Satarn sa 7ú Teach

Is bealach an-tábhachtach í an Astrology chun faisnéis a fháil faoi dhaoine agus faoi staideanna agus ní féidir neamhaird a dhéanamh uirthi. Tugann Astrology faisnéis dúinn nach mbeimis in ann a fháil amach murach sin.Féadann sé sinn a chur ar an eolas faoi phearsantachtaí daoine, a gcuspóirí agus a gcuid spéiseanna, a roghanna, na constaicí a d’fhéadfadh teacht orthu chomh maith le toradh cásanna nó caidrimh éagsúla, agus freagraí a thabhairt ar go leor ceisteanna eile atá againn.

Is í an chairt réamhbhreithe íomhá na spéire sa nóiméad a caitheadh ​​an chairt. Cuirtear na pláinéid san nóiméad sin taobh istigh de 12 theach na cairte, agus tugann léirmhíniú a seasaimh agus a gcuid bríonna faisnéis don réalteolaí faoi gach ceist atá acu.Pláinéid i dtithe - cairteacha aonair agus brí synastry

Is é tús na léirmhínithe astrology é déanamh na cairte réamhbhreithe. San am atá caite, thóg sé seo go leor ama agus eolais; ba mhinic a bhí na torthaí míchruinn.Le linn an ama bhí sé níos éasca an próiseas chun cairteacha réamhbhreithe a ríomh agus ríomhanna astrology eile a dhéanamh; nuair a rinneadh cláir ríomhaireachta astrology tháinig sé chun bheith ina shaothar nach maireann ach soicind. Is féidir le gach duine a chairt réamhbhreithe a dhéanamh sa lá atá inniu ann. Tá scileanna agus eolas fós ag teastáil ón anailís ar an gcairt.

Mar a luadh muid, tá 12 theach sa chairt réamhbhreithe. Tá bríonna faoi leith acu uile agus réimsí rialála. Tá rialóir phláinéid an chomhartha ar bharr an tí an-suntasach don anailís.

Chomh maith leis sin, tugann na pláinéid taobh istigh den teach tábhacht bhreise don teach agus do na réimsí a rialaíonn sé; dathaíonn siad brí an tí lena bhfuinneamh agus lena bhrí.Is iad tithe le pláinéid na cinn is suntasaí; tugann siad léargas faoi fhócas an aird chomh maith leis na réimsí ina ndéantar an chuid is mó gníomhaíochta. Tugann na tithe seo sonraí breise faoi thréithe pearsanta chomh maith le himeachtaí féideartha saoil.

Go ginearálta, déanann an réalteolaí léirmhíniú ar an gcairt réamhbhreithe trí anailís a dhéanamh ar bhrí rialóirí na gcairte (is iad sin rialóirí pláinéid an chomhartha Ascendant agus Sun), rialóirí an tí (na pláinéid a rialaíonn an comhartha ar bharr an tí), na pláinéid i dtithe, na pláinéid i gcomharthaí, na gnéithe idir pláinéid, idirthurais, dul chun cinn, srl.

Braitheann an anailís ar eolas agus taithí an réalteolaí, agus an cineál ceiste a chuirtear.Trí anailís a dhéanamh ar na tithe sa chairt réamhbhreithe, chomh maith leis na pláinéid taobh istigh de chuid de na tithe, is féidir leis an réalteolaí go leor sonraí a fháil amach faoi dhuine, mar shampla, a iompar, a gcuma, a gcreideamh, a dhearcadh, a leasanna, baill teaghlaigh agus teaghlaigh, tuismitheoirí , siblíní, leanaí, sinsear, oideachas, gairm, gairme, obair, oibrithe bó, an saol sóisialta, cairde, scileanna cumarsáide, naimhde, comharsana, sláinte agus riocht coirp, airgeadas, taisteal, srl.

Satarn - Cáilíochtaí Bunúsacha

Is pláinéad ollmhór é an pláinéad Satarn agus níl ach an phláinéid Iúpatar níos mó ná é; tá córas fáinní aige, déanta as oighear agus smionagar creagach.

Tá 82 gealach ag Satarn freisin agus tugtar Titan ar an ngealach is mó. Cosúil le go leor pláinéid eile, níl talamh láidir ag Satarn.

Bhí meas mór ar an dia Satarn in aimsir na Róimhe ársa. Rialaigh an deity seo talmhaíocht, ithir, barra, agus gach ábhar a bhaineann le talamh.

Maidir le astrology, rialaíonn Satarn talmhaíocht agus ithir; tá sé ina rialóir freisin ar obair chrua, disciplín, eagrú, beachtas, foighne, ord, údarás, traidisiún, luachanna traidisiúnta, buanseasmhacht, seasmhacht, diongbháilteacht, gairme, gnó, freagracht, dualgais, seasmhacht, cinniúint, stáit ainsealacha, breoiteacht, airgeadais saincheisteanna agus bochtaineacht.

Taispeánann teach na cairte réamhbhreithe ina gcuirtear Satarn na réimsí a éilíonn ord agus eagrú, foighne, seasmhacht, freagracht, aire a thabhairt do dhuine, dualgais, srl.

Taispeánann an teach le Satarn na ceantair is dóichí a mbeidh deacrachtaí agus constaicí romhainn, ar dócha go gcuirfear iallach orainn iad a shárú trí imeachtaí de chineál Satarn a chuirfidh ár gcuid foighne agus toil i dtástáil.

Is gnách go mbíonn daoine a mbíonn tionchar ag an bpláinéad seo orthu an-tromchúiseach agus seasmhach. Ní bhíonn deacrachtaí agus iontas an tsaoil iontu go héasca.

Tá na daoine seo ag maireachtáil a mbeatha lena gcosa ar an talamh, agus ní chuireann constaicí iad i gcoinne. Tá siad ar an eolas faoina staid i ngach nóiméad agus tá rún daingean acu a gcuspóirí a bhaint amach; ní bhíonn eagla orthu roimh obair chrua agus bíonn siad an-fhoighneach de ghnáth.

Is annamh a bhíonn spraoi agus cluichí ina saol, agus is minic a bhíonn fadhbanna agus constaicí acu. Caithfidh siad an-iarracht a dhéanamh a gcuspóirí a bhaint amach, i bhfad níos mó ná roinnt comharthaí eile.

Mar gheall air sin, tá pearsantacht láidir ag na daoine seo agus ní ghearánann siad riamh. Féadann siad go leor cruatain a fhulaingt gan focal a rá. Is minic go mbíonn cáilíochtaí ceannaireachta ag na daoine seo agus críochnaíonn siad mar bhainisteoirí nó i bpost eile ina n-eagraíonn siad daoine eile.

Tógann an phláinéid Satarn 29.5 bliana chun an Ghrian a chiorcal. Tugtar tuairisceán an Satarn ar an nóiméad a fhilleann Satarn ar an suíomh réamhbhreithe.

Le linn na tréimhse seo, déanann an duine a ghnóthachtálacha saoil a mheas agus socraíonn sé an bhfuil siad sásta leo nó nach bhfuil.

Is minic a tharlaíonn imeachtaí de chineál Satarn le linn dul chun cinn agus idirthurais a spreagann Satarn réamhbhreithe an duine. Seo iad na hamanna ina bhfoghlaimíonn an duine ceachtanna móra saoil.

Brí an Seachtú Teach

Is é an seachtú teach rialóir na gcomhpháirtíochtaí agus na gcaidrimh inár saol, ní amháin na cinn rómánsúla agus an pósadh; rialaíonn sé na caidrimh fhadtéarmacha inár saol chomh maith le pósadh.

aislingí gloine briste

Déanann an teach seo cur síos ar ár gcomhpháirtí caidrimh fadtéarmach nó ár gcéile. Nochtann sé an chuma ar chóir a bheith ag ár maité idéalach fadtéarmach.

Déanann an teach seo cur síos freisin ar nádúr ár gcomhpháirtíochtaí fadtéarmacha agus nochtann sé na saincheisteanna a d’fhéadfadh teacht orainn sna réimsí seo dár saol.

Is é an seachtú teach rialóir ár naimhde. Rialaíonn Véineas é agus freagraíonn sé do chomhartha Libra.

Tugann an comhartha ar bharr an tí, a rialóir, agus na pláinéid taobh istigh den teach seo sonraí don réalteolaí faoi chúrsaí an seachtú teach. Nochtann sé an maith leis an duine a bheith i gcaidrimh thiomanta nó an fearr leis a bheith singil.

An 7úTaispeánann teach an fhéidearthacht go mbeadh an duine sásta lena shaol pósta agus lena thiomantais fhadtéarmacha nó gur dóigh go líonfar iad le hargóintí agus coinbhleachtaí.

Is féidir leis an teach seo teach ár naimhde a thabhairt, cibé an dócha go mbeidh ionsaithe ó naimhde ag an duine nó nach bhfuil aon naimhde aige.

D’fhéadfadh sonraí an tí seo agus na pláinéid istigh faisnéis a thabhairt dúinn faoi na réimsí beatha ónar dócha go mbeidh a naimhde le feiceáil.

Pláinéid taobh istigh den 7útugann an teach sonraí breise faoi phearsantachtaí ár gcomhpháirtithe agus ár gcéilí rómánsúla fadtéarmacha, chomh maith le cineál ár gcaidrimh leo.

Is é an teach seo teach ár gcéad phósta agus déanann sé cur síos ar na cúinsí timpeall an chéad phósta seo ag taispeáint don réalteolaí an dócha go mbeidh sé buan nó nach bhfuil. Féadann sé cur síos a dhéanamh ar cháilíochtaí pearsanta, ar chuma, agus ar thréithe eile an chéile idéalach.

An comhartha ar tí 7úis minic gurb é an teach an comhartha Sun nó Ascendant den cheann suntasach eile.

Is minic a thiteann pláinéid phearsanta an chéile nó an pháirtí rómánsúil fadtéarmach ar tí an 7úteach nó gnéithe suntasacha a dhéanamh den phointe seo.

Is é an seachtú teach rialóir tí ár gcomhpháirtithe gnó agus comhpháirtíochtaí neamh-rómánsúla eile. Taispeánann sé an caidreamh atá againn leo agus a cháilíocht.

Tá an teach seo ag rialú deireadh agus briseadh síos freisin. Is é teach an phósta é ach teach an cholscartha freisin.

Is é an seachtú teach teach an phobail agus an caidreamh atá againn leis an bpobal.

An 7úis féidir le teach dearcadh an duine ina chaidrimh a thaispeáint don réalteolaí. Nuair a bhíonn pláinéid fhireannacha sa seachtú teach, is minic gur léiriú é seo ar shaincheisteanna agus ar fhadhbanna le caidrimh agus comhpháirtithe.

D’fhéadfadh na pláinéid seo betrayal, endings, colscaradh, fulaingt, comhpháirtithe foréigneacha, srl. A léiriú.

Ba cheart don réalteolaí anailís dhomhain a dhéanamh ar gach pláinéad a chuirtear taobh istigh den teach seo chun rabhadh a thabhairt don duine faoi shaincheisteanna a d’fhéadfadh siad a chosc nó a réiteach.

Tá na gnéithe a dhéanann na pláinéid ón seachtú teach le pláinéid eile den chairt réamhbhreithe an-tábhachtach freisin chun na cásanna féideartha de shaol grá an duine a dhíspreagadh.

Nuair a bhíonn Úránas sa 7úteach d’fhéadfadh sé a bheith ina chomhartha colscartha nó athrú go minic ar chomhpháirtithe rómánsúla agus ar phóstaí agus ar chomhpháirtíochtaí gearr-saoil.

D’fhéadfadh úránas sa seachtú teach a bheith ina chomhartha freisin go bhfuil an duine seans maith dul isteach i bpóstaí go ríogach, gan mórán eolais a bheith aige ar an duine. De ghnáth bíonn na daoine seo colscartha nó ag pósadh níos mó ná céile amháin.

D’fhéadfadh Iúpatar sa teach seo a bheith ina chomhartha de chéile a bhfuil nádúr eachtrúil aige agus atá seans maith go nglacfadh sé rioscaí. De ghnáth is comhartha é an socrúchán seo go lorgaíonn an duine duine le cáilíochtaí Iúpatar.

Go minic is comhartha é seo ar pháirtí atá ó chúlra cultúrtha difriúil nó duine atá ina chónaí thar lear nó atá ina strainséir.

Satarn sa Seachtú Teach Brí i gCairteacha Aonair

De ghnáth léiríonn an phláinéid Satarn sa seachtú teach cineálacha Satarn de chomhpháirtithe nó de chéilí rómánsúla fadtéarmacha; is minic a léiríonn sé caidreamh le comhpháirtithe níos sine nó ag pósadh níos déanaí sa saol.

An duine le Satarn i 7úis teach é duine a mheallann comhpháirtithe iontaofa agus aosta, atá suite go hábhartha agus seasmhach, duine a d’fhéadfadh slándáil airgeadais agus mhothúchánach a sholáthar dóibh.

Is comhartha é seo ar phósadh nó ar thiomantas fadtéarmach le duine saibhir ach nach bhfuil an-mhothúchánach.

An duine le Satarn i 7úbíonn deacrachtaí ag teach go minic comhpháirtíochtaí fadtéarmacha a bhunú agus pósadh. Is féidir seo a bheith mar gheall ar karma san am atá thart a chuireann ualach ar a saol grá faoi láthair.

B’fhéidir go mbeadh deacracht acu scíth a ligean agus muinín a bheith acu gur féidir grá agus cúram a thabhairt dóibh. D’fhéadfadh go mbeadh fadhbanna acu le heagla roimh thréigean, rud a bhíonn fo-chomhfhiosach go minic, ach a mbíonn deireadh leo féin-réamhinsint.

Críochnaíonn an duine sraith tréigean óna gcomhpháirtithe i gcaidrimh gan aon fhadhbanna de réir cosúlachta.

Is minic gur comhartha é an Satarn sa seachtú teach go mbraitheann grá agus tiomantas ar bhealach éigin.

Is minic a bhíonn díomá rómánsúil ar an duine a chruthaíonn le himeacht ama bloic agus neamhábaltacht a bhfíor-mhothúcháin a chur in iúl. D’fhéadfadh siad cúlú go hiomlán ó shásamh rómánsúil agus caidreamh a lorg a mhairfidh, ag roghnú a saol a chaitheamh leo féin.

Satarn i 7úní gá go mbeadh sé chomh dona, agus i gcásanna áirithe, má fhaigheann tacaíocht ó phláinéid thairbhiúla eile féadfaidh sé sástacht mhothúchánach a thabhairt don duine leis an gcomhpháirtí a roghnaíonn siad.

Uaireanta, d’fhéadfadh Satarn sa seachtú teach a bheith ina léiriú ar shaincheisteanna le sláinte a bpáirtí nó a gcéile agus an gá atá leis an duine aire a thabhairt dóibh.

I roinnt cásanna, nuair a bhíonn Satarn sa seachtú teach d’fhéadfadh gurb é an páirtí nó an céile duine le nádúr an-deacair agus gruama, agus b’fhéidir go mbeadh ar an duine cur suas lena meon agus a thromchúisí.

aisling faoi wolves ionsaí

Toisc gurb é an seachtú teach na naimhde, nuair a bhíonn Satarn ann, d’fhéadfadh sé go léireodh sé naimhde cumhachtacha i bhfolach, a fhanfaidh lena deis dochar a dhéanamh dóibh nó díoltas a bhaint astu as rud éigin a choinníonn siad ina gcoinne. Is féidir seo a bheith ina léiriú ar naimhde de chineál Satarn.

Satarn sa Seachtú Teach Brí sa Synastry

Nuair a bhíonn Satarn duine amháin sa seachtú teach ag duine eile, féadfaidh an duine Satarn gníomhú mar mhúinteoir nó mar chosantóir an seachtú duine tí.

De ghnáth cruthaíonn sé seo caidreamh tromchúiseach, ach is comhartha caidrimh é freisin atá bunaithe ar fhreagracht agus ar chineál éigin fulaingthe. Is minic nach mbíonn teagmhálacha Satarn furasta, agus tugann siad le tuiscint roinnt constaicí ar chóir a shárú.

D’fhéadfadh an seachtú duine tí a mheas go bhfuil an duine Satarn ró-thromchúiseach agus i gcásanna áirithe leadránach.

D’fhéadfadh sé go gcuirfeadh siad as do mheon Satarn a dtuairim a fhorchur agus a saol a eagrú. Is féidir leo a bheith ag cur isteach orthu freisin mar gheall ar a n-uafás a gcuid dualgas agus freagrachtaí a chomhlíonadh ’in am.

De ghnáth ní caidreamh corraitheach an caidreamh idir an bheirt seo, mura bhfuil roinnt tionchair eile ann a neodraíonn an socrúchán seo.

Má tá gnéithe tairbhiúla á ndéanamh ag Satarn le pláinéid eile sa chairt réamhbhreithe, déanfaidh an 7úb’fhéidir go mbreathnódh duine tí ar an seachtú duine tí mar dhuine iontaofa agus seasmhach, agus mar dhuine a d’fhéadfadh soláthar a dhéanamh dóibh sa todhchaí.

Tá an caidreamh seo bunaithe ar thacaíocht agus meas frithpháirteach agus mura bhfuil roinnt tionchair eile ann a chruthaíonn a mhalairt, ní caidreamh an-mhothúchánach é.

Má bhaineann an caidreamh idir an dá ghnó seo le gnó, d’fhéadfadh go mbeadh leibhéal níos airde freagrachta agus iarrachta ag teastáil uaidh, go háirithe ar thaobh Satarn. Má dhéantar Satarn a ghortú, d’fhéadfadh sé seo a bheith ina chúis le saincheisteanna agus easaontais a bhaineann le freagrachtaí frithpháirteacha na gcomhpháirtithe.

D’fhéadfadh siad cúisí a chur ar a chéile nár chomhlíon siad a bhfreagrachtaí nó nach ndearna siad a ndóthain iarrachtaí.

D’fhéadfadh sé seo tagairt a dhéanamh do chomhpháirtíochtaí rómánsúla agus do phóstaí leis an socrúchán seo freisin.

Achoimre

Satarn i 7úis minic gur comhartha é an teach ar dheacrachtaí agus ar chonstaicí a bhaineann leis na hábhair a rialaíonn an seachtú teach.

Rialaíonn an seachtú teach tiomantais fadtéarmacha agus pósadh, agus d’fhéadfadh fadhbanna a bheith ag an duine leis na ceardchumainn seo a bhunú agus a chothabháil. Is minic a mheallann siad nó mealltar iad chuig cineálacha comhpháirtithe Satarn.

Má tá Satarn dea-ghnéithe le pláinéid eile den chairt, d’fhéadfadh an duine comhpháirtithe níos sine agus iontaofa a roghnú, a d’fhéadfadh cabhrú leo déileáil lena n-insecurities agus saincheisteanna féin. Tá an meas céanna, an dílseacht agus an tuiscint chéanna i gcaidrimh den sórt sin.

Má dhéantar Satarn a ghortú, d’fhéadfadh sé seo a bheith ina léiriú ar shaincheisteanna le comhpháirtíochtaí fadtéarmacha, pósadh, comhpháirtí gnó, naimhde, srl.

Is comhartha é seo de chonstaicí a chaithfidh an duine a shárú sna réimsí seo. Féadann Satarn saincheisteanna le freagrachtaí agus réimsí Satarn eile a chur in iúl.

Le Satarn sa seachtú háit, is minic go mbíonn claonadh ann pósadh nó caidreamh a dhéanamh le duine atá níos aibí nó níos tromchúisí nó le duine i bhfad níos sine. Tá gá ag an duine le tromchúis ina gcomhpháirtíochtaí agus seo ceann de na príomhthréithe a lorgaíonn siad i gcomhpháirtí.

Uaireanta is comhartha é an socrúchán seo de Satarn de dhuine a chinneann fanacht singil, mar gheall ar go leor díomá caidrimh.

Nuair a bhíonn Satarn sa seachtú teach i synastry, is comhartha é seo de ghnáth caidreamh tromchúiseach idir beirt, bunaithe ar fhreagracht agus go minic íobairt de chineál éigin.

D’fhéadfadh an seachtú duine tí an duine Satarn a mheas mar ualach nó d’fhéadfadh go bhfaighidís iad mar fhachtóir cobhsaíochta ina saol, agus go mbraitheann siad uile ar ghnéithe Satarn, agus ar na gnéithe idirmhalartaithe idir a gcuid pláinéid.

Is minic gur comhartha de thiomantas fadtéarmach é seo, ach go minic bíonn fulaingt áirithe i gceist leis.