Aislingí faoi Chara ag fáil bháis - Brí agus Siombalachas

Is codanna doscartha dár réaltacht iad an bás agus an bás. Luath nó mall, bímid go léir eolach ar dhosheachantacht an tsaoil.Tá bás duine atá gar a iniúchadh ar cheann de na himeachtaí is deacra a d’fhéadfadh duine dul tríd, agus uaireanta fágann an taithí sin coilm agus tráma a leanann an duine ar feadh a shaoil ​​ar fad.

Is féidir le brionglóidí faoi ghaolta a bheith ag fáil bháis a bheith chomh suaiteach céanna, ach ar ámharaí an tsaoil níl iarmhairtí marthanacha acu, cé go bhfuil teachtaireachtaí tábhachtacha acu don dreamaire.Is féidir bríonna éagsúla a bheith ag brionglóidí faoi dhaoine atá ag fáil bháis agus braitheann an bhrí den chuid is mó ar na cúinsí reatha i saol an duine.Aisling amháin den sórt sin is ea brionglóid go bhfuil dlúthchara ag fáil bháis a bhfuil an tionchar céanna aige agus a chailltear ball den teaghlach.

D’fhéadfadh an aisling seo cur isteach go mór ar an mbrionglóid agus d’fhéadfadh sé a bheith ina chúis imní dóibh faoi fholláine a gcara.

I roinnt cásanna neamhchoitianta, d’fhéadfadh an aisling faoi bhás duine a bheith ina réamhtheachtaí dáiríre faoin duine atá ag fáil bháis i ndáiríre.Is minic a chuireann brionglóidí faoi bhás deireadh le roinnt cásanna.

Uaireanta cuireann siad deireadh le caidreamh nó cailltear post. D’fhéadfaidís athruithe neamh-inmhianaithe a chur in iúl freisin.

D’fhéadfadh bríonna difriúla a bheith ag brionglóidí faoi do chara ag fáil bháis, agus is minic a léiríonn siad do ghrá agus do chúram do do chara.

Brí agus siombalachas aisling faoi chara ag fáil bháisImní faoi fholláine do chara

Is mór an t-údar imní dúinn na brionglóidí ina bhfaca muid ár ndlúthchara ag fáil bháis. Ceann de na cúiseanna suntasacha atá ag cruthú aislingí den sórt sin is ea an imní mhór atá orainn i leith a bhfolláine.

B’fhéidir go bhfuil a fhios againn go raibh ár gcara tuirseach agus sáraithe le go leor dualgas le déanaí, agus táimid buartha go fo-chomhfhiosach faoin bhféidearthacht go dtarlódh rud éigin dona dóibh mar gheall ar a ndálaí struis saoil.

Eagla go gcaillfí dlúthchara

Uaireanta bímid ag brionglóid faoi chara ag fáil bháis nuair a bhíonn cúis oibiachtúil ann lena leithéid d’ionchas a bheith ann, mar shampla nuair a bhíonn siad go dona tinn nó gortaithe agus níl aon bhealach ann fios a bheith againn go cinnte an mairfidh siad nó nach mairfidh.

Sa chás seo, léiríonn an aisling do chuid faitíos agus brón iarbhír as riocht do chara. Is bealach é d’fho-chomhfhiosach ag iarraidh dul i dtaithí ar an smaoineamh go bhféadfá do chara a chailleadh go maith i ndáiríre.

Is aisling an-chorraitheach í seo agus léiríonn sí do staid imní agus bróin.

Níl mothú maith ag do chara

I roinnt cásanna, tarlaíonn brionglóidí faoi chara ag fáil bháis le linn tréimhsí nuair a bhíonn deacrachtaí ag ár gcairde lena sláinte agus nuair nach mbraitheann siad go maith.

B’fhéidir go bhfuil roinnt comharthaí orthu agus go gcaithfidh siad roinnt seiceálacha míochaine a dhéanamh, agus líonann an cás sin mothú míshuaimhnis agus oirchill duit toisc go bhfuil eagla ort roimh a bhfolláine agus go dteastaíonn uait go mbeidh siad sláintiúil go hiomlán.

Deireadh le staid éigin

D’fhéadfadh brionglóidí faoi chara ag fáil bháis deireadh a chur le staid éigin i saol an duine.

Is dóichí gur caillteanas suntasach é an caillteanas a d’fhéadfá a fháil, mar shampla caidreamh a chailleadh nó post a chailleadh.

Uaireanta tagraíonn an deireadh agus an caillteanas don chara a bhí ag fáil bháis san aisling agus d’fhéadfadh an teagmhas sin tús céim nua sa chaidreamh idir do bheirt a cheiliúradh.

Athruithe dosheachanta

Is athrú dosheachanta é bás duine nach mór do na daoine atá gar don duine sin glacadh leis agus oiriúnú dó. Sin ceann de na fáthanna go meastar go bhfuil bás i mbrionglóidí mar bhunchloch d’athruithe atá ag teacht isteach i saol duine.

Díreach mar nach féidir bás a sheachaint, tá roinnt athruithe ann nach bhféadfadh an duine glacadh leo mar fhíric gan iarracht a dhéanamh iad a throid nó aon rud a dhéanamh ina gcoinne.

Nuair a tharlaíonn cásanna den sórt sin inár saol, is é an rud is fearr le déanamh ná iarracht a dhéanamh oiriúnú dóibh chomh tapa agus chomh furasta agus is féidir.

Tá na hathruithe a bhfuil an aisling ag cur in iúl dóibh ag tarlú cheana féin nó tá siad ar tí tarlú go luath. Cé go bhfuil siad dosheachanta, ní gá go mbeadh na hathruithe dona agus deacair glacadh leo.

D’fhéadfadh na hathruithe a bheith an-tairbheach do do shaol i gcoitinne. Mar shampla, d’fhéadfaí iallach a chur ort post a raibh grá mór agat dó a scor, ach tairiscint a fháil ar phost i bhfad níos fearr a thaitneoidh níos mó leat.

Tús nua

Bíonn tús nua ann féin i gcónaí sa deireadh. Déanann an bás spás don saol nua atá le teacht.

Sin é an fáth go meastar é mar shiombail de thús nua. D’fhéadfadh aisling de do chara ag fáil bháis tús nua a chur in iúl a bhaineann leis an gcaidreamh le do chara.

D’fhéadfadh sé a thabhairt le fios freisin go mbeidh tús nua éigin acu go luath.

B’fhéidir go raibh tú ag dul trí chruatan le déanaí, ag críochnú roinnt mothúchán agus tubaisteach.

D’fhéadfadh an aisling seo a bheith ina comhartha gur féidir leat scíth a ligean anois agus fios a bheith agat go bhfuil rudaí nua ag súil leat agus go bhfágtar an fhulaingt i do dhiaidh san am atá thart.

Ar iarraidh ar do chara ar chúis éigin

2 líne phósta ar phailme

I roinnt cásanna, is féidir le brionglóid faoi ár gcara ag fáil bháis ár mothúcháin a bheith in easnamh orthu ar chúis éigin.

B’fhéidir go bhfuil an cara gnóthach agus nach bhfuil an oiread ama agus roimhe aige é a chaitheamh linn. B’fhéidir nach gcloiseann tú ó do chara an oiread agus a bhíodh tú, agus go gcuireann sé sin an iomarca imní ort go bhfuil do fho-chomhfhiosach ag déanamh brionglóid mar gheall orthu go bhfuil siad marbh nó ag fáil bháis.

Má chuireann easpa do chara an oiread sin imní ort, is é an rud is críonna le déanamh iarracht labhairt leo agus míniú a thabhairt ar an gcaoi a mbraitheann tú.

B’fhéidir go bhfuil rud éigin le rá acu faoin staid sin, nó b’fhéidir go n-éireoidh leat a chur ina luí orthu níos mó ama a fháil chun é a chaitheamh leat.

Uaireanta ní bhíonn daoine ar an eolas faoi rudaí áirithe mura ndeirimid leo go bhfuil siad ag cur isteach orainn.

Ag mothú feall ar do chara sa saol dáiríre

D’fhéadfadh aisling faoi chara ag fáil bháis ár mothúcháin láidre a nochtadh maidir le hiompar ár gcara i dtreo dúinn.

D’fhéadfadh sé go siombalach go bhfuil brionglóid faoi dhuine atá ag fáil bháis ag mothú go bhfuil siad ag fáil bháis nó marbh cheana féin, agus tarlaíonn sé sin de ghnáth nuair a bhíonn mothúcháin láidre díomá agus measa i gceist.

B’fhéidir go ndearna do chara feall nó díomá ort ar bhealach éigin eile agus nár mhaith leat rud ar bith a dhéanamh leo níos mó. B’fhéidir gur mheas tú iad chomh gar agus a chuir cuid de bhaill do theaghlaigh agus déine a ngníomh iontas ort go mór.

Is minic a tharlaíonn na cásanna aislinge seo nuair a bhíonn díomá ar dhaoine thar fhocail mar gheall ar a bhfuil taithí ag a gcairde orthu a mheas siad a bheith iontaofa.

Is minic gur fógra é an aisling seo faoi dheireadh an chaidrimh le do chara toisc nach féidir a gcuid gníomhartha a mhaitheamh.

Do chara ag athlonnú áit éigin i bhfad i gcéin

Uaireanta bíonn brionglóidí faoi ár gcara ag fáil bháis mar gheall ar a bhfógra go bhfuil siad ag athlonnú go háit éigin i bhfad i gcéin.

D’fhéadfadh an díomá nach bhféadfaimis iad a fheiceáil a oiread agus a rinneamar aisling a chur ina luí orainn. Léirítear an chuid athlonnaithe go siombalach mar bhás do chara, nó ag fáil bháis, i do bhrionglóid.

Is mór an cur isteach ar chásanna nuair a thréigeann duine gar ár saol ar chúiseanna atá lasmuigh dár smacht agus bíonn tionchar mór acu ar ár saol.

Is cuid mhór dár saol iad cairde agus is gnách linn go leor ama a chaitheamh leo, mar sin nuair a tharlaíonn rud éigin agus nuair a bhíonn orthu imeacht agus maireachtáil áit éigin eile, i bhfad uainn, is cúis leis an bhfíric sin athrú inár saol freisin, ní amháin ina saol.

Ag mothú brú agus rialaithe ag do chara

I roinnt cásanna, tá dlúthbhaint againn lenár gcara a d’fhéadfadh a bheith beagáinín múscailte. D’fhéadfadh gur cara ceannasach é ár gcara, seans maith go mbeadh smacht aige ar dhaoine timpeall orthu, agus d’fhéadfaimis a bheith ar dhuine de na daoine seo.

D’fhéadfadh an brú a mhothaímid de bharr a dtionchar ceannasach a bheith ina chúis le brionglóid ina bhfeicimid iad ag fáil bháis nó marbh, amhail is go saor muid féin go siombalach óna dtionchar.

Ní thugann an aisling seo le fios gur mian linn go bhfaigheadh ​​siad bás; níl uainn ach sinn féin a scaoileadh óna smacht a chuireann brú orainn agus níl a fhios againn conas fáil réidh leis.

Uaireanta ní bhíonn daoine a bhfuil an-smacht orthu ar an eolas faoin tionchar láidir a bhíonn acu ar na daoine a bhfuil cúram orthu agus an tionchar teorannaithe a bhíonn ag a gcuid frithghníomhartha orthu uaireanta.

Más é seo an chaoi a mbraitheann tú maidir le do chara, bheadh ​​sé ciallmhar labhairt go hoscailte le do chara faoi sin agus iarraidh orthu athrú más féidir.

Déan iarracht míniú a thabhairt ar an gcaoi a mbraitheann tú ar bhealach neamh-ionsaitheach agus tá súil againn go mbeidh siad in ann é sin a thuiscint agus meas a bheith agat ar do mhianta ionas go mbeidh caidreamh sásúil agat ar an dá cheann.

An nóiméad a bhíonn do chara ag fáil bháis arís

Uaireanta, tarlaíonn brionglóidí faoi ár gcara ag fáil bháis tar éis dúinn a leithéid de thragóid uafásach a fheiceáil.

Sna cásanna seo, is léiriú é an aisling ar ár bhfo-chomhfhiosach fós ag iarraidh an rud a tharla a thuiscint agus glacadh leis.

Tá an aisling seo ag maolú ar an ócáid ​​bhrónach arís agus cuireann sí do bhrón agus do bhrón mór in iúl do do chara.

Tá eagla ort go gcaillfidh tú duine éigin gar

Is féidir leis an eagla atá orainn go gcaillfimid duine a bhfuil cúram orainn é féin a nochtadh trí bhrionglóid faoi dhuine eile a chailleadh, sa chás seo, ár gcara.

Níl aon rud aisteach faoin aisling seo, ach uaireanta d’fhéadfadh sé a bheith deacair í a dhíspreagadh toisc nach bhfuil aon cheangal follasach ag ár gcara leis an duine a bhfuil eagla orainn go gcaillfimid é.

Is gnách go dtugann an aisling roinnt leideanna agus is é sin an fáth go bhfuil sé tábhachtach na sonraí go léir a mheabhrú agus iad a anailísiú go cúramach.

Chaill tú duine gar cheana

I roinnt cásanna, is gnách linn brionglóid a dhéanamh faoi chailliúint ár gcara tar éis dúinn caillteanas tragóideach den chineál céanna a fháil ó dhuine gar. Is léiriú é an aisling ar an turraing nach féidir lenár bhfo-chomhfhiosach glacadh leis fós.

Tá an fhéidearthacht ann go bhfuil eagla orainn i gcásanna den chineál céanna agus tá eagla orainn go bhféadfadh sé sin tarlú do dhuine ar bith a bhfuil grá againn dó.

Nochtann an aisling seo do staid istigh agus cé chomh suaite atá tú. Bheadh ​​sé ciallmhar labhairt le duine a bhfuil muinín agat as chun iarracht a dhéanamh an pian a fháil amach agus glacadh leis ar deireadh go bhfuil an caillteanas a d’fhulaing tú ann.

Tá do chuid smaointe díobhálach do do psyche agus is é sin an fáth go bhfuil sé riachtanach iarracht a dhéanamh iad a scaoileadh saor agus a bheith in ann bogadh ar aghaidh le do shaol.

Braitheann tú ciontach mar gheall ar rud a rinne tú le do chara

I roinnt cásanna neamhchoitianta, d’fhéadfadh aisling faoi chara atá ag fáil bháis do chomhfhiosach a nochtadh mar gheall ar rud a rinne tú le do chara.

B’fhéidir gurb éard a bhí i do ghníomh ná rud a dhéanamh nó gan an rud a bhí ceaptha duit a dhéanamh a rinne dochar do chara ar bhealach éigin, agus is cúis leis an staid sin go bhfuil tú sáraithe le ciontacht.

Is cúis leis an mothúchán ciontachta sa chás seo aislingí ina bhfuil do chara ag fáil bháis agus má bhaintear an fhéidearthacht duit rud éigin a dhéanamh chun an cás sin a leasú, agus leithscéal a ghabháil le do chara nó rud éigin eile a dhéanamh chun an damáiste a rinne do ghníomhartha a dheisiú.

Má choinníonn tú na brionglóidí seo, is léir go gcaithfidh tú rud éigin a dhéanamh chun an caidreamh le do chara a chobhsú.