Sun sa 3ú Teach - Brí, Synastry

Is é an ghrian an pláinéad astrological is tábhachtaí ar fad. Sa astrology, lipéadaítear luminaries, an Ghrian agus an Ghealach mar pláinéid.Is é an Ghrian an chéad ghné agus an ghné is tábhachtaí le breathnú air, nuair a léann tú tuarascáil ar chairt réamhbhreithe.

Léiríonn an Ghrian an Féin, an chuid réasúnach, gníomhach, follasach agus trédhearcach de phearsantacht an duine. Sainmhíníonn an Ghrian ár ngnéithe bunúsacha pearsantachta, meon, carachtar agus dearcadh i leith an tsaoil.De ghnáth is ionann daoine agus an horoscóp iomlán le comhartha Sun. Mar sin féin, ní insíonn comhartha na Gréine amháin gach rud faoi dhuine agus faoina shaol.Bhí go leor eilimintí eile le scrúdú, mar ghnéithe astrological agus eile. Inniu, beimid ag caint faoi thithe astrological.

Feicfimid conas a théann an Ghrian órga, solas ár saoil i bhfeidhm ar an Tríú Teach agus an chaoi a ndéanann sé machnamh ar phearsantacht agus ar shaol duine.

An bhrí atá le Tithe Astrological

Is réimsí laistigh de chairt astrological iad tithe astrological. Tá baint ag na réimsí seo le réimsí ar leith de shaol an duine. Bíonn tionchar ag eilimintí astrological ar thithe a d’fhéadfá a fháil iontu.Chuirfeadh pláinéid agus a bhfuinneamh isteach ar theach ar bhealach ar leith agus dhéanfadh sé réimse áirithe beatha níos dinimiciúla ná a chéile, mar shampla. Braitheann an dinimic seo ar na pláinéid agus na fuinneamh atá i gceist.

Bheadh ​​tithe ina bhfuil go leor eilimintí ag marcáil iad do réimsí saoil is dinimiciúla. Ní chiallaíonn tithe folmha nach mbeadh aon ghníomhaíocht sa réimse áirithe sin de do shaol.

Sa chás sin, ba cheart duit seasamh agus gné rialóra an tí atá i gceist a fheiceáil. Is casta uathúil é go leor eilimintí i do chairt astrological.D’fhéadfaí tithe san astrology a roinnt ina dtithe uilleach, rathúla agus cadacha. Is iad tithe uilleach an chéad, an ceathrú, an seachtú agus an deichiú teach.

Is iad Succedent an dara, an cúigiú, an t-ocht agus an t-aonú teach déag. Is iad tithe cadent an tríú, an séú, an naoú agus an dara teach déag.

Tá tithe astrological roinnte freisin ag ceithre ghné bhunúsacha, mar sin tá tithe Dóiteáin, tithe aeir, tithe Cruinne agus Uisce againn.

An Tríú Teach san Astrology - 3ú Teach in Astrology

Tagann an Tríú Teach faoin gcatagóir tithe eilimint Aeir. Is tithe iad seo a bhaineann le caidreamh agus caidrimh, ach coincheapa freisin.

D’fhéadfaimis a rá gurb iad na daoine a leagann béim ar aon cheann de na tithe Aeir iad siúd a smaoiníonn trí choincheapa agus a fhoirmíonn iad, atá le roinnt le daoine eile.

Is fearr a thuigtear féin na daoine seo trí eispéireas roinnte, taithí cumarsáide. Tá baint ag na tithe seo le comhthuiscint.

D’fhéadfaimis tithe intleachtúla agus sóisialta a thabhairt orthu, agus iad ag déileáil le d’intinn féin agus leis an méid atá ag tarlú taobh istigh de do cheann, ach freisin leis na smaointe, na smaointe agus na coincheapa sin go léir a roinnt le daoine timpeall.

Is é an sóisialú an rud a d’fhéadfaimis a cheangal go héasca leis na haer-thithe. Seachas an Tríú Teach, is iad tithe aeir eile an seachtú agus an t-aonú teach déag. Uaireanta tugadh ‘trinity na gcaidrimh’ orthu seo.

Tá baint ag an Tríú Teach i gcairt réamhbhreithe go príomha le dlúthchaidreamh, le teaghlaigh agus le siblíní. Déanann an teach seo cur síos ar an gcaidreamh atá agat le daoine laistigh dá dteaghlach ar an gcéad dul síos.

Mar sin féin, tá baint aige freisin le ciorcail níos leithne agus bíonn tionchar aige ar chaidrimh lasmuigh de theaghlach duine. Bíonn tionchar ag an teach seo ar chaidreamh duine le comharsana, comhghleacaithe, comhscoláirí, mar shampla, cairde agus lucht aitheantais, ar ndóigh.

Mar a dúirt muid, tá an teach seo ar cheann de na tithe a bhfuil baint acu le cumais agus cumais intleachtúla an duine aonair.

Tá baint ag an Tríú Teach le poitéinseal agus inniúlachtaí foghlama duine, cinntí praiticiúla agus loighciúla a dhéanamh agus a bheith pragmatach agus cliste maidir le hobair.

Insíonn an teach seo dúinn cé chomh seiftiúil is a bheadh ​​duine amháin san obair agus sa saol, maidir lena intleacht.

Baineann an Tríú Teach le hoideachas, gairm agus taithí fhoriomlán a bhaineann leis na réimsí seo. Má bhuaileann Mars nó an Ghrian an Tríú Teach, léiríonn sé cáilíochtaí an-dearfacha, mar shampla crógacht agus misneach.

Dá mbeadh na tithe astrological seo sa Tríú Teach, tá seans iontach ann go dtaistealóidh an duine go leor, go bhfaighidh sé taithí dhomhanda agus go n-athróidh sé an áit chónaithe go leor.

Sun sa 3ú Teach - Máistreacht áitithe

Léiríonn Sun sa Tríú Teach pearsantacht atá bríomhar, hipirghníomhach, lúcháireach, díograiseach, rud beag drámatúil, huafásach agus, thar aon rud eile, féinmhuiníneach.

Tá daoine le Sun sa Tríú Teach láidir-oilte, tá a fhios acu conas iad féin a chur in iúl agus conas a bheith údarásach i gcásanna áirithe.Is máistrí áitithe iad, toisc go rialaíonn na daoine seo léiriú briathartha. Tá a fhios acu go instinneach conas focail cearta a roghnú agus tionchar a imirt ar dhaoine eile.

Rud atá an-tábhachtach ná go bhfuil na daoine seo an-phraiticiúil agus cuiditheach. In amanna géarchéime agus i chuimhneacháin a mbíonn réitigh thapa agus chliste de dhíth orthu, imríonn siad go hiontach. Tá siad misneach, gan eagla orthu dul ar aghaidh agus a réitigh éifeachtacha a chur i láthair go dána.

Rud eile, is láithreoirí agus taibheoirí iontacha iad; tá an stáitse acu. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach raibh aon choscóirí orthu seo; tá a fhios acu conas an stáitse a úsáid go cuiditheach.

scéal sean-mhná céile srón itchy

D’fhéadfaidís a bheith an-dírithe orthu féin agus d’úsáidfidís a gcuid buanna mar urlabhraithe iontacha d’fhonn a gcuspóirí féin a bhaint amach; áfach, ní déarfaimis riamh gur daoine maorga iad seo, a rithfeadh thar choirp mharbha chun airde a bhaint amach.

Tá siad an-solúbtha freisin; tá a fhios acu le daoine, déanann siad go han-mhaith sa chumarsáid. Tá a fhios ag na daoine seo conas an leas is fearr a bhaint as staid, ach trí fhocail a úsáid.

Foghlaimíonn daoine Third House Sun go gasta agus is optimists iad. Is daoine iad freisin a bhféachann daoine eile orthu agus a d’fhéadfadh go leor a fhoghlaim uathu, go háirithe rudaí maidir le hidirghníomhaíocht shóisialta, féin-ionadaíocht, conas do chuid smaointe agus smaointe a chur in iúl.

Tá siad inoiriúnaithe agus ní bhíonn sé deacair orthu dul in oiriúint do chúinsí nua.

Tá a gcuid frithghníomhartha tapa, éifeachtach, cliste agus sothuigthe. Tá meas ag daoine eile orthu agus is maith leo iad as a ndearcadh carismatach.

Grian sa Tríú Teach - Déan Ainm

Is minic a dhéanfadh daoine le Sun sa Tríú Teach ainm dóibh féin agus marc a fhágáil ar domhan. Thógfaidís go furasta stádas sóisialta measúil, ar dóigh dó seasamh go daingean agus gan scáth.

Feiceann daoine eile iad mar phearsantachtaí láidre údarásacha, ach níl siad chomh cruálach agus neamhíogair. Ní scaoileann siad ach fuinneamh dearfach agus féinmhuinín a mheasann daoine eile a bhfuil meas agus meas orthu.

Ba bhreá le go leor acu a bheith cosúil le daoine le Sun sa Tríú Teach. Is annamh a bhíonn na daoine seo ag fulaingt ó insecurities istigh, a cheilt ar a n-eloquence agus a féin-chur i láthair den scoth. Mar a dúirt muid, tá sé ina veins.

Ní imríonn siad ról duine eile. Tá siad sciliúil agus misniúil, gan eagla orthu seasamh suas ar son a gcúiseanna féin. Rud eile, déanann siad é ar bhealach a fheictear, éifeachtach agus réasúnach, go léir ag an am céanna.

Grian sa 3ú Teach - Díograiseoirí Briathartha

Tá daoine le Sun sa Tríú Teach an-chumarsáideach, sciliúil le focail, ach tá siad thar a bheith réasúnach agus meon loighciúil freisin. Fágann sé sin go bhfuil siad éifeachtach nuair a bhíonn gníomh gasta ag teastáil ón gcás.

Úsáideann siad ciall choiteann agus ní chaitheann siad am ag ‘bualadh timpeall an tor’, mar sin le rá.

Éiríonn go maith leo ar an bplean gairmiúil agus príobháideach araon mar gheall ar a ngnáthchiall, a n-intinn ghéar agus a dearcadh réasúnach ar an saol.

D’fhéadfaí a solúbthacht agus a n-aclaíocht mheabhrach sa bhroinn a fheiceáil go héasca ar an mbealach a ndéanann siad cumarsáid. Tá siad an-oilte ar léiriú ó bhéal de chineál ar bith, bíodh sé labhartha nó scríofa. De ghnáth roghnaíonn siad rudaí a labhairt go díreach.

Comhrá beo, duine le duine is luach leo os cionn aon rud eile; is é an focal beo an ‘arm de rogha’ atá acu. Déanann siad máistreacht ar argóintí agus ar loighic sa chomhrá.

Cuireann daoine gréine an Tríú Teach ar aon chomhrá dul go réidh, ag sileadh agus go cuiditheach. Bíonn cúiseanna agus argóintí maithe acu i gcónaí le cur i láthair agus le cosaint. Níl, níl siad ionsaitheach; tá siad an-réasúnach agus thar a bheith féinmhuiníneach freisin.

Is annamh a tharlaíonn a bhféinmhuinín ina arrogance; seasann siad taobh thiar dá gcuid argóintí trí loighic agus íon a úsáid cóimheas .

Tá tallann taibhithe amharclainne ag go leor daoine le Sun sa Tríú Teach, ag gníomhú go ginearálta, ag labhairt, ag scríobh agus eile.

Dhéanfaidís an rud is fearr dá roghnóidís gairm a mbeadh baint ghníomhach aici leis na scileanna seo, mar aisteoir, urlabhraí, iriseoir, scríbhneoir.

D’fhéadfadh gur taidhleoirí iontacha, Ollúna, múinteoirí agus eile iad. Cé go bhfuil bronntanas acu le cur i láthair poiblí, ní gá go mbeadh baint ag a ngairm le cuma an phobail.

Is daoine eachtrúil agus aisteach iad agus mar sin is breá leo taisteal. Ó gach rud atá luaite againn go dtí seo, d’fhéadfaí glacadh leis go héasca go bhfuil daoine le Sun sa Tríú Teach oscailte agus oscailte d’eispéiris nua saoil.

D’fhéadfadh an taisteal a bheith ina paisean mór dóibh; saibhríonn cuairt a thabhairt ar áiteanna éagsúla agus bualadh le daoine nua, suimiúla a bheith ann agus sásaíonn sé tart ar eolas agus ar fhaisnéis.

Grian sa Tríú Teach - Bannaí Teaghlaigh

Tá daoine a bhfuil an ghrian suite sin claonta i dtreo caidreamh taitneamhach, comhchuí agus dlúth a fhoirmiú agus a choinneáil lena mbaill teaghlaigh agus le daoine eile a bhfuil grá acu dá gcroí, mar chairde maithe.

Is minic go mbraitheann siad nasc speisialta lena gcuid deartháireacha agus / nó deirfiúracha; is gnách go mbíonn an ceangal mothúchánach eatarthu an-láidir.

Ina theannta sin, tá daoine le Sun sa Tríú Teach ag cosaint a dteaghlaigh.

Seasfadh duine le grian sa Tríú Teach i gcónaí dóibh siúd a bhfuil grá aige dó nó di, go háirithe do bhaill dá dteaghlach.

Tá instincts cosanta láidir acu agus dhéanfaidís gach a bhféadfadh a dhéanamh go mbraitheann a ngaolta go maith. Tá siad neamhleithleach maidir leis sin.

Mar sin féin, d’fhéadfadh sé go mbeadh an chuma ar a n-instinct cosanta go raibh siad ró-láidir agus fiú leatromach.

Uaireanta bíonn cúram orthu an iomarca, mar sin bíonn an iomarca smachta ar a gcosantacht. D'fhéadfaí iad a fheiceáil mar dhaoine an-dian agus ró-chosanta. Feictear é seo de ghnáth ina ndearcadh i leith a gcuid deartháireacha agus / nó deirfiúracha.

Is gnách go mbíonn siad ag gníomhú mar thuismitheoirí, rud a d’fhéadfadh a bheith deacair déileáil leo. Tá a ndearcadh údarásach beartaithe go maith, ach d’fhéadfadh sé a bheith ró-dhian agus teoranta.

cad is brí le brionglóidí faoi leanaí

Sun sa 3ú Teach - Synastry

Lig dúinn a fheiceáil conas a rachadh do Ghrian i dTríú Teach do pháirtí i bhfeidhm ar do chomhoiriúnacht astrological. Ba cheart dúinn díriú ar an ngné seo agus anailís á déanamh againn ar sheasamh Sun i dtuarascáil ar synastry.

Nuair a bhíonn an Ghrian i dTríú Hose an pháirtí, ba cheart dúinn a bheith ag caint faoi chomhthuiscint bhunúsach trí chumarsáid.

Is beag seans go mbeidh aithne agat ar a chéile trí chairde a chéile, comhleasanna, timpeallachtaí agus a leithéid.

Is dócha go gcaithfidh an chumarsáid agus an ghné shóisialta den saol rud a dhéanamh leat beirt ag cur aithne ar a chéile agus ag titim as a chéile freisin.

Nuair a bhíonn One Sun i dTríú Teach an pháirtí, ciallaíonn sé go mbíonn go leor suimeanna ag an mbeirt, go príomha maidir le hábhair intleachtúla, fiosracht agus leanaí sa bhroinn.

Is dócha gur breá leat an seánra céanna litríochta a léamh, go bhfuil oideachas maith agat, gur breá leat taisteal agus go luath.

Maidir le teaghlaigh agus leanaí, is dóichí go roinneann tú an coincheap céanna de. Ciallaíonn Sun in Third House an pháirtí go bhfuil do chumarsáid go maith agus ag sileadh, atá mar bhunús le caidreamh maith macánta a fhágann go mbraitheann tú láidir agus seasmhach.

Níl aon ghá le hamhras, mar d’fhéadfá brath ar a chéile. Cuidíonn dea-chumarsáid leat déileáil go héasca le haon fhadhb.