Rahu sa 7ú Teach

Tá bunús na astrology Vedic san India ársa. Tá Vedic cosúil le astrology an Iarthair i roinnt sonraí. Staidéar ar thionchar na réaltaí ar shaol an duine is ea astrology Vedic.Déanann réalteolaithe anailís ar shuíomhanna na bpláinéid chun a dtionchar ar chinniúint agus ar phearsantacht daoine a chinneadh.

Éilíonn anailís Astrology eolas agus taithí. Tosaíonn an anailís le cairt bhreithe. Na laethanta seo is féidir cairteacha breithe a ríomh go héasca le cláir ríomhaire; déantar an chairt i gceann cúpla soicind. Teastaíonn go leor eolais chomh maith le taithí chun an chairt a anailísiú.Déanann an réalteolaí anailís ar chairt breithe duine trí anailís a dhéanamh ar shuímh a phláinéid i gcomharthaí agus i dtithe; déanann an réalteolaí anailís freisin ar na gnéithe idir na pláinéid.Cruthaítear an chairt breithe ar feadh nóiméad áirithe ama arb é an nóiméad a rugadh duine de ghnáth.

Tá 12 theach agus pláinéad sa chairt réamhbhreithe sna tithe seo. Is iad na tithe le pláinéid na tithe a thugann an t-eolas is mó agus a bhfuil an tábhacht is mó leo.

Ceann de phríomhsmaointe na astrology Vedic is ea go bhfuil daoine incarnated sa saol seo in am réamh-mheasta ionas go bhféadfaimis ár gcinniúint a chomhlíonadh agus taithí a fháil ar na himeachtaí atá réamh-mheasta dúinn.Tá sé mar aidhm ag anailís astrology Vedic tréithe pearsantachta an duine a chinneadh chomh maith lena gcinniúint trí anailís a dhéanamh ar bhrí na socrúchán pláinéadach ina gcairt réamhbhreithe.

colún ag a bhfuil brainse olóige

Tithe na cairte réamhbhreithe

Tá 12 theach sa chairt breithe in astrology Vedic, cosúil le astrology an Iarthair. Dírítear aird sna hanailísí astrology ar na tithe a bhfuil pláinéid iontu, toisc go dtugann siad an fhaisnéis is mó faoi charachtar an duine agus na himeachtaí is dóichí a bheidh acu le linn an tsaoil.

Taispeánann na tithe seo na réimsí inar dócha go mbeidh fócas an duine. Bíonn tionchar ag na pláinéid taobh istigh de na tithe ar na ceantair a rialaíonn an teach seo lena gcuid fuinnimh.Tá sainréimsí rialála ag na tithe sa chairt breithe. Seo iad na réimsí a bhaineann lenár bpearsantacht agus lenár saol, mar shampla ár gcuma, ár n-iompar, sláinte, riocht fisiceach, oideachas, teaghlach, sinsear, tuismitheoirí, leanaí, siblíní, an saol sóisialta, airgeadas, taisteal, caidrimh agus pósadh, agus eile.

Is iad na ceithre shraith de thithe cairte réamhbhreithe in astrology Vedic:

  1. Dharma trinity - atá comhdhéanta de thithe 1, 5, agus 9, agus ar tithe iad a bhfuil gníomh spioradálta iontu;
  2. Artha trinity - atá comhdhéanta de thithe 2, 6 agus 10, agus ar tithe saibhris iad;
  3. Kama trinity - atá comhdhéanta de thithe 3, 7, agus 11, agus ar tithe caidrimh iad;
  4. Moksha trinity - atá comhdhéanta de thithe 4, 8, agus 12, agus ar tithe iad a shaoradh ón anam.

Is féidir na tithe cairte réamhbhreithe a roinnt i dtrí ghrúpa freisin:

  1. Kendra - is tithe cardinal nó uilleach iad na tithe seo (1, 4, 7, agus 10);
  2. Panapara - is tithe seasta nó rathúla iad na tithe seo (2, 5, 8 agus 11);
  3. Apoklima - is tithe inathraithe nó cadacha iad na tithe seo (3, 6, 9, agus 12).

Rahu - Cáilíochtaí Bunúsacha

I astrology Vedic (Hindu), is pláinéad é Rahu, cé nach ann dó i ndáiríre agus pointe samhlaíoch ann. I miotaseolaíocht Vedic, is dragan nó nathair é Rahu atá ag slogadh na Gréine, rud is cúis leis an nGrian eclipse.

Níl Rahu agus Ketu ann, agus léiríonn siad pointí samhailteacha ina dtrasnaíonn cosáin na Gréine agus na Gealaí. Nuair a bhíonn an Ghrian nó an Ghealach ar na pointí samhlaíocha seo, bíonn eclipses na Gréine agus na Gealaí ann.

Is é Ketu an nód gealaí ó dheas agus is é Rahu an nód gealaí ó thuaidh. Is é Ketu eireaball an dragan nó an nathair, agus is é Rahu ceann an dragan nó an nathair agus sin an chaoi a léirítear iad de ghnáth.

Go ginearálta, tá droch-cháil ar Rahu; meastar gur scáthphláinéad é an pointe seo. Tá nádúr Rahu ceannairceach; tá seans maith ann go gcuirfidh sé údaráis agus rialacha i gcoinne.

Is iad na príomhthréithe atá aige ná meabhlaireacht, ionramháil, droch-iompar, rúndacht, saint, mímhoráltacht, ábharachas, phobias, polaitíocht, eagla, cearrbhachas, drugaí, alcól, andúil, polaiteoirí, srl. Is é Rahu rialóir ar thaobh dorcha daoine.

Féadann Rahu clú agus cáil a thabhairt do dhaoine áirithe; is minic gur daoine sa pholaitíocht agus in institiúidí rialtais iad seo. Féadann Rahu údarás a thabhairt do dhaoine i réimsí eile den saol, agus tionchar a imirt orthu.

Rialaíonn Rahu mianta agus spriocanna ábhartha daoine. Trí anailís a dhéanamh ar a seasamh i gcomhartha agus i dteach, is féidir leis an réalteolaí na réimsí a mbeidh mianta an duine bainteach leo a chinneadh. Féadann comhartha agus socrúchán tí Rahu mianta an duine agus na seansanna go gcomhlíonfar é a nochtadh.

Mar shampla, nuair a bhíonn Rahu ag Leo i Leo, is féidir leo a bheith claon le clú, stádas agus / nó saibhreas, agus dhéanfaidís aon rud chun iad a fháil; d’fhéadfadh sé go mbeadh daoine le Rahu i Scairp ar aon intinn lena mianta fisiciúla, etc., a chomhlíonadh.

Is é Rahu pláinéad an ionramhála agus na meabhlaireachtaí. Féadann an comhartha ina gcuirtear é an chaoi a bhfeidhmíonn an duine a nochtadh nuair is mian leo duine a ionramháil chun rudaí a theastaíonn uaidh a dhéanamh.

Mar shampla, nuair a bhíonn duine le Rahu in Ailse ag iarraidh duine eile a ionramháil chun rud a dhéanamh a theastaíonn ó dhuine Rahu nó nár mhaith leo a dhéanamh, téann an duine Rahu i muinín cúblála mhothúchánach.

Déanann siad iarracht comhbhrón agus comhbhá a mhúscailt ón duine eile ionas go mbraitheann siad trua dóibh agus go ndéanfaidh siad an rud is mian leis an duine Rahu.

D’fhéadfadh duine le Rahu in Pisces bréaga a úsáid agus an fhírinne a cheilt chun duine a mhealladh chun a mhianta a chomhlíonadh.

Is é Rahu pláinéad na n-andúil agus sin an fáth gur féidir leis an gcomhartha ina gcuirtear é andúil an duine nó a mhalairt a bhféadfadh siad a bheith seans maith a nochtadh. Mar shampla, d’fhéadfadh duine le Rahu in Pisces a bheith seans maith ar dhroch-andúil drugaí agus alcóil.

I roinnt cásanna, d’fhéadfadh go léireodh an comhartha ina gcuirtear Rahu an bhfuil fonn clú agus cáil ar an duine. D’fhéadfadh go nochtfadh an comhartha seo na gníomhartha is dóigh a dhéanfaidh an duine agus é mar aidhm acu tóir a bheith orthu agus aitheantas de chineál éigin a fháil as a gcuid gníomhartha.

Brí an Seachtú Teach

Is é an seachtú teach teach na gceardchumann dlíthiúil nó an phósta. Chomh maith leis sin, agus anailís á déanamh ar ionchais phósta an duine is gá an teach 2, 7 agus 11 a mheas freisin.

Is é an teach seo teach na gcomhpháirtíochtaí gnó agus an rath a bhí orthu. Nochtann an teach seo na daoine a bhfuil conarthaí nó comhaontuithe áirithe ag úinéir na cairte leo.

Is é an seachtú teach teach ár naimhde freisin agus na daoine a mbímid i gcoimhlint de chineál ar bith leo. Déanann an teach seo cur síos freisin ar na daoine go léir a bhfuil déileálacha de chineál ar bith ag an duine leo, mar shampla, deisitheoirí, dochtúirí, conraitheoirí, innealtóirí, othair, cléirigh díolacháin, srl.

Na pláinéid sa seachtú teach nó ag déanamh gnéithe le cuspóir an 7únochtann teach gaol an duine leis an bpobal. Má tá na pláinéid fireann nó gortaithe, ba cheart don duine a bheith cúramach agus gníomhaíochtaí poiblí á ndéanamh aige.

Is é an seachtú teach rialóir ceangail dhlíthiúla, comhaontuithe, póstaí agus colscartha, conarthaí agus nithe den chineál céanna. Is é an teach os coinne an Ascendant é, an duine féin, agus is é an seachtú teach an duine eile.

Nochtann an teach seo na rudaí atá á lorg agat i do pháirtí. Taispeánann sé an bhfuil suim ag an duine pósadh agus tiomantas a dhéanamh, agus cathain is dóigh go dtarlóidh an teagmhas sin más ann dó.

Déanann an teach seo cur síos ar phearsantacht pháirtí pósta an duine, a chuma agus a iompar. Tugann na pláinéid a chuirtear taobh istigh den seachtú teach faisnéis bhreise faoi phósadh idéalach agus dóchúil nó comhpháirtí fadtéarmach an duine.

In éineacht leis an gcúigiú teach, is minic a nochtann an seachtú teach fadhbanna le mianta corpartha a shásamh, fadhbanna le leanaí a bheith acu, fadhbanna leis an gcóras atáirgthe, agus nithe den chineál céanna.

D’fhéadfadh go nochtfadh an seachtú teach cúiseanna an duine le pósadh; uaireanta ní grá íon iad inspreagadh an duine, ach cinn an-phraiticiúla, mar airgead agus stádas a fháil, an brú sóisialta a sheachaint, uaigneas a sheachaint, srl.

Mar a luadh muid, rialaíonn an seachtú teach comhpháirtíochtaí de gach cineál agus ní cinn rómánsúla amháin. Nochtann an teach seo cumas an duine comhréiteach a dhéanamh agus déileálacha a dhéanamh chun coinbhleachtaí a sheachaint.

D’fhéadfadh sé go nochtfadh an caidreamh seo go héasca an dócha go mbeidh coinbhleachtaí agus easaontais ag an duine ina chaidrimh. Nochtann sé cineál do chomhpháirtíochtaí go léir agus cibé an dóigh leat a bheith sásta leo nó nach bhfuil.

Rialaíonn an seachtú teach coinbhleachtaí le daoine eile, colscaradh, agus gach cineál conspóide agus cathanna. Kalatra Bhava an t-ainm atá air. Is é an comhartha a fhreagraíonn don seachtú teach ná Libra.

Is iad na codanna coirp a rialaíonn an seachtú teach na duáin, níos ísle ar ais, ár gcodanna príobháideacha, adrenals, faireoga, masa, srl.

Rahu sa Seachtú Teach Brí i gCairteacha Aonair

Go ginearálta, Rahu i 7úní mheastar gur socrúchán maith é an teach; d’fhéadfadh sé fadhbanna a chruthú do na ceantair a rialaíonn an seachtú teach.

D’fhéadfadh sé go mbeadh deacrachtaí ag daoine le Rahu sa seachtú teach an comhpháirtí ceart a fháil atá oiriúnach dóibh le pósadh. D’fhéadfadh sé seo a bheith i gceist, fiú nuair a bhíonn roinnt pláinéid tairbhiúla ann agus bíonn tionchar aige ar éifeacht dhiúltach Rahu sa teach seo a neodrú.

Má tá pláinéid mhaslacha taobh istigh den seachtú teach nó ag déanamh gnéithe mí-oiriúnacha le Rahu, is dóichí go mbeidh trioblóid ag an duine ina shaol pósta nó ag iarraidh teacht ar an gcomhpháirtí ceart chun pósadh.

Tá sé inmholta do dhaoine a bhfuil a Rahu i 7úteach le fanacht ar a laghad go dtí go mbeidh siad 21 chun pósadh, chun iarracht a dhéanamh éifeacht dhiúltach Rahu a chuirtear taobh istigh den teach seo a sheachaint. Ní seasamh maith é seasamh Rahu freisin maidir le naisc ghnó an duine.

Ba chóir go mbeadh an duine an-chúramach faoi na daoine a mbíonn déileálacha gnó acu leo ​​mar d’fhéadfadh go mbeadh meabhlaireachtaí agus ionramhálacha uathu. Is beag seans go gcaillfidh siad airgead trína ndéileálacha gnó.

D’fhéadfadh go léireodh an socrúchán seo de Rahu go bhféadfadh an duine pósadh ar chúiseanna gnó nó leas éigin a bhaint as seachas ó ghrá. D’fhéadfadh sé betrayal ón gcomhpháirtí agus na daoine a mheasann siad a bheith dlúth agus iontaofa a léiriú.

D’fhéadfadh sé go léireodh an post seo freisin nach mbeadh an duine dílis dá chéile agus go bhféadfadh sé pléisiúir a fháil lasmuigh dá bpósadh. Is minic a bhíonn mearbhall agus meabhlaireachtaí i saol pósta an duine ag Rahu sa seachtú teach.

B’fhéidir gurb é an duine Rahu an duine a mheall a bpáirtí pósta nó d’fhéadfadh sé iad féin a iompar ar bhealach mar sin i dtreo a gcéilí.

D’fhéadfadh an seasamh seo de Rahu a lán naimhde a thabhairt don duine. D’fhéadfadh sé seo a bheith ina chomhartha freisin ar shaincheisteanna sláinte a gcéile, agus céile le riocht corpartha lag, seans maith go bhfuil tinnis air.

synastry venus conjunct ghealach

D’fhéadfadh fadhbanna agus teannas ina bpósadh a bheith mar thoradh ar dhrochshláinte an chéile. Is dóigh go bhféadfadh fadhbanna a bheith ag an gcéile leis na horgáin atáirgthe, agus le baill choirp eile a bhaineann leis an seachtú teach.

D’fhéadfadh Rahu sa seachtú teach dá ndéanfaí é a ghortú go mór cáil an duine a mhilleadh mar gheall ar a iompar mímhorálta agus a ghnóthaí eachtardhomhanda. D’fhéadfadh cáineadh láidir a bheith acu ar na daoine óna dtimpeallacht mar gheall ar a neamhshuim i leith a gcéile agus a n-institiúide pósta.

Is minic a mhealltar daoine le Rahu ina seachtú teach chuig comhpháirtithe atá mí-oiriúnach dóibh ar bhealach éigin. Féadfaidh siad comhpháirtithe nó comhpháirtithe eachtardhomhanda nach bhfuil comhoiriúnach go cultúrtha leo a roghnú.

Is minic a léiríonn seasamh Rahu seo roinnt imthosca neamhghnácha i saol an phósta. Is minic a phósann siad an páirtí mícheart, duine ar cheart dóibh a sheachaint ina ionad.

Is minic a bhíonn na daoine seo in ann conarthaí nó déileálacha a shíniú ar féidir leo iad a mhilleadh agus ar cheart dóibh a sheachaint. D’fhéadfadh siad páirtí a phósadh chun a n-airgeadas agus a stádas sóisialta a ardú, ach ní bheidh a gcéile an cluiche ceart dóibh agus ní thabharfaidh siad sásamh dóibh. D’fhéadfadh an páirtí seo gníomhú dímheasúil i leith an duine Rahu.

Is minic gur comhartha caimiléireachta é seo a d’fhéadfadh tarlú sa phósadh, bíodh sé á dhéanamh ag an duine Rahu nó ag a chéile, agus i gcásanna áirithe, d’fhéadfadh an bheirt acu mealladh ar a chéile.

Tá gné láidir amhrais ar an dá thaobh; d’fhéadfadh go mbeadh a bpáirtí i gcónaí ag cur ina leith go raibh siad ag caimiléireacht orthu agus ag seiceáil orthu i gcónaí.

Is minic a dhéanann daoine le Rahu sa seachtú teach déileálacha agus conarthaí le daoine eachtracha; is minic a phósann siad somemene ar strainséir é.

Is féidir leo freisin duine a bhfuil stádas sóisialta níos airde aige ná a inniúlacht siúd a phósadh. Déanann siad déileálacha gnó freisin le strainséirí nó le daoine a bhfuil stádas sóisialta níos airde acu.

Ní ráthaíocht é seo go mbeidh na ceardchumainn seo buan; i ndáiríre, tarlaíonn sé de ghnáth go ndéanann duine amháin nó an dá pháirtí roinnt gníomhartha meallta agus go ndéanann siad damáiste agus caillteanas don duine eile.

I roinnt cásanna, is é seasamh Rahu is cúis le scaradh an duine óna ghaolta. Má tá Rahu i gcruachás, d’fhéadfadh sé seo saincheisteanna agus breoiteacht orgán atáirgthe inmheánach a chur faoi deara.

Uaireanta, Rahu i 7úis comhartha é an teach go bhféadfadh an duine duine a phósadh i gcoinne mhianta a theaghlaigh agus gan a gcead agus a mbeannacht.

Uaireanta, faigheann an duine le Rahu sa seachtú teach roinnt rúin a nochtar tar éis dó pósadh a d’fhéadfadh muinín nó muinín a gcéile a chur i gcontúirt agus a bpósadh a mhilleadh.

Leis an socrúchán seo de Rahu tá seans maith ag na daoine seo go mbeidh cúrsaí grá rúnda ag tarlú sula bpósfaidh siad nó ina dhiaidh sin is cúis le fadhbanna ina saol pósta.

Achoimre

Seasamh Rahu i 7úis trua an teach é, go háirithe maidir leis an saol pósta.

De ghnáth bíonn deacrachtaí leis an gcomhpháirtí pósta ceart a aimsiú, agus is é sin an fáth go bhfuil sé inmholta na daoine seo a phósadh ach amháin tar éis dóibh a bheith 21.

Is minic go mbíonn cúrsaí rúnda grá mar thoradh ar sheasamh Rahu a d’fhéadfadh pósadh an duine a mhilleadh; is comhartha é freisin ar easpa muiníne agus amhrais ina bpósadh.

Ní maith le comhpháirtíochtaí gnó an seasamh seo toisc go bhféadfadh sé caillteanais agus díomá a chruthú. Ní féidir le fiú gnéithe maithe de Rahu éifeacht dhiúltach a socrúcháin sa seachtú teach a neodrú.