Synastry Plútón Sun Trine

Ó am ársa, bhain daoine úsáid as astrology chun iarracht a dhéanamh a dtodhchaí a fhionnadh agus tréithe pearsanta daoine a fháil amach.Thuig daoine go bhfuil tionchar láidir ag na pláinéid ar ár saol, ar ár gcarachtar agus ar ár dtodhchaí.

Is féidir le suíomhanna na pláinéid le linn ár breithe tionchar a imirt ar ár bpearsantacht agus tréithe ár gcarachtar a chruthú. Is féidir leo cur síos a dhéanamh freisin ar na himeachtaí ar dóigh dóibh tarlú inár dtodhchaí.synupry jupiter conjunct jupiter

Tá teicnící éagsúla ag Astrology chun anailís a dhéanamh ar na pláinéid inár gcairt réamhbhreithe, ach is minice a úsáidtear an anailís ar na gnéithe idir na pláinéid, agus a socrúcháin i gcomharthaí agus i dtithe na cairte réamhbhreithe.Cuimsíonn ard-anailísí teicnící mar dhul chun cinn, idirthurais agus eile.

Tá gnéithe riachtanach chun fíricí a chinneadh faoi charachtar agus shaol duine. Is caidreamh iad idir pláinéid agus iad ag cruthú uillinneacha áirithe.

Nochtann gnéithe leasanna duine, a nádúr, agus na roghanna is dócha a dhéanfaidh siad sa saol. Is féidir leo a bheith mór nó beag.Is iad na príomhghnéithe freasúra, comhcheangal, sextiles, trines, agus cearnóga. Tá tionchar comhchuí ag roinnt gnéithe, agus níl tionchar ag cuid acu. Is gnéithe comhchuí iad trialacha a fhoirmítear nuair a bhíonn na pláinéid fad 120 céim óna chéile.

Cuireann an ghné seo ar chumas na pláinéid a dtionchar agus a bhfuinneamh a chur in iúl agus comhoibriú lena chéile. Cruthaíonn sé deiseanna chun dul chun cinn agus mianta a bhaint amach.

Synastry

Is féidir Astrology a úsáid freisin chun anailís a dhéanamh ar acmhainneacht an chaidrimh. Tá na prionsabail cosúil leo siúd agus anailís á déanamh ar chairteacha réamhbhreithe aonair. Tugtar synastry ar an teicníc astrological a úsáidtear chun acmhainneacht caidrimh a anailísiú.Ina anailís bhunúsach, déanann synastry comparáid idir na pláinéid i gcairteacha réamhbhreithe beirt agus socraíonn sí a socrúcháin i dtithe cairte réamhbhreithe an pháirtí, chomh maith leis na gnéithe eatarthu.

Cinneann an anailís seo cé chomh comhoiriúnach agus atá daoine agus cad iad na saincheisteanna a d’fhéadfadh a bheith acu.

Le gnéithe comhchuí den chuid is mó, is dóigh go mbeidh an caidreamh rathúil agus buan.

Éiríonn go maith leis an mbeirt agus tá siad sásta iarracht a dhéanamh an caidreamh seo a chur ag obair. Má tá na gnéithe idir a gcuid pláinéid dúshlánach, tá an scéal difriúil.

Éilíonn an caidreamh seo go leor foighne agus toil chun a chothú. Is dóigh go bhféadfadh na comhpháirtithe teacht ar shaincheisteanna agus ar fhadhbanna a chaithfidh siad a réiteach. Níl tuiscint ag an gcaidreamh seo idir na comhpháirtithe agus toilteanas difríochtaí a chéile a fhulaingt.

Grian - Tréithe Bunúsacha

Is é an Ghrian an príomhchoinníoll don saol ar talamh. Tá sé comhdhéanta den chuid is mó de hidrigin agus héiliam. Tá creideamh coitianta ann gur bunaíodh an Ghrian 4.6 billiún bliain ó shin.

Ó am ársa thuig daoine tábhacht na Gréine dár saol, agus rinne siad adhradh dó mar dhia.

I réalteolaíocht, samhlaíonn an ghrian fuinneamh, beogacht, beatha, cumhacht, agus comhfhios. Léiríonn an Ghrian méid ár ego agus léiríonn sé chomh réasúnach agus atá muid.

Taispeánann daoine a bhfuil an Ghrian suite go láidir ina gcairt réamhbhreithe tréithe cosúil le diongbháilteacht, toil, muinín, srl.

433 brí uimhir aingeal

Tá a fhios ag an duine seo cá bhfuil siad i gceannas agus tá toil láidir acu a bheith rathúil. Is gnách go mbíonn daoine a mbíonn tionchar ag an nGrian orthu fuinniúil agus cruthaitheach. Is féidir leo a bheith egotistical agus féin-shúite.

Déanann an Ghrian cur síos ar chuspóir ár saoil agus ar ár bpríomhthréithe pearsanta. Nochtann sé freisin an bealach a ndéanaimid tionchar ar dhaoine eile. Rialaíonn an Ghrian na comharthaí Leo agus déantar í a shaoradh in Reithe. Seo an áit is cumhachtaí.

Rialaíonn sé dul chun cinn, uaillmhian, tionscnamh, arrogance, egotism, údarás, Laochra, daoine cáiliúla, muinín, rath, saibhreas, raidhse, beogacht, sláinte, féin-mhuinín, vanity, cumhacht, fuinneamh, srl.

Rialaíonn an Ghrian daoine saibhre agus rathúla agus is é rialóir na bhfear i gcoitinne é freisin.

Léiríonn an Ghrian cad a spreagann muid sa saol agus cá bhfuil ár bhfócas. D’fhéadfadh sé na rudaí is tábhachtaí inár saol a mheasamar a mheas. Siombailíonn an Ghrian deabhóid, spreagadh, cinntitheach, misneach, ach freisin féinsmacht, egotism, bragging, srl.

Plútón - Tréithe Bunúsacha

Measadh go raibh Plútón ina phláinéid ó nach fada ó shin. Rinneadh a stádas a íosghrádú go pláinéad dwarf toisc nach bhfuil na tréithe go léir atá riachtanach do phláinéid aige.

San astrology, tá stádas pláinéid fós ag Plútón. Meastar gur pláinéad glúin é, nár cheart faillí a dhéanamh ar a thionchar.

Maidir leis na Rómhánaigh ársa, measadh go raibh Plútón mar dhia an domhain thíos. San astrology, tá baint ag Plútón freisin leis na hábhair atá ag fáil bháis agus ag athbheochan, ag claochlú agus ag athghiniúint.

Is iondúil go mbíonn nádúr claochlaitheach ag imeachtaí a rialaíonn Plútón agus de ghnáth athraítear an duine go hiomlán tar éis dóibh dul i dtaithí orthu. Tarlaíonn na himeachtaí seo den chuid is mó le linn roinnt idirthurais agus dul chun cinn tábhachtach a spreagann Plútón.

Mothaíonn daoine tionchar mór ar thionchar Phlútón den chuid is mó ina gcairteacha réamhbhreithe, mar shampla é a bheith mar rialóir ar a gcairt nó curtha ar uillinn éigin. Tá fuinneamh millteach ag an bpláinéad seo laistigh de.

Siombail sé tubaistí agus scriosadh, gach cineál imeachta a bhfuil éifeacht chlaochlaitheach acu.

Is pláinéad glúin é, tá éifeacht claochlaitheach ag Plútón freisin do na glúine iomlána agus don tsochaí i gcoitinne, ag tabhairt athruithe sna réimsí a rialaíonn Plútón.

Is iondúil go mbíonn intuigtheacht láidir ag daoine a mbíonn tionchar ag Plútón orthu agus bíonn siad in ann smaointe agus mothúcháin daoine a thuiscint.

Tá spéis acu i rúin agus tá bealach acu chun iad a fhionnadh gan stró. Tá siad macánta agus níl eagla orthu an fhírinne a labhairt, agus braitheann siad daoine atá seans maith go bréag.

Mothaítear tionchar Phlútón den chuid is mó sna ceantair a rialaíonn an teach ina gcuirtear é sa chairt réamhbhreithe. Is féidir a thionchar a bheith an-drámatúil. Is minic a rialaíonn sé réimsí cosúil le rialú, forlámhas agus ionramháil, agus is féidir le daoine a bhfuil Plútón láidir iontu a bheith seans maith ar na tréithe seo.

D’fhéadfadh cuid acu a bheith thíos le daoine a dhéileálann leo ar bhealach. D’fhéadfadh sé gurb é ceachtanna Phlútón ná foghlaim conas fáil réidh leis na tréithe seo, nó stop a chur le cóireáil ar an mbealach seo.

Synastry Plútón Sun Trine

Tá an dúlra os coinne ag an nGrian agus Plútón. Gníomhaíonn an Ghrian go hoscailte agus taispeánann sí a cuid cártaí go léir, agus bíonn claonadh ag Plútón a bhfíor-chúiseanna agus a ghníomhartha a cheilt taobh thiar de masc.

Plútón sa chéad teach

Tá cumhacht ag an mbeirt acu agus má tá gné thairbhiúil cosúil le trín ceangailte leo, d’fhéadfadh sé seo a bheith ina aontas an-úsáideach don dá rud. Is minic go mbíonn misean éigin ag an mbeirt seo le chéile agus is féidir an caidreamh seo a chur chun cinn.

Is cuma má tá caidreamh rómánsúil nó caidreamh de chineál eile eatarthu, bíonn meas agus cairdeas eatarthu i gcónaí. Tá meas mór acu ar a chéile agus ar a gcumas.

Má chruthaíonn an Ghrian agus / nó Plútón gnéithe dúshlánacha sna cairteacha réamhbhreithe, d’fhéadfadh go mbraitheann an bheirt acu nó duine acu nach bhfuil comhoiriúnacht bhunúsach acu chun an caidreamh a choinneáil.

Uaireanta d’fhéadfadh troideanna ar son ardcheannas a bheith eatarthu, a bhféadfadh raon ó dhíospóidí beaga faoi cé atá ceart, go troideanna móra agus easaontais.

D’fhéadfadh Plútón laigí Sun a úsáid chun iad a chothromú. D’fhéadfadh an Ghrian Plútón a spreagadh, go háirithe ag cur a n-éad.

Má tá gnéithe dúshlánacha ag Plútón sa chairt réamhbhreithe, b’fhéidir go mbraithfeadh sé gur gá smacht a bheith aige ar a pháirtí Sun agus a iompar a rialú ar bhealach éigin.

De ghnáth léiríonn an ghné seo tarraingt láidir idir an dá rud seo agus caidreamh paiseanta. Is caidreamh é seo atá lán de chomhoibriú agus de thuiscint.

Tá an bheirt seo fuinniúil agus is dóigh go bpléascfaidh a gcaidreamh le fuinneamh. D’fhéadfadh go mbeadh éifeacht chlaochlaitheach ag an gcaidreamh seo ar an dá chomhpháirtí, go háirithe ar an duine Sun.

Tá an ceangal idir an bheirt seo dian agus bíonn tionchar láidir aige ar a saol. D’fhéadfadh sé go mbeadh spéis ag duine na Gréine le cuma agus pearsantacht rúnda Phlútón. Is ceangaltán láidir é seo agus is díol spéise láidir é. Uaireanta bíonn an paisean idir an dá rud seo dosháraithe.

Is dóichí gurb é Plútón an taobh a mbeidh a fhios aige conas coinneáil i bhfad i gcéin gan déine agus fíor-scála a gcuid mothúchán a nochtadh, agus is dócha go mbeidh an Ghrian oscailte go hiomlán ina leith, ag taispeáint a gcuid mothúchán go léir don duine Plútón.

Is féidir go mbeadh gné den obsession sa chaidreamh seo, nuair a bhraitheann an páirtí amhail is nach féidir leo a bheith gan a bpáirtí.

Ar ámharaí an tsaoil, ní cineál míshláintiúil obsession é seo toisc nach gné dhúshlánach í. Bainfidh siad taitneamh as am a chaitheamh le chéile agus meas a bheith acu ar láithreacht a chéile.

Cé nach bhféadfadh sé a bheith le feiceáil ar an mbealach sin, is é an páirtí Plútón an páirtí is láidre sa chaidreamh. Tá an smacht ar fad ag an duine seo agus sa deireadh socraíonn siad cá bhfuil an caidreamh i gceannas.

Ní gá gur drochrud é sin, mar gheall ar ghné cosúil le trínín ag nascadh an Ghrian agus Plútón le chéile, beidh an-áthas ar an nGrian an smacht a ligean isteach i lámha duine Phlútón.

I roinnt cásanna, ar ndóigh, ní bheidh sé éasca do dhuine an Ghrian glacadh leis, agus sin de ghnáth nuair a bhíonn gnéithe dúshlánacha ag an nGrian agus / nó nuair is í an Ghrian an pláinéad rialaithe sa chairt réamhbhreithe. Sa chás seo, d’fhéadfadh ego agus bród Sun a bheith an-láidir agus beidh sé deacair orthu ceannas Phlútón a fhulaingt.

Más mian le Plútón, d’fhéadfadh sé an bonn a bhaint de mhuinín agus bród Sun as go héasca toisc go bhfuil sé in ann taobhanna laga na Gréine a fheiceáil go héasca, agus níl an Ghrian in ann a mhalairt a dhéanamh. Is rúndiamhair é Plútón dóibh.

Iarrann an caidreamh seo go leor féin-rialaithe ón dá chomhpháirtí, in ainneoin go bhfuil an ghné a nascann iad comhchuí.

Ní mór don duine Plútón a áiteamh ar fhorlámhas agus ar ghníomhartha a pháirtí a rialú toisc go bhféadfadh sé teannas agus coimhlint gan ghá a chur faoi deara.

Má éiríonn leo iad féin a rialú agus meas a bheith acu ar neamhspleáchas agus saoirse a chéile, is féidir leis an mbeirt seo an caidreamh a choinneáil ar leibhéal a shásaíonn a chéile.

D’fhéadfadh an lánúin seo iontais a chruthú má éiríonn leo comhoibriú agus a gcumhacht a úsáid chun dul in iomaíocht le haghaidh ardcheannas. Leis an triail, is dóigh go dtarlóidh sé seo, toisc go bhfuil an bheirt acu ar an eolas faoi na buntáistí féideartha a d’fhéadfadh a gcomhoibriú a sholáthar dóibh beirt.

Tá a n-intimacy dian. Tá an nasc idir an Ghrian agus Plútón paiseanta i gcónaí agus lán le tarraingt beag beann ar nádúr na gné. I roinnt cásanna, ní bheidh siad in ann a lámha a bhaint dá chéile.

Gheobhaidh an dá chomhpháirtí pléisiúr agus sástacht choirp sa chaidreamh seo fiú mura bhfeidhmíonn gnéithe eile den chaidreamh i gceart.

Achoimre

Nuair a nascann Sun duine amháin agus Plútón duine eile le gné trín, a chruthaíonn caidreamh atá dian go mothúchánach agus go fisiceach.

Is cosúil go bhfuil na comhpháirtithe an-spéisiúil lena chéile agus tá an tarraingt an-mhór.

synastry jupiter conjunct sun

B’fhéidir gurb é an duine Sun an taobh a chuireann a gcuid mothúchán agus mothúchán in iúl go hoscailte agus is dócha go bhfolaíonn an duine Plútón an bealach a mhothaíonn siad go fírinneach. In a lán cásanna, beidh an dá rud seo doscartha.

Is é an bealach is fearr chun an caidreamh seo a fheidhmiú agus a chothabháil ná a n-áiteamh láidir agus a mian ceannaireachta a rialú. Is ceannairí iad an bheirt acu agus i gcaidreamh ní mór do dhuine cúltaca a dhéanamh.

Sa chás seo, is dóigh gurb é seo an duine Sun, cé go mbeidh drogall air i go leor cásanna. Má tá an Ghrian láidir i gcairt an duine seo, rud a fhágann go bhfuil siad údarásach agus egotistical, beidh sé deacair ar an duine seo glacadh le Plútón agus iad i gceannas.

D’fhéadfadh coinbhleachtaí agus easaontais a bheith mar thoradh air seo, rud nach bhfuil an-choitianta leis na gnéithe trín.

Caithfidh an bheirt acu bealach a aimsiú chun comhréitigh a dhéanamh agus a áiteamh a chur faoi chois gurb é an uimhir is mó i ngach cás é; nuair a éiríonn leo é sin a dhéanamh, d’fhéadfadh sé seo a bheith ina lánúin a d’fhéadfadh míorúiltí a chruthú le chéile.

Tá siad paiseanta faoina chéile, agus is eispéireas sásúil don bheirt iad a saol pearsanta.

Le droch-ghnéithe den Ghrian nó de Phlútón, d’fhéadfadh ceisteanna mar an áiteamh ar rialú agus ceannas, éad, ionramháil agus obsession teacht chun cinn.

Ag brath ar chairteacha réamhbhreithe na gcomhpháirtithe agus na gnéithe eile atá á ndéanamh ag a gcuid pláinéid d’fhéadfaimis a thabhairt i gcrích an mbeidh siad in ann déileáil leis na saincheisteanna seo nó ligean dóibh an caidreamh a mhilleadh.