IQ 140 - Ciall Scór

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal

Is éard atá in intleacht tacar de chumais agus scileanna cognaíocha éagsúla atá ag duine. Cinntíonn leibhéal níos airde de na scileanna seo seans níos fearr a bheith ag an duine go n-éireoidh leis sa saol agus i gcásanna áirithe leibhéil faisnéise an-ard, cruthaíonn sé daoine le cumais osnádúrtha beagnach.Téann an smaoineamh ar fhaisnéis a thomhas siar in am. Thug daoine faoi deara go bhfuil cumas níos mó ag daoine áirithe ná a chéile chun a gcuid dualgas laethúla a chomhlíonadh, fadhbanna a réiteach, ach freisin roinnt buanna atá os cionn an mheáin a chur in iúl.

Níor fhan an smaoineamh seo ach smaoineamh go dtí sa 20úhaois, nuair a cruthaíodh an chéad tástáil faisnéise chun cumais leanaí a thástáil agus na scileanna cognaíocha idir leanaí éagsúla a chur i gcomparáid.

Chruthaigh Francach, síceolaí Alfred Binet agus a chúntóir, an mac léinn míochaine Theodore Simon an chéad tástáil faisnéise. Tugadh an tástáil Binet - Simon air.

D’iarr Aireacht Oideachais na Fraince i 1905 ar an síceolaí modh a fháil a d’fhéadfadh a chinneadh nach mbeadh na mic léinn in ann foghlaim go héifeachtach ó ranganna rialta ionas go dtabharfaí roinnt oibre feabhais do na mic léinn sin.

Chruthaigh Alfred Binet agus Theodore Simon an Scála Binet - Simon, a chuimsigh tascanna éagsúla a mheas siad, a léirigh cumais tipiciúla na leanaí in aoiseanna difriúla.

Bhí taithí na mblianta acu ag breathnú ar leanaí i suíomhanna nádúrtha éagsúla. D’fhoilsigh Binet taighde ar an ábhar seo roimhe seo chomh maith le go leor síceolaithe eile.

Tar éis dóibh an Scála a chruthú, rinne siad tástáil air ar shampla de chaoga leanbh i gcúig aoisghrúpa (deichniúr in aghaidh an ghrúpa). Roghnaigh a múinteoirí na leanaí seo a mheas go raibh meánscileanna agus cumais acu.

Cruthaíodh an scála chun gnáthfheidhmiú a chinneadh, agus rinneadh athbhreithniú air faoi dhó ina dhiaidh sin le go mbeadh sé in ann comparáid a dhéanamh idir cumais mheabhracha leanaí i gcomparáid lena ngnáthphiaraí.

Bhí tríocha tasc ar an Scála a mhéadaigh ar dheacracht. Bhí gach duine in ann na cinn is éasca a réiteach agus d’éirigh na tascanna níos troime agus iad ag druidim leis an deireadh. Ba iad na ceisteanna is simplí, mar shampla, an féidir le leanbh léas solais a leanúint, nó labhairt leis an scrúdaitheoir.

Is éard a bhí i gceist le tascanna níos deacra sraith de 2 dhigit a athrá, baill choirp a ainmniú, focail shimplí mar mháthair, teach nó forc a shainiú.

Níos deacra nuair a iarrtar ar na ceisteanna inar iarradh ar leanaí difríocht a dhéanamh idir péirí rudaí difriúla, abairtí a thógáil as trí fhocal ar leith, nó líníochtaí a atáirgeadh ón gcuimhne.

Ba iad na tascanna ba deacra na cinn inar iarradh ar leanaí, mar shampla, 7 ndigit a roghnaíodh go randamach, srl. A athdhéanamh.

Léirigh scór an scála seo aois mheabhrach an linbh a rinne an tástáil. Má rith leanbh 6 bliana d’aois na tascanna go léir a rithfeadh leanaí den aois sin de ghnáth, measadh go raibh aois mheabhrach aige a bhí comhoiriúnach lena aois chroineolaíoch.

chol le brainse olóige

Bhí a fhios ag Binet go raibh an scála teoranta agus nach bhféadfadh sé a bheith 100% cruinn agus leibhéal faisnéise an linbh á chinneadh. Bhí a fhios aige cé chomh héagsúil is atá faisnéis agus gur ghá í a thomhas ar roinnt bealaí eile.

Chuir sé béim freisin ar thábhacht an tionchair chomhshaoil ​​ar fhorbairt faisnéise an duine. Ní ábhar géiniteach amháin a bhí ann, ach meascán casta de chomhpháirteanna agus tionchair éagsúla a bhí ann. Mheas sé freisin nach raibh faisnéis socraithe agus go bhféadfaí í a athrú.

Rinneadh go leor athruithe ar na tástálacha seo i dtíortha éagsúla le linn an ama. Is féidir iad a choigeartú chun freastal ar riachtanais éagsúla, mar shampla tástáil a dhéanamh ar iarrthóirí ionchasacha poist agus a gcumas an post a dhéanamh.

Thosaigh siad a bheith ann mar uirlis chun faisnéis leanaí agus a gcumas luí isteach ar chlár teagaisc na scoile a thástáil agus d’fhorbair siad ina uirlis chun faisnéis an duine a thástáil, idir leanaí agus dhaoine fásta.

Ní furasta faisnéis a shainiú mar gheall ar a castacht. Tá go leor sainmhínithe ar an gcumas daonna seo agus ní amháin ar chumas an duine (de réir eolaithe tá plandaí agus ainmhithe aige freisin).

Measann mórchuid na ndaoine gurb é atá san fhaisnéis ná cumais chognaíoch duine, cosúil lena chumas réasúnaíochta, a chumas faisnéis a bhailiú, smaoineamh go criticiúil, foghlaim, fadhbanna a réiteach, chomh maith le bheith cruthaitheach. Meastar freisin go bhfuil intleacht mar an cumas foghlaim ó eispéiris.

Mar gheall air sin, is éard atá i dtástálacha faisnéise de ghnáth tascanna cognaíocha éagsúla, ar féidir leo a bheith cainníochtúil, aireachtála, briathartha agus coincheapúil. Úsáidtear iad go príomha fós chun leibhéal faisnéise leanaí a chinneadh le go mbeidh siad in ann í a chur i gcomparáid le haois mheabhrach leanaí ar an meán atá an aois chéanna.

Is féidir na tástálacha seo a úsáid freisin chun a fháil amach an bhfuil iarrthóir poist oiriúnach don phost atá á chur i bhfeidhm aige.

Cuidíonn toradh na tástála comónta le IQ an duine nó a chomhrann faisnéise a chinneadh.

Tá scálaí ag gach tástáil faisnéise chun toradh na tástála a chinneadh. Toisc go bhféadfadh torthaí míchruinn a bheith mar thoradh ar chúinsí éagsúla le linn na tástála, tá lamháltas scór ag na scálaí seo a fhéadfaidh dul suas le 20 pointe.

Mar shampla, ní bheidh duine atá trína chéile agus nach bhfuil tiúchan in ann an tástáil a dhéanamh i gceart.

Tá scálaí éagsúla tástálacha faisnéise ann, ach tá torthaí comhchosúla agus neasacha acu uile. Mar shampla, aontaíonn a bhformhór gur meánscóir faisnéise iad scór IQ idir 90 agus 109. Faoi láthair, is é an ceann is mó a úsáidtear ná aicmiú Wechsler IQ.

De réir an scála seo:

 • Is faisnéis an-Superior iad scóir IQ os cionn 130
 • Is faisnéis Superior iad scóir IQ idir 120 agus 129
 • Is faisnéis Ard-Mheán iad scóir IQ idir 109 agus 119
 • Is meán-fhaisnéis iad scóir IQ idir 90 agus 109
 • Is meán-fhaisnéis Íseal iad scóir IQ idir 80 agus 90
 • Is faisnéis Teorann iad scóir IQ idir 70 agus 79
 • Tá scóir IQ de 69 agus níos ísle faisnéis Fíor-Íseal

Is é an t-ádh ádh le faisnéis gur féidir é a ardú. Níor cheart go gcuirfeadh drochscóir IQ duine ar bith i mbaol mar is cinnte gur féidir iad a fheabhsú má dhéanann duine iarracht eagraithe. Is trí léitheoireacht agus oideachas cuid de na bealaí is fearr is féidir leat é sin a dhéanamh.

aislingí ar cheating céile

Cineálacha faisnéise

Dúirt muid cheana gur tréith an-chasta í an fhaisnéis a chuimsíonn go leor tréithe agus cumais. Sin é an fáth go bhfuil sé chomh deacair é a shainiú go beacht agus gan ach sainmhíniú amháin ann.

Sin cúis freisin nach bhfuil ann ach cineál amháin faisnéise ach go leor cineálacha éagsúla.

Is iad na cineálacha faisnéise:

Faisnéis ghinearálta - an cineál faisnéise is aitheanta agus cruthaíodh na chéad tástálacha chun an cineál faisnéise seo a thomhas. Léiríonn sé scileanna cognaíocha an duine. Nochtann leibhéal na faisnéise ginearálta cumas an duine eolas a fháil, réasúnaíocht a dhéanamh, oiriúnú d’imthosca éagsúla, srl.

Faisnéis mhothúchánach - is cineál faisnéise an-tábhachtach í toisc go léiríonn sí cumas an duine freagairtí agus mothúcháin daoine eile a thuiscint. Is gnách go n-éiríonn go maith le daoine a bhfuil ard-intleacht mhothúchánach acu le daoine agus bíonn siad in ann caidreamh maith a bhunú le strainséirí go gasta.

Il-intleachtaí nó intleachtaí sonracha mar a thugtar orthu - tá na cineálacha intleachta seo bunaithe ar an smaoineamh go bhfuil claontaí agus cumais ag daoine difriúla i leith réimsí éagsúla. Is é an smaoineamh atá taobh thiar den choincheap seo de chineálacha éagsúla faisnéise ná nach féidir le duine amháin a bheith thar a bheith rathúil i ngach réimse den saol agus go bhfuil sé níos fearr i roinnt réimsí ná a chéile.

De réir choincheap na faisnéise seo tá:

  • Loighciúil - faisnéis mhatamaiticiúil nó réasúnaíocht uimhreacha cliste;
  • Faisnéis ceoil nó ceol cliste;
  • Faisnéis idirphearsanta nó féin-chliste;
  • Faisnéis idirphearsanta nó daoine cliste;
  • Briathartha - faisnéis theangeolaíoch nó focal cliste;
  • Faisnéis choirp / chinéistéiseach nó coirp cliste;
  • Faisnéis nádúraí nó nádúr cliste;
  • Faisnéis amhairc-spásúil nó pictiúr cliste;

Faisnéis criostalaithe - is cineál faisnéise í a forbraíodh le linn a saolré. De ghnáth éiríonn daoine níos cliste agus iad ag dul in aois.

Faisnéis phraiticiúil - léiríonn sé cumas an duine réitigh phraiticiúla a fháil ar fhadhbanna agus ar chúinsí éagsúla. Tá an cineál seo cosúil le faisnéis ghinearálta.

Faisnéis sreabhán - cineál a léiríonn cumas an duine bealaí nua a chumadh chun rudaí a thabhairt ar láimh, athruithe a dhéanamh ar a gcreideamh agus ar a mbealach smaointeoireachta agus a bheith rathúil ar bhealach nua smaointeoireachta a chur i bhfeidhm.

Faisnéis chruthaitheach - léiríonn sé taobh cruthaitheach an duine agus a chumas rudaí a chruthú agus a bheith cruthaitheach agus iad ag déileáil le hábhair éagsúla.

Comhrann faisnéise (IQ)

Luaigh muid cheana an comhrann faisnéise - IQ mar thomhas ar leibhéal faisnéise an duine. Ríomhtar an IQ trí thástálacha faisnéise. Cruthaítear an chuid is mó de na tástálacha chun faisnéis ghinearálta an duine a thomhas.

Déantar tástálacha IQ nó tástálacha faisnéise d’aoisghrúpaí difriúla; tá sé sin riachtanach toisc go mbíonn claonadh ag méadú ar fhaisnéis le haois.

línte pósta ar pailme

Déantar na tástálacha a chaighdeánú tríd an meánleibhéal faisnéise a chinneadh d’aoisghrúpaí difriúla. Caithfear iad a chaighdeánú go rialta toisc go dtugtar faoi deara go méadaíonn faisnéis go glúin.

Ríomhtar IQ leis an bhfoirmle seo: aois mheabhrach ÷ aois chroineolaíoch x 100 = IQ. Is é an smaoineamh aois mheabhrach an linbh nó an duine a chur i gcomparáid lena aois chroineolaíoch agus a leibhéal faisnéise a chinneadh.

Mar shampla, má fheidhmíonn leanbh 7 mbliana d’aois ar an tástáil IQ go cothrom le leanaí 7 mbliana d’aois ar an meán, meastar go bhfuil meánfhaisnéis ag an leanbh seo (7 ÷ 7 × 100 = 100). Má réitíonn an leanbh 7 mbliana seo tástáil do pháiste 8 mbliana d’aois chomh maith le meán 8 mbliana d’aois, beidh meánscór faisnéise ard de 114 (8 ÷ 7 × 100 = 114) ag an leanbh seo.

Maidir le leibhéal IQ duine áirithe, ní mór dúinn béim a leagan ar an bhfíric gur teaglaim é de chúinsí agus de fhachtóirí éagsúla. Tá géineolaíocht ar cheann de na tosca is tábhachtaí i bhfoirmiú faisnéise ach ní hé an t-aon cheann í.

De ghnáth, bíonn an leibhéal IQ céanna ag leanaí agus atá ag a dtuismitheoirí. Chomh maith leis sin, tá ról an-tábhachtach ag an gcomhshaol agus ag cúinsí maireachtála i leibhéal faisnéise an duine.

Is eol dúinn go laghdaíonn drochchoinníollacha maireachtála, easpa cúraim agus cothaithe, easpa oideachais, srl. Leibhéal faisnéise an duine agus go seachnaíonn sé lánacmhainneacht an duine forbairt.

Níl leanaí a tógadh i mbochtaineacht, a ndearna a dtuismitheoirí faillí orthu, agus nach raibh oideachas ceart acu chomh tuisceanach ná a gcomhghleacaithe a raibh an t-ádh níos fearr orthu agus a tógadh i dtimpeallachtaí atá seasmhach ó thaobh airgeadais de le cúram agus oideachas ceart.

Is é fírinne an scéil, nuair a athraíonn na cúinsí chun feabhais agus go dtosaíonn an leanbh ag fáil dóthain aire, oideachais agus cúraim chuí, tosaíonn an leibhéal faisnéise ag ardú.

Cúiseanna féideartha droch-scór IQ

Luaigh muid níos luaithe nach gá go mbeadh tástálacha agus scóir faisnéise cruinn i gcónaí.

Is féidir le go leor fachtóirí cur leis sin ag tarlú. Is é an chúis choitianta go dteipeann ar dhaoine a ndícheall a dhéanamh sa tástáil ná a staid shíceolaíoch nó mheabhrach.

Má tá an duine imníoch, suaite, tuirseach, mura bhfuil fócas, mearbhall air, má tá go leor eagla air faoi thorthaí na tástála, nó má tá roinnt saincheisteanna eile aige a choisceann orthu an rud is fearr is féidir a dhéanamh sa tástáil, is cinnte go bhfuil beidh na torthaí míchruinn.

Chomh maith leis sin, ba cheart dúinn a lua go bhféadfadh drochthorthaí a bheith ag an duine ar an tástáil má tá míchumas foghlama éigin air (cuid acu nach eol dóibh a bheith acu go minic) agus sin an fáth go bhfuil sé tábhachtach a chur as an áireamh má tharlaíonn drochscór.

Is iad na cúiseanna seo an chúis go bhfuil scálaí scór lamháltais suas le 20 pointe ag tástálacha IQ.

Scór IQ 140 brí

De réir scála Wechsler, tá an IQ de 140 sa chatagóir faisnéise an-Superior. Seo an chuid is airde den scála nach mbaineann ach timpeall 2% de dhaonra an duine leis. Tá na daoine seo an-chumasach agus cumasach go minic i réimsí éagsúla.

Is ráthaíocht é an scór IQ seo go mbeidh an cumas agat go leor rudaí éagsúla a dhéanamh agus rath suntasach a bhaint amach.

Mar sin féin, ní thagann aon rud inár lapaí (ní go minic ar a laghad), agus is é sin an fáth gur chóir duit a bheith dáiríre faoi do bheannacht agus gan glacadh leis go deonach. Mura ndéanann tú rud ar bith chun é a fhorbairt agus a úsáid, féadfaidh tú do shaol ar fad a chaitheamh ag maireachtáil saolré ag cur amú do chuid buanna.

Is fútsa atá sé cén bealach ar cheart duit a roghnú dul, ach ag smaoineamh nach dtagann ach timpeall 2% de dhaoine ar an talamh sa chatagóir chéanna leatsa, tá sé de dhualgas morálta ort iarracht a dhéanamh do chumais speisialta a úsáid agus bronntanais chun do shaol a fheabhsú, ach saol daoine eile a fheabhsú freisin.

Le do chumais, is féidir leat réimse éigin a roghnú inar féidir leat do bheannachtaí a úsáid trí chabhrú le daoine eile, gan a bheith chomh t-ádh leat, agus a saol a fheabhsú.

Ná lig duit féin a bheith ídithe le casta vanity agus barr feabhais. Caith le daoine eile le meas a fhorchoimeádann siad. Ní thugann an ceart duit mothú níos fearr ná gach duine eile má tá tú níos cliste ná an chuid is mó daoine ar domhan.

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal