Synastry Satarn Cearnóg Mars

Tá a fhios ag mórchuid na ndaoine faoin astrology, ach níl a fhios ag a lán acu faoina raonta. Tá a chomhartha Stoidiaca ar eolas ag beagnach gach duine ar domhan, agus tá a fhios ag go leor sonraí eile faoina horoscóp.I gcás go leor, is bealach í an astrology agus labhairt faoi chomharthaí stoidiaca chun comhrá a thosú, ach tá i bhfad níos mó i gceist le astrology ná sin.

Ar feadh na gcéadta bliain agus na mílte bliain, chuir daoine spéis sna réaltaí agus a dtionchar ar shaol an duine. Bhailigh siad go foighneach eolas faoi bhrí suíomhanna áirithe pláinéadacha i ndisciplín ar a dtugtar astrology. Téann bunús Astrology siar go dtí na Babylonians ársa.Is féidir le suíomhanna na pláinéid nuair a bheirtear duine éigin go leor léargas a thabhairt ar phearsantacht an duine sin agus ar a gcinniúint.Féadann cairt réamhbhreithe duine na réimsí spéise agus a dtréithe carachtar a nochtadh.

Is féidir leis an gcairt réamhbhreithe, na pláinéid i gcomharthaí agus i dtithe na cairte réamhbhreithe, agus na gnéithe idir na pláinéid a nochtadh an mbeidh deacrachtaí ag an duine a chuspóirí a bhaint amach nó an mbeidh go leor deiseanna aige saol a aisling a chaitheamh.

Baineann Astrology úsáid as teicnící anailíse éagsúla, ach de ghnáth déanann sí anailís ar na comharthaí agus na tithe ina bhfuil na pláinéid sa chairt réamhbhreithe, chomh maith leis na gnéithe idir na pláinéid. Is féidir leo faisnéis a thabhairt faoi thréithe carachtar ach freisin faoi imeachtaí ar dóigh dóibh tarlú.Is uillinneacha iad gnéithe idir pláinéid a bhfuil brí ar leith leo. Is iad gnéithe móra na cinn is tábhachtaí le haghaidh anailíse astrology, go háirithe nuair a bhíonn na céimeanna uillinne cruinn. Is iad príomhghnéithe nó príomhghnéithe comhchuingí, cearnóga, freasúra, trín agus an seascach. Bíonn níos lú lamháltais diall ag mionghnéithe, suas le 1 chéim de ghnáth. Tá fiú mionghnéithe tábhachtach nuair atá siad cruinn.

Is féidir nádúr comhchuí dúshlánach a bheith ag na gnéithe. Tá a dtionchar difriúil ag brath ar a nádúr, ach freisin ar nádúr na bpláinéid a chruthaíonn an ghné. Cruthaíonn gnéithe comhchuí deiseanna ádh chun dul chun cinn, agus cuireann siad ar chumas saorshreabhadh fuinnimh phláinéidigh.

Tá gnéithe dúshlánacha difriúil; cuireann siad bac ar fhuinneamh pláinéadach, agus cruthaíonn siad constaicí, deacrachtaí agus moilleanna maidir le cuspóirí a bhaint amach. I roinnt cásanna, cuireann gnéithe dúshlánacha bac ar éachtaí go hiomlán.Is gnéithe móra iad cearnóga agus is dúshlánach iad go ginearálta. Cruthaíonn siad go leor fuinnimh idir na pláinéid ach tá siad freagrach freisin as coimhlintí agus teannas. Braitheann an nádúr foriomlán ar nádúr na bpláinéid a dhéanann an ghné chearnach.

Féadann an chearnóg bloic agus constaicí a chruthú chomh maith le cosc ​​a chur orainn na rudaí a theastaíonn uainn a fháil. Féadann siad a bheith deacair ár gcuspóirí a bhaint amach freisin. Is minic a chruthaíonn cearnóga deacrachtaí, easaontais agus i gcásanna áirithe foréigean agus ionsaí.

Synastry

Ní dhéanann Astrology anailís ach ar chairteacha aonair; féadann sé anailís a dhéanamh ar acmhainneacht caidrimh agus a chinneadh an mbeidh caidreamh maith ag beirt nó nach mbeidh.

Féadann sé na saincheisteanna a d’fhéadfadh a bheith ag beirt a bhrath agus iad ag idirghníomhú agus na bealaí a mholadh chun na saincheisteanna seo a chosc ó theacht chun cinn nó chun iad a réiteach.

Is í an teicníc a úsáideann astrology chun caidrimh a anailísiú ná synastry. Tugann daoine a bhíonn ag idirghníomhú lena chéile a seasaimh phláinéid réamhbhreithe sa teagmháil seo. Insíonn na hidirghníomhaíochtaí idir a gcuid pláinéid scéal a gcaidrimh.

Go bunúsach déanann Synastry anailís ar na gnéithe idir dhá chairt réamhbhreithe agus socraíonn sí na tithe ina dtagann na pláinéid ó chairt réamhbhreithe amháin sa chairt réamhbhreithe eile. Taispeánann na tithe seo na ceantair is dóichí a mbeidh tionchar ag úinéir an phláinéid ar úinéir na cairte réamhbhreithe.

Taispeánann na gnéithe idir a gcuid pláinéid a gcomhoiriúnacht agus tugann siad le fios an mbeidh caidreamh furasta ag an dá cheann nó ceann a bheidh líonta le coimhlintí.

De ghnáth is comhartha iad caidreamh comhchuí idir dhá chairt réamhbhreithe de ghaol buan agus comhchuí. Tá carachtair an bheirt daoine comhoiriúnach agus tá spéis dáiríre ann an caidreamh a choinneáil.

Tá siad sásta iarracht a dhéanamh an caidreamh a chothú agus tá fonn orthu comhréitigh a dhéanamh agus saincheisteanna a chosc. Glacann siad le difríochtaí a bpáirtí agus cinntíonn sé sin fad saoil a gcaidrimh.

Má tá na gnéithe idir dhá chairt réamhbhreithe dúshlánach den chuid is mó, tá an scéal difriúil.

Tugann sé seo le fios de ghnáth nach bhfuil na comhpháirtithe comhoiriúnach agus nach bhfuil go leor toil acu an caidreamh a chothú. De ghnáth bíonn easpa lamháltais ann maidir le difríochtaí a chéile agus is minic gurb é seo is cúis le coinbhleachtaí agus easaontais eatarthu.

Teastaíonn go leor comhréitigh ó ghnéithe dúshlánacha na synastry chun an caidreamh a choinneáil agus go minic ní bhíonn go leor toil ann chuige sin. I roinnt cásanna, is féidir le gnéithe dúshlánacha coinbhleachtaí agus foréigean a spreagadh idir na comhpháirtithe.

Ní dócha go mairfidh na caidrimh seo fada, agus má mhaireann siad fada, ní eispéireas sásúil iad do na comhpháirtithe.

I roinnt cásanna, níl aon naisc shuntasacha idir cairteacha réamhbhreithe beirt.

Tarlaíonn sé seo go minic nuair nach mbíonn aon spéis idir na daoine caidreamh a chruthú agus braitheann siad neamhshuim lena chéile. Is gnách gurb amhlaidh an cás nuair nach ndéantar an caidreamh eatarthu a bhaint amach riamh.

Mars - Tréithe Bunúsacha

Ní pláinéad mór é an pláinéad Mars ach tá cáil uafásach uirthi. Tá sé clúdaithe le dé-ocsaíd iarainn athdhéanta a fhágann go bhfuil an chuma air go bhfuil sé dearg.

Sin é an fáth ar a dtugtar Mars uaireanta mar phláinéid dhearg. Tháinig eolaithe ar an gconclúid go bhfuil Mars cosúil leis an Domhan ar go leor bealaí. Sin é an fáth, tuairimíonn go leor go mbeidh an saol indéanta ar Mars am éigin sa todhchaí.

Creideann roinnt teoiriceoirí fiú go raibh an saol i láthair ar Mars san am atá thart, agus gur ón bpláinéad sin a tháinig ár mbunús i ndáiríre.

Tá droch-cháil ar an bpláinéad seo. Cosúil leis an dia Rómhánach ársa Mars, meastar go bhfuil an pláinéad seo mar rialóir cogaidh agus coimhlintí.

Rialaíonn sé foréigean, ionsaí, brúidiúlacht, coilm, breoiteacht, ciorruithe, airm, míleata, póilíní, fearg, neamhfhoighne, scriosadh, éadulaingt, cáineadh, tubaistí agus nithe den chineál céanna. Ní bhíonn drochthionchar ag Mars i gcónaí.

Tugann sé tréithe maithe do dhaoine, mar shampla seasmhacht, diongbháilteacht, misneach, fuinneamh, paisean, cáilíochtaí ceannaireachta, cumhacht, srl. Nuair a fhoirmíonn sé gnéithe comhchuí le pláinéid eile, tá a thionchar an-tairbheach.

Ar an drochuair, i ngnéithe dúshlánacha is féidir le héifeachtaí Mars a bheith tubaisteach do shaol an duine.

Rialaíonn Mars Reithe agus Scairp; tá sé exalted i Gabhar. Nuair a bhíonn Mars sna comharthaí seo is cumhachtaí é. Mothaíonn daoine a bhfuil Mars mar a bpláinéad rialaithe a tionchar go láidir, go háirithe trí dhul chun cinn agus idirthurais a spreagann seasamh Mars sa chairt réamhbhreithe.

Nuair a bhíonn gné chomhchuí ag Mars ina gcairt réamhbhreithe, déanann sé sin fuinniúil, diongbháilte agus gan eagla.

Ní miste leo a bheith ag obair go crua agus ag iarraidh a gcuspóirí a bhaint amach. Ní cheadaíonn siad d’aon rud seasamh ar bhealach a mianta agus tá rún daingean acu go n-éireoidh leo.

Nuair a bhíonn gnéithe dúshlánacha ag Mars, is minic a dhéanann sé seo an duine ionsaitheach agus sna cásanna is measa foréigneach. D’fhéadfadh siad a bheith seans maith ar fhoréigean agus ar ghníomhaíochtaí agus gairmeacha contúirteacha.

tailte ladybug ar tú brí

Is féidir le daoine Mars a bheith seans maith ar iompar ceannasach agus rialaithe. Is féidir leo a bheith drochbhéasach agus éadulaingt, iomaíoch agus daoine eile a spreagadh.

Satarn - Tréithe Bunúsacha

Tá Satarn mór, murab ionann agus Mars. Cé gurb é Mars an dara Mearcair is lú a leanann, is é Satarn an dara ceann is mó, agus Iúpatar an ceann is mó de na pláinéid go léir.

Tá 82 gealach aitheanta ag Satarn, agus córas fáinní déanta as carraigeacha, cáithníní oighir, agus smionagar creagach. Is é hidrigin agus héiliam a chomhdhéanamh den chuid is mó. Níl talamh láidir ag Satarn.

Eascraíonn ainm Satarn ón dia talmhaíochta ársa Rómhánach.

Chomh maith le talmhaíocht, san astrology, is é Satarn rialóir na freagrachta, an deabhóid, na buanseasmhachta, an údaráis, na gairme, na tromchúisí, an chinnidh, na foighne, an ghnó, na karma, na cinniúint, na hoibre crua, na hiontaofachta, an fhócas, na seasmhachta, na gcuspóirí, an traidisiúin, na srianta, srl.

Rialaíonn an pláinéad seo breoiteacht ainsealach, bochtaineacht, agus gach cineál fulaingt.

Teastaíonn timpeall 29.5 bliana ó Satarn chun ciorcal timpeall na Gréine a chríochnú, sula bhfillfidh sé ar a shuíomh réamhbhreithe. Is é tuairisceán Satarn an t-am nuair a dhéanann daoine athfheistiú ar a n-am atá thart de ghnáth agus a gcuid éachtaí a anailísiú.

Nochtann an áit a bhfuil Satarn sa chairt réamhbhreithe an chaoi a láimhseálann an duine a bhfreagrachtaí chomh maith leis na réimsí ina bhféadfadh constaicí a bheith ag an duine agus gur gá dó a bheith níos foighneach.

Is é Satarn pláinéad na foighne agus an diongbháilteachta, agus is minic a thugann sé an duine chun an toradh inmhianaithe ach le níos mó iarrachta ná a dhéanann daoine eile chun an aidhm chéanna a bhaint amach.

Nuair a spreagann Satarn idirthurais agus dul chun cinn is gnách gurb é seo an t-am nuair a bhíonn taithí ag an duine ar imeachtaí de chineál Satarn, a éilíonn foighne agus freagracht an duine. De ghnáth is é seo an t-am chun mórcheachtanna saoil a fhoghlaim.

Synastry Satarn Cearnóg Mars

Nuair a bhíonn Mars ag duine amháin ar Satarn duine eile, cruthaíonn sé seo caidreamh de ghnáth a rachaidh i bhfeidhm ar an dá chomhpháirtí. Tá sé an-deacair gnéithe dúshlánacha, mar shampla cearnóg, a láimhseáil.

Ba cheart an tátal a bhaint as éifeacht na gné seo ar an gcaidreamh tar éis anailís a dhéanamh ar an dá phláinéad seo i gcairteacha an duine aonair.

Tá a lán cosúlachtaí idir Mars agus Satarn. Tá siad diongbháilte agus marthanach. Tá fuinneamh iontach acu freisin. Tá go leor difríochtaí acu freisin. Imoibríonn Mars go gasta, agus bíonn claonadh ag Satarn a bheith an-mhall.

D’fhéadfadh sé seo a bheith ar cheann de na cúiseanna le greannú idir an dá rud seo. D’fhéadfadh sé go mbeadh Mars Satarn leadránach agus ró-dhírithe ar mhionsonraí, agus d’fhéadfadh Satarn a mheas go bhfuil Mars cursory agus ag iompar go meargánta.

Tá an bheirt acu ceart ina meastacháin ar a bpríomhthréithe, ach níl ach fadhb acu na tréithe seo a fhulaingt ina chéile.

Is féidir le Mars a bheith ró-oscailte agus éasca do Satarn, a mbíonn claonadh air rudaí a choinneáil príobháideach agus taobh thiar de dhoras dúnta.

Maidir le duine Mars, d’fhéadfadh sé go bhfuil Satarn tarraingthe siar agus neamhleor agus féadfaidh sé é sin a rá go hoscailte fúthu.

B’fhéidir go dtuigeann Satarn go bhfuil sé seo fíor ach ní ligfidh tú do Mars trácht air sin. Tá an phearsantacht níos láidre ag Saturn sa chaidreamh seo, cé go bhféadfadh sé a mhalairt a rá le mórchuid na ndaoine, fiú le duine Mars freisin.

Ní cheadaíonn Satarn do Mars a thuairim a chur in iúl má mheasann siad go bhfuil sé maslach nó náireach ar bhealach ar bith.

Is gnách go mbíonn tarraingt fhisiceach láidir marcáilte ar an gcaidreamh seo, beag beann ar nádúr na gné a cheanglaíonn Mars agus Satarn. Fiú amháin leis an ngné chearnach tá an tarraingt ollmhór, ach tá gné iomaíochta ann cosúil le gach gné de Mars atá i láthair.

Tá an bheirt ag iarraidh dul i gcoinne a chéile agus mothú ceannasach sa chaidreamh. Is minic go bhféadfadh coinbhleachtaí a bheith mar thoradh air seo agus sna cásanna is measa, foréigean.

Tarraingeofar an bheirt seo ar a chéile mar gheall ar a bhfuinneamh láidir agus a bpearsantacht chumhachtach. Is breá leo muinín a chéile agus na tréithe eile a roinneann siad. Tiocfaidh an fhadhb chun cinn nuair is gá do cheann acu an ról ceannais a ghlacadh.

Nuair a thuigeann siad nach bhfuil aon duine acu ag iarraidh an seasamh sin a thabhairt suas, is gnách go dtosaíonn an cogadh.

D’fhéadfadh sé go mbeadh sé aisteach ach is minic a bhíonn an teagmháil seo le feiceáil i gcaidrimh thromchúiseacha. Ag an tús bíonn tarraingt láidir fhisiciúil idir na comhpháirtithe, ach de réir mar a théann an t-am thart, fuaraíonn an paisean de ghnáth, agus éiríonn na comhpháirtithe neamhshuim lena chéile.

I roinnt cásanna, cuirtear foréigean idir na comhpháirtithe in ionad an phaisinéara.

Sa chaidreamh seo, is é Satarn an taobh is leochailí. Is minic a cheiltíonn sé a leochaileacht taobh thiar de masc slaghdáin agus iompar forchoimeádta. Tá sé tréigthe ar cheann de na príomhchúiseanna a bhíonn ag Satarn.

Spreagtha ag an eagla seo, is minic go mbíonn ar Satarn a pháirtí a ionramháil agus a rialú chun iallach a chur orthu fanacht sa chaidreamh. Is féidir leis an dúil i Mars dul i gcion ar Satarn.

I roinnt cásanna, nuair a éiríonn leis é sin a dhéanamh sa deireadh, cailleann sé dúil i Mars agus an caidreamh leo.

Agus í ag argóint, bíonn Mars díreach agus de ghnáth ní bhíonn cúram air má chiontaíonn siad Satarn. Gheobhaidh Satarn fiú ag Mars ar bhealach níos ciúine agus níos cliste.

Ní bhíonn siad díoltasach agus tógfaidh siad a gcuid ama. Bainfidh siad an bonn de mhuinín agus mothú fiúntais Mars gan aon chiontacht.

Tá na daoine seo an-fhoighneach agus ní thugann siad maithiúnas go héasca nuair a dhéanann duine mícheart iad.

D’fhéadfadh Satarn a chur ina luí ar Mars go bhfuil siad ag déanamh gach rud mícheart, agus ag forchur caighdeáin dóibh a chaithfidh siad a chomhlíonadh chun Satarn a dhéanamh sona. Féadann Satarn Mars a dhéanamh an-neamhchinnte, ag déanamh gáire as gach gluaiseacht a dhéanann sé, agus gach rud a deir sé gan Mars a bheith ar an eolas faoina bhfuil ar siúl.

Nuair a thuigeann Mars é sin, bíonn fearg agus ionsaí air mar gheall ar a neamhshlándáil agus a mhian Satarn a shásamh, agus tosaíonn sé ag freagairt go foréigneach ar aon neamhshuim ón Satarn.

Tosaíonn na teannas ag tógáil agus le himeacht aimsire is dóigh go gcinnfidh duine acu imeacht, an duine Mars is dóichí.

Achoimre

Is deacair déileáil leis an ngné chearnach idir Mars duine amháin agus Satarn duine eile.

Is gnách go dtosaíonn an caidreamh seo le mealladh maighnéadach ar an dá thaobh, agus críochnaíonn sé mar ifreann don dá cheann. Is caidreamh é seo a líontar de ghnáth le téamaí forlámhas agus rialú, ionramháil, ionsaí, foréigean agus ábhair den chineál céanna.

Ní dócha go mairfidh an caidreamh seo an-fhada agus an níos faide a mhaireann sé, is é an t-angrier agus an níos mó gortaithe a thiocfaidh an dá dhuine.