Véineas sa 7ú Teach

Is minic a dhéantar faillí i dtábhacht na astrology sa tsochaí nua-aimseartha, agus de ghnáth meastar go bhfuil astrology mar ábhar spraoi don chomhrá.Níl a fhios ag a lán daoine na féidearthachtaí a thairgeann an staidéar seo chun tréithe daoine a anailísiú, léargas a thabhairt ar imeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo, toradh cásanna a thuar, srl.

Úsáideann Astrology teicnící éagsúla chun cairteacha réamhbhreithe a anailísiú, ag brath ar dhoimhneacht na hanailíse agus na faisnéise a theastaíonn.Féadann fiú an anailís is simplí ar bhrí pláinéid i gcomharthaí agus i dtithe áirithe, chomh maith leis na caidrimh eatarthu méid suntasach faisnéise a thabhairt don réalteolaí faoi aon cheist.Is féidir le cairt réamhbhreithe duine léargas a thabhairt ar spéiseanna, cuma, iompar, carachtar an duine, chomh maith lena eispéiris agus imeachtaí a d’fhéadfadh teacht orthu le linn a shaoil.

gloine bhriste a chiallaíonn piseog

Pláinéid i dtithe - cairteacha aonair agus brí synastry

Is éard atá i gcairteacha Natal cur i láthair na spéire agus suíomhanna pláinéadacha ag nóiméad áirithe ama; is iad an chéad rud a dhéantar in anailís astrology. Is éard atá i gcairteacha Natal 12 theach le pláinéid curtha taobh istigh.

Úsáidtear córais tí éagsúla san astrology, agus roghnaíonn an réalteolaí an córas bunaithe ar a rogha, a eolas agus a eispéireas foriomlán astrological. Is iad na sonraí riachtanacha chun cairt réamhbhreithe a chruthú ná dáta, am agus áit.Is iad na tithe ina bhfuil an gníomh is mó dírithe na tithe a bhfuil pláinéid istigh iontu. Taispeánann siad cá bhfuil fócas an aird. Bíonn tionchar ag na pláinéid istigh ar na ceantair a rialaíonn na tithe seo.

Rialaíonn tithe na cairte réamhbhreithe réimsí éagsúla dár saol agus is féidir leo faisnéis a thabhairt faoin gcuma atá orainn, tréithe carachtar, sláinte, riocht corpartha, leasanna, oideachas, baile, baill teaghlaigh, sinsear, tuismitheoirí, ár leanaí, siblíní, comharsana, ár timpeallacht, obair, oibrithe bó, bosses, ciorcal sóisialta, scileanna cumarsáide, caidrimh, comhpháirtithe, caitheamh aimsire, buanna, taisteal, airgeadas, srl.

Is féidir na tithe a roinnt ina dtithe uilleach, rathúla agus cadent. Tá tithe na cairte réamhbhreithe tábhachtach freisin sa tsintéis, ar teicníc astrological í a dhéanann anailís ar chaidrimh idir daoine agus a n-acmhainneacht fad saoil agus chéile.Déanann an réalteolaí anailís ar pláinéid ó chairt comhpháirtí amháin a chuirtear i gcairt réamhbhreithe an pháirtí eile chun a fháil amach cén tionchar a bhíonn ag an gcaidreamh orthu agus ar a saol.

Véineas - Cáilíochtaí Bunúsacha

Cosúil leis an bandia Véineas, is é an pláinéad Véineas rialóir an ghrá agus na háilleachta. Rialaíonn sé grá agus grá rómánsúil. Is é an pláinéad seo an ceann is gile de na pláinéid go léir agus tá sé le feiceáil go héasca ar spéir na hoíche.

Mar gheall ar a leithéid de ghile, tugadh Véineas mar réalta na maidine nó réalta tráthnóna ó shin i leith. Ní bhogann an pláinéad seo i bhfad ón nGrian agus fithisíonn sé an Ghrian i gceann 225 lá.

San astrology, rialaíonn Véineas baineannaigh agus prionsabal na mban, ealaín agus ealaíontóirí, pléisiúir, só, cineáltas, uaisleacht, seirbhís, cairde agus cairdeas, faisean, stíl, maisiú, am fóillíochta, leisce, forógra, síocháin, cruthaitheacht, buanna, raidhse , saibhreas, airgead, compord, raidhse, taidhleoireacht, suaimhneas, cothromaíocht, seasmhacht, blas, músaeim, saol sóisialta, cruinnithe, glamour, indulgence, comhar, comhréiteach, pósadh, srl.

Tá Véineas is cumhachtaí sa Libra agus sa Tarbh toisc go rialaíonn sé an dá chomhartha seo. Tá Véineas láidir freisin sna hÉisc ina ndéantar é a shaoradh. Is é Véineas rialóir nádúrtha an seachtú teach freisin.

Brí an Seachtú Teach

Is é an seachtú teach teach na gcomhpháirtíochtaí de gach cineál. Freagraíonn sé do chomhartha Libra agus rialaíonn Véineas é. Nochtann riocht an tí seo, a rialóir agus na pláinéid taobh istigh den teach go leor faoi chaidrimh an duine agus a chomhpháirtithe ionchasacha.

Taispeánann sé an mbeidh díomá ar an duine ina shaol grá nó an saol grá a bheidh ann. Déanann an teach seo cur síos ar an gcomhpháirtí idéalach don duine.

Tugann na pláinéid sa seachtú teach sonraí breise maidir leis na ceantair a rialaíonn an seachtú teach, go háirithe sonraí faoina gcomhpháirtithe agus a gcéilí rómánsúla fadtéarmacha.

Rialaíonn an seachtú teach ár gcaidrimh rómánsúla fadtéarmacha agus ár gcomhpháirtithe caidrimh agus a dtréithe; rialaíonn sé freisin ár naimhde, comhpháirtithe gnó, agus cineálacha eile comhpháirtíochtaí. Rialaíonn sé pósadh agus colscaradh, chomh maith leis an bpobal agus ár gcaidrimh leis an bpobal.

Taispeánann an teach seo an chaoi a mbíonn claonadh ag an duine iad féin a iompar i ngach cineál comhpháirtíochta agus a mbeifí ag súil leis sna comhpháirtíochtaí seo. Má tá pláinéid fhireannacha sa seachtú teach, d’fhéadfadh sé seo saincheisteanna agus deacrachtaí a bhaineann le comhpháirtíochtaí an duine a léiriú.

Más rud é, mar shampla, go bhfuil Úránas sa 7úteach, b’fhéidir nach mbeadh an duine in ann caidreamh a chothú ar feadh i bhfad, nó seans maith go bpósfadh sé níos mó ná uair amháin. Is comhartha clasaiceach é seo ar cholscaradh san astrology, cé nach mbíonn an bhrí sin leis i gcónaí.

Déanann an teach seo cur síos ní amháin ar ár gcomhpháirtithe agus ar na daoine a mbímid ag comhoibriú leo, ach léiríonn sé ár naimhde agus ár n-iomaitheoirí freisin.

Agus anailís á déanamh againn ar an teach seo agus ar na pláinéid istigh is féidir linn a fháil amach cad iad na saincheisteanna a d’fhéadfadh a bheith againn inár gcaidrimh. Féadann sé a thaispeáint freisin an bhfuil seans maith ag an duine a bheith i gcomhpháirtíocht nó gur fearr leis a bheith ina aonar.

An comhartha ar bharr / cusp an 7úis féidir le teach a bheith an-suntasach ag cur síos ar thréithe ár gcomhpháirtithe. Cuireann na pláinéid leis an gcur síos. I roinnt cásanna, is féidir leis an gcomhartha an comhartha Sun nó Ascendant atá suntasach eile a mheaitseáil.

Má tá Satarn sa seachtú teach is minic gur comhartha é seo ar pháirtí tromchúiseach, nó ar dhuine atá níos sine ná an duine.

D’fhéadfaí na daoine seo a mhealladh chuig cineálacha tromchúiseacha comhpháirtithe, duine a bhféadfaidís brath air, agus duine a d’fhéadfadh a bheith ina fhachtóir cobhsaíochta ina saol.

D’fhéadfadh go mbeadh Iúpatar sa teach seo ina léiriú ar pháirtí a bhfuil spiorad eachtrúil aige agus atá i gcónaí ag gluaiseacht. D’fhéadfaí iad a mhealladh chuig daoine a leathnaíonn a léaslínte agus a spreagann iad chun dul i mbun gnímh.

Véineas sa Seachtú Teach Brí i gCairteacha Aonair

Véineas i 7úIs áit den scoth é teach le haghaidh caidreamh fadtéarmach. Is é Véineas rialóir nádúrtha an seachtú teach agus nuair a bhíonn sé sa teach seo mothaíonn sé sa bhaile.

Ar choinníoll nach mbíonn Véineas i gcruachás, is gnách go mbíonn Véineas sa seachtú teach ina chomhartha de chaidrimh chomhchuí agus de phósadh a bheidh ag an duine le linn a shaoil.

Is dóigh go meallfaidh siad cineálacha comhpháirtithe Véineas, agus go ndéanfaidh siad a ndícheall an chothromaíocht agus an comhchuibheas ina gcaidrimh a choinneáil ag réiteach a gcuid saincheisteanna go gasta.

Maidir le daoine le Véineas sa seachtú teach, is cuid an-tábhachtach dá saol iad a bheith i gcaidreamh fadtéarmach nó i bpósadh. Bíonn siad ag claonadh go nádúrtha i dtreo aontas comhchuí sona le duine eile.

Is mian leis na daoine seo grá agus grá a bheith acu agus tosaíonn siad ag lorg comhpháirtí oiriúnach go luath ina saol. B’fhéidir go mbeadh sé sábháilte a rá go bhfuil an t-ádh leo maidir le rogha na gcomhpháirtithe fadtéarmacha, mura bhfuil Úránas, Neiptiún nó Plútón go mór i Véineas.

Is iondúil go mbíonn cuma mhaith ar a gcomhpháirtithe, agus bíonn pearsantachtaí cineálta milis acu. Ní fhéadfadh na daoine seo glacadh le caidreamh le duine atá drochbhéasach agus droch-bhéasach agus glacadh leis.

Sa chás go bhfuil Véineas i gcairt na réamhbhreithe d’fhéadfadh an cás a bheith difriúil, agus d’fhéadfadh an duine a bheith seans maith ar chaidrimh fhadtéarmacha agus ar phósadh le comhpháirtithe nach bhfuil oiriúnach dóibh.

D’fhéadfadh coimhlintí agus easaontais a bheith acu lena gcomhpháirtithe nó lena gcéilí fadtéarmacha, nó d’fhéadfadh go ndéanfadh siad feall orthu, agus sna cásanna is measa d’fhéadfadh go mbeadh foréigean orthu óna gcomhpháirtithe agus a gcéilí fadtéarmacha.

Tugann na gnéithe atá Véineas sa seachtú teach ag déanamh do pláinéid eile sa chairt réamhbhreithe léargas níos mionsonraithe ar chaidreamh fadtéarmach nó ar shaol pósta an duine.

1233 uimhir aingeal a chiallaíonn

Mar shampla, má tá Úránas ag dul i gcion ar Véineas, is comhartha é seo de ghnáth briseadh tobann agus deireadh le caidreamh nó póstaí fadtéarmacha. D’fhéadfadh go mbeadh seans maith ann go scarfaidís agus go bpósfadh siad níos mó ná uair amháin.

Mura bhfuil aon ghnéithe cobhsaíochta ina gcairt réamhbhreithe, beidh daoine le Véineas in 7úd’fhéadfadh go mbeadh an lamháltas a theastaíonn ó ghealltanas fadtéarmach i dteach a bhfuil droch-ghné aige d’Úránas nó d’fhéadfadh siad comhpháirtithe a mhealladh le tréithe den sórt sin ina saol, agus is minic gurb é sin is cúis le saol grá na ndaoine seo a bhíonn an-chaotic go minic.

Má tá Véineas sa teach seo ag déanamh gnéithe le Satarn, ag brath ar nádúr na gné (fireann nó tairbhiúil) d’fhéadfadh go mbeadh caidreamh agus póstaí ar feadh an tsaoil ag na daoine seo le duine amháin nach mbeadh an-spreagúil, ach a chuirfidh ar fáil don duine mothú slándála agus seasmhachta.

Má tá na gnéithe idir an dá phláinéad seo fireann, d’fhéadfadh go mbeadh trioblóid ag an duine ina chaidrimh nó ina bpóstaí fadtéarmacha, nó d’fhéadfadh go mbeadh siad ag fulaingt ar bhealach éigin mar gheall ar a bpáirtí nó a gcéile fadtéarmach.

Toisc go bhfuil an seachtú teach mar theach comhpháirtíochtaí de gach cineál, Véineas in 7úd’fhéadfadh gur comhartha é an teach ar dhea-chumarsáid agus ar chomhoibriú an duine lena chomhpháirtithe gnó nó le comhpháirtithe eile atá acu. Is minic gur comhartha é seo ar chomhpháirtíochtaí gnó le mná.

Is é an seachtú teach teach ár naimhde freisin, agus Véineas i 7úb’fhéidir go léireodh an teach go bhféadfadh an duine a bheith ag súil le hionsaithe namhaid ó mhná ina saol (mná áille de ghnáth).

Is minic a mheastar gurb é an seachtú teach teach na Laochra, agus le Véineas sa seachtú teach d’fhéadfadh go mbeadh cáil agus tóir ar an duine mar gheall ar chuid dá n-iarrachtaí agus buanna cruthaitheacha.

D’fhéadfadh go mbeadh siad ina n-aisteoirí, ealaíontóirí, ceoltóirí móréilimh, nó go roghnóidís gairm éigin eile a thabharfaidh aire dóibh.

Uaireanta, nuair a bhíonn Véineas sa seachtú teach, d’fhéadfadh sé seo a bheith ina léiriú ar dhuine atá ró-ábharthach maidir lena gcomhpháirtíochtaí agus póstaí rómánsúla fadtéarmacha.

D’fhéadfadh na daoine seo a gcuid roghanna a dhéanamh maidir le tiomantas fadtéarmach bunaithe ar ús. Féadfaidh siad a gcomhpháirtithe agus a gcéilí a roghnú bunaithe ar a stádas airgeadais agus sóisialta.

I bhformhór na gcásanna, is comhartha de phósadh sona agus / nó caidreamh fadtéarmach é Véineas sa seachtú teach. Is é Véineas pláinéad an ghrá chomh maith le gean, agus má tá sé suite go maith sa seachtú teach, cuirfidh a gcomhpháirtithe agus a gcéilí cith agus grá orthu.

Duine le Véineas i 7úní bhíonn aird ag teach ar chomhpháirtithe ionchasacha agus de ghnáth bíonn go leor deiseanna acu roghnú as.

Is fearr leo a bheith in ceardchumainn fadtéarmacha agus de ghnáth bíonn siad dílis agus dílis dá gcomhpháirtithe. Tá siad ag súil leis an rud céanna óna gceann suntasach.

I gcás go leor daoine a bhfuil an seasamh seo de Véineas acu i gcaidreamh grámhar leis an duine céanna is ionann a saolré ar fad agus rud a mbíonn taithí acu ina saol go minic.

Toisc go rialaíonn Véineas saibhreas agus raidhse, is minic a thugann an seasamh seo de Véineas raidhse agus saibhreas dóibh trí phósadh nó a gceardchumainn fadtéarmacha. Tá claonadh acu comhpháirtithe saibhre agus tionchair a mhealladh.

Véineas sa Seachtú Brí sa Synastry

Is comhartha iontach don chomhpháirtíocht é Véineas sa seachtú teach i synastry. Is minic a bhíonn an socrúchán seo i láthair idir cairteacha réamhbhreithe daoine i gcaidrimh fhadtéarmacha nó i bpósadh.

Is comhartha láidir é seo ar a gcomhoiriúnacht agus ar fhad saoil a gcaidrimh. Cuirtear Véineas pláinéad an ghrá sa seachtú teach den pháirtí idéalach. Cuimsíonn Véineas go nádúrtha tréithe an pháirtí idéalach atá ag an seachtú teach.

B’fhéidir go spreagfaí an duine Véineas chun na tréithe a theastaíonn ón seachtú duine tí a thaispeáint ina maité idéalach.

I bhformhór na gcásanna, tá tarraingt láidir idir an dá cheann. Measann Véineas go bhfuil an seachtú duine tí an-tarraingteach agus tarraingteach. Dealraíonn sé go bhfuil an caidreamh eatarthu nádúrtha agus go leathnaíonn sé gan deacrachtaí.

Is breá leo a bheith i láthair a chéile agus an comhchuibheas agus an chothromaíocht a sholáthraíonn a gcaidreamh ina saol.

Tugann siad a ndícheall gan ligean do shaincheisteanna teacht chun cinn agus déanann siad a ndícheall iad a réiteach chomh tapa agus is féidir. Tá gné láidir meas agus meas eatarthu freisin.

Is mian leis an mbeirt seo ó chroí a chéile a dhéanamh sásta agus éiríonn leo. Déanann siad comhréitigh go héasca agus aimsíonn siad réiteach ar a gcuid fadhbanna.

Achoimre

Tá duine le Véineas sa seachtú teach an-rómánsúil agus teastaíonn caidreamh tromchúiseach uaidh ó aois an-óg. De ghnáth bíonn an t-ádh leo lena gcomhpháirtithe fadtéarmacha.

Aimsíonn siad daoine a bhfuil grá acu dóibh agus a bhfuil meas acu orthu agus is gnách go mbíonn a gcaidrimh agus a bpóstaí buan agus comhchuí. Meallann siad comhpháirtithe agus céilí a bhfuil cuma mhaith orthu freisin.

Is féidir le Véineas sa seachtú teach a bheith ina chomhartha de chorraíl airgeadais an duine chun feabhais tar éis dó pósadh. D’fhéadfaidís a saibhreas a mhéadú trí dhuine saibhir agus tionchair a phósadh.

I roinnt cásanna, d’fhéadfadh siad a n-iarracht ar pháirtí nó céile fadtéarmach a bhunú ar leasanna seachas ar ghrá.

Ní minic a tharlaíonn sé seo, toisc gurb é an príomhaidhm atá acu sa saol a bheith in aontas fadtéarmach le duine a bhfuil grá acu dó agus a bhfuil grá acu dóibh. Sin é an fáth go bhfuil sé deacair orthu an chuid sin dá bpearsantacht a fhaillí agus í a thrádáil ar airgead agus ar thionchar.

Uaireanta, is comhartha de cháil agus tóir é suíomh Véineas sa seachtú teach i réimse rialaithe Véineas.

Tá caidreamh maith ag na daoine seo lena gcomhpháirtithe gnó freisin nuair a dhéanann siad iarracht comhréitigh a dhéanamh agus na réitigh is fearr a fháil trí chomhoibriú lena gcomhpháirtithe.

Véineas i 7úd’fhéadfadh gur comhartha de chomhpháirtithe gnó ban é an teach. B’fhéidir gur comhartha é ar naimhde na mban.

Is iondúil go mbíonn an t-ádh ar dhuine le Véineas sa seachtú teach dá chairt réamhbhreithe grá agus críochnaíonn sé i gcaidreamh seasmhach grámhar le páirtí a thugann aire dóibh; is minic a bhíonn sé saibhir freisin.

De ghnáth ní bhíonn fadhb ag na daoine seo an ceann ceart a aimsiú toisc go mbíonn deiseanna acu roghnú as.

Nuair a bhíonn Véineas i gcruachás d’fhéadfadh sé seo betrayals, breakups tobann agus foréigean a dhéanamh ina bpósadh agus ina gceardchumainn fadtéarmacha.

Nuair a bhíonn Véineas sa seachtú teach i synastry, is comhartha iontach é seo don aontas agus léiríonn sé fad saoil agus comhchuibheas an chaidrimh, agus an grá atá i láthair idir na comhpháirtithe.