IQ 103 - Brí Scór

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal

Ag labhairt dó faoin bhfaisnéis, is gnách go ndéanann daoine tagairt don intleachtúil agus don acadúil.Mar sin féin, tá ceist na faisnéise casta agus teastaíonn cur chuige domhain uaidh. Tá Intelligence Quotient ar cheann de na coincheapa ba chóir a chur san áireamh agus a anailísiú.

Sainmhíníodh faisnéis an duine ar go leor bealaí agus níl sé soiléir fós cad ba cheart dúinn faisnéis a ghlaoch air, ar an gcéad dul síos. Is gnách go ndéantar an smaoineamh ar scóir IQ a léirmhíniú agus a mhí-úsáid go mícheart.B’fhéidir gurb é ceann de na sainmhínithe is feiliúnaí ar fhaisnéis ná go bhfuil sé ar chumas an duine dul in oiriúint don timpeallacht atá ag athrú trí réasúnaíocht, inniúlachtaí intleachtúla a úsáidtear go praiticiúil.Mhaígh Stephen Hawking, an réalteolaí cáiliúil an is meicníocht oiriúnaithe chun athrú í an fhaisnéis . Tá an sainmhíniú seo solúbtha go leor le cur san áireamh, mar is cinnte go bhfuil go leor lochtanna ar shainmhínithe dochta faisnéise. Tá an fhaisnéis solúbtha féin.

Éilíonn roinnt saineolaithe nach riail é an scór cáiliúil Intleachtúil Comhfhiosach agus nár socraíodh i gcloch é. Ciallaíonn sé go bhféadfaí leibhéal faisnéise duine a athrú trí iarracht, uaillmhian chun é a fhorbairt, foighne agus obair thiomnaithe air.

Tá sé amhrasach an gcinneann leibhéal na faisnéise an toilteanas atá ag duine iarrachtaí a infheistiú ann. Bíodh sin mar atá sé, tá ceisteanna eile le hiniúchadh.Tá an fhaisnéis le hoidhreacht i bpáirt ar a laghad, éiligh roinnt údar. Chruthaigh taighde eolaíoch go raibh sé fíor. Is minic a bhíonn an leibhéal agus an cineál céanna faisnéise ag leanaí a bhí scartha óna dtuismitheoirí bitheolaíocha ag am breithe agus nár bhuail lena dtuismitheoirí riamh lena dtuismitheoirí iarbhír. Cruthaíonn sé seo go bhfuil cúlra géiniteach ag faisnéis.

Caithfear go leor fachtóirí eile a chur san áireamh, áfach, mar a mhaígh údair na gcéad thástálacha IQ iad féin. D’fhéadfaimis aontú ar an smaoineamh gurb é cumas intleachtúil an duine aonair an ról is tábhachtaí sa phróiseas foghlama.

Dhéanfadh ceann ‘níos cliste’ comhlachas agus conclúid faoin ábhar a dhéanamh níos éasca, i gcomparáid le ceann ‘níos lú cliste’.Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, áfach, nach féidir le faisnéis a bheith bainteach leis an bhfógraíocht oideachais i gciorcail acadúla amháin. Is dóigh go bhfuil an fhaisnéis ilghnéitheach agus iolrach agus caithfear anailís a dhéanamh uirthi ó uillinneacha éagsúla.

Déanann tástálacha IQ iarracht achoimre a dhéanamh ar ghnéithe éagsúla den fhaisnéis, ach fágann siad go leor den fhaisnéis thábhachtach faoi chumais iomlána duine amach fós.

Nádúr Intleacht an Duine

Ba í an cheist a bhí ag cur imní orainn riamh ó shin ná fíorchineál na hintleachta mar a bhí.

An féidir linn breathnú ar fhaisnéis mar chumas meabhrach uilíoch, réamhtheachtaí ginearálta d’fhorbairt intleachtúil bhreise mar rud de chineál amháin? An bhféadfadh sé a bheith ilghnéitheach agus cineálacha éagsúla éirimí a bheith ann a d’fhéadfaí a urramú ar leithligh?

Is cinnte go bhfuil teoiric nádúr iolrach agus ilghnéitheach na faisnéise tarraingteach agus caithfear í a chur san áireamh. De réir na teoirice seo, tá gnéithe nó cineálacha faisnéise ann a d’fhéadfaí a bhreathnú agus a anailísiú ar leithligh.

Tá siad, mar a léiríonn sé, neamhspleách ar a chéile, ach tá rud éigin i gcoiteann acu uile.

Liostálann an coincheap ilghnéitheach faisnéise seo go leor cineálacha faisnéise.

Cuimsíonn an liosta faisnéis loighciúil agus matamaiticiúil, faisnéis bhriathartha nó theangeolaíoch, faisnéis fhisiciúil agus chinéistéiseach, faisnéis cheoil, faisnéis amhairc agus spásúil, faisnéis idirphearsanta agus idirphearsanta, faisnéis nádúrtha nó nádúraíoch agus faisnéis spioradálta agus sheachtrach.

Cé go gceaptar go coitianta go bhfuil go leor gnéithe a luaitear anseo mar scileanna nó spioradáltacht as faisnéis, is cinnte go n-osclaíonn an cur chuige seo smaoineamh ar fhaisnéis atá níos caillte agus b’fhéidir níos sothuigthe.

Má ghlacaimid le faisnéis mar ilghnéitheach, thiocfaimis ar an gconclúid nach féidir le tástálacha IQ coitianta faisnéis iomlán a sholáthar faoi chumais an duine aonair.

Is í an fhadhb freisin ná go bhfeictear go minic go mbíonn tástálacha IQ mar thuaróirí mar rath saoil. Bhuel, is féidir go n-éireoidh níos fearr le duine le IQ ar an meán ná duine le IQ níos airde. Osclaíonn an fíric seo, ar ndóigh, níos mó ceisteanna fós.

Ní féidir le IQ a bheith ina chinntitheach aonair ar chonair na beatha agus ar a chuid éachtaí sa saol. Ní dhéanann sé cinneadh a dhéanamh ar rath féideartha duine.

Cad é an rath? Cad iad na hionchais atá ag duine? An bhfuil rath air nó uirthi i dtéarmaí comónta, mar atá i gciorcail ghairmiúla agus acadúla? An bhfuil ról ag tosca eile ann? Cinnte, déanann siad.

Is gnéithe tábhachtacha iad faisnéis mhothúchánach, faisnéis shóisialta, tréithe pearsanta aonair, cúlra sóisialta agus cultúrtha agus go leor eile.

Aicmiú agus Meánscór

Cruthaíodh an chéad tástáil IQ i dtús an fhichiú haois. Is é an tástáil a bhí in úsáid go forleathan riamh ó na caogaidí ná WAIS nó Scála Faisnéise Aosaigh Wechsler.

Cloíonn mórchuid na dtástálacha leis an meánscór de 100 mar phointe tosaigh agus diall caighdeánach 15 aonad a cheadaíonn cuar dáilte. De réir an aicmithe choitinn, arna oiriúnú níos mó nó níos lú do thástálacha níos nuaí, tá roinnt raonta IQ ann.

Meastar go bhfuil gach scór a thiteann faoi bhun 70 pointe den scála cinnte go bhfuil siad intinne, tá na daoine sa raon idir 70 agus 79 ‘lagaithe go cognaíoch’ nó ‘easnamhach teorann’.

Meastar go bhfuil scóir laistigh den raon ó 80 go 89 ‘faisnéis faoi bhun an mheáin’ nó ‘dull’. Meastar go bhfuil scóir laistigh den raon ó 90 go 110 ar an meán nó ‘gnáth’. Tá na daoine laistigh den raon 111 go 120 ‘os cionn an mheáin’, agus tá 121 go 130 ‘cumasach’.

Tá scóir os cionn 130 ‘an-chumasach’ agus de réir scála Lewis Terman níos sine, is iad na cinn os cionn 140 ná ‘genius’. Tá éagsúlachtaí sna scálaí, cuid acu níos mionsonraithe agus le scáthláin níos mó, chun é sin a rá.

Teastaíonn tástálacha speisialta chun faisnéis na ndaoine a thagann faoi chatagóir na hard-faisnéise a thástáil cheana féin. Ar aon chuma, bíonn an meánscór timpeall 100 i gcónaí.

aisling a bheith fágtha taobh thiar

Cad a chiallaíonn an meánscór seo go díreach? Is í an fhírinne nach gcruthóidh sé ach go bhfuil an leibhéal céanna faisnéise ag tromlach an daonra.

Ciallaíonn sé go bhfuil duine ar réasúnaíocht mheánach, meánluas próiseála tascanna, go bhfuil sé nó sí neamhspleách, in ann cinntí a dhéanamh, a eagrú agus a phleanáil, foghlaim ó theoiric, oideachas sa timpeallacht acadúil agus mar sin.

Seo, go deimhin, a d’fhéadfaí a rá i gcás fhormhór na ndaoine. Mar sin féin, níor cheart dul amú air gur ‘gnáthdhuine’ é. Ní insíonn an toradh IQ seo faoi gach acmhainn atá ag duine.

Ní nochtann sé gach taobh d’fhaisnéis naíonán i ndáiríre, ní deir sé faoi scileanna agus buanna breise nach gclúdaíonn an tástáil.

Ní insíonn sé freisin faoi phearsantacht agus intleacht mhothúchánach an rannpháirtí, ar a laghad ní go pointe atá tábhachtach.

IQ 103 Brí Scór

Leis an scór de 103, tagann duine aonair faoin gcatagóir ‘meánfhaisnéis’. Anois, ciallaíonn sé gach a bhfuil thuas, ach, i ndáiríre, éiríonn rudaí beagáinín difriúil. Tá a lán daoine amhrasach faoi bhailíocht thorthaí na tástála amháin.

Mar shampla, d’fhéadfá toradh meánach a fháil toisc gur duine imníoch tú, luaith agus ríogach, cé go bhfuil tú ‘níos’ cliste gur chruthaigh na tástálacha.

Is ar éigean a bheadh ​​sé an bealach eile, cé go bhfuil a leithéid de rud indéanta, ach cuireann sé beagán amhras faoin tástáil.

Is í an fhaisnéis mhothúchánach an rud a mheasann saineolaithe áirithe a bheith níos tábhachtaí ná an scór IQ. Má tá scór 103 agat, ach más duine thar a bheith foighneach, eagraithe, tiomnaithe tú le spriocanna soiléire socraithe, uaillmhianach agus féinmhuiníneach, d’fhéadfá dul chun tosaigh orthu siúd atá, ar an bpáipéar, níos cliste.

Tá ról mór ag fachtóir inoiriúnaitheachta sóisialta agus inoiriúnaitheacht mhothúchánach agus solúbthacht maidir le dul chun cinn a dhéanamh sa saol.

Caithfear a mheas go bhfuil sé seo suntasach, má smaoinímid ar na scóir tástála IQ mar thuar ar rath saoil. Ní chiallaíonn meánscór gur cheart duit post ‘meán’ a dhéanamh. Is iomaí buntáiste a bhaineann le meánchumais réasúnaíochta agus próiseála meabhrach a bheith aige.

Cé go bhféadfadh an téarma ‘meán’ a bheith maslach do chuid acu (ag brath ar a gcuid mianta agus pearsantachtaí freisin), lig dúinn a fheiceáil cad a chiallaíonn sé.

Tagann scór 103 faoin ‘meán’ agus ciallaíonn sé go bhfuil ceann le scór den sórt sin feistithe go foirfe le cumais intleachtúla chun rudaí a fhoghlaim, a anailísiú, a bhrath, a réasúnú agus cinneadh a dhéanamh faoi rudaí.

Ciallaíonn sé go bhfuil duine le meánscór in ann foghlaim ‘gnáth’ ó thaithí. Mar sin, má dhéanann sé nó sí botún, d’fhoghlaimfidís rud éigin uaidh.

Ligeann meánscór do dhuine a theorainneacha a bhaint amach. D’fhéadfadh gur cineálacha éagsúla teorainneacha iad sin, ach is é an pointe ná go dtuigfeadh duine iad go héasca.

Mar shampla, d’fhéadfadh duine staidéar a thosú atá thar a gcumas reatha i ndáiríre; chuirfeadh an réasúnaíocht orthu an staidéar a oiriúnú nó iad féin a chur in oiriúint don staidéar nó rud éigin a roghnú a d’fhéadfadh siad a thabhairt i gcrích go héifeachtúil.

Os a choinne sin, d’fhéadfadh sé a bheith faoi ghné eile dá bpearsantacht; d’aithneodh duine a bhfuil scór ‘gnáth’ aige teorainneacha a fhoighne, a dtiomantais, a bhfócas agus eile.

D’fhéadfaidís rudaí ar mhaith leo a fheabhsú a roghnú, a chinneadh agus obair a dhéanamh orthu. Ar ndóigh, beidh ról mór ag an bhfachtóir nó intleacht mhothúchánach agus pearsantacht.

Mar sin féin, d’fhéadfaimis a rá go sábháilte gur meánphointe den scoth é meánscór, toisc gur pointe tosaigh den scoth é seo de 103.

Is cinnte gur cheart smaoineamh ar fhaisnéis atá inathraithe agus atá ag forbairt. Níl an meánscór socraithe i gcloch, díreach mar nach bhfuil aon cheann eile, mar a mhaíonn an togra.

Caithfear cuid den fhaisnéis a oidhreacht, ach tá an chuid eile múnlaithe ag na tosca eile.

Ar aon chuma, le scór 103 is cinnte go bhfuil cumais agat mar atá ag mórchuid na ndaoine, ach is fútsa atá sé conas a léireodh do chumais féin sa saol dáiríre.

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal