Aisling an Athar Marbh - Brí agus Siombalachas

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal

Is taobh doscartha den saol an bás agus an bás agus go luath nó mall caithfidh gach duine againn teacht chun réitigh leis an gcinnteacht go bhfaighidh muid féin agus gach duine a bhfuil grá nó cúram againn bás sa deireadh.

Is é an smaoineamh agus an taithí is gortaithe ná an taithí ar dhuine gar a chailleadh go háirithe tuismitheoir a chailleadh.

Aislingí faoi thuismitheoirí

Tá brionglóidí faoi thuismitheoirí i measc na mbrionglóidí is coitianta a bhíonn ag daoine cibé an bhfuil caidreamh maith nó olc acu leo.Is minic gur léiriú iad na brionglóidí seo ar réaltacht an duine, ach go minic bíonn brí agus teachtaireacht dhomhain shíceolaíoch acu don duine. Nochtann siad staid mhothúchánach agus riachtanais reatha an duine.Toisc gurb iad ár dtuismitheoirí ár bpríomhchosantóirí agus ár gcaomhnóirí ón nóiméad a bheirtear muid, is gnách linn iad a bhrath sa ról sin ar feadh i bhfad agus is minic a choinníonn siad sa ról sin le linn a saolré ar fad.

Is minic a nochtann brionglóidí faoi thuismitheoirí ár ngá le slándáil, sábháilteacht, comhairle nó cúnamh de chineál éigin. Is minic a chasann muid ar ár dtuismitheoirí le haghaidh tacaíochta agus cosanta sna hamanna is deacra agus nuair a bhíonn amhras mór romhainn agus sin an fáth go dtugann siad faoin ról sin inár mbrionglóidí freisin.

Is minic a nochtann aisling faoi thuismitheoir an gá atá le tacaíocht i gcás éigin atá os ár gcomhair. D’fhéadfadh sé go nochtfadh sé fonn filleadh ar shábháilteacht agus ar mhíchúram ár n-óige nuair a thug ár dtuismitheoirí aire do gach rud agus nach raibh aon imní agus imní orainn.Uaireanta nochtann an aisling faoi thuismitheoir mian an duine a bheith neamhspleách agus é féin a shaoradh ó thionchar duine, ní amháin faoi thionchar a thuismitheoirí, ach freisin faoi thionchar roinnt daoine nó cúinsí eile ina saol.

Is siombail de threoir, grá, cumhacht, tacaíocht agus buíochas iad tuismitheoirí i mbrionglóidí; nuair a bhíonn siad le feiceáil i mbrionglóid a d’fhéadfadh do chuid imní faoina bhfolláine a nochtadh agus eagla go gcaillfidís iad.

Is siombail iad de rath agus sonas i bhformhór na gcásanna.

Aislingí faoi thuismitheoirí marbhaTá bás tuismitheora ar cheann de na heispéiris is suaití i saol gach duine beag beann ar aois an duine agus aois an tuismitheora. Tá ár dtuismitheoirí i measc na ndaoine is luachmhaire agus is tábhachtaí inár saol agus is féidir an pian a chailliúint a bheith do-ghlactha.

Is minic gur léiriú iad brionglóidí faoi thuismitheoir marbh ar an dúil atá againn i leith a gcuid comhairle agus tacaíochta, rud a chailleann muid go minic nuair nach mbíonn siad inár saol a thuilleadh.

Má tá do thuismitheoirí fós beo, b’fhéidir gur léiriú é an aisling ar an eagla atá ort maidir lena bhfolláine. B’fhéidir go léireodh an aisling fúthu ag fáil bháis roinnt athruithe móra sa chaidreamh le do thuismitheoirí nó leis an tuismitheoir a shamhlaigh tú.

Uaireanta d’fhéadfadh aisling faoi do thuismitheoirí atá ag fáil bháis a nochtadh go bhfuil fonn ort fáil réidh lena dtionchar agus / nó ar deireadh a bhainistiú chun fáil réidh lena dtionchar láidir ar do shaol, ar chinntí, ar ghníomhartha, srl.

I roinnt cásanna, d’fhéadfadh go léireodh aisling faoi do thuismitheoirí ag fáil bháis foinse tacaíochta i do shaol a chailleadh.

B’fhéidir go ndúirt do thuismitheoirí leat nach bhfuil siad ag tacú leat ó thaobh airgeadais níos mó agus go gcaithfidh tú a bheith neamhspleách agus bealach a fháil le bainistíocht a dhéanamh ort féin. B’fhéidir go raibh comhrá agat leo faoin bhfíric go bhfuil tú fásta agus go gcaithfidh tú bogadh amach as a dteach agus tosú ag tabhairt aire duit féin.

B’fhéidir go léiríonn an aisling seo an gá le bheith níos freagraí agus níos neamhspleáiche agus do fho-chomhfhiosach ag meabhrú duit go bhfuil sé in am stop a bheith ag brath ar dhaoine eile, go háirithe do thuismitheoirí as gach rud.

I gcás roinnt daoine, d’fhéadfadh an aisling seo faoi thuismitheoirí atá ag fáil bháis a léiriú go bhfuil gá le níos mó meas a bheith agat ar do thuismitheoirí agus do bhuíochas agus buíochas a ghabháil leo as gach rud atá á dhéanamh acu ar do shon agus as na híobairtí uile atá á ndéanamh acu ionas gur féidir leat saol níos fearr a mhaireachtáil.

Uaireanta nochtann aisling faoi thuismitheoirí marbha do chuid mothúchán gortaithe, náire, aiféala, nó roinnt mothúchán eile dá samhail a bhaineann le do chaidreamh le do thuismitheoirí. Is féidir nach raibh deis agat roinnt fadhbanna a réiteach leo sula bhfuair siad bás agus anois go bhfuil gnó neamhchríochnaithe ag ithe tú istigh, agus ag taispeáint i do bhrionglóidí.

Más é sin an cás, d’fhéadfadh an aisling seo a bheith mar theachtaireacht ó do fho-chomhfhiosach chun aghaidh a thabhairt ar na mothúcháin seo agus déileáil leo go maith. Faigh an bealach chun maithiúnas a thabhairt duit féin agus / nó do thuismitheoir / do thuismitheoirí ionas gur féidir leat a bheith saor chun leanúint ar aghaidh le do shaol.

Aislingí faoi athair

I bhformhór na gcásanna, is ionann ár n-athair agus figiúr údaráis, agus an chéad údarás atá ag gach duine sa saol. Ar ndóigh, níl an t-ádh ar gach duine againn athair a bheith aige ar fiú údarás a ghlaoch air agus féachaint leis.

Mar gheall air sin, is féidir le brionglóidí faoinár n-athair, mura léiríonn siad imthosca áirithe ónár réaltacht, figiúr údaráis éigin inár saol a shiombail, agus ag brath ar mhionsonraí an aisling, is féidir linn ár gcaidreamh leis an údarás seo a chinneadh.

Go minic d’fhéadfadh aisling faoi athair ár mothú cosanta ó dhuine nó go ginearálta ón bpobal a bhfuil muid timpeall air a léiriú.

I roinnt cásanna, nochtann an aisling seo ár spleáchas ar údaráis agus an claonadh atá againn dul i bhfolach taobh thiar díobh gan an misneach a bheith againn ár gcinntí a dhéanamh agus bearta a dhéanamh bunaithe ar na cinntí seo.

Is féidir brí na mbrionglóidí faoinár n-athair a athrú maidir le sonraí uile an aisling, chomh maith leis an gcaidreamh atá againn sa saol dáiríre lenár n-athair. Is féidir dhá chás mhóra a bheith ann sa chás seo.

Is é ár n-athair duine a mheasaimid mar údarás a chuidigh lenár bpearsantacht a mhúnlú, agus a bhfuil meas agus meas againn air, nó is duine é nár éirigh leis a dhualgas a chomhlíonadh mar fhigiúr tuismitheora agus údaráis agus braithimid náire nó díomá mar gheall air sin.

Uaireanta d’fhéadfadh aisling faoinár n-athair a léiriú gur gá maithiúnas a thabhairt dár n-athair as na rudaí nach raibh sé in ann nó nach raibh sé in ann a dhéanamh dúinn ina ról mar thuismitheoir.

D’fhéadfadh go mbeadh d’fho-chomhfhiosach ag iarraidh ort maithiúnas a thabhairt dó as gan a bheith ar an tuismitheoir a raibh ort dó a bheith agus glacadh lena lochtanna agus lena iompar mar chuid dá phearsantacht nach raibh sé in ann é a athrú chun freastal ar do chuid riachtanas agus mianta.

ag brionglóid faoi sheanathair marbh

Ní mór duit stop a chur le hiontas a chur ar d’athair toisc nach é an duine a shamhlaigh tú é a bheith agus gan ach é féin a bheith ann.

D’fhéadfadh an aisling seo a bheith ina ceacht lamháltais ní amháin i dtreo d’athar ach do dhaoine eile freisin. B’fhéidir gur cheart duit stop a chur le breithiúnas a thabhairt ar dhaoine de réir do chaighdeáin féin agus ligean dóibh iad féin a iompar de réir a n-uathúlachta.

Trí athrú a dhéanamh ar an tréith seo, beidh tú níos suaimhní agus tiocfaidh feabhas suntasach ar do chaidrimh le daoine eile.

Aislingí faoi athair marbh

Tagann brionglóidí faoi athair marbh i gcatagóir na n-aislingí go minic. D’fhéadfadh go leor bríonna éagsúla a bheith leis na brionglóidí seo, agus braitheann sin freisin ar an bhfíric go bhfuil d’athair fós beo nó nach bhfuil nuair a bhíonn an aisling seo agat.

Ceann de na mínithe is coitianta ar an mbrionglóid seo má tá d’athair fós beo is ea an eagla agus an imní atá ort maidir le folláine d’athar. Má tá sé sean, nó mura bhfuil sé ag mothú go maith, nochtann an aisling do chuid imní agus réadú go bhféadfá agus go gcaillfidh tú d’athair lá amháin.

Má tá d’athair marbh cheana féin, d’fhéadfadh an aisling a bheith ina léiriú ar do neamhábaltacht teacht chun réitigh lena bhás agus nochtann sé do bhrón agus do bhrón d’athair.

Uaireanta d’fhéadfadh baint a bheith ag na mothúcháin seo le do aiféala faoi rud éigin nach raibh deis agat a rá nó a cheartú fad a bhí d’athair fós beo agus anois is fíorbhrú ar do fho-chomhfhiosach é a thuiscint nach bhfuil tú in ann aon rud a athrú arís. .

Más é seo do chás, déan iarracht faoiseamh a fháil ó mhothúcháin den sórt sin, déan iarracht maithiúnas a thabhairt duit féin nó d’athair as gach a tharla eadraibh agus ar deireadh a bheith in ann an brú seo a ligean amach.

Féadfaidh tú comhrá samhailteach a bheith agat le d’athair agus na rudaí go léir atá ag cur isteach ort a insint dó. Go minic bíonn an ról sin ag an aisling agus bíonn tú ag caint le d’athair faoi do shaincheisteanna agus ualaí.

Tá d’fho-chomhfhiosach ag cur na mbrionglóidí seo ort chun cabhrú leat an brú tógtha a bhraitheann tú a bhaineann le d’athair agus na saincheisteanna gan réiteach atá agat beirt a scaoileadh.

Go minic d’fhéadfadh aisling faoi athair marbh a bheith ina rabhadh le bheith cúramach agus cinneadh tábhachtach á dhéanamh agat a d’fhéadfadh do thodhchaí iomlán a léiriú.

B’fhéidir go gcaithfidh tú cinneadh a dhéanamh nach mbraitheann tú compordach leis agus go ndéanann tú brionglóid faoi d’athair marbh mar bhealach d’fho-chomhfhiosach ag lorg tacaíochta ó d’athair marbh i cibé rud a roghnaíonn tú a dhéanamh sa chás seo.

Aisling an Athar Marbh - Brí agus Siombalachas

Ag brionglóid faoi d’athair marbh - Má shamhlaigh tú go mbuailfeá le d’athair marbh, d’fhéadfadh an aisling do mhian le tacaíocht agus spreagadh a bhí á fháil agat ó d’athair a nochtadh agus é fós beo. Is dócha go bhfuil tú ag fáil tú féin i roinnt chuimhneacháin dhúshlánacha agus teastaíonn comhairle uait ó dhuine ar féidir leat muinín a bheith agat aisti.

Roghnaigh do fho-chomhfhiosach d’athair mar dhuine ar féidir leat brath air.

D’fhéadfadh an aisling seo comhartha a thabhairt ar iarraidh agus comhairle ó bhall níos sine de do theaghlach nó ó dhuine i do thimpeallacht. Go minic tugann sé le fios go bhfaigheann tú comhairle thairbhiúil ó dhuine níos sine agus ó dhuine a bhfuil meas agat ar a údarás.

Ag brionglóideach faoi d’athair a fháil marbh - Má shamhlaigh tú corp d’athar marbh a fháil amach, de ghnáth is comhartha í an aisling seo ar roinnt saincheisteanna neamhchríochnaithe eadraibh. B’fhéidir gur thosaigh tú rud éigin agus nach raibh tú in ann é a chríochnú mar gheall ar a imeacht.

Go minic nochtann an aisling seo roinnt focal neamhspléach agus drochíde atá agat i gcoinne d’athar. Nochtann sé do mhian an t-am atá thart a thabhairt ar ais chun roinnt rudaí a dhéanamh ar bhealach difriúil.

Ag brionglóideach faoi d’athair marbh ag miongháire ort - Má shamhlaigh tú faoi d’athair marbh a bhí ag miongháire ort, tá brí mhaith leis an aisling. De ghnáth léiríonn sé na cinntí cearta a dhéanamh a mbeidh tionchar tairbhiúil acu ar do shaol chomh maith le saol na ndaoine mórthimpeall ort.

Mothaíonn tú meas daoine eile as do chuid iarrachtaí a fhágann go bhfuil tú sásta agus sásta. Is cosúil nach bhfaigheann sé cead ó d’athair maidir leis na rudaí a dhéanann tú.

Ag brionglóideach faoi athair marbh ag cáineadh tú as rud éigin - Má shamhlaigh tú go raibh d’athair marbh ag cáineadh tú as rud éigin a dhéanamh mícheart, d’fhéadfadh an aisling a bheith ina léiriú siombalach ar an údarás atá ag duine éigin i do shaol os do chionn. D’fhéadfadh sé sin a bheith i do shaoiste, nó duine éigin eile, agus tá a leithéid de éifeacht ag an duine seo ortsa a chuireann eagla ort roimh a bhfreagairt agus ag iarraidh iad a shásamh ar aon chostas.

Is léir gur caidreamh míshláintiúil é seo mar níor chóir go gcuirfeadh éinne go mbraitheann tú béasach agus buartha faoina bhfreagairtí ar d’iompar. Má tá an brú a chuireann an duine seo ort ró-láidir, ba cheart duit smaoineamh tú féin a bhaint den chaidreamh seo chun tú féin a chosaint.

Ag brionglóid faoi argóint a bheith agat le d’athair marbh - Má shamhlaigh tú argóint a dhéanamh le d’athair marbh, d’fhéadfadh go mbeadh léirmhínithe éagsúla ag an aisling. D’fhéadfadh sé saincheisteanna gan réiteach atá agat le d’athair marbh atá fós ag cur isteach ort go fo-chomhfhiosach a nochtadh.

B’fhéidir gur mhaith leat labhairt le d’athair faoi na rudaí atá ag cur isteach ort ach braitheann tú go bhfuil sé sin dodhéanta, mar sin an fhearg atá i láthair sa bhrionglóid seo.

Uaireanta bíonn comhartha faoi argóint le hathair marbh ina chomhartha de do neamhshábháilteacht agus do neamhchinnteacht faoi roinnt cinntí a chaithfidh tú a dhéanamh nó na gníomhartha ba cheart duit a dhéanamh.

B’fhéidir go bhfuil fadhb agat seasamh suas duit féin agus go mbraitheann tú feargach agus díomách ionat féin.

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal