cad is cúis le coimhlint i bhfoireann?

cén chúis a d’fhéadfadh a bheith leis an gcúis go bhféadfadh coimhlint a bheith ann laistigh den fhoireann? Mar shampla nuair a iarrtar orainn tionscadal a dhéanamh nó fadhb a réiteach le chéile.

13 Freagraí

 • ollamhofsuccessFreagra is Fearr  Bunaithe ar mo thaithí oiliúna, tá an choimhlint i láthair mar is gnách nach bhfaigheann foirne am chun forbairt a dhéanamh. Tarlaíonn 4 chéim d’fhorbairt foirne.

  1. Foirmiú: bailiú, poilite, ceadú cúirtéiseach don tasc.  2. Stoirm: tá an gá le róil a bhunú i láthair, agus is gné nádúrtha agus riachtanach í an choimhlint.  3. Normalú: noirm ghrúpa / foirne bunaithe ar chur chuige i leith tasc, stíleanna cumarsáide, srl. Agus tosaíonn baill an ghrúpa ag cur luach ar a chéile.

  4. Taibhiú: An chéim dheiridh d’fhoireann ina bhfuil feidhmíocht lárnach, cur chuige i leith tasc, dualgais, agus róil bunaithe agus a bhfuil a fhios ag gach ball buanna a chéile. Tá stíleanna cumarsáide oscailte, agus feidhmíonn an fhoireann go fírinneach.

  Tógann sé tamall é a bhaint amach. Tá coimhlint nádúrtha ... bí ar an eolas faoi, agus dírigh ar na tascanna, agus luach á chur agat ar ranníocaíochtaí gach ball foirne.  Tá súil agam go gcabhraíonn sé seo!

  Foinse (í): 3 bliana ag déanamh tógála foirne agus oiliúna san ardoideachas
 • de bhiotáille

  ‘D’fhéadfadh duine de na baill a bheith leisciúil. agus teastaíonn uaidh gach duine eile a sclábhaíocht agus faigheann sé pointí gan é féin a chur i bhfeidhm. Tá sé geallta nach mbeadh a chairde foirne eile ag iarraidh go dteipfeadh orthu agus dá bhrí sin go n-iompróidís leis.

  2. Easaontú ar an mbealach is fearr le tabhairt faoin bpost idir lámha D’fhéadfadh sé seo teacht ó mhíthuiscint ar a bhfuil ag teastáil i ndáiríre  3. Ego. D’fhéadfadh go mbeadh ball ann a bhfuil smacht aige ar dhaoine eile agus nach bhfuil aird ar bith aige ar dhearcadh a chairde foirne. Tá a fhios ag an Uasal go léir, an-éadulaingt ar dhaoine eile.

  synastry venus trine saturn

  4. Gan a bheith toilteanach ar chonair fhormhór na mball láidreachtaí agus laigí a chéile a fháil amach agus leas a bhaint as a bhfuil riachtanach chun an post a dhéanamh

  pisces sun aquarius moon

  5. Dearcthaí cosúil le fearg, frustrachas srl. D’fhéadfadh sé seo teacht as easpa airgeadais chun na hábhair a cheannach don tionscadal.

  6. Uathachas. D’fhéadfadh ball smaoineamh go bhfuil an tionscadal nó an cúrsa sin neamhshuimiúil agus nach tosaíocht dó mar sin tá sé ag iarraidh chomh beag agus is féidir de phost a dhéanamh.

  7. Brú. B’fhéidir go bhfuil ball mar chuid de ghrúpa eile atá chomh éilitheach nó níos mó fós. Spóirt agus cleachtadh, ceol srl ...

 • BatGirl217

  Neamhshuim. Ar an drochuair, tá baill áirithe ar d’fhoireann nach bhfuil cúram orthu má tá siad ar fhoireann a bhuaigh nó ar fhoireann a chailliúint, agus ní dhéanfaidh siad iarracht riamh a meáchan a tharraingt. Níl iontu ach 'ná faigh é' agus d'fhéadfaidís a bheith ina suí ar an gclaí nó as láthair le chéile. ... B’fhéidir gur mhaith leo buachan, ach ní dhéanfaidh siad iarracht speisialta cur le rath na foirne. Bíonn sé deacair orm a thuiscint nuair nach mbíonn cúram ar pháistí chomh maith le daoine fásta ar aon bhealach má bhuann nó má chailleann a bhfoireann. Le bheith i mo dhuine iomaíoch, thuig mé, is cuma cén aois é, go mbeidh daoine i gcónaí i measc foirne atá neamhshuimiúil agus a choinníonn daoine eile ar ais gan é a bhaint amach fiú. Is é an cleas ná an lag a thógáil de bharr do chuid oibre crua, mar gheall ar deireadh thiar, tá iarracht na foirne freagrach as scór na foirne, GPA san áireamh.

  Foinse (í): Teagmhálacha laethúla ar 'Sticks in the Mud'
 • eddygordo19

  B’fhéidir gur easpa ceannaireachta é. Gan ceannaireacht láidir, tá sé an-deacair fadhbanna a réiteach laistigh de ghrúpa. Tá a bpeirspictíocht agus a dtuairimí féin ag gach duine, agus de ghnáth ní féidir gach smaoineamh a chur i bhfeidhm mar gheall ar thuairimí contrártha. Mar sin de ghnáth is gá córas chun fadhbanna a réiteach agus cinntí a dhéanamh chun cinntí a dhéanamh mar ghrúpa.

  Chun difríochtaí a réiteach, ní mór don ghrúpa: 1) Uachtarán a cheapadh chun saincheisteanna a chinneadh tar éis díospóireachta; 2) an córas vótála a ghlacadh; nó 3) aontú leanúint leis an bplé chomh fada agus a thógfaidh sé teacht ar chomhaontú d’aon toil.

  Is é an tríú rogha an ceann is mí-éifeachtaí, ach tá sé tarraingteach iarracht a dhéanamh comhaontú uilíoch a bhaint amach. Tá sé mí-éifeachtach mar gheall ar an am a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil chun teacht ar chomhthoil, agus, ar ndóigh, an fhéidearthacht go ndéanfar é a dhúnadh.

  Is dócha gurb é an dara rogha an rogha is deise agus an ceann is dóichí a aontófar air. Is é riail an tromlaigh ceann de chnámha droma rialtais dhaonlathacha.

  Is é an chéad rogha an ceann is éifeachtaí, ach b’fhéidir go mbeidh sé riachtanach vótáil ar cé ba chóir a bheith ina Uachtarán. Deirim gurb é an ceann is éifeachtaí é toisc go mbeidh Uachtarán maith in ann cinntí tapa eolasacha a dhéanamh, ach d’fhéadfadh Uachtarán lag a bheith neamhdhaingean agus moill a chur air.

  Má tá do ghrúpa mór agus casta, b’fhéidir go mbeidh hibrideach ag teastáil. Ach táim ag glacadh leis go bhfuil foireann bheag agat nach mbeidh i gceannas ar chuideachta Fortune 500 nó a bheidh ag rith tíre.

  Cibé scéal é, beidh ceannaireacht láidir ag teastáil chun cibé córas cinnteoireachta a ghlactar a mholadh agus a chur i bhfeidhm. Caithfidh duine éigin a bheith i gceannas ionas gur féidir leis an ngrúpa cinneadh a dhéanamh ar fhoirm an rialtais. Nuair a dhéantar cinneadh ar fhoirm an rialtais bíonn sé ina ábhar an córas a leanúint go dílis maidir le fadhbanna a réiteach agus cinntí a dhéanamh.

 • Conas a cheapann tú faoi na freagraí? Féadfaidh tú síniú isteach chun an freagra a vótáil.
 • trc_6111

  Fuarthas go leor freagraí casta ar an gceist seo. Tá sé simplí, is é an rud céanna is cúis le coimhlint i bhfoireann an rud a chruthaíonn comhréiteach. Pearsantacht.

  Is é an chaoi a n-imoibrímid mar dhaoine aonair agus mar ghrúpa do phearsantachtaí bríomhara agus éagsúla araon is cúis le mórshiúl nó coimhlint.

 • An Príomhoide

  Sílim go bhfuil roinnt rudaí ann a d’fhéadfadh coinbhleacht a chruthú laistigh d’fhoireann. Is cinnte go bhfuil an t-uathúlacht ann. Rud eile is ea nósanna oibre éagsúla nó easpa nósanna oibre. D’fhéadfadh coinbhleachtaí a bheith mar thoradh ar ionchais éagsúla ar thorthaí. Ach is é an rud is mó a chruthaíonn é ná nádúr an duine ar a dtugtar ‘an fheoil’ i roinnt ciorcail.

 • Timothy W.

  Lig dom na bealaí a chomhaireamh ....

  an bhrí atá le nicil a aimsiú

  ego

  sloth

  neamhfhoighne

  ionchais mhí-chomhoiriúnacha

  teip ar gach ball foirne ceannach isteach sa sprioc

  éadulaingt

  easpa scileanna cumarsáide idirphearsanta

  nóisean réamhcheaptha faoi bhaill foirne eile

  aquarius sun virgo moon

  easpa ceannaireachta le taithí

  treoracha droch-léirithe

  mainneachtain an fhadhb a anailísiú i gceart

  mainneachtain réiteach a chur in iúl go cruinn

  tarmligean tascanna go dona

  srl.

 • sóisearach800

  Éad. Sin é an rud bunúsach ar fad. Ceapann siad go bhfuil siad iomaíoch agus gur féidir leo post níos fearr a dhéanamh ná tusa. Is é an príomhfhachtóir tábhachtach eile ná nuair a scaoileann tú meas orthu agus níl aon bhealach ann é sin a fháil ar ais nuair a chailltear é. Is iomaí rud is féidir leat a dhéanamh chun do mheas a scaoileadh saor mar ghnéas a bheith agat nó a bheith flúirseach leo agus freisin má tá tú ag úsáid substaintí os a gcomhair.

 • Lizzie G.

  Bhí mé ag plé leis seo ag an obair le 6 mhí anuas. Braitheann an chúis ar cén ball den fhoireann agus ar a chlár oibre. Is féidir é a bheith ego, féin-spéis, insecurities, easpa muiníne, easpa ceannaireachta, iomaíocht don ról ceannaire.

  Foinse (í): Taithí corparáideach
 • Buama na Silíní

  Tá daoine JEALOUS díreach mar sin. Déan cinnte nach bhfuil tú ag cur do shrón go dtí seo san aer nach bhfeiceann tú síos. Ádh mór

 • Taispeáin níos mó freagraí (3)