Vesta in Ailse

Thángthas ar Vesta, an astaróideach, i 1807, agus ba iad an ceathrú astaróideach a aimsíodh tar éis Ceres, an chéad cheann, a aimsíodh i 1801.Tá dhá chráitéar ollmhóra ar Vesta ar a ndromchla, agus creidtear gur foirmíodh iad mar thoradh ar oll-imbhuailtí ó na billiúin bliain ó shin.

Fuarthas na píosaí de bhruscar na n-imbhuailtí sin fiú ar dhromchla an Domhain i bhfoirm dreigítí.Tháinig ainm an astaróidigh seo ó ainm bandia na Róimhe ar thorthúlacht, baile agus teaghlach. Measadh go raibh Vesta ina chosantóir ar mhuintir na Róimhe. Is annamh a léiríodh í i bhfoirm dhaonna.Bhí na léirithe is coitianta den bandia seo i bhfoirm tine naofa a dódh gan stad ina teampall i bhfóram na Róimhe.

Measadh go raibh an tine mar chosantóir ar na Rómhánaigh agus b’éigean í a dhó gan stad toisc gur chreid na Rómhánaigh gur comhartha an-dona a bhí ann dá gcuirfí an tine amach.

Tugadh ról na gcoimeádaithe dóiteáin do shagairt Vesta, maighdeana Vestal. Roghnaigh Pontifex Maximus, príomh-shagart na Róimhe, na Vestals ó chailíní nach raibh ach sé go deich mbliana d’aois ag an am.Bhí orthu a dtoiliú a thabhairt chun fanacht ina maighdeana sna 30 bliain amach romhainn. Má theip orthu aon cheann dá ndualgais a chomhlíonadh, gearradh pionós mór ar na Vestals, trí bhualadh, agus i gcásanna áirithe, ba é an pionós an bás.

Rinne na Vestals deasghnátha naofa chun fómhar talmhaíochta agus torthúlacht na mban a fheabhsú. Ba mhór an onóir an ról a bhí acu, ach ba mhór an íobairt í fós.

Bhí meas mór ar Vesta mar dhia, agus bhí saoire tiomnaithe aici fiú, darb ainm Vestalia.Ar bhealach astrological, léiríonn an astaróideach Vesta an bealach a roghnaíonn muid déileáil leis na saincheisteanna a bhíonn rompu ag an obair, nó maidir lenár ndíograis i leith rud éigin nó duine éigin, chomh maith leis an gcaoi a ndéileálaimid leis na híobairtí atá á ndéanamh againn, agus na saincheisteanna a bhíonn againn mar gheall ar shrianadh ó ghaolmhaireacht nó caidreamh pearsanta.

aisling uisce a ól

Is minic a nochtann Vesta na saincheisteanna síceolaíochta atá againn toisc go seachnaímid teagmhálacha pearsanta nó caidrimh phearsanta nó toisc go bhfuil eagla orainn rompu.

Léiríonn socrúchán Vesta i gcomhartha nó i dteach den chairt réamhbhreithe na réimsí a ndírímid orthu, nó na réimsí inar cheart dúinn ár bhfócas a dhíriú. Léiríonn sé freisin na rudaí agus na daoine inár saol ar cheart dúinn fáil réidh leo.

Taispeánann Vesta an chaoi a roghnaíonn muid déileáil lenár n-áiteamh, lenár paisin agus lenár riachtanais fhisiciúla, agus tugann sí le fios an gcinneann muid iad a chur in iúl go hoscailte nó iad a chur faoi chois.

Léiríonn Vesta réimsí ár ndíograis freisin agus taispeánann sí cá gcaithfimid muid féin a chaitheamh ar dhuine nó ar rud éigin.

Léiríonn sé freisin an tiomantas atá againn do rud nó do dhuine; is féidir gur duine, tionscadal, cúis, nó creideamh é sin. Taispeánann sé freisin na réimsí ina mbraitheann muid srianta nó coiscthe, chomh maith leis na réimsí ina bhfuil tionscnamh nó gníomh againn.

Taispeánann Vesta na réimsí ina gcaithfimid roinnt íobairtí a dhéanamh do dhuine nó rud éigin nó rud éigin a íobairt ar mhaithe le leas níos airde.

D’fhéadfadh an astaróideach seo na réimsí dár saol a chur in iúl ina gcinneann muid neamhaird a dhéanamh ar na saincheisteanna atá againn. Nochtann sé freisin na saincheisteanna a cheiltímid ó dhaoine eile.

Is iondúil go mbíonn na réimsí seo an-tábhachtach, ach bíonn deacrachtaí againn a bhaineann leo i gcónaí.

Tugann Vesta an marthanacht agus an seasmhacht riachtanach dúinn chun ár bhfócas ar na haidhmeanna atá againn a choinneáil agus cabhraíonn sé linn na deacrachtaí a bhíonn againn agus muid ag déanamh sin a shárú.

Rialaíonn Vesta ionracas, deabhóid, íonacht, castacht, measarthacht, marthanacht, seasmhacht, buanna, tiomantas, ár smacht ar phaisean agus riachtanais dlúthchaidrimh, srl.

Vesta i Ailse Fear

Tá fir le Vesta in Ailse íogair agus baineann siad taitneamh as a bheith ag tabhairt aire do na daoine a bhfuil grá acu dóibh.

Tá siad an-ceangailte le baill a dteaghlaigh agus is breá leo a mbaile. Uaireanta cuireann siad iad roimh a gcuid riachtanas agus mianta.

Is breá leo cuidiú le daoine eile ach ní mór go mbraitheann siad go bhfuil meas orthu freisin. Nuair a bhíonn díomá orthu ag duine, cúlaíonn siad agus éiríonn siad i bhfad i gcéin.

Vesta i mBan Ailse

Bíonn mná le Vesta in Ailse an-mhothúchánach, uaireanta ró-mhothúchánach agus bíonn fadhbanna ina gcaidreamh le daoine eile.

Is minic a dhéanann na mná seo íobairt ar son a muintire agus ní mór go mbraitheann siad go bhfuil meas orthu as na rudaí a dhéanann siad dóibh. Tá siad an-atruach.

D’fhéadfaidís a bheith róchosanta orthu féin freisin toisc go bhfuil eagla orthu go gortóidh daoine eile iad.

Tá seans maith ag na mná seo, cosúil le fir a bhfuil an socrúchán seo acu, diúltachas daoine eile a scoitheadh ​​toisc go dteastaíonn uathu cabhrú leo a gcuid pian a mhaolú, ach ina ionad sin éiríonn siad nimhithe leis rud a fhágann go mbraitheann siad go dona. Caithfidh siad foghlaim chun iad féin a chosaint.

aisling faoi robáil

Tréithe Dea

Tá daoine le Vesta in Ailse cineálta, cabhrach, atruach, seans maith le híobairt, mothúchánach, comhbhách, cothaitheach, íogair, srl.

Droch-tréithe

Tá daoine le Vesta in Ailse cosanta, ró-mhothúchánach, seans maith go cúlú agus iad féin a shiúl, teastaíonn go leor aire agus grá uathu, obsessive, éagobhsaí go mothúchánach, faigheann siad diúltachas daoine eile go héasca, srl.

Vesta in Ailse - Eolas Ginearálta

Is minic go gcaithfidh daoine a bhfuil Vesta in Ailse orthu a bheith riachtanach chun a bheith in ann an iarracht a dhéanamh agus a gcuid dualgas a chomhlíonadh.

Tá an-trua ag na daoine seo dá dteaghlach agus do na daoine atá ag brath orthu.

Is breá leo na daoine atá gar dóibh a chothú, agus líonann sin fuinneamh agus fuinneamh don obair.

Tá na daoine seo ró-mhothúchánach agus íogair.

Is minic a bhíonn eagla orthu go ngortóidh daoine eile iad agus is cúis leo cúlú chun iad féin a chosaint fiú nuair nach raibh aon bhaol dáiríre ann.

Ní féidir leo scíth a ligean agus caidreamh a bheith acu lena bpáirtí mura mbraitheann siad go bhfuil grá go leor acu nó go bhfuil siad pampered go leor. Má ligeann siad dá mothúcháin iad a shárú d’fhéadfadh siad a bheith an-neamhchinnte agus fiú a bheith imníoch agus is féidir leo a gcaidreamh a scriosadh.

Caithfidh na daoine seo oibriú ar a gcobhsaíocht mhothúchánach.

Is breá leo freastal ar dhaoine eile agus tá nádúr tabharthach acu. Is maith leo go bhfuil meas orthu agus braitheann siad nach bhfuil meas acu ar a bhféadfaidís tarraingt siar agus éirí i bhfad i gcéin.

Tá na daoine seo an-ceangailte lena mbaile agus lena dteaghlach, agus braitheann siad go bhfuil siad freagrach as a bhfeidhmiú i gceart.

D’fhéadfadh go mbeadh seans maith ann go gcuirfidís na dualgais i leith a dtíre agus a dteaghlaigh sa chéad áit, ag faillí a gcuid riachtanas agus mianta féin. Ní miste leo an íobairt sin a dhéanamh toisc go bhfuil an oiread sin cúraim orthu.

Is féidir le daoine a bhfuil Vesta in Ailse a bheith an-iomasach, agus tá siad an-atruach.

Is minic a scoitheadh ​​siad pian daoine eile chun a bhfulaingt a mhaolú, agus bíonn an baol ann go mbeidh siad sáraithe le diúltachas a thóg siad ó dhaoine eile.

Caithfidh na daoine seo foghlaim chun iad féin a chosaint ar fhuinneamh dhiúltach daoine eile agus an bealach sábháilte a fhoghlaim chun cabhrú leo gan iad féin a chur i gcontúirt.

Achoimre

Tá daoine le Vesta in Ailse sásta cuidiú agus tá siad an-ceangailte lena mbaile agus lena dteaghlach.

Is minic a líonann siad iad féin le fuinneamh diúltach daoine eile toisc go dteastaíonn uathu cuidiú leo trína bpian a scoitheadh ​​agus a bhfulaingt a mhaolú.

Caithfidh siad foghlaim chun iad féin a chosaint ar dhiúltachas daoine eile.

synastry mars trine gealach

Is breá leo cuidiú le daoine eile ach is mian leo go mbeadh meas orthu as a gcuid iarrachtaí.