Gealach Sa 4ú Teach - Brí, Synastry

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal

Nuair a theastaíonn uainn rud éigin a fháil amach faoi dhuine a bhfuil spéis againn ann, nó an bhfuil seans ag caidreamh a bheith buan, nó an bhfuil seans ann go dtarlóidh rud éigin go luath amach anseo, agus go leor freagraí eile ar ár gceisteanna, is í an astrology an ciallaíonn sé gur chóir dúinn casadh ar.Tugann anailís Astrology léargas agus faisnéis luachmhar faoi gach rud a bhfuil spéis againn ann, an domhan timpeall orainn agus na daoine ar mhaith linn níos mó a fháil amach fúthu.

Trí anailís a dhéanamh ar chairteacha aonair, is féidir le astrology faisnéis a thabhairt dúinn faoi thréithe aonair duine, a leasanna, a chreidimh, a ionchais, a roghanna agus sonraí eile.

Pláinéid i dtithe - cairteacha aonair agus brí synastry

Is cairt breithe é tús na hanailíse astrology. Léiríonn an chairt an íomhá de shuíomhanna pláinéadacha a dhéantar ar feadh nóiméad áirithe in am, agus sin nóiméad breithe duine de ghnáth.

Is féidir le suíomhanna na bpláinéad san nóiméad áirithe sin agus uillinneacha na cairte réamhbhreithe a rinneadh don nóiméad áirithe sin a lán léargas a thabhairt faoin duine sin agus ar a shaol.

Tá tábhacht mhór ag tithe na cairte réamhbhreithe go háirithe nuair a chuirtear pláinéid istigh ann. Rialaíonn siad réimsí éagsúla den saol agus nochtann siad fócas aird an duine.

Tugann fuinneamh na dtithe agus fuinneamh na pláinéid a chuirtear taobh istigh de theach ar leith tréithe uathúla don duine agus nochtann siad imeachtaí a d’fhéadfadh tarlú sna ceantair a rialaíonn an teach sin.

San anailís ar synastry, tá tithe na cairte réamhbhreithe tábhachtach freisin. Is teicníc í an Synastry san astrology a phléann le hanailís a dhéanamh ar acmhainneacht caidrimh trí chairteacha na ndaoine sa chaidreamh a chur i gcomparáid.

Déanann Synastry anailís ar bhrí na pláinéid ó chairt amháin nuair a chuirtear iad i dtithe chairt an duine eile; nochtann an anailís seo an tionchar a bhíonn ag an gcaidreamh ar an mbeirt daoine seo agus cad iad na réimsí beatha a mbíonn tionchar den chuid is mó ag an gcaidreamh orthu nó ag an gcomhpháirtí a bhfuil a pláinéid i gcairt réamhbhreithe a bpáirtí.

Tá 12 theach sa chairt breithe. Tá brí faoi leith ag gach teach sa teach agus réimsí rialaithe.

Rialaíonn na tithe réimsí mar ár bpearsantacht agus ár gcuma phearsanta, ár gcaidrimh, gairme, teach, tuismitheoirí, leanaí, deartháireacha agus deirfiúracha, baill eile den teaghlach, ár n-oideachas, leasanna, caitheamh aimsire, comharsana, ár mbaile, taisteal, saol sóisialta, ár sláinte , agus go leor cúrsaí saoil eile.

Tá na tithe sa chairt roinnte bunaithe ar an tionchar a imríonn siad ar ár saol. Is tithe pearsanta iad na tithe ó 1 go 6, agus is tithe idirphearsanta iad na tithe ó 7 go 12.

Chomh maith leis sin, meastar gur tithe iad na tithe ó 1 go 3 a léiríonn ár bhféiniúlacht phearsanta; is iad na tithe ó 4 go 6 na tithe a léiríonn ár bpróiseas comhtháthaithe sa timpeallacht; is tithe iad na tithe ó 7 go 9 a léiríonn ár bhfeasacht ar dhaoine eile, agus is ionann na tithe ó 10 go 12 agus an próiseas dár gcomhtháthú sa tsochaí agus sa léiriú sóisialta.

Tá na tithe roinnte freisin i gcatagóirí mar uilleach, rathúil agus cadent, nó cardinal, seasta agus mutable.

Gealach - Cáilíochtaí Bunúsacha

Is fachtóir suntasach í an Ghealach san astrology, cé nach pláinéad í ach satailít. Is é seo an t-aon satailít nádúrtha ar domhan.

Tá amhras ar dhaoine áirithe gur cruthú nádúrtha í an Ghealach, agus creideann siad gur eachtrannaigh a chruthaigh í go saorga. Creidtear go ginearálta gur cruthaíodh an Ghealach ó bhruscar a bhí fágtha tar éis don Domhan imbhualadh le astaróideach ollmhór thart ar 4.5 billiún bliain ó shin.

Ciorclaíonn an Ghealach timpeall an Domhain agus chun é a chiorcal uair amháin tógann sé timpeall 27.5 lá. Le linn na tréimhse seo trasnaíonn an Ghealach na 12 chomhartha Stoidiaca go léir. Is í an Ghealach rialóir Ailse; tá a thitim i Scairp; tá a dhíobháil i Gabhar agus tá a mhúscailt sa Tarbh.

Rialaíonn an Ghealach gach ábhar a bhaineann lenár mothúcháin agus lenár mothúcháin; rialaíonn sé ár n-intinn fho-chomhfhiosach, intuition, treoir inmheánach, chomh maith lenár gcuimhní cinn. Is í an Ghealach rialóir na mban agus ár máthair; rialaíonn sé freisin ár femininity agus instincts motherly.

Nochtann seasamh na Gealaí i gcairt duine amháin a gcaidreamh lena mháthair agus is féidir léi cur síos a dhéanamh ar a pearsantacht.

Déanann an Ghealach inár gcairteacha cur síos ar ár dtithe agus ar na caidrimh atá againn lenár dtithe. Nochtann sé freisin an chompord leibhéal a theastaíonn uainn agus a theastaíonn uainn.

Tá go leor cáilíochtaí Gealach ag daoine a bhfuil tionchar ag an nGealach orthu, toisc go bhfuil siad acu mar rialóir nó curtha ar uillinn. De ghnáth bíonn siad an-mhothúchánach agus íogair.

Gortaítear a gcuid mothúchán go héasca agus ní bhíonn a fhios ag daoine riamh cén t-imoibriú a mbeifí ag súil leo. Bíonn sé de nós acu iompar daoine eile a mhíthuiscint agus bíonn fearg nó trína chéile orthu ar chúis ar bith.

Bíonn claonadh ag na daoine seo a bheith cúthail agus a gcuid mothúchán a cheilt. Tá seans maith ann freisin go n-athróidh siad giúmar agus go n-athróidh siad a n-iompar agus a bhfrithghníomhartha.

Is minic a choinníonn siad greim ar an am atá thart agus bíonn drogall orthu a gcuid díomá, gortaithe san am atá thart agus drochíde a ligean; is mór an trua é seo toisc go gcuireann a n-iompar cosc ​​orthu go minic bogadh ar aghaidh lena saol agus iad a choinneáil san am atá thart sáraithe le diúltachas.

Ba chóir dóibh foghlaim conas an t-am atá thart a scaoileadh saor agus bogadh ar aghaidh lena saol.

Caithfidh siad foghlaim freisin conas dearmad a dhéanamh ar dhaoine. Is minic go mbíonn intuigtheacht láidir ag na daoine seo agus bíonn réamhrá acu faoi rudaí a tharlóidh sa todhchaí.

Is féidir le daoine gealach a bheith seans maith ar iompar ngéarghátar agus spleách. D’fhéadfadh siad a bheith clingy agus seilbh nach dtaitníonn go leor daoine fúthu.

leabharlann sa 9ú teach

Tréith thábhachtach eile faoi na daoine seo is ea go bhfuil siad díograiseach agus tiomanta dá dteaghlaigh ag iarraidh a ndícheall a dhéanamh iad a chothú agus a chosaint. Is fearr leo am a chaitheamh sa bhaile timpeallaithe ag baill teaghlaigh agus dlúthchairde.

Brí an Cheathrú Tí

Meastar gurb é an ceathrú teach teach ár dtíre agus ár muintire. Déanann sé cur síos ar an gcaidreamh atá againn lenár mbaill tí agus teaghlaigh. Is é an teach seo an teach dár mbunús, ár sinsir, agus an áit inar rugadh muid.

Déantar cur síos ann ar cé chomh maith agus atá ár dteach maisithe agus is dóichí gurb é an áit a bhfuil cónaí orainn ann. Seo an teach a rialaíonn an Ghealach agus freagraíonn sé don chomhartha Ailse.

Tugann an ceathrú teach faisnéis freisin faoi na daoine a roinneann ár dteach linn. Seo teach ár mbun-nósanna agus ár gcreideamh sa saol. Nochtann sé na tréithe a fuaireamar ó ár sinsear.

Nochtann an teach seo an leibhéal sábháilteachta atá againn freisin. Taispeánann an teach seo an méid chompord atá againn agus a theastaíonn uainn sa saol.

Nochtann na pláinéid sa teach seo na cúinsí ar dóigh dúinn a bheith ag fulaingt timpeall an tí. Nochtann siad an bhféadfaimis cobhsaíocht agus cosaint tí a fháil nó an bhfuil taithí againn ar ár dtithe mar láithreacha catha agus áiteanna neamhshábháilte.

Is féidir leis an teach seo cur síos a dhéanamh ar shocrúchán ár dteach; an timpeallacht ina bhfuil an baile agus an cineál tí atá againn. Nochtann sé freisin an caidreamh lenár dtuismitheoirí.

Go traidisiúnta, is é seo an teach a dhéanann ionadaíocht ar ár máthair, ach is féidir leis, i gcásanna áirithe, ionadaíocht a dhéanamh ar ár n-athair, má tá a ról ceannasach inár saol, sa chiall go gcuireann sé a chuid institiúidí máthar agus cothaithe in iúl níos mó ná mar a dhéanann ár máthair.

Tá aird ar bhealach éigin ag na daoine a bhfuil a gceathrú teach líonta le pláinéid.

Má tá na pláinéid cráite agus mífhoighneach, d’fhéadfadh sé seo fadhbanna a léiriú le saol an bhaile nó fadhbanna leis an teach nó leis an árasán. Má tá dea-ghné agus tairbhe ag baint leis na pláinéid, is comhartha é seo de shaol comhchuí baile agus teaghlaigh, agus go minic de theach maisithe go hálainn.

Gealach sa Cheathrú Teach Brí i gCairteacha Aonair

Agus í mar rialóir nádúrtha ar an gceathrú teach mothaíonn an Ghealach sa bhaile nuair a chuirtear ann í.

Measann an duine a bhfuil an socrúchán Gealach seo aige go bhfuil a theach mar áit shábháilte agus mar an áit is fearr inar féidir leo a gcuid ama a chaitheamh.

Níl na daoine seo an-shóisialta i bhformhór na gcásanna agus b’fhearr leo fanacht i gcompord a dtíre seachas dul amach. Is breá leo a bheith ann le teaghlach agus le cairde.

Is breá leis na daoine seo freisin filleadh ar a n-áit bhreithe agus teach a dtuismitheoirí. Is breá leo am a chaitheamh lena dtuismitheoirí agus tá dlúthnasc acu leo.

Measann na daoine seo gur áit shábháilte agus chúlaithe iad a dteach agus ní ligeann siad d’aon rud an íomhá sin a mhilleadh. Is minic a bhaineann a mothú ar shlándáil mhothúchánach leis an gcaidreamh atá acu le baill a dteaghlaigh.

Má tá a gcaidreamh lena dtuismitheoirí go háirithe maith tá na daoine seo socair agus sásta. Má tá an caidreamh lena dteaghlach contrártha agus aimsir, is cúis leis seo go mbraitheann na daoine seo go dona agus go neamhchinnte.

Níl na daoine seo an-oscailte faoina gcuid mothúchán. Ní osclaíonn siad ach dá ndlúthghaolta agus do roinnt cairde. Tógann sé go leor muinín a chothú. Ní thugann siad cuireadh do dhaoine randamacha chuig a dteach freisin.

Ba chóir a gcuireadh a thuilleamh. Níl ann ach na cairde is gaire agus na baill teaghlaigh a bhfuil sé de phribhléid acu dul isteach.

De ghnáth déanann an Ghealach inár gceathrú teach cur síos ar dhlúthchaidreamh lenár máthair, mura rud é go bhfuil an Ghealach go mór i gcruachás.

Léiríonn an post seo ár máthair mar dhuine cothaitheach agus comhbhách atá ag cruthú tearmann sábháilte dúinn agus muid óg.

Má tá an Ghealach i gcruachás, d’fhéadfadh sé seo an mháthair a léiriú mar dhuine atá éilitheach agus i ngátar; d’fhéadfadh sí a bheith seans maith freisin a meon agus a meon a athrú agus gan an tslándáil agus an chosaint riachtanach a sholáthar a theastaíonn ón duine leis an socrúchán Gealach seo.

I roinnt cásanna, léiríonn an Ghealach sa cheathrú teach an fhéidearthacht go mbeadh teach áit éigin gar d’uisce.

Is iondúil go mbíonn imní mhór ar na daoine seo maidir lena bhfolláine airgeadais agus déanann siad a ndícheall chun é a sholáthar. Is minic a bhíonn a dteaghlach ag cabhrú leo neamhspleáchas airgeadais agus ábhartha a bhaint amach.

Uaireanta, seasamh na Gealaí i 4úis comhartha é an teach ar athruithe tí go minic. I roinnt cásanna, is comhartha scartha é an socrúchán seo ón máthair nó ón dá thuismitheoir (de ghnáth nuair a bhíonn an Ghealach i gcruachás).

De ghnáth bíonn fonn láidir ar na daoine seo a dteaghlaigh a bhunú agus tearmann sábháilte a chruthú ina dtithe dóibh féin agus dá mbaill teaghlaigh.

Gealach sa Cheathrú Teach Brí sa Synastry

Nuair a bhíonn Gealach duine éigin i duine eile 4úteach, is comhartha é seo de ghnáth go mbraitheann an bheirt go maith i gcuideachta a chéile agus go háirithe don duine Gealach go measann sé go bhfuil a gcaidreamh leis an gceathrú duine sa bhaile.

Mothaíonn an duine Gealach agus an ceathrú duine tí amhail is gur baill teaghlaigh iad, toisc go mbraitheann siad chomh gar.

Ní ghlacfaidh an duine Gealach i bhfad sula dtosaíonn sé ag mothú mar bhall de theaghlach an cheathrú teach.

D’fhéadfadh an duine Gealach cuidiú leis an gceathrú duine tí déileáil le saincheisteanna baile agus dualgais laethúla. D’fhéadfadh sé cabhrú leis an duine seo feabhsúcháin a dhéanamh timpeall an tí chun é a mhaisiú, nó roinnt athruithe eile a dhéanamh. Is cinnte go gcuideoidh an duine Gealach leis an duine seo a theach a fheabhsú.

Go minic is comhartha é an seasamh seo de Ghealach duine gur dóigh go nglacfaidh an duine ról máthairúil agus cosanta sa chaidreamh.

Mothaíonn duine na Gealaí fonn láidir an ceathrú duine tí a chosaint agus cabhrú léi le comhairle úsáideach go minic maidir lena sábháilteacht agus a mothú slándála.

Is minic a tharlaíonn an socrúchán seo idir cairteacha réamhbhreithe comhpháirtithe caidrimh fadtéarmacha agus lánúineacha pósta.

Má dhéantar an Ghealach a ghortú, d’fhéadfadh tionchar diúltach a bheith ag an duine Gealach ar an gceathrú duine sa teach, go háirithe tionchar a imirt orthu a áit chónaithe a athrú go minic nó roinnt athruithe neamhriachtanacha eile a dhéanamh maidir lena dtithe a dhéanfaidh iad a dhíchobhsú agus a scriosann a mothú slándála.

Is minic gur comhartha é an seasamh seo go mbeidh an dá chomhpháirtí an-tuisceanach agus fulangach do thréithe neamhghnácha a bpáirtí, agus go mbeidh siad cosúil seachas greannmhar.

Bíonn riachtanas agus fonn ar an mbeirt acu a chéile a chosaint agus is minic a scarann ​​siad iad féin ón gcuid eile den domhan ag baint taitneamh as cuideachta a chéile. Baineann siad taitneamh as a bheith sa bhaile.

Achoimre

Is léiriú é an Ghealach sa cheathrú teach i gcairteacha aonair ar dhuine atá an-ceangailte lena theach agus lena theaghlach.

Measann siad gur tearmann sábháilte é a dteach áit a mbaineann siad taitneamh as cúlú. De ghnáth coimeádann siad strainséirí óna dtithe. Uaireanta d’fhéadfadh go mbeadh seans maith ann go mbogfadh siad go minic.

An Ghealach i 4úis comhartha de cheangal láidir mothúchánach idir beirt daoine é teach sa tsintéis.

Is breá leis an mbeirt acu a bheith le chéile agus braitheann siad chomh gar agus atá siad teaghlaigh. Tá siad an-chosantach agus comhbhách lena chéile agus baineann siad taitneamh as a bheith ina n-aonar ag baint taitneamh as a gcaidreamh, go háirithe maidir le sábháilteacht a dtíre.

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal