Lion agus an t-Uan - Brí agus Siombalachas

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal

Luaitear leoin agus uain go minic sa Bhíobla, sa Sean-Sean chomh maith sa Tiomna Nua. Tá siombalachas agus teachtaireacht chumhachtach ar a gcuma i véarsaí an Bhíobla.Tá na hainmhithe a luaitear sa Bhíobla i gcomhthéacsanna difriúla.

Siombailíonn an leon neart agus léirítear é mar an t-ainmhí is láidre i measc na mbeithíoch go léir. Siombailíonn sé freisin cumhacht, scriosadh, sneakiness, seasmhacht, contúirt, pionós, agus fórsa bruit.

An uan ar an taobh eile siombal meekness, helplessness, agus síocháin. Bhí Uain úsáidtear go minic mar tairiscintí do na déithe agus tá sé in úsáid mar shiombail de íobairt.

Is é sin an fáth go bhfuil Íosa Críost i gcomparáid go minic le uan, mar gheall ar an mbealach conas a betrayed sé agus irithe ag daoine.

Luaitear na leoin agus na h-uain arís agus arís eile sa Bhíobla i gcomhthéacs gaolmhar.

I Leabhar na Samuel sa Sean-Tiomna, i gcaibidil 17 , insítear scéal an chogaidh idir Iosrael agus na Filistínigh. Tugann an fathach Philistine Goliath, aghaidh ar Iosrael, agus tugann sé dúshlán d’aon Iosrael troid leis.

Caibidil 17, féach 8-10 abair: Sheas sé agus ghlaodh sé ar an airm Iosrael, agus dúirt leo: Cén fáth a bhfuil tú ag teacht amach chun do chath a shocrú in eagar? Nach Philistine mé, agus a sheirbhísigh do Shaul? Roghnaigh tú fear duit, agus lig dó teacht síos chugam. Má tá sé in ann dul i ngleic le liom, agus a mharú dom, ansin beidh muid ag do seirbhísigh: ach má tá mé i réim air, agus maraigh é, ansin beidh sibh ár seirbhísigh, agus freastal orainn. Agus dúirt an Philistín, tugaim aghaidh air arm Iosrael an lá seo; Tabhair dom a dhuine, go ndéanfaimis troid le chéile.

Éisteacht leis na focail, bhí na daoine ar Iosrael agus Sól, rí Iosrael, an-eagla. Chuaigh an rí David sa todhchaí, a bhí ina aoire ansin, isteach sna hairm troda ag léiriú fonn dul i ngleic leis an bhfathach Goliath.

Nuair a chuala an Rí Saul míniú David ar a mhian troid a dhéanamh ar an bhfathach, thug sé a bheannacht dó. I caibidil 17, véarsaí 33-37 , Labhraíonn David leis an Rí Saul leis na focail seo: Agus dúirt Dáiví le Saul, Ná teipeann ar chroí aon duine mar gheall air; rachaidh do sheirbhíseach agus troid leis an bhFilistín seo. Agus dúirt Saul le Dáiví, Níl tú in ann dul i gcoinne an Philistigh seo chun troid leis: óir níl ionat ach óige, agus is fear cogaidh é óna óige. Agus dúirt Dáiví le Saul, Choinnigh do sheirbhíseach caoirigh a athar, agus tháinig leon, agus a iompróidh, agus thóg uan as an tréad: Agus chuaigh mé amach ina dhiaidh, agus bhuail mé é, agus thug mé as a bhéal é: agus nuair a d’eascair sé i mo choinne, rug mé ar a féasóg é, agus bhuail mé é, agus mharaigh mé é. Mharaigh do sheirbhíseach an leon agus an béar araon: agus beidh an Philistín gan ainm seo mar cheann acu, agus é ag féachaint go ndearna sé arm an Dé bheo a shárú. Dúirt Dáiví thairis sin, An Tiarna a thug mé as lapa an leoin, agus as cos an bhéar, saorfaidh sé mé as lámh an Fhilistín seo. Agus dúirt Saul le Dáiví, Imigh, agus beidh an Tiarna leat.

Tar éis dó beannacht a fháil ón Rí Saul, déanann David, rí Iosrael amach anseo troid ar Goliath agus é a ruaigeadh in ainm Dé, ag maíomh a chinn. Is ionann an gníomh sin agus an ruaig a chuir Iosrael ar na Filistínigh.

Sna véarsaí seo, déantar cur síos ar an leon mar ainmhí fíochmhar, nach féidir le go leor daoine a ruaigeadh, i gcomparáid leis an uan mar chréatúr gan chosaint.

colún ag a bhfuil brainse olóige

Déantar cur síos sa siombalachas na verses an chumhacht is féidir le Dia uilechumhachtach thabhairt d'aon duine más rud é go bhfuil sé creideamh i dó. Le creideamh Dé, éiríonn le David óg na beithígh uafásacha a ruaigeadh, agus an fathach namhaid Goliath a mharú.

Is é sin cé chomh láidir agus atá an creideamh i nDia.

Luaitear an leon agus an t-uan freisin i Leabhar Íseáia an tSean-Tiomna. Is leabhar de prophesies an fáidh Isaiah atá ag caint faoi ar an cinniúint na Iarúsailéim.

I gcaibidil 11 , labhraíonn sé faoi aois na fírinne agus na síochána, áit a luann sé, mar a luann sé véarsaí 6 agus 7 : Beidh an mac tíre ina chónaí freisin an t-uan , agus bréagfaidh an liopard síos leis an leanbh; agus an lao agus an leon óg agus an ramhrú le chéile ; agus déanfaidh leanbh beag iad a threorú. Agus beathaíonn an bhó agus an béar; luífidh a n-óg le chéile: agus íosfaidh an leon tuí cosúil leis an damh.

I caibidil 65, véarsa 17-19 , Labhraíonn Dia faoi thógáil na bhFlaitheas nua agus na Cruinne nua, áit a mbeidh daoine atá dílis do Dhia sásta: Oir, féuch, cruthaím flaithis nua agus talamh nua: agus ní chuimhneofar ar an gcéad cheann díobh, ná ní thiocfaidh sé chun cuimhne. Ach bíodh áthas oraibh agus lúcháir go deo sa rud a chruthaím: óir féach, cruthaím lúcháir ar Iarúsailéim, agus bíonn áthas ar a muintir. Agus beidh lúcháir orm in Iarúsailéim, agus lúcháir i mo mhuintir: agus ní chloisfear guth an chaoin níos mó ná guth na caoineadh.

I véarsaí 24 agus 24 de chaibidil 65 , Deir Dia: Agus tar éis dóibh glaoch, freagróidh mé; agus cé go bhfuil siad fós ag labhairt, cloisfidh mé. Beathaíonn an mac tíre agus an t-uan le chéile, agus íosfaidh an leon tuí cosúil leis an mbolg: agus is é an deannach feoil an nathair. Ní ghortóidh siad ná ní scriosfaidh siad i mo shliabh naofa go léir, a deir an Tiarna.

Déanann na véarsaí seo cur síos ar an tsíocháin agus an áilleacht a bheidh ann i Ríocht an Meisias.

Déanann na línte seo cur síos ar an gcaoi a ndéanfaidh fir, le cabhair ó ghrásta Dé, a bhfíor-nádúr, an umhlaíocht agus an meon a athbhunú. Tá na línte thaispeáint conas fíochmhar agus daoine neamhthrócaireach a bheidh, a bheith cosúil le uain i Ríocht Dé.

D’fhéadfaí a rá go raibh na véarsaí seo ag filleadh ar an neamhchiontacht bhunaidh roimh thitim an duine.

Ba é an peaca tosaigh ba chúis le gach fulaingt, ach gach a ndéanfar a athshlánú nuair a thiocfaidh Ríocht Dé. Is iad sin amanna na bhFlaitheas Nua agus an Domhain Nua, agus ní bheidh ach na cinn a roghnóidh Dia ann ansin.

Ciallaíonn na véarsaí seo go litriúil go n-iompóidh daoine, a bhí borb agus cruálach mar bheithí, ina ndaoine éadroma, mar a cruthaíodh iad ar dtús. Déanann sé cur síos ar an dul agus an tsíocháin atá i réim i measc gach duine ar an phláinéid sa deireadh.

D’fhéadfadh na véarsaí seo, agus go háirithe an chuid ina ndúirt sé go mbeidh an leanbh beag i gceannas ar na beithígh, ag tagairt do theacht Íosa Críost nuair a athshlánófar an tsíocháin agus an comhchuibheas.

Luaitear an leon agus an t-uan sa New Tiomna, in An nochtadh . An Revelation ag Naomh Eoin labhraíonn an dara teacht Íosa Críost. Sna véarsaí, idir an leon agus an symbolize uan Íosa Críost.

I gcaibidil 5, véarsa 5 agus 6, deir Naomh Eoin: Agus deir duine de na seanóirí liom, Ná bí ag gol: féuch, bhí an leon ag treibh Iúdá, Fréamh Dháiví, chun an leabhar a oscailt, agus na seacht séala de a scaoileadh saor. Agus chonaic mé, agus, féach, i lár na ríchathaoireach agus na gceithre beithíoch, agus i measc na sinsir, sheas Uan mar a maraíodh é, agus seacht n-adharc agus seacht súile aige, arb iad na seacht Biotáille iad Chuir Dia amach ar an talamh go léir é.

Symbolically, is é Íosa an t-Lion as an fine de Judah, an shliocht Rí David.

Is deimhniú é sin ar chomhlíonadh na tairngreachta a tugadh sa Sean-Tiomna faoi theacht an Mheisias ó threibh Iúdá.

Is é Íosa freisin an uan a maraíodh mar gheall ar a íobairt. Déanann an leon agus an t-uan cur síos ar fhíorchineál Íosa Críost.

744 uimhir aingeal brí

Tá Lions siombail an ríchíosa agus comparáid a dhéanamh idir Íosa leon, pointí amach ina ról mar rí i ríocht Dé.

Sa Tiomna Nua is minic a dhéantar comparáid idir Íosa agus uan mar gheall ar an mbaint shiombalach lena íobairt ar an gcros, áit ar caitheadh ​​a fhuil, díreach cosúil le huan, a ofráladh mar íobairt do na déithe.

I scéalta an Tiomna Nua, tugaimid faoi deara gur thaispeáin Íosa tréithe de leoin agus d’uain. Bhí sé cumhachtach agus gan trócaire cosúil le leon nuair a bhí gá leis, agus bog agus socair mar uan in imthosca eile.

Ar bhealach, tugann sé sampla den chaoi ar chóir dúinn an dá thréith a chorprú agus gníomhú dá réir i gcásanna éagsúla, ag coinneáil ár gcreideamh i nDia.

Mar a chonaiceamar, úsáidtear siombalachas an leon agus an uan i gcaibidlí tábhachtacha den Bhíobla, sa Sean, chomh maith leis an Tiomna Nua.

Labhraíonn na caibidlí seo faoi shaol na síochána, an chreidimh agus na fírinne a athbhunú le cúnamh Dé.

Labhraíonn siad faoi chreideamh agus meas ar rialacha Dé anseo ar talamh. Tabharfaidh na gníomhartha seo an chine daonna agus daoine ar ais go dtí a staid bhunaidh agus ar ais ar neamh, áit a mbaineann siad.

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal