Sampla de aincheist eiticiúil san ionad oibre.?

Tabhair sampla dom de aincheist eiticiúil san ionad oibre.

3 Freagraí

  • theycallmewendyFreagra is Fearr

    Ceann a thug mé aghaidh. . .

    Tháinig mo phá-seice (agus seic pá mo shaoiste) ó chiste a bhainistíodh ar leithligh (mar sin ní gnó traidisiúnta a bhí ann ina raibh aon smacht ag mo shaoiste ar airgead na cuideachta). D'oibrigh mé go páirtaimseartha, ach theastaigh ó mo shaoiste a chinntiú nach raibh m'ualach oibre ró-mhíshuaimhneach, agus mar sin na seachtainí nach raibh ach luach cúpla uair an chloig agam féin agus ag mo chomhoibrithe, déarfadh sé 'Ó, téigh ar aghaidh agus cuir síos dhá nó trí huaire an chloig breise. Tá sé tuillte agat. ' Ar cheart dom é seo a dhéanamh (an t-airgead breise a thógáil agus gan aon rud a rá), nó ar cheart dom a bheith meath go béasach agus gan aon rud a rá fós, nó ar cheart dom rud éigin a rá leis an duine a bhí * i gceannas ar an gciste a bhí á fháil ag daoine íoctha as uaireanta nár oibrigh siad?    Seo cúpla ceann eile a thagann as obair i saotharlann: iarrtar ort na sonraí a bhí á mbailiú agat a athrú ionas go ndéanann sé graf níos rianúla d’alt irise an turgnaimh (do shaoiste). Tá an toradh foriomlán mar an gcéanna, ach tá tú ag ceapadh go ndéanfaidh tú cúpla rud a mhúchadh ar an mbealach.

    Rud eile (tharla an ceann seo domsa freisin): ar bhealach trí thurgnamh a reáchtáil a dhéileálann le hainmhithe, forbraíonn ceann de d’ainmhithe urghabhálacha arís agus arís eile. Teastaíonn ó do shaoiste (an turgnamhóir agus an té a fuair an deontas don taighde seo) go leanfaidh tú ag úsáid an ainmhí seo sa turgnamh, cé go bhfuil ardriosca ann go bhfaighidh an t-ainmhí bás agus tá seans ard ann nach bhfaighidh sonraí an ainmhí bí úsáideach ar aon nós. Coinnigh ciúin, nó seas suas agus diúltú ligean do shaol an ainmhí a chur i mbaol i dturgnamh nach bhfuil contúirteach ar shlí eile?

    Rud eile (mo thaithí féin freisin), an uair seo in oifig: Caitheann beirt de do chomhoibrithe an chuid is mó dá gcuid ama ag gabhadh, agus gan mórán á dhéanamh acu. Nuair a bhíonn imní orthu faoin méid oibre nach bhfuil á dhéanamh acu, cuireann siad an milleán ar thríú comhoibrí, nach bhfuil ann ach go hannamh (agus mar sin ní féidir léi í féin a chosaint). Níl baint dhíreach agat leis, ach is féidir leat a fheiceáil conas a dhéanfaidh an t-ualach oibre nach bhfuil á dhéanamh ag an mbeirt seo carnadh agus tionchar ar reáchtáil na hoifige iomláine. An ndeir tú rud éigin leo, nó le do shaoiste, nó leis an tríú comhoibrí, nó an gcoinníonn tú ciúin?

  • Gan ainm

    hmmmmmmmmm i hpe cabhraíonn sé seo u Ceann de na trialacha is deacra atá romham i mo shaol ná aincheisteanna eiticiúla agus morálta. Is féidir leo a bheith ina n-eispéiris chuimsitheacha anamacha a chuireann cáin ar mo charachtar agus a chuireann faoi deara dom 'mo chuid airgid a chur san áit a bhfuil mo bhéal.' Uaireanta bím gasta lochtanna eiticiúla a fheiceáil i gcásanna eile, ach mall iad a fheiceáil ionam féin. Uaireanta eile feicim go léir mo chuid botún go soiléir agus n’fheadar cén fáth nach dtomhaisim suas. Creidim gurb é cuspóir amháin don saol seo foghlaim conas gníomhú ar ár son féin. Foghlaim cás a fheiceáil i gceart agus gníomhú go cóir. Sa pháipéar seo ba mhaith liom go leor de na smaointe a bhí agam le déanaí maidir le patrún a leagan síos chun cinntí eiticiúla a dhéanamh i rith mo shaol. Cuirfidh mé go leor de na gaistí a thit mé isteach nó a thug mé faoi deara i gcuid eile. Gach lá bím ag tabhairt aghaidhe ar chinntí ceart agus mícheart, agus déileáiltear go héasca agus i gceart leis an gcuid is mó díobh. Uaireanta, áfach, is gá cinntí a dhéanamh nach bhfuil furasta nó soiléir. Éilíonn siad machnamh agus paidir go minic. Is maith liom tarraingt ar thaithí roimhe seo chun comparáidí a dhéanamh a chabhróidh le léargas a thabhairt ar fhadhbanna nua. Is iomaí uair, áfach, nach féidir eispéiris roimhe seo a cheangal le fadhbanna atá ann faoi láthair agus féadann siad féidearthachtaí a chur amú agus a cheilt. B’fhéidir nach mbeadh sé cabhrach fiú tuairimí nó gníomhartha cairde a mbíonn aincheisteanna cosúla orthu. Go minic braitheann brú ort ag céanna a deir, ‘níl aon mhórchúis leis’, nó ‘tuigfidh tú níos déanaí’. Tá sé tábhachtach go dtuigim cén fáth go bhfuil gníomh nó rún áirithe ceart nó mícheart. I.

  • Gan ainm

    Nuair a bhíonn calaois bheag déanta ag an díoltóir is fearr agat agus sprioc mhór mhíosúil agat a thabharfadh do mega-bhónas duit, ach amháin go bhfuil sé dodhéanta a bhaint amach gan an díoltóir is fearr atá agat ... an bhfolaíonn tú an chalaois, an ndéileálann tú leis níos déanaí nó an dtugann tú tuairisc air ANOIS ??