Synastry Satarn Cearnóg na Gréine

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal

Maidir leis na mílte bliain, rinne daoine anailís ar thionchar na bpláinéid ar shaol daoine agus ar na himeachtaí a tharla ar domhan. Chruthaigh an t-eolas bailithe astrology, staidéar ar na réaltaí agus a dtionchar.

Cé gur tháinig go leor tuartha astrological i gcrích, meastar gur bréag-eolaíocht í an astrology fós.

Trí anailís a dhéanamh ar na socrúcháin phláinéid le linn bhreith duine, is féidir a lán a chinneadh faoi charachtar, acmhainneacht an duine sin, chomh maith lena gcinniúint.Chomh maith leis sin, is féidir cairt astrology a dhéanamh faoi láthair d’ócáid ​​thábhachtach éigin chun tuar a thabhairt faoina thoradh mar shampla.Baineann Astrology úsáid as teicnící éagsúla chun anailís a dhéanamh, ach go ginearálta, déanann sí anailís ar shuíomh na bpláinéid i gcomharthaí an Stoidiaca, a socrúcháin i dtithe na cairte réamhbhreithe, agus na caidrimh atá acu le pláinéid eile den chairt sin.

Tugtar gnéithe ar na caidrimh seo agus léiríonn siad uillinneacha áirithe a fhoirmítear idir na pláinéid.

Is uirlis shuntasach iad gnéithe chun tréithe nó acmhainneacht duine a chinneadh. Is féidir leo faisnéis a thabhairt freisin faoi imeachtaí suntasacha a d’fhéadfadh tarlú i saol an duine nuair a spreagfaidh dul chun cinn nó idirthurais iad.Is féidir le gnéithe a bheith príomhúil nó mór, cosúil leis an gcomhcheangal, an freasúra, sextiles, cearnóga, agus trines, agus mion. Is iad na príomhghnéithe an ceann is suntasaí san anailís astrology, ach is féidir le mionghnéithe a bheith tábhachtach má tá siad cruinn.

Is féidir nádúr dearfach agus diúltach a bheith ag na gnéithe. Ligeann gnéithe comhchuí do na pláinéid a nádúr a chur in iúl go hiomlán agus comhoibriú a chumasú idir na pláinéid atá ina ngnéithe. Cruthaíonn na gnéithe seo deiseanna fabhracha agus cabhraíonn siad leis an duine a chuspóirí a bhaint amach.

Tá a mhalairt de éifeacht ag gnéithe diúltacha. Cuireann siad bac ar fhuinneamh pláinéadach agus cruthaíonn siad constaicí a choisceann ar an duine a chuspóirí a bhaint amach gan iarracht. Uaireanta cuireann na gnéithe seo bac ar éachtaí go hiomlán.Is gnéithe móra iad cearnóga le nádúr diúltach den chuid is mó, ach braitheann éifeacht na gné seo ar nádúr na bpláinéad a chruthaíonn é, agus ar riocht foriomlán na cairte réamhbhreithe.

Is féidir leis na gnéithe seo constaicí a chruthú; cosc a chur ar dhaoine na rudaí a theastaíonn uathu a fháil, agus é a dhéanamh an-deacair na rudaí a theastaíonn uathu a fháil, coinbhleachtaí agus easaontais a chruthú, agus cineálacha eile deacrachtaí.

Synastry

Ní amháin gur féidir astrology a úsáid chun anailís a dhéanamh ar dhaoine aonair agus ar a dtréithe pearsanta chomh maith lena gcinniúint, is féidir astrology a úsáid freisin chun anailís a dhéanamh ar chaidrimh, ar a nádúr, agus ar a gcumas buan.

Úsáideann Astrology teicníc ar a dtugtar synastry le haghaidh na n-anailísí seo. Tugann daoine a bhíonn ag idirghníomhú lena chéile a seasaimh phláinéid sna hidirghníomhaíochtaí seo freisin.

Déanann Synastry comparáid idir na suíomhanna pláinéadacha ina gcairt réamhbhreithe, ag déanamh anailíse ar a socrúcháin i dtithe cairte réamhbhreithe an duine eile, agus ag ríomh na ngnéithe idir na pláinéid.

Tá nádúr na ngnéithe mar an gcéanna le hanailís a dhéanamh ar chairt réamhbhreithe duine. Cruthaíonn gnéithe dearfacha caidrimh chomhoiriúnacha agus cruthaíonn diúltach constaicí agus coimhlintí.

Is féidir le Synastry na ceantair a fheiceáil inar dócha go mbeidh fadhbanna ag an lánúin agus is féidir leo comhairle a thabhairt maidir le conas iad a chosc nó a réiteach.

Cruthaíonn gnéithe comhchuí den chuid is mó caidreamh atá lán de chomhbhá agus de thuiscint.

Tá carachtair chomhoiriúnacha ag na comhpháirtithe agus déanann siad gach rud chun saincheisteanna a chosc agus iad a réiteach chomh tapa agus is féidir toisc go dteastaíonn uathu go mairfeadh a gcaidreamh. Cruthaíonn gnéithe diúltacha den chuid is mó a mhalairt.

Is minic gur comhartha é seo ar nathanna neamh-chomhoiriúnacha a éilíonn go leor iarrachtaí ar an dá thaobh an caidreamh a choinneáil. Is minic gurb é comhpháirtí amháin an taobh is mó a bhfuil suim aige sa chaidreamh.

Teastaíonn go leor comhréitigh ón gcaidreamh seo agus go minic ní bhíonn go leor toil ann teacht ar chomhréiteach. Sna cásanna is measa, is féidir na caidrimh seo a líonadh le coimhlintí agus le foréigean.

Uaireanta léiríonn an chomparáid idir dhá chairt réamhbhreithe nach bhfuil na pláinéid idir beirt ag cruthú aon ghnéithe móra.

Is minic a tharlaíonn sé seo nuair nach mbíonn suim ag beirt i ngach ceann agus mothú neodrach acu i leith a chéile.

Grian - Tréithe Bunúsacha

Tá an Ghrian ar cheann de phríomh-chruthaitheoirí na beatha ar domhan. Is é hidrigin agus héiliam a chomhdhéanamh den chuid is mó. Creidtear gur foirmíodh an Ghrian 4.6 billiún bliain ó shin.

Thuig na daoine is luaithe tábhacht na Gréine agus rinne siad adhradh air mar dhia i go leor cultúir daonna.

Siombailíonn an Ghrian in astrology fórsa ríthábhachtach, fuinneamh, sláinte, cumhacht, beatha agus comhfhios.

Siombailíonn sé freisin an ego agus leibhéal na féin-lárnaithe. Is siombail í an Ghrian ar réasúntacht, diongbháilteacht agus muinín. Is iondúil go mbíonn toil agus fonn láidir orthu siúd a bheirtear le tionchar suntasach Sun ar a gcairteacha réamhbhreithe go n-éireoidh leo sa saol.

Tá a fhios acu go díreach cad atá uathu agus tá siad dírithe ar é a fháil. Tá siad cruthaitheach agus fuinniúil. Má tá gnéithe dúshlánacha ag an nGrian, d’fhéadfadh siad a bheith féin-ídithe agus egotistical.

Inár gcairt réamhbhreithe, nochtann an Ghrian cuspóir agus fócas ár saoil sa saol. Déanann sé cur síos freisin ar na tréithe pearsanta is suntasaí atá againn. Nochtann sé an dearcadh a bhíonn ag daoine eile orainn. Nochtann socrúchán Sun sa chairt réamhbhreithe ár gcuid inspreagadh agus na rudaí a mheasaimid a bheith tábhachtach.

Is é an Ghrian rialóir Leo agus tá a díothú in Reithe. Sna comharthaí seo tá an chumhacht agus an tionchar is mó ag an nGrian.

Rialaíonn an Ghrian uaillmhian, dul chun cinn, tionscnamh, údarás, arrogance, sláinte, raidhse, féin-mhuinín, vanity, cumhacht, srl.

Rialaíonn sé fir agus daoine saibhre agus rathúla. Is é an rialóir freisin ar fhéiniúlacht, bragáil, deabhóid agus misneach.

Satarn - Tréithe Bunúsacha

Is pláinéad mór é an pláinéad Satarn. Tá córas fáinní aige atá déanta as cáithníní oighir, smionagar creagach, agus carraigeacha. Tá 82 gealach aige freisin le Titan mar an ghealach is mó.

Is é héiliam agus hidrigin den chuid is mó comhdhéanamh Satarn. Níl talamh láidir ag Satarn. Tagann an t-ainm Satarn agus a siombalachas ó shean-rialtóir talmhaíochta na Róimhe.

San astrology, is é an pláinéad Satarn rialóir na talmhaíochta freisin. Rialaíonn sé buanseasmhacht, diongbháilteacht, deabhóid, freagracht, spriocanna, foighne, gairme, gnó, obair chrua, iontaofacht, seasmhacht. Tromchúis, údarás, fócas, traidisiún, srianta, srl.

aisling go bhfuil cailín leanbh

Rialaíonn an pláinéad seo riochtaí ainsealacha, bochtaineacht, breoiteacht, srl.

Le Satarn a chiorcal timpeall na Gréine tógann sé 29.5 bliana. Is í an tréimhse nuair a fhilleann Satarn ar a shuíomh réamhbhreithe ná tréimhse siarghabhála agus measúnaithe ar ár n-éachtaí.

Ag brath ar leibhéal na n-éachtaí d’fhéadfadh daoine a bheith sásta nó depressed agus díomá le linn na tréimhse seo.

Nochtann socrúchán Satarn sa chairt réamhbhreithe an bealach a láimhseálann an duine aonair a bhfreagrachtaí. Taispeánann an post seo freisin cá bhféadfadh constaicí, moilleanna agus níos mó foighne a bheith ag an duine. Is é Satarn pláinéad na foighne agus na seasmhachta.

Nuair a bhíonn Satarn agus a ghnéithe á spreagadh ag idirthurais agus dul chun cinn, is gnách gurb é sin an t-am nuair a bhíonn taithí ag an duine ar roinnt imeachtaí tábhachtacha a léiríonn ceachtanna móra a chaithfidh an duine a fhoghlaim sa saol seo, de ghnáth de chineál Satarn. Is minic a bhaineann sé seo le tabhairt faoi roinnt freagrachtaí.

Synastry Satarn Cearnóg na Gréine

Ní caidreamh éasca é caidreamh ina ndéanann Sun duine amháin cearnóg le Satarn duine eile, cé go mb’fhéidir nach cosúil go mbeadh sé mar sin i dtosach.

Tá tréithe agus spéiseanna comhchosúla ag an mbeirt seo. Tá siad spreagtha agus fonn orthu rath a bhaint amach sa saol. Roinneann siad beirt tréithe an chinnidh agus na seasmhachta. Tá uaillmhian agus fuinneamh láidir acu freisin chun a gcuspóirí a bhaint amach.

Is breá leis an nGrian agus an Satarn araon staighre rathúlachta a dhreapadh agus ní stopann siad go dtí go sroicheann siad an barr.

Is í an phríomhfhadhb leis an teaglaim seo ná an difríocht idir a gcur chuige bunúsach i leith an tsaoil. Tá an Ghrian oscailte agus dóchasach, agus tá Satarn dúnta agus curtha in áirithe, agus tá dearcadh dóchasach aige ar an saol.

Is gnách go mbíonn Satarn róchúramach agus criticiúil agus is tréithe iad seo a d’fhéadfadh a bheith buartha don Ghrian agus a bhraitheann go bhfuil siad ag cruthú brú.

Ní féidir leis an nGrian duine a sheasamh ag breithiúnas a ghníomhartha agus ag insint dóibh cad atá le déanamh.

cad a léiríonn an leon sa Bhíobla

Tá pearsantachtaí ceannasacha acu beirt agus leis an ngné chearnach is dóichí go mbeidh troid ar son forlámhas ina gcaidreamh.

Is féidir leis an nGrian frustrachas láidir a bhraitheann i láthair an duine Satarn.

B’fhéidir go mbraitheann siad go gcuireann eagla imoibriú Satarn bac ar a gcuid gníomhartha agus go bhféadfadh siad a gcuid gníomhartha a bhréagnú. B’fhéidir go mbraitheann siad go bhfuil an caidreamh le Satarn ag cur isteach orthu toisc go mbraitheann siad nach spreagtar iad a dhéanamh ar mian leo eagla a bheith ar imoibriú a bpáirtí.

Ní choinníonn an duine Sun a gcuid mothúchán istigh chomh fada. Beidh orthu a míshástacht agus a mothúcháin a chur in iúl don duine Satarn. Leis an ngné chearnach, d’fhéadfadh siad a gcuid mothúchán a chur in iúl ar bhealach feargach agus ionsaitheach.

Is minic nach mbíonn an duine Satarn aineolach ar an tionchar a bhíonn acu ar dhaoine eile agus b’fhéidir go gcuirfeadh imoibriú agus gearáin Sun iontas air.

D’fhéadfadh Satarn a mheas go bhfuil an Ghrian ró-íogair agus nach bhfuil aon lamháltas aici maidir le cáineadh.

Is í an fhírinne ná nár mhaith le Sun a cháineadh, ach is féidir le Satarn áibhéil a dhéanamh agus gan a bheith feasach ar a n-iompar.

Má tá mealladh frithpháirteach eatarthu, d’fhéadfadh an duine Sun neamhaird a dhéanamh ar na fadhbanna seo ar dtús, nó fiú gan a bheith ar an eolas faoi iompar agus tionchar Satarn orthu.

De réir mar a théann an t-am thart, tosaíonn an duine Sun ag tuiscint go bhfuil siad faoi bhrú go leor i láthair Satarn agus déanann sé seo an fhadhb níos measa.

Má tá an bheirt daoine aibí agus ag iarraidh an caidreamh a shábháil gan ligean do na saincheisteanna seo é a chur i gcontúirt, déanfaidh siad iarracht iad a réiteach.

Ba cheart go mbeadh an duine Sun in ann a rá leis an duine Satarn go gcuireann a gcáineadh isteach orthu, agus ba cheart don duine Satarn glacadh leis go bhféadann siad a bheith ró-chriticiúil uaireanta agus iarracht a dhéanamh a gcuid frithghníomhartha a rialú níos mó.

D’fhéadfaí a mheas go bhfuil an duine Satarn ró-thromchúiseach agus leadránach. Is breá leis an nGrian pléisiúr agus is mian léi taitneamh a bhaint as an saol, agus is féidir leis an duine Satarn a bheith róchúramach agus neamhshuimiúil dá bhlas. Ní gá go mbeadh sé sin soiléir ar dtús, má tá tarraingt láidir eatarthu.

Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh sé go gcuirfeadh an claonadh atá ag an Sun róchaiteachas agus dearcadh meargánta i leith airgid leis an duine Satarn. Mothaíonn an Ghrian srianta agus brú agus tosaíonn an duine Satarn ag tuiscint nach n-oirfeadh an duine Sun do chaighdeán a pháirtí idéalach.

In ainneoin go léiríonn sé easpa comhoiriúnachta agus leasanna comhchosúla, is minic a bhíonn an ghné seo i láthair i go leor caidrimh, go háirithe idir lánúineacha pósta.

Tá gné láidir dualgais i láthair sna caidrimh seo nuair a bhíonn mothú ag dualgas ar pháirtí amháin, de ghnáth an duine Sun i leith an duine Satarn a choisceann orthu an caidreamh a fhágáil.

Má tá na gnéithe eile idir a gcuid pláinéid comhchuí, d’fhéadfadh an ghné seo gníomhú ar bhealach a mhúineann roinnt ceachtanna don dá pháirtí agus iad ag déanamh iarrachta a gcaidreamh a choinneáil.

D’fhéadfadh ceacht an duine Sun a bheith ag foghlaim a bheith níos freagraí agus níos tromchúisí agus b’fhéidir gurb é ceacht Satarn ná scíth a ligean agus stop a bheith ró-chriticiúil agus breithiúnach.

D’fhéadfaidís beirt an ghné seo a úsáid chun a gcuid pearsantachtaí a fheabhsú, rud a chabhróidh lena gcaidreamh maireachtáil agus a bheith ina eispéireas sásúil don bheirt.

Mura bhfuil na comhpháirtithe aibí go leor agus mura bhfuil go leor toil ann chun an caidreamh a chothú, d’fhéadfaí an caidreamh seo a líonadh le hargóintí, ag bualadh agus ag cáineadh go leanúnach, ag breithiúnas, ag cur faoi chois, ag cinsireacht agus ag iompar den chineál céanna.

Sa deireadh, d’fhéadfadh go mbeadh na comhpháirtithe tinn faoin mbrú, an duine Sun de ghnáth, agus is é seo an chúis le deireadh a chur leis an gcaidreamh. Is féidir le Satarn tionchar sáraitheach a bheith aige ar nádúr oscailte agus suaimhneach Sun.

I roinnt cásanna, tá an ghné seo i láthair idir comhpháirtithe ina bhfuil bearna mór aoise ann. D’fhéadfadh sé seo a léiriú freisin go bhfuil an comhpháirtí Satarn ag glacadh ról tuismitheora agus ag iarraidh teagasc a dhéanamh ar Sun, rud nach nglacann páirtí Sun leis go han-mhaith de ghnáth.

Uaireanta bíonn an riachtanas nó an claonadh ag Satarn cumais Sun a mheas faoina luach agus iad a mheas éagumasach, rud a chuireann olc ar dhuine na Gréine agus is minic a bhíonn sé ina chúis le coinbhleachtaí eatarthu.

Achoimre

Níl an caidreamh idir duine a bhfuil a Ghrian ag déanamh gné chearnach le Satarn eile éasca. Teastaíonn go leor comhréitigh uaidh.

Léiríonn an ghné seo fad saoil in éineacht le fulaingt agus an-iarracht. Is é an taobh ar dóigh dó a bheith ag fulaingt níos mó ná an duine Sun.

Tá pearsantachtaí láidre ag an mbeirt seo agus sa chaidreamh seo is gnách go mbíonn streachailt ceannasachta idir na comhpháirtithe le feiceáil.

Tá Satarn ag iarraidh gach rud agus gach duine a rialú agus beidh fadhb aige le neamhspleáchas agus toil láidir an Sun nach ligfidh d’éinne iad a ordú nó iad a bheith faoina smacht.

B’fhéidir gurb é an fachtóir is mó a chuireann isteach ar an gcaidreamh seo an gá atá le Satarn le breithiúnas agus cáineadh a d’fhéadfadh an duine Leo a chur ar mire.

Mura n-oibríonn siad rudaí amach in am, níl seans ar bith ann go mairfidh an caidreamh seo.

D’fhéadfadh an caidreamh seo múineadh do Leo a bheith níos freagraí agus Satarn a bheith níos suaimhní agus níos lú breithiúnais.

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal