Cuid de Fortune sa 2ú Teach

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal

Maidir leis an léiriú sna Tithe agus sna Comharthaí de réir a nGnéithe, déanfar é trí nádúr an phláinéid a bhfuil súil leis.Dá bhrí sin, má tá súil mhaith le Cuid Fortune - mar shampla- ag Iúpatar sa teach V, féadfaidh sé leas a bhaint as dúinn trí leanaí, grá, ár gcruthaitheacht féin nó tuairimíocht eacnamaíoch.

Cuid de Fortune - Brí

Rachaidh an chuid seo chun leasa ghnóthaí an tí fad is a dhéanann an dúchas iarracht prionsabail spioradálta an Chomhartha a fhorbairt, mura féidir, d’fhéadfadh sé tarlú nach mbaintear leas as na deiseanna nó an t-ádh nó nach dtugtar faoi deara iad.Léiríonn na gnéithe leis na pláinéid na modhanna atá againn i bhfabhar nó i gcoinne nádúr an Chomhartha a fhorbairt agus ar an gcaoi sin leas a bhaint as an méid a léiríonn an Teach nó nach ea.Dá bhrí sin, tá sé de dhualgas orainn cáilíochtaí an Chomhartha a fhorbairt le bheith níos feasaí faoi ghnóthaí an tí agus ar an gcaoi sin a bheith in ann níos mó brabúsachta a fháil.

Ar ndóigh, beidh gach rud ag brath go mór ar nádúr na bpláinéad a bhfuil súil leo agus na gnéithe iad féin.

Agus an chuid de Fortune á léirmhíniú, ní mór seasamh na bpláinéid agus a nGnéithe i gcoitinne a chur san áireamh féachaint an dtéann siad leis go pointe ar bith.Más le haghaidh Satarn é cuirfidh sé críonna agus disciplínithe orainn sna hábhair chéanna sin; más le Véineas é, is é an gean, an t-áthas, an grá agus an tuiscint atá againn ar aontas a rachaidh chun leasa dúinn; agus mar sin de de réir nádúr na bpláinéad a théann i bhfeidhm ar fhortún.

Má tá na Gnéithe go dona caithfear iad a léirmhíniú de réir nádúr diúltach na bpláinéid atá ag gníomhú de réir bhrí an Tí,

Sa teach V céanna sin, tugann Iúpatar barraíocht muiníne dúinn agus féadfaidh sí airgead a chailleadh sa tuairimíocht eacnamaíoch; nó féadfaidh sé cur amú airgid a chur orainn trí chluichí agus atreorú, nó féadfaidh sé oideachasóirí bródúla agus droch-oideachas a chur orainn lenár leanaí.Dá mbeifí ag súil go dona le Satarn i dTeach V, d’fhéadfadh sé a bheith an-dian orainn maidir le hoideachas ár leanaí, a bheith an-choimeádach nó caillteanais agus míchaoithiúlachtaí a bheith inár tuairimíocht, teipeanna i gcaidrimh ghrá, srl.

Éascaíonn an Ghné Comhcheilg na bealaí chun sonas agus folláine a bhaint amach trí phrionsabail an phláinéid agus de réir na timpeallachta ina mbogann an dúchas.

Soláthraíonn an Ghné Sextile na modhanna agus na cuspóirí dúinn inar féidir linn sonas a fháil, ionas go ndéanfaimid ár ndícheall iad a bhaint amach agus a bhainistiú.

Cruthaíonn an Ghné den Chearnóg don Chuid den fhortún an frithchuimilt agus na deacrachtaí atá riachtanach dúinn sonas agus folláine a lorg; déanann siad orainn oibriú go dearfach chun torthaí maithe a fháil.

Is cúis le sonas agus folláine an Trine Aspect, ach ní chuireann sé iallach orainn a bheith ar an eolas faoi nó oibriú ina leith. Is é ár ndualgas luach a chur air agus é a roinnt.

Ní bhaineann an Freasúra leas pearsanta as, ach a mhalairt; ach déanann sé amhlaidh nuair a bhíonn muid rannpháirteach agus ag comhoibriú le daoine eile, agus ar an gcaoi sin sonas agus taitneamh a bhaint amach.

a dóndTeach - Brí

Is i dTeach 2 a dhéanfaimid an méid a thosaigh muid faoin impulse a thosaigh i dTeach 1 a thabhairt chun críche, a shocrú agus a mhúnlú.

Sa réimse seo den saol, tagaimid i dteagmháil lenár n-acmhainní, lenár luachanna agus lenár sealúchais, mar earnáil na léarscáile ina ndéileálaimid le coincheapa na luachála, na slándála agus na cobhsaíochta a úsáidfimid ar feadh an tsaoil.

Léiríonn sé gach rud a dtugann an duine Mine air, ár bhfuinneamh pearsanta a chur i gcrích i rud inláimhsithe.

brí na n-ulchabhán sa Bhíobla

Is é an áit inar féidir linn ár bhfuinneamh a threorú chuig rud ar féidir linn teagmháil a dhéanamh leis, a shealbhú nó a úsáid, iarmhairt nádúrtha ar ár léiriú ar domhan ón gcéad teach domhanda.

Meastar gurb é an geata chuig ár n-instinct marthanais, an bia a ithimid chun ár n-ocras fuinnimh a shásamh, a neartaíonn ár gcorp agus a dhéanann smaointe agus réasúnaíocht fhéideartha, téamaí an chéad bhaile eile.

Taispeánann sé an cineál luacha a leagaimid ar a bhfuil againn agus gach rud a dhéanaimid, agus é sin an áit a shainíonn an leibhéal is bunúsaí dár gcuspóir ábhartha inár saol reatha.

Labhraíonn sé ar an gcineál sástachta pearsanta a éiríonn as saincheisteanna ábhartha, an bealach a nglacaimid leo agus an chaoi a sásaíonn siad sinn, a thugann beatha dúinn agus a líonann muid.

Tugadh Gate of Hades air cheana féin ag na seanóirí, ag tagairt do Dhia an domhain thíos agus a chuid meon, toisc gur teach é a dhéileálann le téamaí an-mhealltacha a mbíonn seductions céadfacha nó ábharachas níos measa mar thoradh orthu, iompraíochtaí a d’fhéadfadh go leor a dhéanamh cailleann daoine a chonair nó déanann siad éabhlóid mar gheall ar hedonism nó saint.

Tugtar Teach an Airgid air go coitianta, ach téann a bhrí, mar a fheictear thuas, i bhfad níos faide ná sin.

Is féidir leis na pláinéid a idirghníomhaíonn leis an dara teach ar an léarscáil cur síos a dhéanamh ar ár ndearcadh i leith airgid, cuid dár gcumas airgeadais (chomh maith leis an easpa den acmhainn chéanna sin).

Léiríonn sé freisin an tionchar a bhíonn ag cuid dár nósanna ar ár gcuid smaointe. Nuair a bhíonn siad ar aon dul lenár mianta agus lenár gcuspóirí, is féidir leis an dara teach smaointe ardchaighdeáin a thabhairt ar aird, ach nuair a bhíonn teannas sa réimse seo, is féidir droch-roghanna nó mothúcháin a bheith le feiceáil.

Éascaíonn an Ghné Comhcheilg na bealaí chun sonas agus folláine a bhaint amach trí phrionsabail an phláinéid agus de réir na timpeallachta ina mbogann an dúchas.

Cuid de Fortune in 2ndTeach - Brí agus Siombalachas

Má bhíonn idirghníomhaíocht mhaith astrological agat i dTeach 2, is é sin, pláinéid agus comharthaí cosúla agus le gnéithe maithe, féadann sé torthúlacht ábhartha mhaith a thabhairt le tuiscint.

Is féidir leis an easpa cleamhnais seo a bheith ina chúis le ceangaltán, spleáchas ábhartha agus avarice.

Leid chothabhála a bhaineann le coincheap na corparáide sa dara teach is ea aiste bia sláintiúil a ithe, mar shampla, mar is féidir leis seo substaintí diúltacha a charnaíonn inár gcorp a íonghlanadh, agus dá bhrí sin freisin ár n-intinn a ghlanadh, rud a thugann orainn roghanna a dhéanamh ráitis airgeadais níos soiléire.

Is é an comhartha a bhfuil cleamhnas nádúrtha aige le Teach 2 ná Taurus, comhartha seasta, agus is é Véineas an pláinéad. Pléann Casa 2, mar na Casa das Posses, le gach rud atá againn, ach ní gá go bhfuil rudaí inláimhsithe agus fisiciúla ann.

Mar a dúradh cheana, déileálann sé le gach rud a thugaimid Mine sa saol.

Má fhéachaimid níos cúramach, feicfimid go ndeirimid freisin go bhfuil mothúcháin agus mothúcháin againn, chomh maith le scileanna, riachtanais agus mianta.

Is acmhainní idirghníomhaíochta iad a fhorbraímid ar feadh an tsaoil mar thoradh ar ár gcuma ar domhan.

Déanann sé cur síos freisin ar ár n-uaillmhian saibhreas, airíonna a charnadh agus cibé an dteastaíonn uainn fás sa treo sin.

Ní amháin go bhfuil acmhainní fisiciúla agus pátrúnacha, ach freisin daoine mothúchánacha, síceolaíocha, spioradálta agus fiú daoine mar chuid de scóip Mine.

ghrian sa 3ú teach

Sa chiall seo, ag brath ar an gcomhartha agus / nó an réalta a thrasnaíonn ann, is féidir teagmhálacha, caidrimh, daoine, cultúr nó sláinte a mheas mar acmhainní pearsanta mar rud nó níos tábhachtaí mar airgead agus bainistíocht agus carnadh sócmhainní.

Taispeánann an dara teach an luach atá againn ar rudaí: cé mhéid a chosnaíonn táirge, cibé acu is fiú é a cheannach nó nach ea, srl.

Léiríonn sé ár ndearcadh i leith a bhfuil againn, an bealach a bhfaighimid rudaí, an chaoi a gcaithimid leo, an chaoi a mbainistímid iad, an chaoi a gcoinnímid iad agus an chaoi a mbainimid leas astu.

Is é an t-idéal ná go bhfeabhsaíonn acmhainní ár saol i gcónaí, ag soláthar ár marthanais, ach freisin na ndaoine timpeall orainn.

Is féidir le hanailís a dhéanamh ar an dara teach leideanna a thabhairt dúinn ar an gcaoi a n-iompraíonn an duine i dtreo éadáil agus cothabháil acmhainní.

Conclúid

Tugadh Gate of Hades ar an bpost seo cheana féin ag na seanóirí, ag tagairt do Dhia an domhain thíos agus a chuid meon, toisc gur teach é a dhéileálann le téamaí an-mhealltacha a mbíonn meabhlú céadfach nó ábharachas níos measa mar thoradh air, iompraíochtaí a d’fhéadfadh a dhéanamh cailleann a lán daoine a gcosán nó déanann siad éabhlóid mar gheall ar hedonism nó saint.

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal