Vesta i Leo

Is é an astaróideach Vesta an ceathrú astaróideach, a aimsíodh tar éis Ceres, Pallas agus Juno. Thángthas ar Vesta i mí an Mhárta 1807 agus is é an dara astaróideach is troime tar éis na Cester astaróideach an ceann is troime.Tá dhá chráitéar ollmhóra ar Vesta ar a ndromchla agus measadh gur toradh iad ar imbhuailtí móra a tharla na billiúin bliain ó shin. Scaipeadh codanna de bhruscar ó na himbhuailtí sin ar fud an Domhain mar dreigítí.

Is é an astaróideach seo an ceann is gile atá le feiceáil ón Domhan.Fuair ​​Vesta a ainm ó bandia ársa na Róimhe sa teaghlach, sa chroí agus sa bhaile. Ba chaomhnóir mhuintir na Róimhe í freisin. Bhí ionadaíocht aici leis an tine a lasadh gan stad ina teampall a cuireadh i bhfóram na Róimhe.Is annamh a léiríodh Vesta i bhfoirm dhaonna. Bhí sí ar cheann de na bandia ba mhó a raibh meas uirthi sa phanton Rómhánach. Tugadh saoire di, darb ainm Vestalia, a bhí ar cheann de na laethanta saoire is tábhachtaí sa Róimh ársa.

Ní raibh cead ach ag a sagairt, na maighdeana Vestal, dul isteach ina teampall. Bhí seisear maighdean Vestal ann, a roghnaigh an Pontifex Maximus, príomh-shagart na Róimhe, agus ina dhiaidh sin, ag tosú ó aimsir an impire Augustus, bhí an tImpire féin i gceannas ar na maighdeana Vestal a roghnú.

Cailíní óga idir sé agus deich mbliana a bhí iontu. Bhí gá lena dtoiliú fanacht ina maighdeana ar feadh 30 bliain ar a laghad, agus ina dhiaidh sin scaoileadh saor iad ón sagartacht.Bhí sé de dhualgas ar na maighdeana Vestal aire a thabhairt don tine naofa i dteampall Vesta. Bhí an tine sin ceaptha a dhó gan a bheith múchta riamh mar gheall ar chreideamh gurbh é an tine cosantóir na Róimhe.

Buaileadh na Vestals sin a lig trí dhearmad an tine a mhúchadh nó gearradh pionós níos déine orthu.

Measadh gurb é Vesta an ceann is glaine de na déithe go léir. Ba mhaighdean í, ach deontóir torthúlachta freisin do mhná nach raibh in ann leanaí a bheith acu. Shiombail sí fórsa ríthábhachtach shochaí na Róimhe chomh maith leis na deasghnátha go léir a rinne na Vestals chun fómhar agus torthúlacht mhaith a chinntiú.San astrology, léiríonn Vesta an bealach a ndéileálaimid le saincheisteanna a bhaineann lenár n-ionracas pearsanta, íobairt, obair, deabhóid, staonadh ó chaidrimh phearsanta.

Rialaíonn sé coinníollacha agus saincheisteanna síceolaíochta éagsúla freisin mar gheall ar staonadh ó chaidrimh choirp nó phearsanta. Léiríonn sé freisin na saincheisteanna atá againn maidir le staonadh ó intimacy agus ár n-eagla maidir le dlúthchaidreamh.

Agus é curtha i gcomhartha áirithe inár gcairt réamhbhreithe, déanann Vesta cur síos ar na réimsí a gcaithfimid díriú orthu, chomh maith leis na rudaí ar cheart dúinn a bhaint as ár saol. Léiríonn an astaróideach seo freisin an chaoi a roghnaíonn muid déileáil lenár paisean agus lenár riachtanais fhisiciúla.

Tugann sé le fios an bhfuilimid á gcur faoi chois nó an roghnaíonn muid iad a thaispeáint go saor. Léiríonn Vesta a chuirtear i dteach áirithe den chairt réamhbhreithe na réimsí dár saol inar cheart dúinn sinn féin a chaitheamh, chomh maith leis na réimsí ina mbraitheann muid srianta.

Taispeánann Vesta freisin na bealaí inar gá dúinn sinn féin a íobairt ar son duine nó rud éigin, chomh maith le rud éigin a chaithfimid a íobairt ar mhaithe le maitheas níos mó.

Léiríonn an astaróideach Vesta an méid a chaithimid le rud nó le duine, tionscadal, cúis, creideamh, duine, srl. Léiríonn Vesta na réimsí ina mbíonn roinnt saincheisteanna againn nach gcinneann muid a admháil, nó nach dtugaimid aitheantas dóibh is maith liom iad a roinnt le daoine eile.

Is iondúil gurb iad na réimsí a mheasaimid a bheith an-tábhachtach, ach ní cosúil go bhfaighimid sásamh sa chaidreamh leo.

aisling faoi airgead a fháil ar an talamh

Tugann Vesta an dianseasmhacht dúinn ár bhfócas ar ár gcuspóirí a bhaint amach a choinneáil chomh maith leis na fadhbanna a bhíonn againn ar an mbealach a shárú.

Is é an astaróideach seo rialóir an deabhóid, an chastity, na íonachta, an tiomantais, an deabhóid spioradálta, na buanna, na measarthachta, na seasmhachta, an rialaithe, na seirbhíse, an phaisinéara agus ár riachtanais choirp, maighdeanas, ionracas, srl. A chur faoi chois.

Vesta i Aquarius Man

Is minic a bhíonn fir le Vesta san tUisceadóir dírithe ar chomhsprioc éigin a bhaint amach, rud a chuirfidh feabhas ar an gcine daonna.

Is trodaithe iad na fir seo ar son saoirse agus cearta daoine atá faoi chois agus daoine ar díothaíodh a gcearta ar chúis éigin.

Is breá leis na fir seo a saoirse agus is minic a roghnaíonn siad comhpháirtithe nach miste leo caidreamh oscailte a bheith acu.

Ní cheadaíonn na fir seo a saoirse agus a neamhspleáchas a chur i gcontúirt agus de ghnáth ní bhíonn siad dílis.

Vesta i mBan an tUisceadóir

Tá mná le Vesta san tUisceadóir oscailte agus éasca le dul. Tá a nádúr fulangach agus níl an rud is lú seilbh acu.

Ní maith leo daoine sealbhacha freisin, go háirithe cairde ionchasacha. Tá dearcadh ócáideach acu ar chaidrimh freisin.

Is minic a bhíonn caidreamh ag na mná seo lena n-iar-chairde. Is minic go mbíonn caidreamh oscailte acu lena gcomhpháirtithe.

Tá imní ar na mná seo maidir le folláine an chine dhaonna i gcoitinne agus is minic a throidann siad ar chúis choitianta éigin. Níl siad an-mhothúchánach.

Tréithe Dea

Príomhthréithe maithe Vesta san tUisceadóir: daonnóirí, cabhracha, grámhara saoirse, trodaithe ar chearta an duine, srl.

Droch-tréithe

Príomh-thréithe Vesta san tUisceadóir: aonchiallach, mí-fhoighneach, seans maith go ndátú iolrach, srl.

Vesta san tUisceadóir - Eolas Ginearálta

Is fearr a oibríonn daoine le Vesta san tUisceadóir má tá aidhm shóisialta, dhaonnúil nó pholaitiúil éigin acu a dhéanann siad a ndícheall a bhaint amach.

Tá a saoirse pearsanta thar a bheith tábhachtach do na daoine seo chomh maith le saoirse an chine daonna i gcoitinne.

Níl siad an-mhothúchánach, ach neamhphearsanta, rud a fhágann go mbíonn fadhbanna acu i gcaidrimh lena ngaolta go minic.

Is minic go mbíonn claonadh ag daoine le Vesta san tUisceadóir éirí amach i gcoinne údaráis. Is féidir leis an ngá atá acu le dlúthchaidreamh dáileog a bheith ann.

Is minic a bhíonn caidreamh neamhghnách ag na daoine seo. Is gnách dóibh cairdeas a iompú ina chaidreamh.

mars sa 1ú teach

Níl seilbh acu ar a gcomhpháirtithe agus níl siad dílis ach an oiread. Is mian leo comhpháirtithe a bhfuil an cur chuige suaimhneach céanna acu i leith caidrimh.

Is minic a bhíonn siad dírithe ar chomhionannas a thabhairt do dhaoine. Is mian leo na maiseanna a spreagadh chun díriú ar roinnt spriocanna nó eispéiris nua. Iomadaíonn siad an tsaoirse féin-léirithe.

Achoimre

Tá daoine le Vesta san tUisceadóir dírithe níos mó ar an gcine daonna seachas ar a gcaidrimh phearsanta.

Níl na daoine seo an-mhothúchánach agus cruthaíonn sé sin saincheisteanna caidrimh agus fadhbanna lena ngaolta.

Tá dearcadh oscailte acu i leith caidrimh; ní maith leo a saoirse a bheith i gcontúirt agus níl siad dílis.