Méar Itchy - Piseog agus Brí

Chuala gach duine faoin bhfrása méara cos agus bhain go leor againn úsáid aisti go minic in ócáidí éagsúla agus i gcaidrimh le daoine éagsúla.D’fhéadfadh go mbeadh bríonna éagsúla leis an bhfrása seo agus is trí chomhthéacs an scéil reatha amháin a fhéadtar a bhrí a chinneadh.

Úsáidtear é de ghnáth chun cur síos a dhéanamh ar thréithe pearsantachta daoine áirithe.Is féidir le méar nó méara cos a bheith ina eachtra dáiríre, agus sa chás sin, bíonn daoine ag smaoineamh faoi na bríonna a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo.Mar gheall ar mhinicíocht na dtarluithe seo, d’fhorbair piseoga éagsúla maidir le méara cos.

Sin é an fáth go bhfuil roinnt piseoga ag baint leis an bhfrása méara cos, agus mar a tharlaíonn i gcás fhormhór na piseoga, níl mórán míniú réasúnach acu.

Ar ndóigh, i gcásanna áirithe, is féidir le tarlú na méara cos a bheith ina riocht fíor, de bharr lámha tirim, frithghníomhartha ailléirgeacha, irritations craicinn, agus i gcásanna áirithe, roinnt saincheisteanna sláinte níos measa atá ag duine.D’fhéadfadh na tarluithe seo a nochtadh uaireanta go bhfuil an duine ró-imníoch agus neirbhíseach toisc go bhfuil rud éigin ag cur isteach orthu agus sa chás sin stadfaidh an itching nuair a bheidh na saincheisteanna réitithe.

Piseoga a bhaineann leis an bhfrása itchy finger

Is éard is piseoga ann ná creidimh agus cleachtais a mheastar a bheith osnádúrtha nó neamhréasúnach.

Téann bunús roinnt piseoga siar go fada in am.Eascraíonn piseoga den chuid is mó as míthuiscintí ar phrionsabail nádúrtha agus eolaíochta, aineolas, eagla, creideamh san osnádúrtha nó sa draíocht, srl.

Ó am ársa, b’éigean do dhaoine míniú a thabhairt ar bhealach éigin ar na rudaí a bhí ag tarlú dóibh, agus i bhformhór na gcásanna, thug siad roinnt bríonna speisialta ach neamhréasúnach dóibh.

Is minic a bhaineann piseoga leis an gcreideamh gur féidir roinnt imeachtaí agus tarluithe a thuar sa todhchaí, de ghnáth gan aon bhaint shoiléir a bheith acu leis na himeachtaí atá ar tí tarlú sa todhchaí.

Is féidir le piseoga a bheith an-mharthanach agus leathnaíonn siad ar bhealaí éagsúla, san am atá thart den chuid is mó trí phrionsabal an bhéil go béal agus leabhair, ach sa lá atá inniu ann, scaip siad gach bealach cumarsáide agus meán sóisialta atá ar fáil go críochnúil.

Is minic a mheasann an Eaglais go bhfuil piseoga mar pheacaí móra agus meastar gur peacaigh iad daoine a chreideann iontu, nach bhfuil creideamh acu i nDia.

Chomh maith leis sin, meastar gur sárú láidir ar na Deich nAitheanta an creideamh i piseoga, go háirithe an chéad cheann (Ní bheidh aon Dia eile agat ach mise).

an uimhir 27 sa Bhíobla

Tá líon mór piseoga ann ar fud an domhain inniu.

Is minic a chruthaíonn daoine atá so-ghabhálach le creidimh saobhchreidmheacha a gcuid piseoga féin trí bhreathnú ar na rudaí atá ag tarlú dóibh agus a gcuid bríonna speisialta féin a chur ina leith.

Mar gheall ar piseoga, tosaíonn a lán daoine ag caitheamh na n-éadaí céanna i gcásanna áirithe, nó ag iompar charms a chreideann siad a thugann dea-ádh dóibh, a roghnaíonn dathanna áirithe d’ócáidí áirithe, nó a úsáideann uimhreacha áirithe a chreideann go bhfuil an t-ádh orthu.

I roinnt cásanna, is féidir le creidimh saobhchreidmheacha agus obsessions leo a bheith ina saincheist thromchúiseach i saol an duine, agus a roghanna agus a ghníomhartha uile á gcinneadh.

Uaireanta fásann piseoga chomh mór sin go mbíonn siad ina phobia.

Tá baint ag piseog amháin den sórt sin leis an uimhir 13. Tá a fhios ag gach duine an eagla a bhaineann leis an uimhir seo, a ghlacann daoine i ngan fhios dóibh, gan mórán machnaimh a dhéanamh air. Tá ainm eolaíoch ag an eagla seo fiú - triskaidekaphobia.

Téann daoine atá ag fulaingt ón phobia seo an-fhada chun aon teagmháil leis an uimhir seo a sheachaint, chomh fada agus a gcuid suíochán nó sraitheanna eitleáin, uimhreacha seomraí, ticéid scannáin, srl. A athrú.

Níl an tsraith Uimh 13 ag roinnt cuideachtaí aeir fiú amháin, mar gheall ar dhaoine a sheachaint suí sa tsraith seo ar an eitleán.

Tá leitheadúlacht an phiseog seo chomh mór sin, gur fearr de ghnáth fiú daoine, nach bhfuil eagla ró-mhór orthu roimh uimhir 13, é a sheachaint.

Is féidir le piseoga a bheith bainteach le haon réimse den saol agus le gach rud a d’fhéadfadh a bheith ag daoine.

Is iomaí piseog a bhaineann le cosú codanna den chorp, agus is gnách go bhfeictear na piseoga seo i gcomhthéacs go bhfuil rud éigin maith nó olc ag tarlú don duine atá ag fulaingt na itch seo.

Uaireanta tugtar piseoga coirp ar na piseoga seo.

Tá piseoga a bhaineann le cos an choirp i go leor tíortha éagsúla agus i measc daoine difriúla. Is grúpa piseog atá scaipthe go forleathan iad.

I roinnt cásanna, bíonn an piseog céanna ag tíortha éagsúla a bhaineann leis an gcuid chéanna den chorp, ach go minic bíonn na bríonna go hiomlán os coinne nó difriúil i dtíortha éagsúla agus i measc daoine difriúla.

Go ginearálta, is minic a chuireann taobh clé an choirp droch-rudaí in iúl, agus léiríonn an taobh dheis rudaí maithe ag tarlú don duine.

Mar shampla, meastar go bhfuil leiceann ceart cosnochta ina chomhartha go bhfuil duine ag caint rudaí maithe faoin duine a bhfuil a leiceann ag tóraíocht; os a choinne sin, má chliseann ar an leiceann chlé, ní comhartha maith é sin, rud a thugann le fios go bhfuil duine ag scaipeadh gossip faoin duine sin.

Más rud é, mar shampla go bhfuil an ceann ag tuitim, meastar gur comhartha rathúlachta é sin sna hiarrachtaí reatha. Meastar gur comhartha maith é itching liopaí ar chúrsaí grá agus rómánsaíochta.

Is cuid an-tábhachtach den chorp iad eyelids maidir le piseoga a bhaineann leo.

644 grá uimhir aingeal

De ghnáth, meastar gur comhartha maith é an itching eyelid ceart, agus fógraíonn sé an duine a fhaigheann roinnt dea-scéil go luath, ach ní comhartha maith é itching na n-eyelid ar chlé agus ciallaíonn sé drochscéal.

Chomh maith leis sin, tá sean-phiseog ann a bhaineann le pailme itching, rud a chiallaíonn i bhformhór na dtíortha ábhair a bhaineann le hairgead.

Nuair a chosnaíonn an pailme ceart creidtear go bhfuil airgead ag teacht chuig an duine a bhfuil a phailme air.

Nuair a chosnaíonn an pailme ar chlé, is drochscéal é sin mar ciallaíonn sé go mbeidh ar an duine airgead a thabhairt do dhuine nó do rud éigin.

Nuair a chosnaíonn an pailme ar chlé, de réir piseog aitheanta, ba chóir an pailme a chuimilt ar phíosa adhmaid chun an itching a stopadh.

Nuair a bhaineann sé le méar cos nó le méara cos, tá roinnt piseoga ann a bhaineann leis na tarluithe seo, agus cosúil le piseoga eile, is minic a bhíonn bríonna contrártha leo.

Seo cuid de na piseoga a bhaineann le cos ar bolg sna méara:

Méara itching, go háirithe an ordóg

De réir roinnt piseoga, nuair a bhíonn na méara ag tuitim, go háirithe nuair a bhíonn an ordóg ag cos, ní comhartha maith é sin, agus tuar sé roinnt eachtraí olc atá ar tí tarlú i saol an duine.

I roinnt piseoga eile, meastar go bhfuil ordóg itchy ina chomhartha go bhfuil airgead ag teacht i dtreo an duine sin.

Méara itching ar an lámh dheas

De réir roinnt piseoga, nuair a bhíonn na méara ag cos ar an lámh dheas, is comhartha maith é sin, agus tugann sé le fios go bhfaighidh an duine atá ag fulaingt an itching airgead go luath.

Méara itching ar an lámh chlé

De réir roinnt piseoga, nuair a bhíonn na méara ag cos ar an lámh chlé, is drochchomhartha é sin, agus tugann sé le fios go mbeidh deacrachtaí áirithe ag an duine a bhfuil an itching air go luath.

Méar fáinne itching

De réir roinnt piseoga, nuair a bhíonn an méar fáinne ag tóraíocht, d’fhéadfadh an duine a bheith ag súil le pósadh go luath.

Bríonna a bhaineann leis an abairt finger itchy

Is féidir brí na habairte méara cos a bheith difriúil agus is féidir é a chinneadh trí chomhthéacs an scéil atá á rá ag duine.

Seo cuid de na bríonna a d’fhéadfadh a bheith leis an bhfrása:

Duine a bhfuil méara cos air - tagraíonn sé sin de ghnáth go bhfuil claonadh ag an duine rudaí a ghoid. Seo frása coitianta a úsáidtear do ghadairí.

Duine le méara cos - d’fhéadfaí a mheas freisin gur duine é a bhfuil claonadh aige freagairt go gasta gan mórán machnaimh a dhéanamh ar iarmhairtí féideartha a ngníomhartha.

D’fhéadfaí é a tharchur freisin chuig duine a bhfuil claonadh aige freagairt go hionsaitheach agus a bhfuil iompar neamhréasúnach aige.

Nuair a deir duine éigin go cosnaíonn a mhéar - d’fhéadfadh go gciallódh sé sin go bhfuil fonn láidir ar an duine dul i ngleic go fisiciúil le duine, bualadh le duine, nó dochar a dhéanamh do dhuine ar bhealach éigin eile.

Ag méar itchy - tagraíonn sé go minic do mhian duine rud éigin dona nó contúirteach a dhéanamh nó a fháil, a mheastar a bheith mí-oiriúnach, agus a bhriseann daoine eile air.

Úsáidtear go minic é nuair a bhíonn fonn láidir ar dhuine a bheith bainteach le rud a bhfuil a fhios acu go bhfuil sé dona dóibh agus go bhféadfadh drochiarmhairtí a bheith aige, ach beag beann ar sin, ba mhaith leo é a dhéanamh ar aon nós.

I roinnt cásanna, a bhfuil méar itchy - d’fhéadfadh gur tagairt í seo ar mian le duine duine a mharú, agus cosnaíonn a mhéar an truicear a tharraingt ar an ngunna chun é sin a dhéanamh.

Nuair a bhíonn méara duine ag tachtadh - ciallaíonn sé sin de ghnáth go mbíonn fonn ar an duine tosú ar roinnt oibre a dhéanamh, iarracht nua a dhéanamh, páirt a ghlacadh i dtasc éigin.

De ghnáth, tagraíonn an frása seo do roinnt tascanna a dhéanamh le do lámha féin.

An frása ag fáil méara cos d’fhéadfadh sé freisin mian duine a nochtadh rud éigin a dhéanamh go luath nó roinnt athruithe inmhianaithe a dhéanamh, srl.