Sun sa 4ú Teach - Brí, Synastry

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal

Is é an Ghrian an chéad phláinéid is suntasaí i léamha astrological. Áiríonn Astrology deich pláinéad, an Ghrian agus an Ghealach ina measc; pláinéid a bhí sa dá cheann, i dtéarmaíocht astrological.Léiríonn an Ghrian ár meon, carachtar, ár ngnéithe bunúsacha pearsantachta.

D’fhéadfaimis a rá go léiríonn an Ghrian cé muid féin agus an chaoi a fheiceann daoine eile muid. Is é an Ghrian an chéad cheann de na pláinéid phearsanta.

Lig dúinn a fheiceáil conas a théann sé i bhfeidhm ar thithe astrological agus na suíomhanna ar leith a d’fhéadfadh an Ghrian sna tithe a nochtadh.

An bhrí atá le Tithe Astrological

Léiríonn Tithe Astrological réimsí ar leith de shaol daoine. Bhí dhá theach astrological déag ann agus is réimsí iad a d’fhéadfadh a fheiceáil i gcairt astrological.

Tá brí ar leith le gach teach agus d’fhéadfadh dáileadh sonrach pláinéadach dul i bhfeidhm air. Bheadh ​​tithe a bhfuil níos mó corp neamhaí iontu an-dinimiciúil.

Mar sin féin, bheadh ​​ról ag tithe folmha freisin; níl siad ‘neamhghníomhach’.

An Ceathrú Teach san Astrology - 4ú Teach san Astrology

Tá an Ceathrú Teach ar cheann de thithe Uisce, ar a dtugtar tithe a bhaineann leis an ngné spioradálta ar shlí eile.

Tá baint ag na tithe seo leis an am atá thart agus le mothúcháin. Insíonn siad faoin gcaoi a bhfreagraíonn daoine do chúrsaí reatha, ag brath ar a dtaithí roimhe seo, ní go comhfhiosach, áfach.

Tá baint ag na tithe seo lenár bhfo-chomhfhios, ar an gcéad dul síos. Tá baint acu lenár múscailt spioradálta, ar bhealach. Is próiseas é an múscailt seo chun déileáil leis an am atá thart.

Tá baint ag tithe uisce leis an leibhéal mothúchánach is doimhne atá ag duine; baineann sé le blianta domhain istigh. Agus na tithe seo méadaithe, bíonn an t-anam agus an mothúchán i gceannas ar shaol duine.

Braitheann an bealach a ndéileálaimid lenár mothúcháin, atá fréamhaithe go minic in imeachtaí san am atá thart, ar pláinéid a théann i bhfeidhm ar na tithe seo. Bíonn tionchar ag na tithe seo agus na pláinéid laistigh den saol pearsanta istigh.

Tá an Ceathrú Teach ar cheann de na tithe anamacha agus mothúchánacha seo; is iad tithe uisce eile an t-ocht agus an dara teach déag. Tá baint ag an teach seo, cosúil le teach eile ón ngrúpa, lenár bhféiniúlacht is príobháidí agus leis an mbealach a ndéileálaimid leis.

Tá sé ar cheann de na tithe dronuilleacha freisin agus, maidir leis seo, baineann sé den chuid is mó le hóige, bunús agus príobháideacht duine.

Tá baint ag an teach astrological seo go príomha le hatmaisféar baile agus teaghlaigh. Is minic a bhaineann an Ceathrú Teach le breith duine agus sonraí faoi bhreith duine, mar an tír agus an áit bhreithe.

D’fhéadfadh baint a bheith ag an teach astrological seo le coincheapa an fhortúin agus an mhí-áthais, toisc go marcálann sé tús, ach go gcríochnaíonn sé rudaí freisin.

Tá baint ag an gCeathrú Teach le rúin agus le rúndiamhair, a bhfuiltear ag súil leis i gcónaí nuair a bhíonn an eilimint Uisce i gceist. Tá an teach seo cosúil le huisce láibeach, lán le rudaí nach féidir a fheiceáil go héasca. Is gnách go mbaineann sé seo le rúin teaghlaigh.

Baineann an Ceathrú Teach le traidisiún agus le seanchas traidisiúnta freisin. Is teach cumhachtach agus an-spéisiúil é seo, cé go bhfuil sé rud beag mistéireach.

Sun sa 4ú Teach - Ceann an Tí

Nuair a bhíonn an Ghrian sa Cheathrú Teach, baineann sé go príomha le dearcadh duine i leith an teaghlaigh agus an bhaile.

Is duine údarásach duine le Sun sa Cheathrú Teach atá ag iarraidh a bheith mar chloch philéar dá theaghlach féin; duine éigin le soláthar a dhéanamh don teaghlach agus a bheith mar an duine chun é a choimeád ar bun.

Is gnách go mbíonn baint ghníomhach ag an duine seo le gach rud atá ag tarlú sa teaghlach, agus neamhaird á dhéanamh aige ar theorainneacha príobháideachta go minic.

Is mian leis an duine seo go litriúil a bheith mar cheann an tí, duine chun gach rud a rialú agus gach duine. Ní thagann sé as aon droch-intinn, ach d’fhéadfadh sé a bheith an-suaiteach agus teorannaithe agus deacair déileáil leis.

Tá an duine seo ag súil go mbeidh daoine eile thar a bheith dílis i ngach rud a dhéanann siad, rud atá go maith, ach éilíonn sé nó sí ar dhaoine eile gach rud a dhéanann siad a thuairisciú go mion ionas go mbeadh mothú rialaithe aige nó aici.

Is pearsantacht cheannasach, údarásach, rialaithe é seo, a bhfuil meas ag daoine eile air, ach a mbíonn iontas agus eagla air fiú. D’fhéadfadh duine an Cheathrú Teach Sun éirí ró-dhian agus forlámhasach i ndáiríre.

Is gnách go mbíonn an duine seo róchosanta ar a theaghlach nó a teaghlach, go dtí go mbíonn sé ró-theoranta agus sriantach. Is é an teaghlach an luach is mó do phearsantacht Ceathrú Teach Sun. Ina shaol nó ina saol féin, dírítear ar luachanna teaghlaigh agus teaghlaigh.

Cén fáth go mbíonn claonadh ag an duine seo a bheith chomh cosanta dá theaghlach agus cén fáth go bhfuil sé nó sí ag iarraidh gach rud a bheith faoi smacht? Bhuel, tagann sé ón ngá inmheánach atá acu a tearmann sábháilte féin a bheith acu, áit a mbraitheann siad slán agus seasmhach, agus a gcúinne cluthar.

Is cosúil go bhfuil eagla orthu agus amhail is dá mba rud é go ndéanfadh siad soláthar do dhaoine eile, rud atá ceart, ach ba mhaith leo go mbeadh daoine eile ag brath orthu. Teastaíonn a gcairde agus a láithreacht uathu.

Tá siad an-ceangailte lena mbaile, lena spás maireachtála. Ba mhaith leis na daoine seo caidreamh seasmhach comhchuí a dhéanamh laistigh den teaghlach agus dhéanfaidís gach a bhfuil ar a gcumas chun iad a chothabháil.

Mar a dúirt muid, d’fhéadfaidís a bheith ró-údarásach sna téarmaí seo.

Mar sin féin, tá siad in ann é. Tá claonadh acu freisin cobhsaíocht airgeadais / ábhartha a sholáthar agus a chinntiú. Is mór an cúram iad ainm an teaghlaigh freisin.

Sun sa Cheathrú Teach - Cisteoir Teaghlaigh

De ghnáth is é duine le Sun sa Cheathrú Teach an duine a thugann aire do chúrsaí airgeadais laistigh den teaghlach. Is gnách gurb é nó í rialtóir agus cisteoir bhuiséad an teaghlaigh.

Ina theannta sin, is é nó í an Boss, an ceann chun gach gníomhaíocht sa teaghlach a eagrú agus a mhaoirsiú. Tá suim ag an duine seo sa phróiseas ioncaim agus toraidh agus duine a rialaíonn é.

Caithfidh tú iad a insint fút féin, toisc gurbh iad príomhoide bhuiséad an teaghlaigh iad. Tá taobhanna maithe aige, ach, tá an tuiscint agat cheana féin - d’fhéadfadh sé a bheith an-sriantach do bhaill eile an teaghlaigh, is cuma cé chomh maith agus a bhí an rún taobh thiar den rialú seo.

Thabharfadh an duine seo solas glas do thorthaí maidir leis an mbaile, an teaghlach féin.

Mar sin féin, más mian le duine de bhaill eile an teaghlaigh rud a cheannach nach gá go gcuirfeadh sé leis an teaghlach mar chomaoineach; is beag seans go n-aontaíonn Duine Ceathrú Tí Sun le gníomhaíocht den sórt sin.

Tá an duine seo dírithe ar oibriú i dtreo cobhsaíochta airgeadais agus seilbh agus cothabháil réadmhaoine, agus é mar aidhm saol teaghlaigh seasmhach agus slán a bheith aige.

Is gnách go mbíonn suim mhór ag an duine seo réadmhaoine a cheannach agus dhéileálfadh sé nó sí le ceist na hoidhreachta agus le haon rud a bhaineann leis, b’fhéidir. Seo duine a dhéanfadh a ndícheall chun an méid a gnóthaíodh, a ceannaíodh, a cuireadh i gcrích a chothabháil agus a shábháil.

Is duine é an duine seo chun meas a bheith aige ar thraidisiún, oidhreacht agus a gcearta féin, díreach mar atá ag cearta a theaghlaigh ina iomláine.

Grian sa 4ú Teach - Fáilte agus Fial

Cé go mb’fhéidir go bhfuair tú an tuiscint go gcaithfidh duine le Sun sa Cheathrú Teach a bheith ina dhuine an-dian, fuar, fiú forchoimeádta agus cruálach, níl sé sin ceart.

Fíor, is pearsantacht freak ceannasach, rialaithe é seo, an-daingean ina gciontuithe, ach freisin duine fáilteach, comhbhách, flaithiúil agus cairdiúil.

Maidir le dea-chaidrimh a choinneáil, d’fheicfeadh an duine seo i gcónaí a naisc a choinneáil fiú le baill teaghlaigh i bhfad i gcéin. Tá meas ag an duine seo ar sinsear agus ar luachanna traidisiúnta.

Tá sé an-choitianta gur tógadh duine le Sun sa Cheathrú Teach i dteaghlach patriarchal. B’fhéidir go raibh ról suntasach ag sinsear na bhfear agus go háirithe an figiúr athair i saol an duine sin.

Níl sé neamhchoitianta go gcuireann duine den sórt sin in iúl go minic gur mian leis sliocht fireann a bheith aige.

Ní chiallaíonn sé sin, ar ndóigh, go mbeadh díomá ar an duine má tá leanaí baineann acu; a mhalairt ar fad.

Agus é an-fáilteach, is breá leis an duine seo fáilte a chur roimh a ngaolta, ciorcal leathan teaghlaigh, ach freisin a gcairde an-dlúth le teaghlaigh. Ní bheadh ​​cuimhne aige nó aici ar airgead má bhíonn orthu ceiliúradh a chaitheamh laistigh den chiorcal teaghlaigh nó aon rud cosúil leis sin. Tá siad an-chruthaitheach freisin agus d’fhéadfadh duine ar bith a thugann cuairt ar a mbaile an tallann seo a bhaint amach.

Is breá leis na daoine seo a dteach a mhaisiú, ar bhealach traidisiúnta agus eitneach de ghnáth.

Is dóigh gurbh fhearr leis an duine seo faoin tuath go minic ná cónaí sa cheantar uirbeach. De ghnáth bíonn teach acu sa tír, áit ar dóigh dóibh dul ar scor ina laethanta níos sine.

Comharsanacht aitheanta, daoine a bhféadfadh siad brath orthu, teaghlach máguaird ar aon nós, is rudaí iad seo a thaitníonn leo. Tá sé ar fad sa teaghlach. Rud a d’fhéadfadh claonadh a bheith acu freisin is ea gnó teaghlaigh.

Sun sa Cheathrú Teach - Mothúcháin agus Cothromaíocht

Léiríonn Sun sa Cheathrú Teach, atá dronuilleach agus teach uisce, go bhfuil géarghá le cobhsaíocht mhothúchánach, ach freisin le cur chuige cothrom i leith an tsaoil.

Is daoine neamhchoitianta iad daoine an Cheathrú Teach Sun a d’fhéadfadh a gcúis a chothromú lena gcuid mothúchán.

A bhuíochas leis an mbronntanas seo, is gnách go mbíonn siad sásta lena saol. Rud tábhachtach eile is ea a n-intuition láidir.

Cé go bhfuil duine againn anseo ar maith leis rudaí a bheith faoi smacht agus freisin an duine atá dírithe ar ghnóthachan ábhartha, d’fhonn slándáil agus cobhsaíocht a sholáthar dóibh féin agus dá dteaghlach, tá na daoine seo an-iomasach freisin.

D'éistfidís leis, dá ndéanfaí cinneadh mór éigin. Oireann a n-intuition go maith dá n-uaillmhianta agus dá gcuspóirí saoil.

Sun sa 4ú Teach - Synastry

Nuair a bhíonn One Sun i gCeathrú Teach an pháirtí, léiríonn sé beocht agus cruthaitheacht ar thaobh amháin agus an tionchar mór atá aige ar úinéir na páirce, de ghnáth i dtéarmaí spáis maireachtála agus dálaí.

Tugann an seasamh seo le fios freisin go raibh nasc domhain mothúchánach idir na comhpháirtithe. Is nasc an-mhaith é seo ina dtacaíonn comhpháirtithe lena chéile agus ina gcuidíonn siad le féinléiriú a chéile.

Is dóigh go nglacfaidh úinéir an Cheathrú Tí dearcadh tuismitheoirí i leith a pháirtí Sun. Spreagann an Ghrian úinéir na páirce chun a chuid buanna agus cumais a fhorbairt agus chun iad a fheabhsú.

Is minic go mbeadh tionchar an-sofaisticiúil ag an gcomhpháirtí gréine ar úinéir an Cheathrú Tí.

scairp dhubh i mbrionglóid

Tá gach seans ann go dtiocfaidh an caidreamh an-luath nó an-mhall sa saol, don bheirt seo. D’fhéadfadh an caidreamh seo a bheith gan bhriseadh, ag brath ar ghnéithe eile synastry ar ndóigh.

Dá mbeadh úinéir na páirce ar an eolas faoi phrionsabail a threoraíonn a bpáirtí gréine, dá bhféadfadh sé nó sí meas a bheith acu orthu, d’fhéadfadh nasc an-geallta a bheith leis seo.

Bíonn tionchar taitneamhach ag poitéinseal cruthaitheach na Gréine ar an gCeathrú Teach ar bhealach inspioráideach. Tá nasc láidir ar leibhéal fo-chomhfhiosach. Má éiríonn go maith le rudaí de ghnáth, soláthraíonn úinéir an Cheathrú Teach bonn seasmhach do chruthaitheacht Sun; d’fhéadfadh siad a bheith an-comhoiriúnach.

Is banna an-tábhachtach é seo nuair a labhraímid faoi chaidreamh teaghlaigh. Is seasamh an-dearfach é seo sa chaidreamh idir tuismitheoirí agus leanaí, ach baineann sé le gach duine a chónaíonn faoin díon céanna.

Is bunús seasmhach é an seasamh seo den Ghrian le haghaidh bannaí maithe, daingean agus ar éigean a bhriseadh idir daoine. Mar a dúirt muid, baineann an Ghrian sa Cheathrú Teach le bannaí teaghlaigh agus mar sin tá sé i synastry.

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal