Cén fáth a ndéanaimid ceiliúradh ar na Nollag i mí na Nollag nuair a rugadh Íosa ag máirseáil?

Tugann an fhianaise stairiúil go léir le fios go bhfuil breith na baiste i máirseáil nó timpeall air (tar éis duit na dátaí hebrew a aistriú go córas dátaithe Críostaí Roimh Chríost agus Anno Dominus). An é seo ach deasghnáth eile atá déanta suas ag na daoine go léir a scriosann reiligiúin?

Nuashonrú:

P.S. Tháinig mé ar mháirseáil ó thaispeántais ar an Channel Channel, Discovery agus TLC.

gealach ghrian gemini gealach

24 Freagraí

 • Gan ainmFreagra is Fearr

  Ieremiah 10: 2  Mar seo a deir an Tiarna, Ná foghlaim bealach na gcraobh, agus ná bíodh díomá ort faoi chomharthaí na bhflaitheas; óir tá díomá ar na cearca. 3 Maidir le custaim na ndaoine [atá] neamhbhalbh: óir gearrann [duine] crann as an bhforaois, obair lámha an fhir oibre, leis an tua. 4 Deic siad é le hairgead agus le hór; déanann siad é a cheangal le tairní agus le casúir, ionas nach mbogann sé.

  2 Corantaigh 6: 14-18

  Ná bíodh tú ag cuimilt go míchothrom in éineacht le daoine gan chreideamh: óir cén comhaltacht a bhfuil an fhíréantacht leis an éagóir? agus cén comaoineach atá ag solas leis an dorchadas?

  Agus cén concord atá ag Críost le Belial? nó cén pháirt atá aige a chreideann le infidel?

  Agus cén comhaontú atá ag teampall Dé le híodail? óir is sibhse teampall an Dia bheo; mar a dúirt Dia, fanfaidh mé iontu, agus siúilfidh mé iontu; agus beidh mise mar Dhia acu, agus beidh siad ina ndaoine agam.

  Ar an ábhar sin tar amach as a measc, agus bí ar leithligh, a deir an Tiarna, agus ná déan teagmháil leis an rud neamhghlan; agus gheobhaidh mé thú,

  Agus beidh sé ina Athair duit, agus beidh tusa mar mhic agus iníonacha dom, a deir an Tiarna Uilechumhachtach.

  saturn sa 9ú teach

  CRISTAGUS PAGANISM

  Grianstad an Gheimhridh Cén fáth ar roghnaigh an eaglais Chaitliceach 25 Nollaig do dháta breithe Chríost? Roghnaíodh é chun dul san iomaíocht le féilte grianstad an gheimhridh. Níor roghnaíodh é toisc gurb é an dáta stairiúil ceart é do bhreith Íosa. Cathain a rugadh Íosa? Níl a fhios ag éinne. Is cosúil go raibh an iomarca earráidí féilire ann do dhuine ar bith a bheith cruinn. Tá gá go mór le dáta traidisiúnta na bliana 1 A.D. dá bhreith. Roimh an modh chun am a ríomh ‘faoi bhliain ár dTiarna,’ nó A.D., a thug Dionysius Exiguus, Rómhánach, ríomhadh am ó bunaíodh cathair na Róimhe, a ainmníonn A.U.C. Rinne Dionysius a Ré Nua le tosú ar an gcéad lá d’Eanáir sa 753ú bliain ó tógadh an Róimh; mar gheall air sa bhliain sin cheap sé gur rugadh Críost. Deir Naomh Matha gur rugadh Íosa i mBeithil Iúdá i laethanta Herod an Rí. De réir na n-údarás is fearr d’éag an monarc seo tamall gairid roimh Cháisc na nGiúdach 750 U.U.C. Áit éigin ar bhreith Íosa idir na blianta 748 agus 747 A.U.C., is é seo, 5 agus 6 B.C. Téann daoine eile chomh fada siar le 8 B.C.

  Ach is cinnte nach raibh an geimhreadh sa Séasúr inar rugadh é. Deir na Soiscéil linn gur chinn Caesar Augustus ag an am seo gur cheart cáin a ghearradh ar an domhan uile. Is féidir linn a bheith cinnte nach n-ordódh an Róimh daonáireamh a thógáil ag an tréimhse taistil is measa agus is féidir; ach cuireann cuntas Lúcás go raibh na haoirí ag fanacht sa réimse ag faire ar a dtréad san oíche go bhfuil a fhios againn gur rugadh Íosa sa samhradh nó go luath sa titim. Ó tharla go bhfuil mí na Nollag fuar agus báistí i Iúdáia, is dóigh go mbeadh foscadh á lorg ag na haoirí dá dtréad san oíche. Mar sin ní hé 25 Nollaig an dáta stairiúil ceart níos mó do bhreith Íosa Críost ná aon dáta eile.

  Bhí an 25 Nollaig naofa, ní amháin do na Rómhánaigh phágánacha, ach don reiligiún ón bPeirs, an Mithraism, ar thug a lucht leanúna adhradh don ghrian agus a cheiliúradh filleadh ar neart an lá sin. Bhí an oiread sin éilimh agus fabhar ar Mithras i súile na n-impirí gur fhógair Aurelian cult Sol Solictus reiligiún stáit oifigiúil Impireacht na Róimhe. Thit 25 Nollaig idir féasta seachtaine na Satarnalia agus na Kalends i mí Eanáir, agus tharla sé níos mó nó níos lú leis na féilte lár geimhridh sin go léir ag ceiliúradh pobail phríomha na hEorpa agus na hÁise, ó am go chéile, ar athbhreithe na gréine. ag Grianstad an Gheimhridh.

  Do na págánaigh, bhí an Saturnalia spraoi. Maidir leis na ‘Críostaithe’ ba ghráin iad na Satarnalia in ómós do dhia dochreidte nach raibh ann ar aon nós. Bhí na ‘Críostaithe’ tiomnaithe anois don tasc mall na Rómhánaigh phágánacha a thiontú. Bhí go leor inimircigh isteach i ranna na hEaglaise faoin am seo, ach fuair Aithreacha na hEaglaise amach go raibh ionradh acu ar nósanna págánacha. Thosaigh an Chríostaíocht agus an Págántacht ag conspóid, agus ar feadh tamaill ba í an Mithraism an t-iomaitheoir ba mhó sa Chríostaíocht. Ach conas a d’athraigh an eaglais Chaitliceach na págánaigh lena bhféile adhradh gréine 25 Nollaig? Bhí sé mar pholasaí ag an eaglais féilte págánacha a ‘chlaochlú’ nuair is féidir in ionad iarracht a dhéanamh iad a dhíothú agus tábhacht ‘críostaí’ a thabhairt do na cleachtais ársa. Cleas cliste a bhí ann cinnte.

  Chuirfeadh an Eaglais, agus í ag roghnú 25 Nollaig chun lá breithe Chríost a cheiliúradh, ina luí ar lucht leanúna Mithras é a thréigean agus iompú ar Chríost mar ‘sholas an Domhain’. Roghnaigh an Eaglais Chaitliceach an dáta seo chun ardú gréine na Fíréantachta a cheiliúradh ar cheart di mar sin iarracht a dhéanamh adorers an dia a raibh a shiombail agus a hionadaí mar an ghrian thalmhaí a tharraingt ar a adhradh! Bhí Aithreacha na hEaglaise ag iarraidh an fhéile phágánach a chur in iúl in adhradh na gréine i dtreo Ghrian na Críostaíochta ‘Críostaí’, agus dá bhféadfaí iad sin a dhéanamh ansin ní foláir don fhéile, ina dhiaidh sin, fás fiúntach a cheiliúradh. Faoi dheireadh d’éirigh leis an Eaglais an mairg, an glasra, na soilse, agus na bronntanais ón satarn a thógáil agus a thabhairt do bhabaí Bheithil.

  Trí 25 Nollaig a roghnú, is iad na tásca, gur thapaigh an Eaglais Chaitliceach an deis na daoine a iompú ó urramú págánach amháin ar ghrianstad an gheimhridh go lá adhartha Chríost an Tiarna. Ní dhearna sí ach seanfhéile teasa na gréine ar aon dul le breith ‘ghrian na Fíréantachta’ Bhí breith Chríost mar ‘Solas an Domhain’ ceangailte le hathbhreithe na gréine. Tríd an bhféile phágánach a dhéanamh freisin Féile na Breithiúna, rinne sí ‘í a naomhú’, agus mar sin de réir mar a ghnóthaigh an Chríostaíocht talamh go mall ach is cinnte gur athraigh sí a adhradh ársa na gréine ábhartha go fíor-sholas an Domhain.

  Níor cheart go mbeadh easpa spéire agus féile ag an bhféile nua na laethanta idir 25 Nollaig agus 6 Eanáir (na laethanta idir an Satarnalia agus Kalends Eanáir) a bheith gafa in aon séasúr ‘naofa’, le breith an Linbh dhiaga ag tús agus teacht na Magi (an triúr fear críonna) ag an deireadh. Na laethanta idirNollagagus tugadh an Dó Dhéag Oícheanta ar EpiphanyNollag.

  An focal, 'Nollag, 'in úsáid tríd an nós meánaoiseach MASS a cheiliúradh ag meán oíche arNollagEve, an t-aon uair sa bhliain nuair a ceadaíodh é seo. DE BHRÍ GO BHFUIL AN TUAIRIM CHUN TRACANNA PAGANISM A FHÁIL IN THECRISTCUSTAIM, AN CHURCH MAIDIR LE HAGHAIDH SPEISIALTA A BHEARTAÍTEAR AG MIDNIGHT, DAYBREAK, AGUS Maidin. Dá réir sin, an focal,Nollag.

  synastry venus trine saturn

  NollagCoinnle Dódh coinneal Yule mar chompánach le log Yule. Is de bhunadh coinnle nua-aimseartha na coinnle nua-aimseartha atá suite i bhfuinneoga.

  Thug na Gaeil an traidisiún chun na tíre seo. In Éirinn, le linn na mblianta faoi chois reiligiúnach, cuireadh coinnle sna fuinneoga chun sagairt teifeach a mhealladh a mbeadh a fhios acu go raibh sé sábháilte dul isteach sna tithe agus aifreann a rá.

  Cuimsíonn coinnle nua-aimseartha a úsáidtear le haghaidh maisiú, cé go bhfuil siad leictreach agus nach bhfuil céirithe, an prionsabal céanna a leag an eaglais Chaitliceach amach mar Chríost Solas an Domhain.

  Maisíodh crainn shíorghlasa, tithe agus áiteanna poiblí le crainn shíorghlasa le linn Satarnalia agus Kalends Eanáir. Níor lorgaíodh riamh iad ach as a gcumas maisiúcháin. Baineadh úsáid as na crainn shíorghlasa mar chosaint ar dheamhain agus ar witches a cheap siad a bhí forleithne go háirithe i rith an ama seo den bhliain. Shíl siad go raibh eagla na deamhain geimhridh ar na faiche mar gur fhan siad glas ar feadh na bliana. Baineann Glas le réimse an tsamhraidh agus an tsaoil; maraíonn an geimhreadh an chuid is mó d’fhásra an tsamhraidh, ach fanann na crainn shíorghlasa seasmhach. Ba siombailí iad den saol síoraí do na daoine.

  Ar dtús, mhaígh an Eaglais an cur isteach seo ar an bpágántacht sa séasúr naofa mar gheall ar na mothúcháin shaobhchreidmheacha a bhí ceangailte leo. Ach bhí sé fréamhaithe go domhain chun go mbeadh éifeacht buan ag toirmisc, agus in am trátha rinneadh iad a neamhniú nó dearmad a dhéanamh orthu. In ionad iad a thoirmeasc cheadaigh sí níos minice leanúint ar aghaidh, ag treorú a hiarrachtaí i dtreo ‘beannaitheacht’ agus brí nua a infheistiú iontu. Cé gur minic a rinneadh iad chun rudaí níos airde agus ‘níos iomláine’ a léiriú, níor scriosadh na nóisean níos sine i gcónaí; mar sin, an meascán smaointe, págánacha agus ‘baiste’ a chuaigh i dtaithí ar ghlasra an tséasúir. Is iad na plandaí, a chuaigh níos mó ná aon phlanda eile, i bhfostú faoin bhféile ná cuileann, eidhneán, mistletoe agus rosemary.

 • Tá AL AR VACATION AGUS NÍL PIC

  MarNollagis saoire págánach é i ndáiríre agus d’eascair sé as sean-thraidisiúin nuair a rinne daoine ceiliúradh ar ghrianstad an gheimhridh i dtuaisceart na hEorpa agus san Áise. Ní raibh na luath-Chríostaithe ag iarraidh a sean-cheiliúradh págánach a thabhairt suas agus mar sin is é a rinne siad ar bhealach éigin ná breith Íosa le grianstad an gheimhridh ionas nach raibh orthu traidisiúin a thabhairt suas. Ach is dóigh liom gurb í an cheist ba cheart dúinn a chur i ndáiríre: Cén fáth a ndéanaimid ceiliúradh ar a bhreith an 25 Nollaig? Nár chóir gurb é an 1 Eanáir é ós rud é go bhfuil ár bhféilire bunaithe air?!

  Foinse (í): www.thegodmovie.com
 • 'peanut lil

  Léigh mé díreach faoina Nollagagus pointe amháin ná go mbíodh daoine sna seanlaethanta ag marú a n-ainmhithe sa gheimhreadh ionas nach mbeadh orthu iad a bheathú agus go bhféadfaidís a gcuid airgid a úsáid ar riachtanais eile, freisin toisc go bhfuil deireadh á chur againn le seanbhliain agus go bhfuilimid ag tnúth le bliain nua bealach amháin agus cén bealach is fearr ná breith ár Slánaitheoir a mheabhrú. Is dhá chúis iad sin a deir siad (cibé duine iad) a cheiliúrann muid i mí na Nollag

 • gipsiwriter

  Níl aon dáta amháin le haghaidh bhreith Chríost fíordheimhnithe. Is é an chúis a cheiliúrann muid an ócáid ​​bheannaithe i mí na Nollag ná go bhfuil Críostaithe an ama ag saothrú tiontú págánach go dtí an Chríostaíocht. Bhí a lán daoine ag an am sin ag adhradh déithe agus bandia mar Zeus agus Athena. Thuig sagairt Chríostaí gur tasc uafásach a bheadh ​​ann a leithéid de nósanna domhain a shuí, mar sin roghnaigh siad grianstad an gheimhridh mar bhreith Chríost. Saoire a bhí ann a cheiliúnaigh págánaigh cheana féin. Thairg siad bronntanais íobairt dá ndéithe agus súil acu fómhar maith a spreagadh san earrach. Shásaigh an socrú seo págánach agus baiste go dtí blianta ina dhiaidh sin nuair a chinn sagairt Chríostaí go raibh cleachtas págánach do-ghlactha.

  Foinse (í): An Cainéal Staire
 • Tomoyo K.

  Toisc go bhfuil sé i gcomhthráth le traidisiúin Phágánacha grianstad an Gheimhridh.

  aisling faoi dhuine ag briseadh isteach i do theach

  Fuair ​​Íosa bás ar Nisan 14 (31 Márta i bhféilire nua-aimseartha), Cásca na nGiúdach, chuir sé tús lena aireacht ag aois 30 agus rinne sé é ar feadh 3 1/2 bliana. leis na fíricí sin, beidh a fhios againn go bhfuair Íosa bás ar 31 Márta ag aois 33 1/2, mar sin, bheadh ​​sé 34 bliana d’aois, sé mhí ina dhiaidh sin, b’fhéidir ag deireadh mhí Mheán Fómhair den chéad seachtain de Dheireadh Fómhair.

 • MyPreshus

  Tá go leor fianaise ann a dhíríonn ar Mheán Fómhair freisin. Tá fiú an 29ú luaite. Is í an fhírinne, níl a fhios ag aon duine, mar sin roghnaíodh 25 Nollaig chun a bhreith a cheiliúradh mar gheall ar cheiliúradh Págánach grianstad an gheimhridh. (Fiú ar ais ansin, bhí Críostaithe ag iarraidh Págánaigh a thiontú.)

 • Leanúnach Chríost

  Deir diagachta gur dócha gur rugadh é i mí Dheireadh Fómhair, ach is é an saoire i mí na Nollag becuz nár theastaigh ón bPápa ag an am sinNollaga bheith in aice le saoire págánach. cá bhfaighfeá máirseáil?

 • daljack -a chailín

  Sa chuid is mó den domhan is é 25 Nollaig an lá a roghnaítear chun a bhreith a cheiliúradh agus mar sin sin nuair a dhéanaimid é.

  Ní athróidh sé riamh agus mar sin déan é a cheiliúradh i mí an Mhárta amháin nó bí leis an gclár.

 • of_bright_lights

  Bhog na luath-Chríostaithe an Aoine go Nollaig chun Ceiliúradh Zeus a dhíspreagadh.

  Foinse (í): Múinteoir diagachta ardscoile
 • Spike L.

  Is saoire págánach é Decmeber 25th ar a dtugtar Yule. Chinn an Eaglais a gcuid saoire a chur ar an lá céanna le go mbeadh fáilte níos mó roimh na daoine sin. Rinne siad é seo freisin leis an 31 Deireadh Fómhair, ar saoire é ar a dtugtar Samhain.

  Foinse (í): Wikipedia
 • joe

  Cuireann sé iontas orm a fháil amach gur rugadh Íosa Críost i mí an Mhárta !! Ní dóigh liom go bhfuil sé sin fíor !! cld deonú an údair maidir leis seo ?? meidhreachNollaigdo chách! agus athbhliain faoi mhaise daoibh.

 • Taispeáin níos mó freagraí (13)