Éan Fáinleog - Ciall Spioradálta, Spiorad Ainmhithe agus Siombalachas

Baineann an fháinleog le teaghlach éan atá scaipthe ar fud an domhain, seachas Antartaice. Tá 83 speiceas de fháinleoga ann, agus tá an éagsúlacht is mó fáinleoga le fáil san Afraic. Tá siad i láthair i go leor oileán aigéanach.Is speicis imirceacha iad speicis a chónaíonn in aeráidí níos fuaire, agus trasnaíonn siad achair fhada ar a gcosáin imirceacha. Ní speicis imirceacha iad fáinleoga a bhfuil cónaí orthu san Afraic Theas agus in Iarthar na hAfraice.

Cuirtear fáinleoga in oiriúint chun feithidí a fhiach san aer. Tá comhlachtaí acu atá oiriúnaithe go speisialta do seasmhacht agus inláimhsitheacht. Tá radharc géar ar fháinleoga a úsáideann siad chun a gcreach a fháil. Tá a gcuid súl an-fhada freisin a chuireann ar chumas a n-géire radhairc.Tá siad timpeall 10-24cm ar fhad agus timpeall 10-60g trom. Tá eireabaill deartha go speisialta acu a chumasaíonn a n-inláimhsitheacht. Tá eireabaill níos faide ag fireannaigh a úsáideann siad freisin chun baineannaigh a mhealladh.Cé gur fógráin iontacha iad, is féidir leo siúl agus rith freisin.

Tá fáinleoga scaipthe go forleathan, agus tá siad ina gcónaí i ngnáthóga éagsúla. Toisc go mbeathaíonn siad ar fheithidí eitilte, agus go bhfaigheann siad iad de ghnáth thar lochanna agus uiscebhealaí, is iad na háiteanna seo cuid de na gnáthóga is fearr leo. Tá cónaí orthu freisin i ngnáthóga oscailte cosúil leis na féarthailte, coillearnacha oscailte, riasca, savanna, toir, mangroves, srl. Tá fáinleoga in ann maireachtáil in airde éagsúla.

gealach pisces gréine virgo

Tá go leor fáinleoga ina gcónaí i ngnáthóga ina mbíonn gníomhaíochtaí daonna ann, talmhaíochta de ghnáth.Is fógráin iontacha iad fáinleoga. Tá roinnt speiceas críochach, agus tá cuid eile nach bhfuil. De ghnáth roghnaíonn na fireannaigh a suíomh neadaithe agus ansin meallann siad bean le bheith leo.

Cruthaíonn siad tréada móra chun iad féin a chosaint ar chreachadóirí. Fánaíonn siad i bpobal uaireanta ar chúiseanna cosúla.

Tá speicis shóisialta agus neamhshóisialta de fháinleoga ann. Fanann na sicíní lena dtuismitheoirí ar feadh tamaill tar éis don séasúr pórúcháin a bheith thart. Is gnách go mbíonn fáinleoga an-ionsaitheach agus iad ag cosaint a neadacha.Gabhann fáinleoga a gcreach san aer. Roghnaíonn siad eiseamail mhóra agus ní itheann siad gach feithidí a tharlaíonn dóibh. Seachnaíonn siad feithidí freisin a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh dóibh ar bhealach éigin, mar shampla feithidí a ghreamú mar na foichí agus na beacha. Uaireanta itheann fáinleoga torthaí agus plandaí eile.

Tá siad an-aclaí agus iad ag eitilt agus is féidir leo gluaiseacht go sciliúil agus iad ag cuardach creiche.

Tá fáinleoga ar eolas mar gheall ar a gcuid nósanna neadaithe. Cruthaíonn siad a neadacha i gcuas, nó tochailt siad poill. Úsáideann roinnt speiceas láib chun a nead a thógáil in áiteanna foscadh. Is gnách go mbíonn speicis a úsáideann láib chun a neadacha a thógáil ina gcónaí i gceantair a bhfuil leibhéal ard taise iontu a choisceann an nead ó thriomú agus titim óna chéile.

Glacann na fireannaigh agus na mná araon páirt i dtógáil na neadacha nó ag tochailt na bpoll le haghaidh neadaithe.

Tá péire fáinleoga atá ag cúpláil aonchineálach. Is gnách go bhfanann péirí neamh-imirceacha timpeall ar a limistéar neadaithe i rith na bliana. Is gnách go bhfilleann na speicis imirceacha ar ais go dtí an limistéar pórúcháin céanna agus go neadaíonn siad ann gach bliain.

Cosnaíonn fáinleoga a gcuid uibheacha go hionsaitheach ó chreachadóirí. Tá ról suntasach ag fáinleoga fireann i dtuismitheoireacht na sicíní. Is é an clutch meán suas le cúig uibheacha i gceantair mheasartha agus suas le trí cinn i gceantair thrópaiceacha. I roinnt speiceas, déanann fireannaigh agus baineannaigh an goir, agus i speicis eile, ní dhéanann ach baineannaigh é sin.

Fiú mura nglacann sé páirt sa neadú, suífidh an fear ar na huibheacha fad a bheidh an baineann as baile ar feadh tamaill chun cailliúint teasa sna huibheacha a chosc nó a laghdú agus í imithe. Nuair a bheidh siad ag gor, bíonn na fáinleoga óga nocht, agus tá a súile dúnta.

Coinníonn a dtuismitheoirí te iad go dtí go bhfásann siad a gcuid cleití féin agus go mbíonn siad in ann teirmeanú a dhéanamh. Ní fhorbraíonn siad chomh tapa le héin eile dá samhail. Tugann a dtuismitheoirí bolus bia dóibh ina bhfuil suas le céad feithidí.

Geallann siad an nead de ghnáth tar éis trí seachtaine, ach filleann siad ar fhara.

Táirgeann fáinleoga amhráin éagsúla a úsáideann siad chun cumarsáid a dhéanamh lena chéile nó chun a gcuid mothúchán a chur in iúl, mar shampla sceitimíní nó eagla.

Bíonn amhráin éagsúla acu nuair a thugann siad cúirt do na mná nó nuair a bhíonn siad ag iarraidh eagla a chur ar dhaoine eile faoi chreachadóir atá cóngarach dó.

Tá sé de chumas ag baineannaigh riocht fisiceach an fhir a mheas trí éisteacht lena amhrán agus bunaithe air sin cinneadh a dhéanamh ar chóir dóibh cúpláil nó nach bhfuil.

Cad a Siombailíonn Éan Fáinleog?

Is éin áille iad fáinleoga, agus tá siombalachas iontach bainteach leo.

Siombail siad torthúlacht, earrach, grian, cosantacht, cúram, cothú, tuismitheoireacht, dílseacht, nasc, pobal, aonrú, tús nua, athnuachan, sonas, neamhspleáchas, suaimhneas, áthas, grá, síocháin, dea-ádh, grásta, stíl, aclaíocht, srl.

Maidir leis na Sínigh agus na Seapáine, is siombail í an fháinleog dílseachta, torthúlachta, dea-ádh agus rathúnais.

Feiceann muintir na hEorpa an fháinleog mar theachtaire an earraigh, an ghrá agus an sonas.

Brí Éan Fáinleog mar Ainmhí Spiorad

Tá go leor bríonna éagsúla leis an totem éan fáinleog. Seo cuid acu:

Dílseacht. Is gnách go gcaitheann fáinleoga a saol le maité amháin. Is é an príomhthréith atá acu ná dílseacht. Roinneann an totem swallow an tréith seo leat. Is duine dílis tú, agus cothaíonn tú meas ar an gcaidreamh atá agat le do pháirtí. Cuireann tú do ghrá do pháirtí in iúl go hoscailte.

Cosantacht. Ainmhithe an-chosanta iad fáinleoga, agus d’fhéadfadh siad a bheith ionsaitheach más gá. Tugann an totem swallow an tréith seo duit freisin. Tá a fhios agat conas an rud atá agatsa a chosaint, go háirithe na daoine atá gar duit.

Tuismitheoireacht. Tá fáinleoga ar cheann de na tuismitheoirí is fearr i ríocht na n-éan. Tugann an baineann agus an fear aire dá sicíní, agus déanann siad é le cúram agus le deabhóid mhór. Má tá fáinleog agat mar d’ainmhí totem, is dóichí go mbeidh tú an-chothaitheach agus comhbhách i leith do leanaí.

Pobal agus aonrú. Tá roinnt speiceas fáinleog sóisialta, agus tá cuid eile nach bhfuil. Tá an t-ainmhí totem seo ag tabhairt an bhronntanais duit fios a bheith agat cathain atá an nóiméad ceart le bheith mar chuid den phobal agus páirt a ghlacadh ina ghníomhaíochtaí agus cathain a bhíonn an t-am ann cúlú agus do rud féin a dhéanamh. Tá a fhios agat an tábhacht atá leis an ngrúpa lena mbaineann tú, ach tá a fhios agat freisin an tábhacht a bhaineann le meas a bheith agat ar do phearsantacht agus ar do riachtanais phearsanta, a thagann de ghnáth roimh riachtanais na ndaoine mórthimpeall ort.

An Fáinleog mar Do Ainmhí Totem

Tugann an fháinleog mar d’ainmhí totem go leor bronntanais áille duit.

Is duine an-chúramach agus cothaitheach tú, agus cosnaíonn tú go fíochmhar na cinn a bhfuil cúram ort fúthu, go háirithe do leanaí.

Is duine lúfar agus cumasach tú le go leor scileanna a úsáideann tú chun do spriocanna a bhaint amach. Is duine grásta tú le stíl shainiúil a bhfuil meas ag go leor daoine air.

Is breá leat a bheith i do chónaí i dtimpeallacht thaitneamhach freisin, agus tugann tú a lán airde ar do shocrú baile.

Cad a tharlaíonn má dhealraíonn Fáinleog i do Shaol?

Má thosaíonn tú fáinleoga go tobann, tá brí ar leith leis sin do do shaol. tá sé tábhachtach aird a thabhairt ar na cúinsí nuair a bhíonn tú ar an bhfáinleog. D’fhéadfadh an t-éan seo a bheith ann chun tábhacht na cumarsáide a mheabhrú duit.

Labhair le daoine eile, go háirithe leis na daoine atá gar duit faoi do mhianta agus do mhianta.

De ghnáth ní léann daoine intinn, agus bheadh ​​sé úsáideach dá ndéarfá leo na rudaí a theastaíonn uait ionas go mbeifeá sásta ar fad.

D’fhéadfadh go mbeadh an fháinleog le feiceáil i do shaol le cur i gcuimhne duit a bheith níos buíoch as do chaidreamh le do pháirtí agus do ghrá agus buíochas a chur in iúl as a bheith mar chuid de do shaol.

Ná cuir an méid atá agat i gcomhair infatuation sealadach faoi dhuine i gcontúirt. Is féidir le fáinleoga a bheith ag iarraidh níos mó a bheith bainteach le cúrsaí do phobail. D’fhéadfadh sé a bheith i gcuimhne duit cé chomh tábhachtach agus atá do phobal do do shaol.

Uaireanta is féidir le fáinleog a mheabhrú duit tosú ag éirí níos neamhspleáiche agus brath ar do chumais, in ionad a bheith ag brath i gcónaí ar dhaoine eile, mar shampla do thuismitheoirí, do chéile, siblíní, cairde, srl.

Cathain a ghlaonn tú ar fháinleog?

Ba chóir duit fáinleog a ghlaoch mar d’ainmhí biotáille nuair:

  • Ba mhaith leat a bheith níos neamhspleáiche;
  • Teastaíonn cabhair uait chun do chaidreamh a athbhunú tar éis eipeasóid easláine a bheith agat;
  • Ba mhaith leat a bheith i do thuismitheoir níos fearr do do leanaí;

Aislingí faoi Fháinleog - Léirmhíniú agus Brí

Níl brionglóidí faoi fháinleoga an-choitianta, ach de ghnáth bíonn brí mhaith leo.

Siombailíonn fáinleoga tús agus athnuachan nua, agus b’fhéidir gurb é sin brí do bhrionglóide.

B’fhéidir go mbeadh taithí agat ar an am atá caite a fhágáil i do dhiaidh chun spás a chruthú do thús nua i do shaol agus céim nua a oscailt a chuirfidh go mór le do shaol.

Dá mbeadh na fáinleoga ag tógáil nead i do bhrionglóid, d’fhéadfadh sé sin a léiriú go réiteofaí roinnt fadhbanna go luath, nó uaireanta d’fhéadfadh sé a bheith ina chomhartha go rachfá chuig an chéad leibhéal tiomantais eile i do chaidreamh, mar shampla saol a thosú le chéile, pósadh, srl.

cuid den fhortún i scairp

D’fhéadfadh drochshíniú a bheith ag fáinleog ag eitilt uaidh ag léiriú roinnt drochscéala a d’fhéadfá a fháil go luath.

Má tháinig fáinleog isteach i do theach, is comhartha maith é sin, ag léiriú go n-éireoidh leat do chuid fadhbanna reatha a réiteach.