Mars sa 3ú Teach

Maidir le rudaí a fháil amach faoi dhaoine agus staideanna, tá an astrology gan sárú. D’fhreagair an sean-staidéar mílaoise seo ar na réaltaí ceisteanna daoine ar fud an domhain leis na cianta agus leanann sé air ag déanamh amhlaidh.Féadann Astrology faisnéis a thabhairt faoi thréithe pearsantachta, spéiseanna, torthaí staideanna agus caidrimh, agus nithe eile.

Is féidir le réalteolaí a bhfuil taithí aige anailís agus tuar thar a bheith cruinn a dhéanamh. Bíonn an-chuid taithí agus eolais ag baint an leas is fearr as an astrology.Déanann Astrology anailís ar na bríonna a bhaineann le suíomhanna na pláinéid i gcairt réamhbhreithe a dhéantar ar feadh nóiméad áirithe ama, i go leor cásanna, nóiméad breithe duine. Cuimsíonn an anailís bhunúsach na pláinéid i gcomharthaí agus i dtithe agus a ngnéithe.Is féidir leis an réalteolaí go leor léargas a fháil ó na poist seo, ach tá roinnt teicnící eile san astrology, cosúil le dul chun cinn agus idirthurais, chomh maith le hanailís eile ar féidir leo léargas níos doimhne a thabhairt ar an ábhar atá á anailísiú acu.

Pláinéid i dtithe - cairteacha aonair agus brí synastry

Tosaíonn anailís astrology le cairt bhreithe. Léiríonn an chairt seo íomhá den spéir san nóiméad roghnaithe.

cad a chiallaíonn uimhir 12 sa Bhíobla

Tá 12 theach sa chairt breithe agus cuirtear na pláinéid taobh istigh de na tithe seo. Ní tasc éasca é cairt bhreithe a dhéanamh, agus teastaíonn am agus eolas uaidh.Sa lá atá inniu ann, áfach, tá go leor clár ríomhaire ann a fhágann go bhfuil an post seo éasca agus ní thógann sé ach soicind tar éis na sonraí riachtanacha a chur isteach sa chlár.

Is obair thromchúiseach í an anailís ar chairt breithe má theastaíonn torthaí cruinne, agus ba cheart go mbeadh go leor taithí agus eolais ar an astrology ag an réalteolaí.

Rialaíonn na tithe sa chairt breithe réimsí éagsúla den saol. Féadann na tithe freagraí a thabhairt dúinn ar aon cheist a d’fhéadfadh teacht chun cuimhne.Agus anailís á déanamh aige ar chairteacha aonair, is féidir leis an réalteolaí a lán sonraí a chinneadh faoi chuma agus iompar an duine, a leasanna, fócas an aire, tréithe pearsanta, baill a theaghlaigh, a sinsear, tuismitheoirí, leanaí, deartháireacha agus deirfiúracha, a chomharsanacht, a chairde , naimhde, oibrithe bó, gairm, obair, gairme, sláinte, riocht corpartha, oideachas, ciorcal sóisialta, scileanna sóisialta, scileanna cumarsáide, airgeadas, sealúchais, buanna, caitheamh aimsire, srl.

Is iad na tithe is léargasúla na tithe a bhfuil pláinéid istigh iontu, toisc go nochtann siad fócas an aire agus an ghnímh.

Bíonn tionchar ag na pláinéid taobh istigh den teach ar na ceantair rialaithe lena gciall agus lena bhfuinneamh. Tugann na pláinéid faisnéis bhreise faoi na hábhair a rialaíonn teach áirithe chomh maith leis na himeachtaí a d’fhéadfadh tarlú sa todhchaí.

Mars - Cáilíochtaí Bunúsacha

Is pláinéad beag cumhachtach é Mars. Tugtar an pláinéad dearg air go minic mar gheall ar an dé-ocsaíd iarainn dhearg atá i láthair ar a dhromchla. Tá cosúlachtaí áirithe idir Mars agus ár bplainéad, agus is é sin an fáth go ndéanann daoine tuairimíocht go mbeidh an saol indéanta ansin lá amháin.

Mar gheall ar roinnt fianaise a tugadh ó Mars, measann daoine áirithe fiú go raibh an saol i láthair ar an bpláinéad seo san am atá thart.

Tagann an t-ainm Mars ó dhia na Róimhe maidir le scriosadh agus cogadh. Maidir le astrology, rialaíonn Mars na réimsí seo freisin.

Is é Mars rialóir an fhoréigin, na coimhlintí, na n-argóintí, an ionsaitheachta, na brúidiúlachta, na dtimpistí, na mífhoighne, an éadulaingt, an drochiompair, an iompar ceannasach, an cáineadh, na ngortuithe, na coilm, an iompar rialaithe, srl. Is é an rialóir cumhachta, fuinnimh, neart, é freisin diongbháilteacht, scileanna ceannaireachta, uaillmhian, tionscnamh, macántacht, seasmhacht, buanseasmhacht, srl.

Nuair a bhíonn Mars i gcairt na réamhbhreithe faigheann an duine a tréithe diúltacha. D’fhéadfadh an duine seo meon foréigneach a thabhairt agus seans maith a bheith aige ar iompar ionsaitheach. D’fhéadfadh siad gníomhú neamhfhreagrach gan meas a bheith acu ar dhaoine eile agus cúram a dhéanamh dá mothúcháin.

Tá daoine a bhfuil tionchar acu ar Mars fuinniúil agus paiseanta; tá na daoine seo dosháraithe agus ní furasta iad a stopadh nuair a bhíonn rún daingean acu a gcuspóirí a bhaint amach. Ní ligeann siad do dhaoine eile tionchar a imirt orthu. Is féidir leo a bheith righin agus go minic braitheann siad go bhfuil gach rud ar eolas acu is fearr.

Tá toil agus diongbháilteacht láidir acu. Ní ligeann siad do chonstaicí iad a dhíspreagadh agus bíonn claonadh acu aghaidh a thabhairt orthu agus iad ag teacht trasna orthu.

Tá na daoine seo an-mhuiníneach agus uaillmhianach. Is féidir leo a bheith mífhoighneach agus dul i mbun rudaí gan mórán machnaimh a dhéanamh orthu. Cuidíonn sé seo leo a bheith rathúil agus na haidhmeanna atá acu a bhaint amach.

Is minic go mbíonn nádúr rialaithe ag daoine a bhfuil Mars láidir ina gcairt réamhbhreithe agus seans maith go mbeidh tionchar acu ar dhaoine eile ag insint dóibh cad ba cheart nó nár cheart dóibh a dhéanamh.

Is cosúil nach bhfuil siad ar an eolas go bhfuil siad ag déanamh do dhaoine eile an rud nach gceadaíonn siad do dhaoine eile iad a dhéanamh. Tá a nádúr ceannasach agus go minic bíonn fonn orthu daoine eile a rialú.

Uaireanta bíonn fearg orthu faoi dhaoine a dhiúltaíonn géilleadh dá n-uacht agus a éisteann lena n-orduithe.

Go ginearálta, is eagraithe maithe iad na daoine seo agus tá scileanna ceannaireachta den scoth acu. Féadfaidh siad a bheith seans maith ar ionramhálacha agus nádúr iomaíoch a bheith acu, agus iad i gcónaí ag iarraidh a bheith ar dtús.

D’fhéadfadh sé go mbeadh nádúr ag na daoine seo daoine eile a spreagadh freisin. Is féidir leo a bheith an-ard nuair a chuireann siad a gcuid tuairimí in iúl agus bíonn easpa cumarsáide acu le daoine eile. Is minic a dhéanann siad iarracht a dtuairimí a fhorchur ar dhaoine eile.

I bhformhór na gcásanna, tá na daoine seo an-paiseanta agus bíonn tionchar maighnéadach acu ar dhaoine eile, go háirithe iad siúd a bhfuil tionchar láidir Scairp acu ina gcairt.

Is breá le daoine a gcuid fuinnimh agus bíonn siad ag claonadh go nádúrtha lena gceannaireacht. Is minic a bhíonn meas ag daoine orthu agus bíonn eagla orthu ag an am céanna.

Brí an Tríú Teach

Rialaíonn Mearcair an tríú teach agus freagraíonn sé don chomhartha Cúpla. Is é teach ár gcomharsan agus ár gcomharsanachta, ár siblíní, a chuireann síos ar an mbealach a ndéanaimid cumarsáid, ár ngluaiseachtaí laethúla, ár bhféinléiriú agus ár gcruthaitheacht, an bealach a ndéanaimid ár gcinntí agus ár bpróiseas smaointeoireachta, srl.

Nochtann an tríú teach an bealach a bhfeidhmíonn ár n-inchinn agus na bealaí cumarsáide is fearr, mar shampla ar an bhfón, go pearsanta, trí theachtaireachtaí nó ar bhealach éigin eile.

Nochtann an teach seo an bealach a labhraímid, a scríobhaimid, a smaoinímid agus a réasúnann muid. Taispeánann sé freisin an chaoi a ndéanaimid anailís ar an bhfaisnéis a fhaighimid agus na saincheisteanna a bhíonn againn go laethúil.

An 3rdTaispeánann teach an chaoi a bhfoghlaimímid agus cad iad na foinsí foghlama is fearr linn. Is é an teach seo teach ár múinteoirí, oideachas tosaigh, cúrsaí, oiliúint, leabhair, srl.

Nochtann sé na bunscileanna a fuarthas trínár n-oideachas tosaigh. Féadann sé na foinsí dár gcuid faisnéise faoinár dtimpeallacht a nochtadh. Rialaíonn sé teachtaireachtaí agus nuacht.

Léiríonn an teach seo an t-eolas a fhaighimid ó dhaoine atá inár dtimpeallacht chomh maith lenár siblíní.

Taispeánann an tríú teach na bealaí is fearr linn chun teagmhálacha a dhéanamh le daoine eile agus an bealach a ndéanaimid cumarsáid leo. Nochtann sé an bhfuil fadhb ag duine cumarsáid a dhéanamh le daoine eile nó nach bhfuil.

Má bhíonn fadhbanna cumarsáide ann nochtann an teach seo na fadhbanna a d’fhéadfadh a bheith ann.

An 3rdTaispeánann teach an chaoi a ndéanann an duine cumarsáid de ghnáth le daoine óna thimpeallacht nó lena deartháireacha agus deirfiúracha. Má tá pláinéid taobh istigh den tríú teach cuireann siad tuilleadh faisnéise faoi na hábhair a bhaineann leis an tríú teach.

is breá le línte léitheoireachta láimhe pósadh

Taispeánann siad an bhfuil an duine oscailte agus éasca maidir le teagmhálacha a dhéanamh agus cumarsáid a dhéanamh le daoine eile nó nach bhfuil. Féadann siad saincheisteanna féideartha a d’fhéadfadh a bheith ag an duine maidir leis na hábhair a rialaíonn an tríú teach a nochtadh.

Má tá pláinéid mhaslacha taobh istigh den tríú teach, d’fhéadfadh fadhbanna a bheith ag an duine lena chomharsana agus go minic d’fhéadfadh sé seo a bheith ina chomhartha de choimhlintí, argóintí, agus fiú foréigean idir an duine agus a chomharsana. D’fhéadfadh sé seo tagairt a dhéanamh freisin do siblíní an duine.

D’fhéadfadh an duine a bhfuil pláinéid mhaslacha agus / nó phlódaithe laistigh den tríú teach duine a bhfuil fadhbanna aige cumarsáid a dhéanamh le daoine eile a chur in iúl; d’fhéadfadh sé seo a bheith ina chomhartha freisin de dhuine atá seans maith le caint drochbhéasach agus ionsaitheach, dearcadh contrártha, agus saincheisteanna eile sa chumarsáid.

D’fhéadfadh pláinéid mhaslacha agus plódaithe taobh istigh den tríú teach a bheith ina gcomhartha de thionóiscí tráchta agus fadhbanna le feithiclí; d’fhéadfadh baint a bheith ag na saincheisteanna le modhanna cumarsáide cosúil le fóin agus ríomhairí.

Má tá pláinéid tairbhiúla agus dea-ghnéithe taobh istigh den tríú teach, tá an duine cumarsáideach agus spraoi a bheith thart.

Déanann an duine seo lucht aitheantais gan stró agus bíonn sé cumarsáideach. Is breá leo freisin a bheith ag éisteacht le nuacht agus is mian leo a bheith ar an eolas.

Níl aon fhadhbanna acu a gcuid smaointe a chur in iúl agus is cainteoirí den scoth iad ach is scríbhneoirí den scoth iad freisin. Is breá leo tiomáint freisin agus is tiománaithe maithe iad.

Mars sa Tríú Teach Ciall i gCairteacha Aonair

Meastar gur pláinéad fireann é Mars, cé nach gá go mbeadh a tionchar an-dona má tá gné mhaith agus neodraithe ag éifeacht tairbhiúil pláinéid eile.

Daoine le Mars dea-ghnéithe i 3rdbíonn tithe an-fuinniúil de ghnáth agus iad ar thóir a gcuid eolais a leathnú.

Tá fuinneamh meabhrach cumhachtach acu agus suim acu i ngach réimse a bhaineann leis an tríú teach. D’fhéadfadh gur duine iad nach mbíonn i gcónaí in ann suí go ciúin, cibé acu rudaí nua a fhoghlaim, rudaí spraíúla a dhéanamh lena siblíní nó crochadh timpeall ar a gcomharsana, dul ar thurais ghearra, agus rudaí eile a dhéanamh.

Níl aon fhadhb ag na daoine seo a gcuid tuairimí a chur in iúl go hoscailte agus tá siad an-ionraic, agus intinn oscailte. Is smaointeoirí gasta iad agus baineann siad taitneamh as a bheith spreagtha ag dúshláin intleachtúla.

Má dhéantar Mars a thruailliú sa tríú teach, d’fhéadfadh sé seo an duine a chur i mbaol timpistí tráchta, miondealuithe gluaisteán, coimhlintí agus easaontais lena siblíní agus lena gcomharsana, rud a d’fhéadfadh a bheith foréigneach i gcásanna áirithe.

D’fhéadfadh siad a bheith géar agus go minic íorónach agus searbhasach agus iad ag cumarsáid le daoine eile, gan aird a thabhairt ar cibé an bhféadfadh a gcuid focal duine a ghortú. D’fhéadfaidís a bheith seans maith freisin a gcuid tuairimí a chur i bhfeidhm go láidir ar dhaoine eile.

Is féidir le Mars sa tríú teach a bheith an-spreagúil agus is féidir le daoine a bheith míshásta lena ndearcadh, rud nach mbíonn tuillte go minic ag na daoine a ndéanann siad cumarsáid leo.

I bhformhór na gcásanna, Mars i 3rdis féidir le teach a bheith ró-chumasach i leith a gcuid deartháireacha agus deirfiúracha. Tá siad sásta troid ar a son agus iad a chosaint ar aon chostas.

Níl daoine le Mars sa tríú teach foighneach agus d’fhéadfadh sé seo a lán fadhbanna a chruthú dóibh. D’fhéadfadh siad a saol agus saol na bpaisinéirí a bhíonn ag tiomáint leo a chur i gcontúirt tríd an easpa aire agus aire agus iad ag tiomáint.

Maidir le pointe a dhéanamh agus argóintí a thabhairt chun tacú lena gcuid smaointe, tá na daoine seo dosháraithe. Ní féidir le go leor daoine freagra leordhóthanach a thabhairt dóibh agus a bheith in ann a seastán a chosaint i gcoinne an Mars i bpearsa tríú teach.

Is minic a bhíonn eagla ar dhaoine roimh a n-imoibriú agus bíonn eagla orthu aghaidh a thabhairt orthu toisc go bhfuil siad ar an eolas go gcaithfidh an duine seo a bheith ar an bhfocal deireanach in aon argóint. Is fearr leo gan cur ina gcoinne agus seachain éisteacht lena gcuid cainte drámatúil ar an ábhar.

Is féidir leis na daoine seo a bheith an-ríogach agus seans maith go ngníomhóidh siad gan mórán machnaimh a dhéanamh air. Tá siad an-aisteach agus ní stopfaidh siad go dtí go bhfaighidh siad freagraí na gceisteanna atá acu.

Is breá leo a dtuairimí a chur in iúl agus is breá leo díospóireacht a dhéanamh cé gur breá leo a bheith buaite i ngach díospóireacht toisc go bhfuil nádúr an-iomaíoch acu. Is breá leo go háirithe díospóireacht agus argóint a dhéanamh lena siblíní faoi cé atá ceart faoi roinnt nithe.

Cé go bhféadfadh achrann maith tuairimí a bheith acu lena gcuid deartháireacha agus deirfiúracha, cosnaíonn siad go fíochmhar má ionsaíonn duine eile iad nó má dhéanann siad iarracht argóint a dhéanamh leo.

Mars i dTrí Tríú Brí sa Synastry

Nuair a bhíonn Mars ag duine i dtríú teach duine eile, is léiriú é seo ar chumarsáid fuinniúil idir an dá dhuine, meabhrach agus briathartha. Is breá leo labhairt lena chéile agus a dtuairimí a mhalartú faoi ábhair éagsúla.

Nuair a bhíonn Mars i gcruachás, d’fhéadfadh sé seo a bheith ina chomhartha d’argóintí agus de choimhlintí idir an dá rud seo, go háirithe maidir le hábhair an tríú teach.

Uaireanta d’fhéadfadh sé seo a bheith ina chomhartha de thionóiscí taistil a d’fhéadfadh a bheith acu le chéile mar gheall ar argóintí.

D’fhéadfadh an teaglaim seo a bheith ina léiriú ar cháineadh, áit a bhféadfadh an duine Mars a bheith seans maith ar cháineadh a dhéanamh ar an tríú duine a d’fhéadfadh greann mór a chur ar an tríú duine.

Achoimre

An Mars i 3rdis gnách go mbíonn seasamh tí ina chomhartha de dhuine a bhfuil intinn ghéar aige atá an-aisteach agus ar thóir a gcuid eolais a leathnú. Má dhéantar Mars a ghortú d’fhéadfadh sé seo a bheith ina chomhartha de thionóiscí agus de choimhlintí le siblíní agus comharsana.

Nuair a bhíonn Mars sa tríú teach i synastry, d’fhéadfadh sé seo a bheith ina chomhartha de choimhlintí agus easaontais idir na comhpháirtithe agus timpistí tráchta a d’fhéadfadh a bheith acu go minic. Má tá Mars suite go maith b’fhéidir go mbainfidís taitneamh as ina gcomhráite fuinniúla.