine eile, agus fágann sin go bhfuil siad snapach agus ag ionsaí agus ag cúisiú daoine ar chúis ar bith.

Ní tharlaíonn sé seo go minic, ach nuair a dhéantar é, is eispéireas an-áiféiseach é. Tarlaíonn sé go minic go meallann na daoine seo an t-iompar a bhíonn eagla orthu ó dhaoine eile.Ní dhéanann siad dearmad ar maslaí agus ar mhí-úsáid agus is féidir leo é a choinneáil i gcoinne an duine sin ar feadh i bhfad, fiú ar feadh an tsaoil.

Is minic a bhíonn daoine le Sun and Moon in Cancer an-chruthaitheach agus bíonn go leor scileanna agus buanna ealaíne acu. Is minic a roghnaíonn siad roinnt ealaíon agus ceardaíochta dá ngairm. Is féidir leo a bheith ina bpéintéirí an-chumasach freisin.

Is breá le go leor acu cócaireacht agus taitneamh a bhaint as béilí a ullmhú dóibh féin agus do dhaoine eile. Is breá leo daoine a dhéanamh sona agus de ghnáth bíonn siad neamhleithleach maidir le cuidiú le daoine eile. Cuidíonn siad go airgeadais agus trína gcuid oibre.Is féidir leo a bheith ina gourmands iontach. Is breá leis na daoine seo ithe de ghnáth, rud a bhíonn le feiceáil go minic ar a gcorp. Bíonn deacrachtaí ag go leor acu a bheith róthrom agus is minic a bhíonn siad ar aistí bia agus ar réimeanna aiste bia.

Tá fadhb acu maidir lena ndearcadh i leith bia. Is breá leo a bheith ag ithe agus ní féidir leo iad féin a rialú maidir le bia.

aingeal 10/10

Is iondúil go mbíonn na daoine seo an-spéisiúil agus bíonn an-ghreann iontu. Is breá leo daoine eile a chur ag gáire, agus tá scileanna aisteoireachta nó scileanna pearsanaithe ag go leor acu freisin.

Féadfaidh siad a bheith cúthail (de ghnáth), nó is féidir leo a bheith an-oscailte agus furasta teagmháil a dhéanamh leo. Folaíonn an dá dhearcadh seo a mothú inmheánach ar neamhshlándáil agus fonn orthu go nglacfaí leo chomh maith le heagla diúltaithe.

Is daoine cineálta cineálta iad, a bhfuil grá ó chroí acu do dhaoine eile agus is breá leo cabhrú leo.

leo bean taurus fear lánúineacha cáiliúla

I gcomhcheangal lena n-eagla agus a n-insecurities, déanann sé sin duine atá seans maith go n-athraíonn sé giúmar go minic, rud nach féidir a mhíniú dóibh freisin.

Is breá leo a bheith ag freastal ar dhaoine eile, agus ar an ábhar sin is minic a roghnaíonn siad gairm inar féidir leo é sin a dhéanamh agus maireachtáil a dhéanamh. Is minic a bhíonn siad i ngnó na mbialann, nó sa turasóireacht.

Is breá leo an tslándáil a sholáthraíonn airgead dóibh. Tá siad go maith ag sábháil agus ag infheistiú airgid. Tá siad go maith freisin ag déanamh iad. Tá tuiscint mhaith acu ar ghnó agus ar infheistiú sna deiseanna cearta.

Is cineálacha baile iad na daoine seo. Is breá leo uisce agus is minic a bhíonn a dtithe in aice le huisce. D’fhéadfadh teach uisce a bheith acu freisin.

Is breá leo a gcuid airgid a infheistiú in eastát réadach agus go minic éiríonn leo a lán sealúchas ábhartha a charnadh a thugann an tslándáil a theastaíonn uathu a bheith acu. Is iondúil go n-éiríonn leo agus go bhfuil siad saibhir ó thaobh airgeadais de.

Is breá leo a gcuid ama a chaitheamh sa bhaile agus taitneamh a bhaint as a chompord. Is breá leo daoine agus a gcuideachta; de ghnáth is cuideachta daoine roghnaithe a bhfuil aithne mhaith acu orthu agus is breá leo am a chaitheamh leo chomh maith le cuideachta a muintire.

Is óstach den scoth iad a thaitníonn le siamsaíocht a thabhairt dá n-aíonna agus bia blasta a ullmhú dóibh.

Tréithe Dea

Tréithe maithe na Gréine in Ailse agus an Ghealach in Ailse:

- milis, cineálta, tuiscint mhaith ar ghreann, íogair, mothúchánach, neamhleithleach, cabhrach, taitneamh a bhaint as daoine a dhéanamh sona, suimiúil, tuiscint mhaith ar ghreann, óstach den scoth, go maith ó thaobh airgeadais, freagrach, go maith le hairgead, cineálacha teaghlaigh agus tí, tairisceana , tuisceanach, cosanta, cothaithe, srl.

Droch-tréithe

Tréithe maithe na Gréine in Ailse agus an Ghealach in Ailse:

- neamhchinnte, ró-mhothúchánach, clingy, ngéarghátar, iontaofa, cúthail, forchoimeádta, eagla ort gortaithe, gruama, ró-chumasach, srl.

Gealach ‘Ailse’ Sun ‘Ailse’ i nGrá agus i bPósadh

Is iondúil go mbíonn daoine a bhfuil a ghrian agus a ngealach i gcomhartha Ailse mothúchánach agus an-íogair, tréithe a dhéanann siad iarracht a cheilt go minic. Éilíonn a n-íogaireacht comhpháirtí atá an-mhothúchánach freisin agus a thuigeann a ngá le gean agus léiriú an ghrá.

Is féidir leo a bheith ceangailte go mór lena gcomhpháirtithe agus iad féin a iompar i ngéarghátar. Ní rogha mhaith iad do dhuine nach bhfuil fulangach le hiompar den sórt sin.

Níl daoine a bhfuil grá acu dá saoirse agus dá neamhspleáchas agus nach dteastaíonn uathu a gcuid ama go léir a chaitheamh i gcuideachta a gcomhpháirtithe oiriúnach do dhuine leis an socrúchán seo.

ag brionglóideach faoi athair marbh

Is fearr leo tairngreacht agus léiriú socair ar mhothúcháin seachas paisean amh. Tá na daoine seo an-íogair agus ba chóir go gcaithfí go cúramach leo. Má ghortaíonn a bpáirtí iad d’fhéadfadh go dtiocfadh siad an-searbh agus cúlú ina mblaosc.

Cuimhneoidh siad ar an mbrath go ceann i bhfad agus is dóichí go scarfaidh sé a gcaidrimh amach anseo.

Is breá leis na daoine seo a dteach níos mó ná rud ar bith. Is breá leo am a chaitheamh ann, é a mhaisiú, crochadh thart lena gcairde, a dteaghlach a thógáil, scíth a ligean, srl. Is é an páirtí idéalach atá acu ná duine a roinneann an grá seo leo.

Níl siad an-shóisialta agus is minic a roghnaíonn siad comhpháirtithe a bhfuil roghanna comhchosúla acu. Is é an cás idéalach atá acu ná an bheirt acu ag snagadh sa bhaile, ag féachaint ar scannán nó ag ullmhú roinnt bia le chéile.

Tá dearcadh traidisiúnta acu ar chaidrimh agus b’fhearr leo a gcaidreamh a chur ar bhonn foirmiúil trí na gealltanais phósta a rá. Aislingíonn siad faoi phósadh riamh ó aois an-óg agus is minic a phósann siad óg.

Rud eile a mbíonn brionglóid ag na daoine seo air go minic ná teaghlach mór. Tá na daoine seo an-ceangailte lena dteaghlach agus de ghnáth bíonn fonn orthu a dteaghlach féin a bhunú a luaithe is féidir.

Is minic a phósann na daoine seo óg sa saol agus bíonn siad ina dtuismitheoirí ag aois óg. Is tuismitheoirí comhbhácha agus milis iad a dhéanann gach rud chun a gcuid leanaí a dhéanamh sona. Tá siad an-ceangailte lena gcuid leanaí agus is é a dteaghlach an ceann is tábhachtaí dóibh.

Mar thuismitheoirí, is féidir leo a bheith ró-chumasach agus a gcuid leanaí a mhúchadh lena gcúram. Tá seans maith ag cuid de na daoine seo (fir agus mná araon, ach mná de ghnáth) a srón a chur i ngnó a leanaí agus a chur orthu labhairt gach mionsonra faoina saol agus na rudaí a tharlaíonn dóibh.

Cé nach gá gur drochrud é sin agus go bhfuil sé i gceist sábháilteacht na leanaí a chosaint, is féidir leis a bheith sáraitheach fós dá leanaí a bhraitheann go bhfuil siad á rialú agus nach bhfuil a spás agus a bpríobháideacht féin acu.

Is soláthraithe maithe iad na daoine seo. Tá sé de chumas ag fir agus mná a bhfuil an socrúchán seo acu airgead a thuilleamh agus a shábháil. Tá siad go maith freisin ag infheistiú ann, in eastát réadach de ghnáth.

Tá ceann amháin de dhá theach le spáráil ag go leor acu, ar eagla na heagla. Caithfidh siad a bheith slán ó thaobh airgeadais de agus cuireann sin ar a suaimhneas iad.

Is féidir le cuid de na daoine seo (mná de ghnáth) a bheith seans maith ar iompar cleithiúnach agus brath go hiomlán ar a gcomhpháirtithe as a bheith ann. Is iad a gcomhpháirtithe an t-aon soláthraithe atá acu agus tá siad compordach go leor leis an bhfíric sin.

De ghnáth ní hamhlaidh atá, agus glacann siad páirt in éineacht lena gcéilí sna costais a bhaineann le maireachtáil fhrithpháirteach agus le tógáil a dteaghlaigh.

An Cluiche is Fearr don Ghealach ‘Ailse’ Sun ‘Ailse’

Teastaíonn comhpháirtí ó dhaoine a bhfuil an Ghrian agus an Ghealach orthu i gcomhartha Ailse a thuigfidh a nádúr mothúchánach agus a n-íogaireacht.

Teastaíonn duine uathu freisin a thuigfidh a gcuid giúmar agus claonadh chun freagairt go huafásach i roinnt cásanna a tharlaíonn mar gheall ar a neamhshlándáil nádúrtha agus a mothúcháin neamhdhóthanachta.

Caithfidh pearsantacht láidir mhuiníneach a bheith ag a bpáirtí agus a bheith tacúil leo, agus iad a spreagadh chun a n-uaigneas nádúrtha a shárú agus a muinín a thógáil.

Beirtear na comhpháirtithe is fearr don duine seo i gcomharthaí talún agus uisce. Is féidir leo a bheith in ann iad a thuiscint agus comhbhrón a dhéanamh leo.

B’fhéidir nach smaoineamh maith a bheadh ​​i gcomharthaí dóiteáin agus aeir, mura bhfuil tionchar tine nó aeir éigin ag na daoine seo ina gcairt réamhbhreithe, agus sa chás sin beidh a bpearsantacht rud beag difriúil leis an gceann a ndearna muid cur síos air.

Murab amhlaidh an scéal, ní hionann na comharthaí seo agus duine le Sun / Moon in Cancer toisc nach bhfuil go leor trua agus íogaireachta acu chun a nádúr a thuiscint agus tacú leis.

Achoimre

Tá daoine le Sun agus Moon in Ailse an-mhothúchánach agus íogair.

Tá nádúr íogair acu a ghortaítear go héasca, agus is é sin an fáth go bhfuil na daoine seo an-aireach faoi chaidrimh le daoine eile. Ní ligfidh siad do dhaoine gar dóibh sula bhfaigheann siad an deis aithne mhaith a chur orthu.

Nuair a ghortaíonn duine iad, bíonn claonadh acu a gcuid créachtaí a iompar ar feadh i bhfad agus bíonn eagla orthu scíth a ligean agus a bheith i gcaidreamh arís.

Sin é an fáth go bhfuil seans maith ann go mbeidh siad ag cúlú agus ag fadú iad féin aon uair a bhíonn siad i staid neamhchoitianta.

Teastaíonn tacaíocht mhothúchánach ó na daoine seo agus duine a thuigfidh a gcuid giúmar agus athruithe giúmar go minic. Is féidir leo a bheith an-neamhchinnte agus diúltú iad sin a admháil. Níl siad an-shóisialta agus bíonn claonadh acu crochadh thart ar bhaill a dteaghlaigh agus ciorcal dlúth cairde.

Is é an spraoi idéalach atá acu ná rud a thaitníonn leo sa bhaile a dhéanamh.

Is breá leo cócaireacht agus ithe bia maith agus is minic a dhéanann siad sin mar chaitheamh aimsire nó mar ghairm. Is breá leo cócaireacht a dhéanamh dóibh féin agus dá ngaolta.

gealach taurus gréine ailse

Is comhpháirtithe dílis díograiseacha iad na daoine seo agus tuismitheoirí iontacha.

De ghnáth ní bhíonn siad an-paiseanta agus is fearr leo tairngreacht. Is soláthraithe maithe iad agus is minic a éiríonn leo níos mó ná a ndóthain a sholáthar dá dteaghlach.