Conas a dhéanfá cur síos ar chuspóir foghlama?

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal

10 Freagraí

 • MelliAn freagra is fearr leat

  Cuspóirí Foghlama  Is éard atá i gcuspóir foghlama ná ráiteas gairid soiléir ar cad ba cheart go mbeadh an rannpháirtí in ann a dhéanamh mar thoradh ar oiliúint. Ba cheart go bhféachfadh sé ar an gcaoi a mbaineann an fhoghlaim le comhlánú rathúil an taisc nó an phoist. Tá cuspóir dea-scríofa sainiúil agus intomhaiste. Tá sé mar bhunús le dearadh agus meastóireacht an chláir oiliúna.

  De ghnáth, tugtar cuspóirí i scríbhinn do na rannpháirtithe. Tá sé tábhachtach freisin na cuspóirí a athbhreithniú ó bhéal ag tús an tseisiúin d’fhonn deis a thabhairt do rannpháirtithe ceisteanna soiléirithe a chur agus na modhnuithe riachtanacha a dhéanamh.

  Treoirlínte maidir le cuspóirí foghlama a scríobh

  Scríobh cuspóirí ó thaobh na rudaí a dhéanfaidh an t-oiliúnaí nó an rannpháirtí ar leith.

  Úsáid guth gníomhach. Bí chomh sonrach agus is féidir. Seachain téarmaí doiléire mar 'fios,' 'foghlaim,' 'tuiscint,' 'staidéar,' 'clúdach,' agus 'tuiscint.'

  Caithfidh an fhoghlaim a bheith inbhraite agus intomhaiste ionas gur féidir leis an traenálaí a chinneadh go bhfuil an t-iompar foghlamtha.

  Samplaí

  Beidh oibreoirí cóireála fuíolluisce in ann na cúig chéim de fabhtcheartú próisis éifeachtach a liostú.

  Beidh na rannpháirtithe in ann leibhéal na mbaictéar anaeróbach sa chóras cóireála fuíolluisce a thomhas agus a thaifeadadh.

  Léireoidh fostaithe nua an cumas análaithe a roghnú agus a chur i gceart.

  Fachtóirí breise

  Caithfidh cuspóirí foghlama an lucht féachana a chur san áireamh, an leibhéal ag a bhfuil an rannpháirtí chun an fhaisnéis a úsáid, agus na caighdeáin feidhmíochta inghlactha.

  Sprioc-lucht féachana

  Caithfear an spriocghrúpa (rannpháirtithe nó oiliúnaithe) a mheas toisc go bhféadtar dul i ngleic leis an ábhar céanna ar bhealach éagsúil ag brath ar chúlra na ngrúpaí atá le hoiliúint.

  an bhrí atá le gorm

  Leibhéal eolais nó scile a theastaíonn

  Cad a cheaptar a bheidh an lucht féachana in ann a dhéanamh? An dteastaíonn uathu ach feasacht nó aitheantas ar an bhfaisnéis? An mbeidh orthu a bheith in ann an fhaisnéis a chur i bhfeidhm agus fadhbanna a réiteach? Más ea, an mbeidh ar na rannpháirtithe eolas a chur i bhfeidhm ar chásanna nó ar fhadhbanna iarbhír?

  Caighdeáin na foirfeachta inghlactha

  Cé chomh maith agus a chaithfidh an t-oiliúnaí an cuspóir a chomhlíonadh, agus conas a thomhaisfear feidhmíocht? I measc samplaí de chaighdeáin tá céatadáin na bhfreagraí cearta, teorainneacha ama, lamháltas, seichimh cheart gan earráid, srl.

  Is iad cuspóirí oiliúna na clocha lárnacha maidir le dearadh agus forbairt an chláir oiliúna. Ba chóir d’oiliúnóirí an dearadh a bhunú ar phrionsabail na foghlama aosach. Ba chóir go léireodh modhanna an chur i láthair aidhmeanna na gcuspóirí foghlama.

  Foinse (í): http: //www.nesc.wvu.edu/netcsc/articles/netcsc_tra ...
 • helen lch

  Is é an cuspóir foghlama a bhfuil súil agat go mbeidh na páistí ag aclaíocht agus ag foghlaim faoi dheireadh an teagaisc. Tugann tú an fhaisnéis duit agus de réir na n-eisceachtaí éagsúla a dhéanann tú leis na páistí chun an fhaisnéis seo a chur in iúl tá súil agat go mbeidh an fhoghlaim fhoghlama acu. Mar shampla - cad iad na hábhair a sheolann leictreachas? Conas comhaireamh i gcúigí srl.

 • muppetofkent

  Toradh sonrach, intomhaiste ar an bhfoghlaim atá le tarlú. Mar shampla:

  Faoi dheireadh an mhodúil / an chúrsa seo beidh mic léinn in ann:

  Sainaithin samplaí d’úsáid assonance i ndán.

  Is téarmaí lárnacha iad sainiúla agus intomhaiste anseo - smaoinigh an bhfuil rud éigin inléite nó nach bhfuil. Ní féidir 'Tuiscint assonance' a thaispeáint ar an mbealach céanna is atá 'Aitheantas a aithint'.

 • Eoin C.

  Is é cuspóir foghlama ceacht an cheachta.; cad atá le cur i gcrích.

  Foinse (í): taithí
 • Gan ainm

  insíonn cuspóir foghlama do na daltaí gur chóir go mbeadh a fhios agus tuiscint acu faoi dheireadh an cheachta!

 • Sábháilteacht ar dtús

  Bhuel, má tá tú á iarraidh seo tá súil agam go cinnte nach múinteoir tú.

  Más mac léinn nó dalta tú i scoil agus go gcaithfidh tú é seo a iarraidh, tá droch-theagasc agat.

  GEARÁIL LE DO ÚDARÁS ÁITIÚIL !!

 • lil_miss_giggles

  rud atá mar aidhm atá leagtha síos ag an múinteoir nó ceannaire an ghrúpa / ranga, agus tá súil agam go mbeidh an rang sin foghlamtha faoi dheireadh an cheachta.

 • bubblegirl07

  toradh ar a bhfuil foghlamtha nó gnóthaithe agat i rud áirithe, áit, seangán eile. srl .etc.

 • chuck h

  sprioc a mhúinfeadh rud éigin duit féin nó do do mhac léinn.

 • I.

  ach

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal