IQ 90 - Brí Scór

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal

Is cinnte gurb í an cheist a bhí i gcónaí ag cur imní ar eolaithe, taighdeoirí, saineolaithe ar iompar an duine agus dochtúirí, chomh maith le daoine coitianta.

An féidir linn é a thomhas agus a rangú?

Rinneadh go leor iarrachtaí air sin a dhéanamh agus tá rialacha agus patrúin áirithe bunaithe agus in úsáid go deimhin.Dealraíonn sé, áfach, mar nach bhféadfadh aon duine acu sin an pictiúr iomlán a fheiceáil agus achoimre a dhéanamh ar bhrí iarbhír agus ar scór faisnéise duine.Is iomaí smaoineamh agus míniú a tugadh. Deir ceann de na stáit sin go gcaithfear faisnéis an duine a oidhreacht go páirteach, ar a laghad.

Cruthaíodh go raibh an tráchtas seo ceart; léiríonn leanaí a fhásann ar shiúl óna dtuismitheoirí bitheolaíocha iarbhír agus nach bhfaca riamh iad nó a bhí in aon chineál cumarsáide leo leibhéal faisnéise an-chosúil lena bhfíor-thuismitheoirí, fíor mar atá sa chiall bhitheolaíoch.

Ciallaíonn sé seo go bhfuil baint ag faisnéis le géineolaíocht. Mar sin féin, níl anseo ach cuid de.Bíonn tionchar ag an gcomhshaol, timpeallacht shóisialta, fás suas agus taithí ar fhaisnéis duine.

Taispeánann roinnt staidéir taighde go n-athraíonn comhrann faisnéise duine thar shaolré nó, níos fearr a rá, tá an fhéidearthacht ann suas le fiche pointe a athrú, suim nach beag a chuireann ceann i gcatagóir iomlán difriúil, ar aon scála scóir IQ.

Is cosúil nach ionchorpraíonn tástáil IQ ach na heilimintí go léir atá mar cheann iarbhír iomlán intleacht. Dá bhrí sin, tá daoine agat atá thar a bheith cúthail agus neamhchinnte, ach a bhfuil intinn thar cionn acu agus tá daoine agat atá sínte, gníomhach, trom ach ar scór faisnéise níos ísle.Níl iontu seo ach samplaí nach gcruthóidh ach an chaoi nach catagóir seasmhach iad scóir IQ a d’fhéadfadh rath saoil a chinneadh, cé go bhfuil siad i gceist a bheith ina réamh-mheastóirí ar an dara ceann.

Réamhrá Gairid ar Thástáil IQ

Sula mbogfaimid ar aghaidh chun an scór atá i gceist a léirmhíniú, lig dúinn filleadh ar thús thástáil IQ, mar sin chun foghlaim faoin gcaoi ar thosaigh sé ar fad. Bhí cuspóir na tástála IQ luath oideachasúil agus bhain sé le leanaí.

Forbraíodh an chéad tástáil IQ sa Fhrainc, ag tús an chéid roimhe sin.

Ag an am, rith rialtas na Fraince an dlí faoin oideachas: theastaigh uathu go bhfaigheadh ​​gach leanbh oideachas ceart de réir dlí.

Bhí tástáil nó uirlis ag teastáil uathu a d’fhéadfadh cabhrú le mic léinn ‘scagadh’ de réir a gcumas foghlama, ionas go bhféadfaidís cinneadh a dhéanamh faoi na cinn a dteastaíonn cúnamh uathu le linn a laethanta múnlaitheacha oideachais.

Ba é an síceolaí Francach Alfred Binet an duine a cheap an chéad tástáil chun na críche. Níor dhírigh tástáil Binet ar ábhar oideachasúil, ach ar fheidhmíocht na rannpháirtithe.

Thug sé faoi deara agus rinne sé conclúidí bunaithe ar thrí pharaiméadar. Bhí Binet ag tástáil cumas meabhrúcháin leanaí, a leibhéal aird agus a luas próiseála tascanna. Go gairid fuair sé amach nach raibh na torthaí ar aon dul le haois na leanaí.

D’éirigh níos fearr le roinnt cinn níos óige ná mar a rinne páistí níos sine. Dá bhrí sin, tháinig Binet suas le moladh na catagóire aoise meabhrach, rud a mbímid fós ag brath air.

synupry venus conjunct jupiter

Mar sin féin, bhí tástáil Binet (Binet-Simon, i ndáiríre, ainmnithe i ndiaidh Binet féin agus a chomhghleacaí, Theodore Simon) i bhfad ó bheith foirfe. D'admhaigh an t-údar féin nach n-insíonn sé mórán faoi intleacht na naíonán, buanna agus scileanna breise agus go leor eile.

Chreid sé go gcaithfear i bhfad níos mó paraiméadair a áireamh i dtástáil faisnéise daoine. Mar sin féin, ba é an chéad chéim níos mó i dtástáil scór IQ.

Tugadh tástáil Binet isteach sna Stáit Aontaithe go luath, áit a ndearna Ollscoil Stanford é a chaighdeánú. Tháinig an tástáil seo chun bheith ina norm i SAM i 1916.

Toradh thástáil chaighdeánaithe Stanford-Binet a cuireadh i láthair leis an scór IQ aonaid aonair a úsáidimid fós inniu. Bhí chuimhneacháin spéisiúla eile i stair na tástála IQ. Mar shampla, cuireadh an tástáil in oiriúint d’úsáid mhíleata, le linn an Chéad Chogaidh Dhomhanda.

Díorthaíodh dhá thástáil ón gcéad cheann. Ba iad sin tástáil alfa agus béite an Airm. Ní raibh an difríocht ach ina bhformáid. Bhí ceann amháin i scríbhinn agus an ceann eile i bhfoirm phictiúir.

Ba é cuspóir na difríochta seo a bheith in ann an oiread earcach agus is féidir a thástáil san arm, lena n-áirítear iad siúd a bhí in ann léamh nó nach raibh agus iad siúd a bhí in ann Béarla a labhairt nó nach raibh.

Cé gur cosúil gur smaoineamh maith é, tháinig na fadhbanna chun cinn ó lean an tástáil in úsáid tar éis deireadh a chur leis an gcogadh. Rinne an rialtas mí-úsáid ar an tástáil agus chuir i bhfeidhm é ar dhaonra na n-inimirceach. Ní féidir le duine a shamhlú ach cé chomh mícheart a d’fhéadfadh sé a bheith.

Ar an mbealach seo, bhí tástálacha comhrann faisnéise mar leithscéal as idirdhealú mór agus scuabadh an daonra inimirceach. Bhí tástálacha IQ chomh húsáideach agus a bhí drochíde orthu. Bhí conspóidí ann i gcónaí faoi, bealach amháin nó bealach eile.

Tástáil Iarmharach Faisnéise WAIS

Bhí an tástáil IQ WAIS is forleithne agus fós in úsáid níos casta agus níos mionsonraithe. Déanta na fírinne, tá sé ar cheann de theaghlach tástálacha WIS (Scála Faisnéise Wechsler).

Úsáideann tástáil WAIS nó Scála Faisnéise Aosaigh Wechsler níos mó paraiméadair. Tugann sé faoi deara luas próiseála, cumas cuimhne oibre, fachtóir réasúnaíochta aireachtála agus cumas tuisceana ó bhéal duine.

Caithfear na torthaí a chur i gcomparáid laistigh den aoisghrúpa céanna chun na catagóirí scór is cruinne a sholáthar.

Tá an tástáil seo in úsáid agus tá a cúigiú heagrán i mbailiú sonraí. Cuireadh tús leis an bpróiseas in 2016. agus tá sé beartaithe go mbeidh sé críochnaithe faoi dheireadh 2020.

Tá acmhainneacht mhór ag an tástáil san earnáil acmhainní daonna agus úsáideann na cuideachtaí móra í, mar shampla.

Cé go bhféadfadh tástáil WAIS a bheith superficial i gcomparáid le hiar-thástáil, tá go leor ceisteanna fós le freagairt.

Meán Scór Faisnéise agus Aicmiú

Lig dúinn labhairt faoi aicmiú scóir IQ. Rinneadh iarrachtaí difriúla ar aicmiú, cuid acu níos mionsonraithe agus cuid eile nach bhfuil an oiread sin.

De réir na dtástálacha go léir, bíonn an meánscór i gcónaí áit éigin timpeall 100 aonad den scála IQ.

Ach, cad a chiallaíonn sé? Cad a nochtann meánscór i ndáiríre? Bhuel, creideann go leor nach pointe cinnte beacht é. Ní chiallaíonn meán scór ach go bhfuil meánchumais réasúnaíochta ag duine.

Ciallaíonn T go bhfuil meán-scóróir IQ ag feidhmiú go hiomlán ina dhuine aonair, atá in ann cinnteoireacht a dhéanamh, atá in ann foghlaim ó ábhair scríofa, a phróiseálann faisnéis ar luas meánach (d’fhéadfadh an cheist a bheith, cad é seo meán ciallaíonn go díreach?) et cetera.

Mar sin féin, ní insíonn meánscór faoi bhuanna breise duine, mar shampla ealaíonta, ceoil nó rud éigin eile. Ciallaíonn sé go bhféadfadh an duine seo a bheith an-rathúil ina shaol trí rud éigin eile a dhéanamh nach dtagann faoi na catagóirí a mhol tástálacha IQ clasaiceach.

Forbraíodh scála aicmithe Terman i 1916. agus roinntear sé i roinnt catagóirí.

Meastar gurb iad na scóir is ísle iad siúd atá faoi bhun 70 agus seasann siad siúd don ‘chinnte cinnte intinne’.

Is iad na chéad chinn eile scóir laistigh den raon 70 go 79 agus marcálann siad le haghaidh ‘easnamh teorann’, i dtéarmaí faisnéise. Luaitear an chéad cheann eile raonta 80 go 89 nó ‘dullness’ agus 90 go 109, ‘meán nó gnáth’.

Meastar go bhfuil raon ó 110 go 119 mar ‘fhaisnéis níos fearr’, de réir an tsean-aicmithe.

Meastar go bhfuil raon ó 120 go 140 mar ‘intleacht an-uachtarach’, agus seasann na scóir go léir os cionn 140 do ‘genius or near genius’.

De réir roinnt léirmhínithe breise, bheadh ​​scór genius scór 160. Mar shampla, bhí a fhios go raibh IQ de 160 ag Albert Einstein.

IQ 90 Scór Brí

Anois, tagann scór IQ 90 faoin scór ‘gnáth’ nó an meán, ach tá sé, go deimhin, ar an bpointe is ísle.

Tá an meán-raon, de réir scála Lewis Terman idir 90 agus 109. Tá an raon roimhe seo ó 80 go 89 agus seasann sé do ‘dullness’.

Ciallaíonn sé seo go bhfuil IQ 90 ar an meán íseal. Bhuel, tá an meánscóir tréithrithe ag an méid a luadh thuas. Ligeann meánscór do staidéir theoiriciúla, oiliúint agus eile.

De réir roinnt staitisticí atá sceitseáilte go garbh, titeann beagnach 68% den daonra áit éigin idir scóir IQ 85 agus 115, agus tagann 95% faoin raon 70 go 130.

Ní faisnéis bheacht ar leith í seo ar an scór 90, áfach. Taispeánann sean-staitisticí go ndéanann scóir ó 90 go 110, sampla níos cúinge, 50% den daonra.

D’fhéadfadh poist póilín, cléireach nó mar sin a bheith i bpoist a fhreagraíonn do mheánscór. Ach, mar a dúirt muid, d’fhéadfadh duine le meánscór a bheith ina cheoltóir cumasach nó ina ealaíontóir, nó ina spórtóir.

Ní gá a rá, ní cheadaíonn an meánscór roinnt gnéithe tábhachtacha de bheith ‘cumasach’. Ní fhéadfá a shamhlú go bhfuil amhránaí cumasach le meánscór ina chumadóir thar cionn freisin.

Is smaointe amhrasacha iad seo uile, áfach. Is é an rud nach bhfuil go leor paraiméadair thábhachtacha i gceist le tástáil IQ clasaiceach, mar sin níl sé cinnte an bhfuil an meánscór ina thuar rathúlachta saoil maith nó nach scór eile é.

Is é an rud a mholann roinnt síceolaithe agus saineolaithe ná fachtóir an EQ nó an chomhrann Faisnéise Mothúchánach. Anois, is rud é ar cheart smaoineamh go cinnte air. Caithfear faisnéis mhothúchánach a chur san áireamh.

D’fhéadfadh sé tarlú go raibh duine le meánscór, fiú chomh híseal le 90, ina dhuine atá an-chliste go mothúchánach, chun é a ghlaoch.

Ciallaíonn sé seo gur dócha go mbeadh an duine treallúsach, tuisceanach, le dearcadh dearfach agus b’fhéidir go sóisialta. Osclaíonn sé go leor doirse agus roghanna, fiú mura raibh an duine seo ina genius.

Ar an láimh eile, tá daoine thar a bheith cliste agat atá néata, éagobhsaí go mothúchánach agus mar sin de.

Níl aon chonclúid faoin scór 90 go díreach, ach amháin na breac-chuntas bunúsach. Insíonn sé faoi na féidearthachtaí atá agat i dtéarmaí foghlama agus oideachais.

Mar sin féin, tá sé seo amhrasach, ós rud é go bhfuil codáin ann a chreideann go láidir go bhféadfaí IQ níos ísle (ar an meán) a fhorbairt trí chleachtas agus dianseasmhacht.

Ina ainneoin sin, ní dhéanfaimis scór IQ 90 a bhrandáil mar ‘olc’ nó a leithéid. Déanann sé cur síos ar chineál faisnéise in áit, déarfadh cuid.

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal