Vesta sa Tarbh

Is astaróideach é Vesta, a aimsíodh i 1807. Is é an ceathrú astaróideach a aimsíodh é. Tá dhá chráitéar mhóra ar Vesta ar a dromchla a chreidtear a bheith mar thoradh ar oll-imbhuailtí a tharla na billiúin bliain ó shin. Fuarthas dreigítí ó na himbhuailtí sin ar an Domhan.Tá ainm an bandia Vesta ar an astaróideach seo, bandia as an pantheon Rómhánach déithe ársa. Ba í Vesta bandia na torthúlachta, an teaghlaigh, agus an bhaile, agus ba í pátrúnacht na Róimhe í freisin.

Rinne an tine naofa ionadaíocht di a dhó go leanúnach ina teampall i bhfóram na Róimhe.Chreid muintir na Róimhe go raibh an tine naofa ag cosaint iad ó dhochar agus bhí imní orthu gur thréig an bandia iad má mhúchadh an tine trí sheans uaireanta.Bhí sagairt Vesta, na maighdeana Vestal, i gceannas ar an tine a choinneáil ar lasadh. Bhí seisear acu ann agus rinne siad na deasghnátha a bhaineann le Vesta, a bhaineann go hiondúil le torthúlacht agus fómhar talmhaíochta a fheabhsú.

10:10 uimhríocht

Ba mhaighdeana iad na mná seo, a bhí dírithe ar fanacht mar sin le linn na tréimhse 30 bliain. Ba mhór an onóir dóibh an ról seo, ach íobairt mhór le déanamh freisin.

Má theip ar na Vestals a gcuid dualgas a chomhlíonadh trí dhearmad, ghearrfaí pionós orthu, go minic.Bhí saoire tiomnaithe ag Vesta ina onóir, darb ainm Vestalia. Ghuigh mná nach bhféadfaidís a luí le Vesta chun cabhair a fháil.

Go réalteolaíoch, léiríonn Vesta an bealach a roghnaíonn muid aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna ag an obair, nó a bhaineann lenár ndeabhóid le duine nó le rud éigin, na saincheisteanna a bhaineann leis na híobairtí atá á ndéanamh againn, nó ár n-ionracas, agus na saincheisteanna atá againn mar gheall ar staonadh ó dlúthchaidreamh fisiceach agus caidrimh phearsanta nó toisc go bhfuil eagla orainn rompu.

Taispeánann Vesta a chuirtear i gcomhartha áirithe nó i dteach dár gcairt réamhbhreithe na réimsí inar cheart dúinn ár gcuid fuinnimh a dhíriú. Taispeánann sé freisin na daoine agus na rudaí nach bhfreastalaíonn ar ár leas a thuilleadh agus dá bhrí sin ba cheart dúinn fáil réidh leo.Nochtann Vesta freisin an chaoi a láimhseáilimid ár riachtanais fhisiciúla agus ár n-áiteamh, cibé acu a roghnaíonn muid iad a thaispeáint agus a shásamh go hoscailte, nó a roghnaíonn muid iad a chur faoi chois.

Taispeánann an astaróideach Vesta na réimsí ina ndéantar ár n-aird agus ár bhfuinneamh a chaitheamh. Léiríonn sé freisin na réimsí dár saol ina mbraitheann muid go bhfuil cosc ​​nó srian orainn ar chúis éigin, nó ina mbraitheann muid nach bhfuil tionscnamh nó gníomh againn.

Taispeánann Vesta dúinn freisin cá háit a gcaithfimid roinnt íobairtí a dhéanamh do dhuine nó do rud éigin, nó rud éigin a íobairt ar mhaithe le leas níos airde.

Léiríonn an astaróideach seo ár ndíograis i leith rud éigin nó duine éigin; is féidir gur duine, nó creideamh, cúis, nó tionscadal, srl é. D’fhéadfadh Vesta na réimsí dár saol a chur in iúl ina mbíonn taithí againn ar roinnt saincheisteanna nó ar na saincheisteanna a mbíonn claonadh againn neamhaird a dhéanamh orthu nó iad a cheilt ó dhaoine eile.

Is iondúil go mbíonn na réimsí seo an-tábhachtach dúinn, ach ar chúiseanna áirithe coinnímid deacrachtaí a bhaineann leis na réimsí seo.

Tugann Vesta an seasmhacht agus an dianseasmhacht riachtanach dúinn chun troid ar son ár gcuspóirí agus ár bhfócas a choinneáil orthu. Cabhraíonn sé linn na saincheisteanna a bhíonn againn a shárú agus na haidhmeanna sin á saothrú againn.

Is é an astaróideach seo rialóir an chastity, íonachta, tiomantais, íobairt, ionracais, modesty, maighdeanas, buanna, deabhóid, rialú ár riachtanais phearsanta, srl.

Vesta i Taurus Man

Tá fir le Vesta sa Tarbh praiticiúil agus téann siad go seasta i dtreo a gcuspóirí. Ní dhéanann siad cinntí gríos agus glacann siad am chun na sonraí a mheas.

Tá siad paiseanta agus tá mianta corpartha láidre acu.

Féadfaidh siad a bheith seans maith go n-íobairtíonn siad a riachtanais fhisiciúla agus / nó a gcompord ar chúis éigin níos airde.

Tá siad diongbháilte agus leanúnach agus ní furasta iad a dhíspreagadh de bharr na ndeacrachtaí a bhíonn acu.

Ní maith leis na fir seo athruithe a dhéanamh agus iad a sheachaint ar bhealach ar bith is féidir.

aisling faoi béir sa teach

Vesta i mBan Taurus

Tá mná le Vesta sa Tarbh eagraithe agus tá bronntanas acu chun rudaí a phleanáil chun rath a ngníomhartha a chinntiú. Ní fhágann siad seans ar bith.

Tá na mná seo (cosúil le fir leis an socrúchán seo) an-paiseanta agus is féidir leo a bheith faoi strus mura gcomhlíontar a riachtanais fhisiciúla.

Is fuath leis na mná seo athruithe agus bíonn fadhb acu oiriúnú dóibh.

Is fearr leo an status quo, dearcadh a chuireann bac ar a ndul chun cinn agus a ngluaiseacht ar aghaidh i dtreo a gcuspóirí.

Tréithe Dea

Na tréithe maithe atá ag Vesta sa Tarbh: pleanálaithe eagraithe, maithe, oibrithe mionsonraithe, praiticiúla, foighneach, seasmhach, seasmhach, leanúnacha, diongbháilte, paiseanta, crua, grá do chompord, srl.

Droch-tréithe

Droch-thréithe Vesta sa Tarbh: athruithe a sheachaint, righin, obsessed le gnáthaimh, srl.

Vesta sa Tarbh - Eolas Ginearálta

Is fearr a fheidhmíonn daoine le Vesta sa Tarbh nuair a bhraitheann siad slán agus nuair a aimsíonn siad iad féin i dtimpeallacht atá seasmhach agus cosanta.

Ba mhaith leo go gcuirfí a gcuid iarrachtaí i gcrích chun a bheith sásta agus chun iad a chur i ngníomh chun a gcuspóirí a bhaint amach.

Is féidir leo a bheith an-diongbháilte agus leanúnach nuair a bhíonn siad in ann torthaí a ngníomhartha a fheiceáil.

Féadfaidh siad a bheith seans maith go ndéanfar neamhaird agus seachaint athruithe a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis leo a bheith do-ghlactha agus a éileamh an status quo a choinneáil.

Tá siad an-paiseanta agus ní mór dóibh a bheith in ann a gcuid riachtanas corpartha a chomhlíonadh toisc go bhféadfadh siad a bheith frustrach agus faoi strus. Mura gcomhlíontar a mianta, b’fhéidir go dtosóidís ag déanamh neamhshuim ar mhianta a bpáirtí. Is féidir leo a bheith an-ghafa freisin.

Is iondúil go mbíonn siad an-phraiticiúil agus go minic bíonn gnáthamh orthu. De ghnáth bíonn cumais ealaíne acu. Ní bhíonn siad ag brostú, agus tógann siad a gcuid ama ag smaoineamh ar rudaí sula ndéanann siad gníomhartha.

Nuair a dhéanann siad cinneadh d’fhéadfaidís a bheith dosháraithe go dtí go mbainfidh siad a gcuspóirí amach.

Is oibrithe crua iad nach furasta constaicí a dhíspreagadh. Tá siad leanúnach agus is breá leo compord.

Achoimre

Tá daoine le Vesta sa Taurus beacht, mionsonraithe, eagraithe, agus is fuath leo athruithe a dhéanamh.

Is breá leis na daoine seo rudaí a choinneáil mar atá siad toisc nach maith leo oiriúnú do chúinsí athraithe.

Tá géarghá leo le dlúthchaidreamh fisiceach agus tá siad an-paiseanta. Is breá leo gnáthamh agus is maith leo pleananna a dhéanamh chun rath a ngníomhartha a chinntiú.

brí an owl bán ag trasnú do chosáin

Ní réitíonn na daoine seo le rudaí. Is maith leo smaoineamh go críochnúil sula ndéanann siad cinneadh, ach a luaithe a dhéanann siad é, ní ghéilleann siad go dtí go mbainfear a gcuspóir amach.

Ní bhíonn dúshláin á ndíspreagadh acu go héasca agus tá muinín acu as a gcumas rath a bhaint amach.

Is oibrithe crua iad, agus spreagtar iad trí thorthaí inláimhsithe a gcuid iarrachtaí a fheiceáil.