tabhair dom 100 fíric agus fánach faoi Íosa Críost?

sampla: an t-aspal is fearr leat, an chéad phost, na cairde is fearr, agus araile.

5 Freagraí

 • shirFreagra is Fearr  1. Ba é an chéad agus an t-aon leanbh a rugadh do mhaighdean.

  2. Ba é an t-aon duine riamh a mhair saol gan pheaca.  3. Siúinéir ab ea a athair talmhaí, Iósaef, mar sin b’fhéidir gur fhoghlaim sé obair siúinéireachta.  4. Ba iad Lazarus agus a dheirfiúracha, Mary agus Martha na cairde ab fhearr a bhí aige.

  5. Tagraíodh don aspal Eoin mar ‘an deisceabal sin a raibh grá ag Íosa dó’ toisc gur fhéach Eoin i ndáiríre air agus gur chloígh sé leis mar mheantóir.

  6. Ba é an t-aon bhia a labhair Íosa faoi ná iasc agus arán.  7. D’fhéadfadh sé siúl ar uisce.

  8. D’iompaigh sé uisce ina fhíon.

  9. Leighis sé daoine dalla.  10. Leighis sé daoine bacacha.

  11. Leighis sé na daoine tinn.

  12. D’ardaigh sé Lazarus ó mhairbh.

  13. Thug sé beo cailín beag a fuair bás.

  14. Chomhlíon sé gach tuar sa Sean-Tiomna don Meisias.

  15. D'ith sé i dteach bailitheora cánach (Zaccheus).

  16. Nuair a baisteadh Eoin Baiste é, labhair Dia ó neamh.

  17. Nuair a baisteadh é, tháinig an Spiorad Naomh air i bhfoirm colbha.

  18. Rinne sé leigheas ar bhean a bhí tar éis bled ar feadh 12 bliana cé nach raibh aon dochtúir in ann é sin a dhéanamh.

  19. Rugadh é i mBeithil toisc go raibh ar a thuismitheoirí talmhaí dul ann chun cáin a ghearradh orthu.

  20. Ní raibh sé sa mhainséar nuair a thug na daoine críonna ón oirthear bronntanais dó, ach ba ‘leanbh óg’ ar thug siad cuairt air i dteach, mar sin is dócha go raibh sé idir 1 agus 3 nuair a tharla sé seo.

  21. Fágadh ina dhiaidh é nuair a thug a thuismitheoirí talmhaí cuairt ar Iarúsailéim b / c Bhí sé gnóthach ag múineadh na gceannairí reiligiúnacha sa teampall cé nach raibh sé ach 12.

  22. Tógadh é i Nasareth.

  23. Chaith sé tamall san Éigipt agus é ina leanbh / leanbh óg b / c Rinne Herod iarracht na leanaí go léir faoi 2 a mharú in Iosrael ionas go marófaí an Meisias.

  24. Bhí leath deartháireacha agus deirfiúracha aige (leanaí a rugadh do Mháire agus a athair talmhaí, Iósaef tar éis a rugadh é) Matha 13: 55-56

  25. Tugtar Emmanuel air freisin.

  26. Chaith sé deamhain amach ó dhaoine.

  27. Rinne sé a dhóthain chun 5000 duine a bheathú as 5 builín aráin agus 2 iasc.

  28. Rinne sé a dhóthain freisin chun níos mó ná 4000 a bheathú ó 7 builín agus cúpla iasc beag.

  29. Tá aithne ag go leor ainmneacha eile air: Iontach,

  30. Comhairleoir

  31. An Dia Mighty

  32. An tAthair Síoraí

  33. Prionsa na Síochána

  34. An t-Uan a thógann peacaí an domhain ar shiúl.

  35. An réalta Bright agus maidin.

  36. Lili an ghleann.

  37. Níor briseadh ceann dá chnámha le linn na mbuille agus an chéasta ina dhiaidh sin.

  38. Nuair a tháinig na saighdiúirí chun é a thógáil, ghearr duine de na deisceabail cluas saighdiúir lena chlaíomh. Chuir Íosa an chluas ar ais agus leigheas sé í.

  39. Mhúin sé le parabail.

  40. Rinne sé iascaireacht.

  50. Ag an nóiméad a fuair sé bás, bhí veil an teampaill ar cíos ina dhá phíosa an bealach ar fad ó bhun go barr. Ba é an veil seo an imbhalla mór a scaradh an chuid ba shlánaithe den teampall nach bhféadfadh ach an t-ardsagart dul isteach ann agus léirigh an cuimilt uaidh gur féidir le duine ar bith rochtain a fháil ar Dhia anois trí chreideamh in Íosa, an tArd-Shagart, a ofráil dó féin ar a shon an íobairt pheaca agus nach raibh aon ofrálacha eile don pheaca inghlactha le Dia an tAthair.

  51. Dúirt Íosa le Eoin aire a thabhairt do Mháire nuair a fuair sé bás ar an gcros.

  52. D’ardaigh Íosa ó mhairbh an tríú lá tar éis a bháis, an bua thar an mbás agus an uaigh.

  53. Chonaic go leor daoine é tar éis dó éirí.

  54. Chaith sé 40 lá ar an talamh tar éis a aiséirí lena aspail.

  55. Chaith sé 40 lá san fhásach á theampall ag satan ansin thug aingil bia agus uisce dó chun é a athlánú ina dhiaidh sin.

  56. Ní raibh sé dathúil (Íseáia 52: 2)

  57. Adhlacadh é i tuama fear saibhir.

  58. Chuaigh sé suas chun na bhFlaitheas mar a bhí na haspail ag faire.

  59. Chuaigh sé suas chun na bhFlaitheas ar scamall.

  60. Nuair a thiocfaidh sé ar ais go talamh, tiocfaidh sé anuas ar scamall.

  61. Bhí an-bhaint aige le Dia ar Mount Of Olives (Mt. Olivet) - aistríodh é le Maois agus Éilias roimh a chéasadh ansin agus sin an áit ar ardaigh sé chun na bhflaitheas freisin)

  62. Cuireadh é i tuama fear saibhir.

  63. Thaispeáin sé na coilm ó na tairní ina lámha agus ina chosa do Thomás tar éis a aiséirí.

  64. Tháinig sé i ndiaidh a ascension go Saul ar an mbóthar go Damaisc chun aspal a dhéanamh dó (Pól).

  65. D’athraigh sé ainmneacha go leor dá chuid aspal speisialta chun an t-athrú iontu a shíniú.

  66. Thuar sé séanadh Peter air.

  67. Thuar sé feall Iúdás air.

  68. Labhair sé Aramaic agus Eabhrais.

  69. Chosain sé mná.

  70. Chosain sé leanaí.

  71. B’fhearr leis na daoine bochta toisc go raibh siad níos uafásaí ná na daoine saibhre.

  72. Rinne a chuid míorúiltí a chuid cainte.

  73. Tugtar Aoire Mór na gcaorach air freisin.

  aisling faoi bhreith cúpla

  74. Bhí grá aige d’Iarúsailéim mar is breá le cearc chearc a goir.

  75. Chaith sé na díoltóirí as an Teampall b / c go raibh meas acu ar Theach Dé; is áit í chun guí, gan brabús a dhéanamh.

  76. Ba í Mary Magdelene duine dá chairde.

  77. Chaoin sé (ghlaodh sé) nuair a chonaic sé cé chomh cráite agus a bhí Muire agus Marta tar éis bhás a ndearthár, Lazarus, a bhí ina chara maith le hÍosa.

  78. Ba mhinic a chaithfeadh sé imeacht chun am a fháil

  Foinse (í): An Bíobla Naofa (KJV)
 • Gan ainm

  Íosa Trivia

  Foinse (í): https://shrinke.im/a937t
 • ?

  Ceisteanna agus Freagraí Trivia Críostaí

  Foinse (í): https://shrinks.im/baLl4
 • Trixy

  D’fhéadfadh an Suíomh seo cabhrú leat.

  RE:

  tabhair dom 100 fíric agus fánach faoi Íosa Críost?

  sampla: an t-aspal is fearr leat, an chéad phost, na cairde is fearr, agus araile.

  Foinse (í): tabhair 100 fíric trivia jesus christ: https://shortly.im/g7uZc
 • Gan ainm

  Chun na freagraí is fearr a fháil, déan cuardach ar an suíomh seo https://shorturl.im/axy27

  Tabharfaidh mé fíric amháin nach bhfuil mórán ar eolas duit. Ba dara col ceathracha iad Íosa agus Eoin Baiste.