Gealach Mhaighdean Leo Sun - Pearsantacht, Comhoiriúnacht

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal

Léiríonn an ghrian inár gcairt réamhbhreithe an taobh réasúnach agus comhfhiosach atá againn de charachtar, agus léiríonn ár ngealach ár mbeatha istigh agus ár bhfo-chomhfhiosach.Is é an chéad cheann an taobh de charachtar is infheicthe do na breathnóirí seachtracha, cé gur taobh dínn an dara ceann acu, níl a fhios againn ach agus líon beag daoine a mheasaimid atá dlúth agus iontaofa.

Is meascán d’eilimint tine agus talún iad daoine a bhfuil a ghrian i gcomhartha Leo agus a ngealach i gcomhartha Mhaighdean. Is gnách go mbíonn na daoine seo seasmhach agus bunaithe.

Is minic a bhíonn siad féin-shúite isteach agus bíonn tuairim ard acu fúthu féin agus faoina luach. D’fhéadfadh go mbeadh seans maith ann freisin go bhféachfadh daoine eile ó pheirspictíocht níos fearr agus níos fearr ná iad.

Is féidir leis na daoine seo a bheith an-roghnach maidir le rogha na ndaoine a ndéanann siad sóisialú leo, agus i gcásanna áirithe, d’fhéadfadh siad a bheith ina bhfíor-snócaí.

Tá na daoine seo an-chliste agus de ghnáth bíonn siad an-eagraithe agus beacht. Ní ghlacann siad le tuairimí agus comhairle daoine eile toisc go gcreideann siad go bhfuil gach rud ar eolas acu is fearr.

Tá sé deacair dóibh orduithe a leanúint toisc go mbíonn ráiteas acu i gcónaí gur chóir rud éigin a dhéanamh ar bhealach níos fearr agus níos éifeachtaí.

Is é fírinne an scéil go bhfuil intinn an-anailíseach ag na daoine seo agus go bhfuil tuiscint iontach acu ar mhionsonraí le chéile i bpictiúr níos mó.

Ligeann sé sin do na daoine seo rudaí nach léir do dhaoine eile a fheiceáil. Is gnách go mbíonn siad ceart, ach i gcásanna áirithe, déanann siad cáineadh ar dhaoine eile ar mhaithe le cáineadh.

Sin ceann de na príomhthréithe atá acu; tá seans maith ann go gcáineann siad daoine eile agus a n-iompar.

Mar gheall ar a gcreideamh go bhfuil gach rud is fearr ar eolas acu agus an tacar rialacha agus critéar atá acu faoin gcaoi ar chóir rudaí a dhéanamh, déanann siad iompar daoine eile a thomhas trí na critéir seo. Tá seans ann go ndéanfaidh na daoine seo cáineadh agus breithiúnas ar aon neamhréiteach in iompar daoine.

De ghnáth ní bhíonn siad ar an eolas faoin mbrú a chuireann siad ar dhaoine eile lena n-iompar agus measann go leor acu go bhfuil siad greannmhar agus pian sa mhuineál.

Tá an claonadh atá acu breithiúnas a thabhairt ar dhaoine eile ar cheann de na tréithe is measa atá acu. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, cé go bhfuil saoirse acu daoine eile a cháineadh agus a rá le daoine eile cad ba cheart dóibh a dhéanamh, ní cheadaíonn siad d’aon duine a n-iompar a cháineadh.

Is gnách gurb é fearg agus drochíde a n-imoibriú ar cháineadh. Creideann na daoine seo go minic go bhfuil siad foirfe agus ní féidir leo glacadh leis an bhféidearthacht nach bhfuil an fíric sin fíor.

Rud eile a d’fhéadfadh na daoine seo a bheith seans maith a dhéanamh ná a rá le daoine eile conas ba chóir rudaí a dhéanamh. Níl a fhios acu faoin tionchar a bhíonn ag iompar ar a gcaidrimh le daoine.

De ghnáth ní maith le daoine go n-inseofaí dóibh cad ba cheart a dhéanamh, go háirithe nuair a dhéantar é sin ar bhealach corraitheach agus ceannasach mar is minic a bhíonn sé de nós ag na daoine seo a dhéanamh.

Ar mhaithe lena gcaidrimh reatha agus amach anseo le daoine, agus go háirithe a gcaidrimh phearsanta, moltar dóibh athmheasúnú a dhéanamh ar a n-iompar agus a ndearcadh i leith daoine eile.

cad a deir an Bíobla faoi nathracha i mbrionglóidí

Má thuigeann siad go raibh siad ró-bhreithiúnach agus criticiúil i leith daoine eile agus ag iompar beagnach bossy, is comhartha soiléir é sin, ba cheart go mbeidís ag obair ar rud éigin a athrú ina ndearcadh. Déanfaidh sé a gcaidrimh go léir a athrú chun feabhais.

Is fusa é sin a rá ná a dhéanamh ag cuimhneamh go mbíonn ego ollmhór acu de ghnáth a mbíonn sé deacair orthu glacadh leis go bhfuil rud éigin mícheart á dhéanamh acu.

Mar sin féin, má tá siad marthanach go leor, gheobhaidh siad bealach chun a riachtanas cáineadh a chothromú, chomh maith lena gcuid botún féin a bhaint amach agus a admháil.

Tá go leor tréithe den scoth acu. Tá siad an-eagraithe, beacht, mionsonraithe, agus is gnách go mbíonn a gcuid gníomhartha agus criticeoirí spreagtha ag fonn rud éigin a mheasann siad atá mícheart nó a d’fhéadfadh a bheith níos fearr a cheartú. Níl sé i gceist acu aon duine a chiontú, ach i go leor cásanna déanann siad é sin go díreach.

Tá scileanna ceannaireachta acu, ach uaireanta seasann siad ar an iomarca sonraí agus cuireann siad a lán brú ar a gcuid fostaithe. Is fearr a oibríonn siad mar oibrithe aonair, ach d’fhéadfaí iad a theannadh idir a mian a bheith tábhachtach agus i lár an aird agus an gá atá leo a bheith úsáideach agus táirgiúil.

Ní maith leo go n-inseofaí dóibh cad atá le déanamh, agus is é sin an fáth go bhfuil fadhbanna acu le húdaráis.

Is é an cás is fearr do na daoine seo uasmhéid a gcumais a úsáid ná post freagrach a thabhairt le neamhspleáchas iomlán gníomhaíochta. Gan dabht déanfaidh siad é ar bhealach foirfe.

Tá siad an-fhreagrach agus iontaofa, agus de ghnáth bíonn siad go maith le saincheisteanna airgid, cé go bhféadfadh Leo a bheith ag brú orthu níos mó a chaitheamh ná mar ba chóir dóibh ó am go chéile.

Tá siad praiticiúil agus de ghnáth ní chaitheann siad a gcuid ama ar ghníomhaíochtaí neamhriachtanacha. Tá siad poncúil agus déanann siad a gcuid tascanna go léir in am. Tá siad ar fheabhas chun daoine eile a mheabhrú faoina gcór.

Tréithe Dea

Na tréithe maithe atá ag daoine leis an ngrian i Leo agus sa ghealach i Mhaighdean:

- réitithe eagraithe, mionsonraithe, beacht, praiticiúil, fadhbréiteach, cliste, go maith le hairgead, iontaofa, freagrach, poncúil, slachtmhar, go maith le hobair aonair, srl.

Droch-tréithe

Na drochthréithe atá ag daoine leis an ghrian i Leo agus sa ghealach i Mhaighdean:

- ag rialú, criticiúil, breithiúnach, mífhoighneach, seans maith go nagging, éadulaingt, teastaíonn am chun scíth a ligean, ró-chosaint, foirfeachtóirí, egotistic, féin-shúite, srl.

Gealach ‘Leo’ Sun ‘Mhaighdean’ i nGrá agus i bPósadh

Uaireanta ní bhíonn sé furasta do dhaoine le grian Leo agus gealach Mhaighdean caidreamh a fháil i gcaidreamh fadtéarmach nó i bpósadh mar gheall ar a gcarachtar atá deacair go minic.

Eadhon, d’fhéadfadh na daoine seo a bheith an-chriticiúil i leith iompar agus ghníomhartha a gcomhpháirtithe.

Is minic go mbíonn sraith rialacha acu a leanann siad, ach bíonn súil acu go leanfaidh siad iad.

Is minic go ndéanann siad dearmad ar ord agus ar eagrúchán gur daoine aonair iad a gcomhpháirtithe a bhfuil an ceart acu cinneadh a dhéanamh ar an gcaoi a ndéanfaidh siad rudaí áirithe.

Tá seans maith ann go n-aireoidh siad faoi na sonraí is lú maidir lena saol le chéile, rud a chuireann greann ar a gcomhpháirtithe agus a bhíonn ina chúis le coimhlintí eatarthu.

D’fhéadfadh a nádúr atá seans maith a cháineadh a bheith freagrach as a gcaidrimh a chur i gcontúirt ionas go bhféadfaidís smaoineamh ar a n-iompar a athrú agus a bheith níos fulangaí d’iompar a bpáirtí.

Tá siad ar fheabhas as a bheith i gceannas ar an gcuid eagrúcháin den chaidreamh. Ní dhéanann siad dearmad riamh ar dháta, nó ar chór nach mór a dhéanamh, agus is minic a mheabhraíonn siad dá gcomhpháirtithe rudaí a bhaineann leo féin amháin.

Bíonn aird mhór acu ar mhionsonraí agus déanann siad cinnte nach gcailleann siad rud ar bith. Tá siad an-phraiticiúil ina gcur chuige i leith déileáil le hábhair chaidrimh thábhachtacha.

Tá siad go maith freisin le hairgeadas, agus déan cinnte nach mbíonn a gcuid comhpháirtithe ró-shásta le hairgead a chaitheamh ar rudaí nach bhfuil de dhíth orthu.

Is breá lena gcomhpháirtithe a bhfreagracht agus a mothú dualgais mar is minic a shábhálann sé iad ón ngá déileáil leis na saincheisteanna a chuireann isteach orthu.

Tá na daoine seo an-slachtmhar agus ba mhaith leo go mbeadh a mbaile gan spotaí. Tá stíl phearsanta agus sláinteachas impeccable acu freisin.

Ní fhulaingíonn siad sloppiness nó messiness a bpáirtí nó a gcéile. Is minic a mheasann siad gurb é ceann de na daoine is mó a bhris caidreamh i gcaidreamh.

ghrian 8th teach synastry

Tá siad paiseanta ach teastaíonn am uathu chun scíth a ligean le go mbeidh siad in ann taitneamh a bhaint as a gcuid comhpháirtithe. Is mian leo go mbeadh a bpáirtí iontaofa agus duine a bhféadfadh muinín a bheith acu as.

Tá siad an-neamhspleách agus in ann maireachtáil leo féin mura bhfaigheann siad duine atá in ann a gcaighdeáin a chomhlíonadh níos mó ná 50% ar a laghad. Ní hé nach bhfuil na daoine seo sásta comhréiteach a dhéanamh.

Is gnách go n-athraíonn siad in am agus tuigeann siad go gcaithfidh siad a lán eisceachtaí a dhéanamh chun go mairfidh an caidreamh agus go mbeidh siad níos fulangaí. Is cinnte go bhfulaingíonn a gcomhpháirtithe iad.

Is tuismitheoirí maithe iad ach is féidir leo a bheith ró-chumasach agus ró-éilitheach i leith a gcuid leanaí.

Is minic go mbíonn foirfeacht orthu agus is mian leo go mbeadh a gcuid leanaí foirfe a chuirfidh brú gan ghá ar a gcuid páistí.

Ar mhaithe leo agus ar mhaithe leis na daoine timpeall orthu, go háirithe a ngaolta, ba cheart go bhfoghlaimeodh na daoine seo scíth a ligean agus stop a chur le gach rud agus gach duine a rialú. Nuair a dhéanann siad sin, tuigfidh siad go luath conas a d’athraigh a saol chun feabhais.

An Cluiche is Fearr don Ghealach ‘Leo’ Sun ‘Virgo’

De ghnáth is comhartha talún nó uisce an cluiche is fearr do ghealach Leo agus Mhaighdean Mhaighdean.

Teastaíonn páirtí uathu atá fulangach agus foighneach, agus a bheadh ​​in ann cur suas lena gcarachtar agus lena ndearcadh rialaithe.

Caithfidh a bpáirtí a bheith fulangach as a gcáineadh agus as a n-iompar breithiúnach.

De ghnáth ní bhíonn an cineál foighne sin ag comharthaí dóiteáin agus aeir agus chun an caidreamh seo a oibriú amach is gá go mbeadh gné talún nó uisce éigin acu ina gcairteacha réamhbhreithe.

Achoimre

Tá daoine a rugadh le Leo ghrian agus gealach Mhaighdean an-eagraithe, beacht, mionsonraithe agus poncúil.

Tá tuairim ard ag na daoine seo fúthu féin agus faoina luach. Is minic a mheasann siad go bhfuil siad níos fearr ná a chéile.

D’fhéadfaidís a bheith seans maith freisin a chreidiúint go bhfuil gach rud is fearr ar eolas acu a fhágann go bhfuil siad i dteideal comhairle a thabhairt do dhaoine eile ar conas iad féin a iompar agus cad atá le déanamh.

D’fhéadfadh a ndearcadh a bheith an-ghreannmhar d’fhormhór na ndaoine agus is minic a bhíonn coinbhleachtaí acu le daoine eile toisc go bhfuil seans maith acu a n-iompar agus a ngníomhartha a cháineadh agus a mheas.

Ar an taobh eile, tá fadhb acu le duine a cháineadh toisc nach féidir leo glacadh leis go bhféadfaidís a bheith ag déanamh aon rud mícheart.

Go minic, measann na daoine seo go bhfuil siad foirfe agus is é sin an fáth go bhféadfadh trácht duine ar bith faoin mbotún a d’fhéadfadh a bheith acu na daoine seo a chur ar mire. Tá siad an-slachtmhar agus beagnach glan obsessively.

Tagraíonn a gclaonadh i leith cáineadh dá gcéilí agus dá gcomhpháirtithe.

Tá a gcaighdeáin féin agus a sraith rialacha acu a bhfuil súil acu go leanfaidh daoine eile iad, go háirithe na cinn a roinneann díon leo.

Caithfidh siad stop a chur le hiarracht a dhéanamh daoine agus cásanna a rialú, agus a bheith níos fulangaí agus níos measúla i leith daoine eile agus gan iarracht a dhéanamh iad a athrú chun iad a shásamh.

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal