Cad a chiallaíonn Uimhir 6 sa Bhíobla agus go Prophetically

I bhformhór na gcásanna, níl aon bhrí speisialta leis na huimhreacha atá le feiceáil sa Bhíobla, ach uaireanta bíonn. Go ginearálta, cabhraíonn an comhthéacs linn a chinneadh an bhfuil luach siombalach ag uimhir áirithe.Féach na samplaí seo a leanas:

Maidir lena dheisceabail, d’iarr Íosa ar Dhia: Go mbeadh siad uile mar dhuine, díreach mar atá tusa, a Athair, in aontas liomsa agus mise in aontas leat (Eoin 17:21, Matha 19: 6).Mar sin, is féidir leis an uimhir 6 aontacht a léiriú.I dtéacs an lae inniu beimid ag plé brí agus siombalachas uimhir 6 agus an chaoi a léirítear an uimhir seo sa Bhíobla.

mars sa 12ú teach

Cad a chiallaíonn 6 sa Bhíobla?

Luaitear an 6 cinn 199 uair sa Bhíobla. Sé an líon fear, toisc gur cruthaíodh an fear ar an séú lá den chruthú. Tá an seisear níos gaire don 7, is é sin líon na foirfeachta. Is é an líon fear atá ina staid neamhspleáchais gan cuspóir síoraí Dé a chomhlíonadh. In Eseciel, úsáidtear an chána mar aonad tomhais. Tá cána comhionann le trí mhéadar.

Úsáideann an Bíobla cána chun an duine a léiriú. Tá cuma ard ar an gcána, cé go bhfuil sí folamh istigh. Ar an gcúis seo, briseann sé go héasca. Ní bhrisfidh an giolcach cascáideacha… (Íseáia 42: 3, Mt. 12:20). Is é an t-ábhar anseo an Tiarna Íosa.Lá amháin chuaigh ár dTiarna chuig cóisir phósta i gCána. Ciallaíonn Cana áit giolcach. Rinne an Tiarna Íosa a chéad mhíorúilt ansin. Bhí sé prócaí uisce ann; agus rinne ár dTiarna an t-uisce a athrú go fíon maith.

Taispeánann sé seo le háilleacht mhór, an chaoi a ndéantar an duine, arna léiriú ag na sé prócaí sin ina staid fholamh, lag agus fiú marbh, a chlaochlú le míorúilt an tsoiscéil le líonadh le beatha Chríost, beatha an bháis.

Sé cinn freisin líon na hoibre. Marcáil chonclúid an Chruthaithe mar obair Dé. D'oibrigh Dia 6 lá, agus ansin luigh sé ar an seachtú lá. Ba é an seachtú lá seo an chéad lá de dhéantús an duine, a cruthaíodh ar an séú lá.De réir chuspóir Dé, ba chóir don duine dul isteach sa chuid eile de Dhia ar dtús agus ansin obair nó till agus… coinneáil (Gen. 2:15). Seo prionsabal an tsoiscéil. Faightear fuinneamh agus neart na hoibre i gcónaí ó fhos, a labhraíonn faoi Chríost. Tar éis an titim, bhí an fear scartha ó Dhia, antitype an scíthe. Is cuma cé chomh crua a oibríonn fear, ní shroicheann sé foirfeacht ná sásamh riamh. Sin é an fáth a chanamar: Ní féidir leis an obair mé a shábháil riamh.

Spreagann gach reiligiún daoine chun obair chun a slánú féin. Ba é an chéad saothar a rinne fear, tar éis an titim, duilleoga fige a shéaladh chun naprúin a dhéanamh (Gen. 3: 7). Tá na duilleoga sin thart ansin. Ní féidir lenár gcuid saothar féin ár náire a chlúdach riamh. Agus rinne Iehova Dia ball éadaigh craicne ar an duine agus ar a bhean, agus chaith sé iad (Gen. 3:21).

Bhí ar dhuine éigin eile bás a fháil, a gcuid fola a chailliúint chun slánú a thabhairt. In Uimhreacha 35: 1-6, d’iarr Dia ar Mhaois sé chathair tearmainn a sholáthar. Mar fhreagairt ar obair an duine, rinne Dia tearmann do Chríost. Má ghlacaimid leis mar ár ndídean, agus má dhéanaimid áitiú air, cuirfimid deireadh lenár gcuid oibre agus faighfimid ár gcuid eile agus ár bhfíor-shíocháin. Tá Sé Chathair an-mhaith le cur i gcuimhne dúinn an laige atá ann inár saol agus inár gcuid saothar.

Seo a leanas samplaí eile d’uimhir a sé maidir leis an smaoineamh ar ‘obair’: D’fhreastail Jacob ar sé bliana dá uncail Laban ar a eallach (Gen. 31). Bhí na sclábhaithe Eabhraise le fónamh ar feadh sé bliana (Eaxodus 21). Ar feadh sé bliana bhí an talamh le cur (Lev 25: 3). Ba chóir do leanaí Iosrael timpeall ar chathair Iericho uair amháin sa lá ar feadh sé lá (Js 6). Bhí sé chéim ar ríchathaoir Sholaimh (2 Chron. 9:18). Is féidir le hobair an duine é a thabhairt go dtí an ríchathaoir is fearr faoin ngrian.

Mar sin féin, bhí gá le 15 nó 7 + 8 gcéim chun dul suas go dtí an teampall, áit chónaithe Dé (Ezek 40: 22-37). Ba chóir doras clóis inmheánach teampall Ezekiel, a bhí ag tabhairt aghaidh soir, a dhúnadh le linn na sé lá oibre (Eseciel 46: 1).

De réir an Dlí a thug Dia d’Iosrael ársa, ceanglaíodh ar bheirt fhinnéithe fírinne eisiúna a dhearbhú (Deotranaimí 17: 6). Ar an gcaoi chéanna, dheimhnigh athrá físe nó ráitis a bhailíocht agus a slándáil.

Mar shampla, nuair a léirigh Iósaef aisling fáidhiúil do Pharaoh, dúirt sé: Tar éis dó aisling a dhéanamh faoi Pharaoh léiríonn sé faoi dhó go ndearbhaíonn Dia a fhocal (Geineasas 41:32, Bíobla ár nDaoine). Agus is gnách go léiríonn an abairt dhá adharc, a úsáideann an Bíobla i roinnt tairngreachtaí, cumhacht pholaitiúil atá comhdhéanta de dhá chomhghuaillithe, mar impireacht na Meán agus na bPeirseach tuar Daniel (Daniel 8: 20, 21; Revelation [Revelation] 13 : 11). Díreach mar a chruthaigh fianaise triúr finnéithe fírinne rud a chruthú go cinntitheach, chuir ráiteas a rinneadh trí huaire béim ar cheist nó soiléiriú a dhéanamh uirthi (Eseciel 21:27, Gníomhartha 10: 9-16, nochtadh 4: 8; 8:13 ).

Níl baint ar bith ag an gciall siombalach a thugann an Bíobla le huimhreacha le huimhríocht, is é sin brí mistéireach nó mistéireach a thabhairt d’uimhreacha áirithe, teaglaim uimhreacha agus iomláin. Mar shampla, déanann Cabbalists Giúdacha anailís ar Scrioptúir Eabhraise an Bhíobla ag úsáid cineál uimhríochta: gematria, a shannann coibhéis uimhriúil le gach litir.

Tríd é, déanann siad iarracht cód rúnda a fháil sna Scrioptúir. Ba chóir a thabhairt faoi deara, sa deireadh, gur cineál divination í an uimhríocht, cleachtas a cháineann Dia go hiomlán (Deotranaimí 18: 10-12).

Brí agus Siombalachas

Is í an uimhir 6 san uimhríocht siombail an phláinéid Véineas agus sanntar í do dhaoine a bhfuil carisma iontach ard agus neamhghnách acu, rud a fhágann go bhfuil siad an-tarraingteach. Is é an réimse is tábhachtaí den seisear ná grá, is cuma cén treo.

Ag brath ar cé chomh láidir agus a fhuaimnítear carachtar agus pearsantacht duine de sheisear, níl sna réimsí gnéasachta agus eroticism, ach foirmeacha grá meabhrach, spioradálta, reiligiúnach nó daonnúil ach cuid de.

I bhformhór na gcásanna, áfach, tá réimse an ghrá atá faoi chúram na máthar le sonrú go háirithe, ach is minic a fhágtar réimse an ghrá céadfach ina dhiaidh.

Ar an iomlán, sé bliana don ghrá, mar sin tá an tsochaí agus cairde an-tábhachtach dóibh. Le haghaidh a dteaghlach leagann siad gach luamhán ag gluaiseacht agus déanann siad íobairt mhór do go leor. Ach bíonn siad ann don phobal i gcónaí. Tá a bheith i d’aonar go hiomlán as an gceist don chuid is mó de na sé cinn - braitheann siad go maith sa slua mór.

Is mian le seisear an-dul ar aon dul agus síocháin. Mar sin féin, is maith leis freisin argóint ghéar a chur air. Is é an rud is mó, áfach, nach bhfaigheann aon duine ciapadh ar feadh i bhfad, ach go bhféadann sé na saincheisteanna a réiteach go tapa. Sa teaghlach ba chóir go rithfeadh gach rud gan fadhbanna. Is é an t-ordú leathré do sheisear.

Tá sé tábhachtach dóibh freisin go bhfuil an teach curtha ar fáil go deas. Maidir le hairgead, bíonn siad cúramach breise. Ní infheistíonn tú ach mura féidir aon fhadhbanna a theacht chun cinn.

Tá tuiscint fhuaimnithe ar rithim ag seisear. Mar sin is gnách go dtosaíonn siad ar ghairm mar cheoltóir. Is féidir leis a bheith ina shlí bheatha mar amhránaí, chomh maith le huirlis cheoil a sheinm. Más féidir leo obair ealaíne a dhéanamh, tá seisear sásta go léir.

Uimhir 6 i nGrá

Is mian le seisear an-dul ar aon dul agus síocháin. Mar sin féin, is maith leis freisin argóint ghéar a chur air. Is é an rud is mó, áfach, nach bhfaigheann aon duine ciapadh ar feadh i bhfad, ach go bhféadann sé na saincheisteanna a réiteach go tapa. Sa teaghlach ba chóir go rithfeadh gach rud gan fadhbanna.

Is é an t-ordú leathré do sheisear. Tá sé tábhachtach dóibh freisin go bhfuil an teach curtha ar fáil go deas. Maidir le hairgead, bíonn siad cúramach breise. Ní infheistíonn tú ach mura féidir aon fhadhbanna a theacht chun cinn.

Tá tuiscint fhuaimnithe ar rithim ag seisear. Mar sin is gnách go dtosaíonn siad ar ghairm mar cheoltóir. Is féidir leis a bheith ina shlí bheatha mar amhránaí, chomh maith le huirlis cheoil a sheinm. Más féidir leo obair ealaíne a dhéanamh, tá seisear sásta go léir.

Fíricí faoi Uimhir 6

Mar sin, mar shampla, tagraíonn brí uimhir 6 sa Bhíobla do na sé lá inar chruthaigh Dia an domhan.

Mar sin féin, léirítear ceann de na bríonna is lú dearfach atá ag uimhir a sé sna scrioptúir, ós rud é go dtagraíonn sé do laige agus do lochtanna an duine. Sa Chríostaíocht, go suimiúil, tá baint ag an uimhir seo le líon na beithíoch nó le 666.

Sa Tarot, tugtar a bhrí freisin do theacht na síochána. Tá sé léirithe ag litir na Lovers sa Major Arcana, a lorgaíonn síocháin agus comhchuibheas a bhíonn mar thréithe acu i gcónaí. I feng shui tá baint ag uimhir a sé le dea-ádh, sonas agus foirfeacht.

Mar sin curtha i bhfeidhm ar na spásanna, aithníonn an dhigit seo áilleacht agus timpeallachtaí fabhracha chun dea-chaidrimh, cothromaíocht agus suaimhneas a bhaint amach.

gorm heron brí spioradálta

Achoimre

De réir an Dlí a thug Dia d’Iosrael ársa, ceanglaíodh ar bheirt fhinnéithe fírinne eisiúna a dhearbhú (Deotranaimí 17: 6).

Ar an gcaoi chéanna, dheimhnigh athrá físe nó ráitis a bhailíocht agus a slándáil.

Mar shampla, nuair a léirigh Iósaef aisling fáidhiúil do Pharaoh, dúirt sé: Tar éis dó aisling a dhéanamh faoi Pharaoh léiríonn sé faoi dhó go ndearbhaíonn Dia a fhocal (Geineasas 41:32, Bíobla ár nDaoine). Agus is gnách go léiríonn an abairt dhá adharc, a úsáideann an Bíobla i roinnt tairngreachtaí, cumhacht pholaitiúil atá comhdhéanta de dhá chomhghuaillithe, mar impireacht na Meán agus na bPeirseach tuar Daniel (Daniel 8: 20, 21; Revelation [Revelation] 13 : 11).

Díreach mar a chruthaigh fianaise triúr finnéithe fírinne rud a chruthú go cinntitheach, chuir ráiteas a rinneadh trí huaire béim ar cheist nó soiléiriú a dhéanamh uirthi (Eseciel 21:27, Gníomhartha 10: 9-16, nochtadh 4: 8; 8:13 ).