Gealach Sa 3ú Teach - Brí, Synastry

Is féidir le hanailísí astrology a bheith an-úsáideach, ag tabhairt faisnéise tábhachtach faoi dhaoine aonair agus faoin domhan timpeall orainn; is féidir leo toradh staideanna agus fad saoil caidrimh a thuar, agus is féidir leo faisnéis a sholáthar faoi go leor ábhar eile.Tá tábhacht ar leith ag baint le hanailís astrology ar chairteacha aonair, toisc go dtugann siad sonraí dúinn faoi thréithe pearsanta, spéiseanna, dearcadh, cuma, creidimh, srl.

Pláinéid i dtithe - cairteacha aonair agus brí synastry

Agus anailís astrology á dhéanamh agat is é an chéad rud ba chóir a dhéanamh ná cairt bhreithe a dhéanamh.Is íomhá den spéir agus suíomhanna pláinéadacha sa chairt breithe in aon nóiméad amháin. Is gnách gur breith duine éigin an nóiméad seo, ach is féidir é a dhéanamh ar feadh nóiméad ar bith eile.

aisling a chiallaíonn póg ar na liopaíIs féidir leis na pláinéid a chuirtear sa chairt seo agus sna 12 theach, an fhaisnéis uile a theastaíonn uainn a thabhairt.

Is iad na tithe le pláinéid na cinn is tábhachtaí, toisc go nochtann siad cá bhfuil fócas an aird. Cumascann fuinneamh na bpláinéid agus fuinneamh an tí tréithe uathúla agus dathófar fuinneamh na bpláinéad seo na ceantair a rialaíonn an teach sin.

Nochtann na pláinéid i dtithe in anailís synastry, teicníc sa astrology a dhéanann anailís ar chaidrimh agus a n-acmhainneacht tionchar an chaidrimh ar na comhpháirtithe.Sa teicníc seo, déantar anailís ar pláinéid aon pháirtí amháin a chuirtear i gcairt réamhbhreithe an pháirtí eile.

Nochtann na tithe sna cairteacha ina gcuirtear na pláinéid na réimsí saoil ina mbeidh tionchar ag an gcomhpháirtí seo ar úinéir na cairte.

Tá 12 theach sa chairt réamhbhreithe. Tá réimsí éagsúla rialála ag tithe na cairte réamhbhreithe.Tugann siad freagraí faoinár gcuma pearsanta, ár gcarachtar, ár gcaidrimh le daoine, indibhidiúlacht, caidrimh phearsanta, ár dtimpeallacht agus ár gcomharsana, ár dtuismitheoirí, leanaí agus siblíní, ár gcomhpháirtithe gnó nó rómánsúla, cairde, taisteal, oideachas, sláinte, saol sóisialta, srl.

Tá na tithe roinnte i gcatagóirí éagsúla ag brath ar a dtionchar ar ár saol. Mar shampla, meastar go bhfuil tithe 1, 2, 3, 4, 5 agus 6 pearsanta, agus meastar gur tithe idirphearsanta iad 7, 8, 9, 10, 11, agus 12.

Is tithe le haitheantas pearsanta iad tithe 1, 2 agus 3; is tithe lánpháirtithe sa timpeallacht iad tithe 4, 5 agus 6; is tithe iad tithe 7, 8 agus 9 dár bhfeasacht ar dhaoine eile, agus is tithe comhtháthaithe sa tSochaí agus léiriú sóisialta iad tithe 10, 11, agus 12.

Is féidir tithe a roinnt freisin ar thithe uilleach nó cardinal (1, 4, 7 agus 10); rathúil nó seasta (2, 5, 8, agus 11) agus cadent nó mutable (3, 6, 9, agus 12).

Gealach - Cáilíochtaí Bunúsacha

Is comhlacht réalteolaíoch é an Ghealach agus satailít nádúrtha an Domhain. Creidtear go ginearálta go dtéann foirmiú na Gealaí siar 4.5 billiún bliain ó shin agus gur tháinig sé as smionagar a chruthaigh imbhualadh ar an Domhan agus astaróideach.

Ní chreideann go leor daoine gur tarlú nádúrtha í an Ghealach agus go deimhin creideann siad gur eachtrannaigh a chruthaigh an Ghealach go saorga.

Tá an corp réalteolaíoch seo an-tábhachtach dár saol agus dár saol ó bheith ar an Domhan; is é an corp is gile ar spéir na hoíche é. Bogann sé go han-tapa agus ní thógann sé ach 27.5 lá air dul timpeall an Domhain. Agus í ag timpeallú an Domhain, téann an Ghealach trí 12 chomhartha ar an Stoidiaca.

Sa chiall astrological, is í an Ghealach rialóir comhartha Ailse, agus tá sí áibhéalacha i gcomhartha na Tarbh. Tá dochar na Gealaí i Gabhar agus is é Scairp an comhartha gur thit sí.

Is í an Ghealach rialóir ár mothúchán, ár mothúchán, ár n-ábhar fo-chomhfhiosach, ár dtreoir istigh, ár n-intuition, agus ár gcuimhní cinn.

Rialaíonn an Ghealach ár máthair agus ár mná i gcoitinne; is é rialóir na baininscneach é freisin agus nochtann a socrúchán sa chairt réamhbhreithe cé chomh maith agus a ghlacaimid leis. Rialaíonn an Ghealach ár n-instincts máthar freisin.

Is gnách go mbíonn daoine a bhfuil Gealach mar rialóir orthu íogair agus mothúchánach. Is féidir iad a ghortú go héasca agus is minic a dhéanann siad míthuiscint ar fhreagairtí daoine eile ina leith.

De ghnáth forchoimeádtar iad agus bíonn claonadh acu a gcuid mothúchán a choinneáil príobháideach. Tá siad cúthail freisin agus ní scíth a ligean go héasca i láthair strainséir. Tógann sé aithne ar dhuine le go mbeidh sé in ann tosú ag oscailt suas dóibh.

Is minic a cheiltíonn siad a gcuid mothúchán agus bíonn seans maith ann go mbeidh siad deacair frithghníomhartha mothúchánacha agus giúmar a mhíniú agus a thuiscint.

Is minic a bhíonn na daoine seo ag coinneáil greim ar a n-am atá thart agus diúltaíonn siad maithiúnas a thabhairt do dhaoine as na gortuithe agus na créachtaí a d’fhulaing siad. Féadfaidh siad drochíde a choinneáil ar feadh i bhfad; uaireanta a saol ar fad.

Tá sé seo míshláintiúil toisc go bhfuil siad ag cur bac ar a ndul chun cinn agus a ngluaiseacht ar aghaidh sa saol. Caithfidh siad foghlaim conas ligean don am atá thart ligean agus iad féin a ghlanadh ó na droch-chuimhní agus na cuimhní cinn.

Is minic go mbíonn daoine gruama agus seans maith go mbíonn frithghníomhartha gan mhíniú orthu. Is minic a bhíonn a n-iompar corraitheach do dhaoine óna dtimpeallacht dlúth toisc nach bhfuil a fhios acu cad a bheith ag súil leo.

Tá nádúr comhbhách agus cothaitheach ag muintir na gealaí agus baineann siad taitneamh as aire a thabhairt dá ngaolta. Is breá leo freisin a gcuid ama saor a chaitheamh sa bhaile; i gcás fhormhór na ndaoine seo is é a mbaile an áit is fearr a bhraitheann siad. Tá ceangail láidre ag na daoine seo lena dteaghlaigh agus lena ndlúthchairde.

Go minic, cuireann daoine na Gealaí tréithe in iúl mar riachtanas agus seilbhe; is rud é seo nach féidir le formhór na ndaoine a fhulaingt, agus a chruthaíonn fadhbanna do dhaoine Gealach ina gcaidrimh le daoine eile.

Is féidir daoine gealach a bheannaigh le intuition cumhachtach agus tuiscint ar eolas inmheánach faoi rudaí. Is minic a bhraitheann siad cad a bhraitheann agus a smaoiníonn daoine eile agus is féidir leo imeachtaí amach anseo a thuar.

Nochtann an áit a gcuirtear Gealach inár gcairt réamhbhreithe na réimsí den saol ina mbraitheann muid is compordaí. Nochtann seasamh na Gealaí an nasc atá againn lenár mbaile.

Brí an Tríú Teach

Baineann an tríú teach leis an ngrúpa tithe aitheantais phearsanta; is teach cadent é freisin. Rialaíonn an pláinéad Mearcair an tríú teach agus is é Gemini an comhartha a chuirtear i leith an tí seo. Seo teach na cumarsáide.

Rialaíonn sé freisin ár dtimpeallacht, ár gcomharsana, siblíní, turais ghearra, gluaiseacht laethúil, féinléiriú, cruthaitheacht, ár bpróiseas smaointeoireachta, agus an bealach a ndéanaimid cinntí.

Nochtann an tríú teach an chaoi a bhfeidhmíonn ár n-intinn. Is é teach ár meon agus na bealaí cumarsáide is fearr linn, go háirithe an bealach a ndéanaimid réasúnaíocht, labhairt, smaoineamh agus scríobh. Is é an tríú teach teach ár gcomharsan agus ár deartháireacha agus deirfiúracha, agus gaolta eile.

Nochtann an teach seo an bealach a ndéanaimid anailís ar fhaisnéis agus déileálfaimid le saincheisteanna a bhíonn againn go laethúil.

Is é an tríú teach teach na foghlama agus na foinsí foghlama, scoileanna, leabhair, múinteoirí, cúrsaí, oiliúint, srl. Nochtann sé na bunscileanna a fhaighimid trí fhoghlaim, agus ár n-eolas bunúsach agus oideachas bunscoile.

Rialaíonn an teach seo faisnéis agus nochtann sé na bealaí is fearr le faisnéis a bhailiú faoinár dtimpeallacht. Is é teach na dteachtaireachtaí agus na nuachta é. Léiríonn sé foghlaim ó dhaoine eile, de ghnáth na cinn ónár dtimpeallacht, siblíní, srl.

Rialaíonn sé bunú teagmhálacha le daoine eile. Is é an teach dearcadh i leith daoine a mbuailimid leo go laethúil.

Féadann an teach seo agus na pláinéid a chuirtear sa teach seo a thaispeáint conas atá ár gcumarsáid le daoine eile, agus saincheisteanna féideartha cumarsáide a mhíniú.

Nuair a chuirtear pláinéid fhireannacha sa teach seo is gnách gur léiriú é ar shaincheisteanna a bhaineann le réimsí a rialaíonn an teach seo, mar shampla fadhbanna cumarsáide, saincheisteanna le feithiclí agus modhanna cumarsáide mar fhóin, srl.

Nuair a bhíonn pláinéid thairbhiúla sa teach seo, is comhartha é seo de ghnáth ar dhuine atá ina scríbhneoir agus ina chainteoir cumasach.

Níl aon fhadhb ag an duine seo a smaointe a chur in iúl do dhaoine eile. Is minic gur tiománaithe den scoth iad. I roinnt cásanna, bíonn claonadh acu taisteal go laethúil chun críocha scoile nó oibre.

Gealach sa Tríú Teach Ciall i gCairteacha Aonair

Ceann de na tréithe is féidir leis an nGealach a chuirtear sa tríú teach a thabhairt do dhuine is ea an claonadh atá acu labhairt faoina gcuid mothúchán. Is féidir leo a bheith an-mhothúchánach freisin agus iad ag idirghníomhú le daoine eile. Is féidir leis na daoine seo a bheith an-chruthaitheach agus cumasach chun teangacha éagsúla a fhoghlaim.

Uaireanta is féidir leis an socrúchán seo tallann ealaíne a thabhairt. Féadann an socrúchán seo athruithe tuairime agus creidimh a thabhairt go minic, go háirithe má bhíonn an Ghealach i gcruachás.

Nuair a bhíonn an Ghealach i gcruachás, agus go háirithe más rialóir chairt réamhbhreithe an duine í, d’fhéadfadh an duine a bheith intuartha ina gcumarsáid; d’fhéadfadh siad a bheith éadulaingt le mothúcháin daoine eile, ag rá cad ba mhaith leo, nuair a bhraitheann siad cosúil leis; is féidir leo a bheith seans maith freisin go dtitfidh siad, ag stopadh cumarsáide le daoine a roghnaíonn siad, díreach toisc go mbraitheann siad cosúil leis.

D’fhéadfadh socrúchán Gealach sa tríú teach intuigtheacht níos airde agus próiseas machnaimh uathúil a thabhairt don duine. D’fhéadfadh go bhféadfaidís a fheiceáil trí intinn daoine agus tuiscint a fháil ar a bhfuil daoine eile ag mothú.

D’fhéadfadh go léireodh an socrúchán seo deartháireacha agus deirfiúracha an-mhothúchánach, nó go mbraitheann siad íogair agus mothúchánach i leith a siblíní. Tá caidreamh iontach ag na daoine seo lena gcomharsana agus uaireanta measann siad go bhfuil siad chomh gar lena dteaghlach.

D’fhéadfadh go mbraitheann a gcomharsana sa bhaile nuair a bhíonn siad in éineacht leo, nó b’fhéidir go mbraitheann siad an-chompordach nuair a chaitheann siad am lena gcomharsana nó i dtithe a gcomharsan.

Leis an bpost seo, b’fhéidir go mbeadh ar an duine ról máthair a ghlacadh i dtreo a dhearthár nó a dheirfiúr ar chúis éigin.

Gealach sa Tríú Teach Brí sa Synastry

Nuair a chuirtear Gealach duine amháin i dtríú teach duine eile, is comhartha é seo de ghnáth go dtaitníonn an bheirt acu lena gcomhráite agus go mbraitheann siad compordach ag caint faoina gcuid mothúchán.

Mothaíonn an bheirt seo go dtuigeann an duine eile iad i ndáiríre. B’fhéidir go dtaitneodh an bheirt seo le rudaí a fhoghlaim le chéile.

Is cinnte go mbeidh meas ag duine na Gealaí ar bhealach an tríú teach chun a thuairimí a chur in iúl.

D’fhéadfadh sé go mbeadh spéis acu sa chaoi a n-oibríonn a n-intinn agus an bealach a láimhseálann siad a gcuid saincheisteanna laethúla. B’fhéidir go dtaitneodh sé leo éisteacht leo ag caint faoi na rudaí a bhfuil spéis acu iontu. D’fhéadfadh a gcumarsáid a bheith ina cuid mhór de chothabháil a gcaidrimh.

D’fhéadfadh an tríú teach duine an Ghealach a spreagadh go meabhrach agus é a spreagadh chun cuid dá n-iarrachtaí agus smaointe intleachtúla a shaothrú.

Má tá an Ghealach i gcairt na réamhbhreithe, d’fhéadfadh sé seo a bheith ina chomhartha go bhféadfadh an duine Gealach greannú a dhéanamh ar an tríú duine le mothúchán agus íogaireacht áibhéalacha.

B’fhéidir nach mbeadh an tríú duine in ann mothúcháin an Ghealach a thuiscint a d’fhéadfadh dochar mór a dhéanamh don duine seo. D’fhéadfaí neamhaird a dhéanamh ar a gcuid mothúchán i gcásanna áirithe.

D’fhéadfadh sé go mbeadh fadhb ag an tríú teach tuiscint a fháil ar riachtanais agus ar smaointe duine an Ghealach. D’fhéadfadh go mbeadh míthuiscintí go minic ag tarlú idir an dá rud seo.

Go ginearálta, tuigeann an bheirt seo a chéile i ndáiríre agus déanann sé seo nasc láidir meabhrach eatarthu.

D’fhéadfadh an duine Gealach an tríú duine tí a spreagadh chun a mbrionglóidí a leanúint agus cabhrú leo tríd an bhfaisnéis cheart a theastaíonn uathu a thabhairt dóibh chomh maith lena chur ar an eolas cá bhfaighidh siad faisnéis.

Nuair a bhíonn an Ghealach i gcruachás, d’fhéadfadh sé seo a chur in iúl freisin do dhuine na Gealaí drochchomhairle a thabhairt don tríú duine, nó a thuairimí agus a smaointe a cháineadh. Uaireanta d’fhéadfadh na criticeoirí seo a bheith úsáideach agus cuiditheach, rud a ligfeadh do dhuine an tríú teach a bhealach cumarsáide le daoine eile a fheabhsú.

I roinnt cásanna, Gealach duine amháin i 3rdb’fhéidir go léireoidh teach duine eile turais ghearra go minic go gcuirfear iallach ar an tríú duine tabhairt faoi mar gheall ar an duine Gealach.

Achoimre

De ghnáth is comhartha í an Ghealach sa tríú teach i gcairteacha aonair ar dhuine atá an-oscailte faoina mhothúcháin agus nach mbíonn fadhb aige labhairt fúthu.

Is gnách go mbíonn na daoine seo gar dá gcuid deartháireacha agus deirfiúracha chomh maith lena gcomharsana. Tá siad cruthaitheach agus is breá leo foghlaim faoi na rudaí a bhfuil spéis acu iontu. Féadann sé seo deartháireacha agus deirfiúracha mothúchánacha a chur in iúl freisin.

An Ghealach i 3rdis comhartha é teach i synastry ar ghaol atá bunaithe ar chomhthuiscint.

aisling ionradh sa bhaile

Labhraíonn an bheirt seo go hoscailte faoina gcuid mothúchán agus bíonn leisce orthu aon rud a insint don duine eile.

Má tá an Ghealach cráite, d’fhéadfadh sé seo easpa tuisceana a léiriú agus neamhaird a dhéanamh ar mhothúcháin nó ar smaointe duine an Ghealach.