Iasc Pallas

Is astaróideach é Pallas, a aimsíodh tar éis na Cester astaróideach. Tá sé ar cheann de na astaróidigh is mó atá ann sa ghrianchóras. Thángthas ar an astaróideach seo i 1802. Measadh go raibh gach astaróideach ina pláinéid ar dtús, agus fuarthas amach ina dhiaidh sin nach bhfuil. De ghnáth bíonn dromchla Pallas comhdhéanta de shiláití.Tháinig ainm an astaróidigh seo ón bandia ársa Gréagach Athena, bandia eagna agus cogaidh.

Ba í Athena iníon an dia Zeus agus creidtear gur ó cheann Zeus a rugadh í. Pallas an t-ainm malartach a bhí uirthi, a ghlac Athena tar éis a cara Pallas a mharú trí thimpiste a raibh grá mór aici di.San astrology, cé nach n-úsáidtear go coitianta nuair a bhíonn cairteacha breithe réamhbhreithe á léirmhíniú, tá astaróidigh an-úsáideach chun carachtar duine agus a bhuanna agus a chumais speisialta a shoilsiú. Go ginearálta, samhlaíonn astaróidigh san astrology cumhacht baininscneach an duine.

aisling faoi a bheith déanach don obairDe ghnáth léiríonn na Pallas astaróideach ár gcumas léiriú cruthaitheach a dhéanamh ar ár gcumas agus ar ár n-intleacht. Léiríonn sé ár n-iarrachtaí cruthaitheacha. Léiríonn sé ár n-intleacht agus ár n-eagna, chomh maith lenár gcumas cneasaithe.

Taispeánann sé freisin cé chomh cumasach agus atá muid chun ár n-áiteamh ainmhithe agus ionsaitheach a rialú agus a chur faoi chois ár réasúnaíocht, ár n-eagna agus ár n-intleacht a chur i bhfeidhm.

Léiríonn an astaróideach seo cé chomh toilteanach is atá muid troid ar son na rudaí a gcreidimid iontu chomh maith lenár bhfócas ar riachtanais agus folláine daoine eile. Léiríonn sé caidreamh athair agus iníon chomh maith lenár gcaidreamh foriomlán lenár n-athair.Siombailíonn Pallas fir inár saol (go háirithe i gcairteacha réamhbhreithe na mban). Nochtann sé an méid a bhfuil muinín againn astu, agus cuireann sé muinín ionainn as, nó cuireann sé amhras orainn faoina gcúiseanna.

Meastar gurb é an astaróideach seo banríon na laoch. Troidann Pallas ar son a creidimh agus déanann sí troid ar son rudaí a mheasann sí a bheith cóir. Déanann sí a cinntí go cúramach agus smaoiníonn sí go maith roimh ghníomhartha. Déanann sí a seacht ndícheall iompar ionsaitheach a sheachaint agus úsáideann sí a haigne agus a faisnéis chuige sin.

Féadann Pallas cumais iomasach an duine a chur in iúl, cé chomh tuisceanach agus cliste atá siad. Léiríonn an astaróideach seo cumas duine pleananna straitéiseacha a dhéanamh chun a gcuspóirí a bhaint amach.Toisc gurb é Pallas rialóir na n-ealaíon freisin, is minic a chuirtear an astaróideach seo go feiceálach i gcairteacha réamhbhreithe daoine atá cumasach go healaíonta, nó daoine a dhéanann roinnt oibre cruthaithí le haghaidh maireachtála.

Go minic is cineálacha amhairc iad seo de chineál ealaíne agus iarrachtaí cruthaitheacha, mar shampla dearadh, scannáin, ailtireacht, péintéireacht, grianghrafadóireacht, potaireacht, dealbhóireacht, srl.

Is é Pallas an astaróideach sála freisin, agus tugann sé cumais leighis do dhaoine. Rialaíonn sé modhanna leighis éagsúla, go háirithe na cinn ina n-úsáidtear cumhacht na hintinne nó teicnící áirithe eile sa phróiseas chun daoine eile a leigheas nó chun féin-leighis a dhéanamh.

Is iad na modhanna seo ná machnamh, dearbhaisc, léirshamhlú, leigheas le fuaim nó solas, hypnosis, rialú intinne, srl.

Seachas a bheith in ann daoine eile a leigheas, tá claonadh ag cuid de na daoine a bhfuil tionchar ag Pallas orthu a leigheas ar bhealach.

Tugann an Pallas astaróideach scileanna maithe taidhleoireachta do dhaoine chomh maith le tallann don pholaitíocht agus don taidhleoireacht. De ghnáth ní bhíonn na scileanna seo ag daoine nach bhfuil gnéithe maithe acu de Pallas, nó bíonn pearsantacht lag nó ionsaitheach acu.

D’fhéadfadh fir a bhfuil tionchar ag Pallas orthu éirí lag agus tréithe baininscneach á thaispeáint acu, cosúil le spleáchas agus iompar éighníomhach.

D’fhéadfadh Pallas feiceálach i gcairt na mban a chur ar taispeáint níos mó dá tréithe firinscneacha, agus a cáilíochtaí ban a shéanadh.

D’fhéadfadh sé sin a bheith ina hiompar ró-ionsaitheach, iomaíoch agus ceannasach, go háirithe i gcaidrimh le fir.

Déanann an astaróideach seo inár gcairt réamhbhreithe cur síos ar an mbealach a láimhseáilimid na saincheisteanna a thagann chun cinn maidir lenár gcruthaitheacht nó ár scileanna taidhleoireachta, saincheisteanna a thagann chun cinn inár gcaidrimh, nó an bealach a ndéileálaimid le eagla an rath.

aisling na dtonnta aigéin

Pallas i Man Pisces

Is fir an-spioradálta iad fir le Pallas in Pisces de ghnáth.

Is minic gur síceach cumasach iad le cumais láidre leighis.

Úsáideann siad modhanna éagsúla chun a n-othar a leigheas, mar shampla leigheas le léirshamhlú, machnaimh threoraithe, paidreacha, léamh agus glanadh aura, srl.

Is minic go mbíonn tuiscint bhreise ag na fir seo, agus bíonn bronntanais acu le feiceáil sa todhchaí, mar shampla clairaudience, clairsentience, claircognizance, srl.

Is minic gur oibrithe éadroma iad na daoine seo a bhfuil misean acu feasacht daoine a mhúscailt faoi thábhacht éabhlóid spioradálta.

Tá imní ó chroí orthu faoi fholláine an chine dhaonna go léir agus go minic bíonn siad i mbun agóide neamh-fhoréignigh i gcoinne srianta ar chearta an duine, chomh maith le scriosadh domhanda ár dtimpeallachta.

Pallas i mBan na hÉisc

Tá tréithe comhchosúla ag mná le Pallas in Pisces agus fir a rugadh leis an socrúchán Pallas seo.

Is neacha cineálta agus daonnúla iad, a bhaineann go dílis le folláine gach duine beo.

Is minic go mbíonn siad an-spioradálta agus bíonn cumhachtaí láidre síceacha acu, a úsáideann siad chun daoine eile a leigheas agus chun cabhrú leo, ach chun cabhrú leo féin freisin.

Is iondúil go mbíonn na mná seo an-chruthaitheach agus cumasach ó thaobh na healaíne de agus is filí cumasacha iad go minic.

Is pearsantachtaí contrártha iad agus ní thugann siad freagra ar ais nuair a dhéantar masla nó ionsaí orthu.

Tréithe Dea

Cuid de na tréithe maithe atá ag Pallas in Pisces: daonnachtúil, atruach, lucht leighis, oibrithe solais, cumhachtaí neamh-chonspóideacha láidre síceacha, cabhracha, mairtíreach, ealaíontóirí cruthaitheacha agus filí, srl.

líne phósta ar láimh

Droch-tréithe

Ceann de na ceisteanna móra a d’fhéadfadh a bheith ag na daoine seo is ea a n-easpa freagartha ar ionsaithe agus foréigean.

D’fhéadfadh siad a bheith seans maith ar ionsaithe ó dhaoine nach bhfuil ar an leibhéal comhfhiosachta sin a d’fhéadfadh a mheas go bhfuil siad lag agus a spreagfadh ionsaí a dhéanamh orthu agus iad a phiocadh.

Pallas in hÉisc - Faisnéis Ghinearálta

Is minic go mbíonn bronntanas ag daoine le Pallas in Pisces cumarsáid a dhéanamh agus ríochtaí eile nach bhfuil infheicthe agus nach eol don chuid is mó daoine.

Is minic go mbíonn bronntanais síceacha éagsúla acu, mar shampla clairvoyance, claircognizance, clairsentience, clairaudience, máinliacht síceach, léamh aura, agus eile.

Is minic nach mbíonn an duine seo in ann daoine a leigheas ach trí chumhacht radhairc agus paidreacha a úsáid.

Tá sé de chumas ag daoine le Pallas in Pisces daoine a leigheas trí mhachnamh treoraithe, fantaisíochtaí, amharcléirithe agus modhanna comhchosúla.

Is ealaíontóirí spreagtha iad na daoine seo agus tá siad in ann saothair iontacha ealaíne a chruthú.

Tá scileanna cruthaitheacha eile acu freisin, mar shampla grianghrafadóireacht, ceol leictreach a chruthú, agus scileanna eile dá samhail.

ag brionglóideach a bheith torrach le cúpla

Tá a gcuid bunú in ann stáit mheabhracha speisialta a spreagadh in intinn a mbreathnóirí.

Is minic a bhíonn frithsheasmhacht in aghaidh an fhoréigin á cur chun cinn ag daoine Pallas in Pisces. Diúltaíonn siad páirt a ghlacadh i gcoimhlintí agus is minic gurb iad na daoine a chasfaidh an leiceann eile.

Is minic gur mairtírigh agus oibrithe éadroma na daoine seo. Tá tuiscint dhomhain agus comhbhá acu ar fhulaingt daoine agus ar an bpláinéad i gcoitinne.

Is minic a bhíonn tallann iontach fileata acu.

Achoimre

Is daoine cineálta milis iad daoine le Pallas in Pisces.

Tá siad daonnachtúil agus bíonn cúram orthu faoi fholláine gach duine ar an bpláinéad agus ar an phláinéid Domhan féin.

Is pearsantachtaí neamh-chonspóideacha iad a sheachnaíonn coinbhleachtaí ar aon chostas, agus ar an gcúis sin d’fhéadfadh siad a bheith mar sprioc ag daoine a bhfuil leibhéal níos ísle comhfhiosachta acu a spreagtar iad a ionsaí toisc go mbraitheann siad go bhfuil a n-iompar mar laige.

Is minic go mbíonn cumais leighis den scoth ag na daoine seo agus úsáideann siad iad chun cabhrú le daoine.

De ghnáth bíonn siad an-chruthaitheach agus cumasach go healaíonta.