Mars sa 1ú Teach

Tá an Astrology an-léargasach maidir le faisnéis faoi phearsantachtaí daoine agus a gcinniúint. Féadann Astrology go leor faisnéise a thabhairt dúinn faoi ábhair, imeachtaí, caidrimh, toradh staideanna, srl.Is féidir le réalteolaí oilte tuar cruinn a thabhairt faoi go leor rudaí, rud a éilíonn go leor eolais agus cleachtais.

Bíonn anailísí bunúsacha astrology i gceist leis na pláinéid i gcomharthaí agus i dtithe, chomh maith leis na gnéithe atá á ndéanamh acu. Is féidir leo a ndóthain faisnéise a thabhairt faoi na hábhair spéise.San anailís ar chairteacha aonair, is féidir leis na poist seo faisnéis a thabhairt don réalteolaí faoi phearsantacht, spéiseanna, fócas aird agus gníomh, dearcadh, cuma, agus go minic na himeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag an duine ar feadh a shaoil.

Pláinéid i dtithe - cairteacha aonair agus brí synastryAgus anailís astrology á déanamh agat, is é an chéad rud ba chóir a dhéanamh ná cairt réamhbhreithe a chruthú. Is cairt í de shuímh na bpláinéad in am roghnaithe. Tá 12 theach sa chairt ina gcuirtear na pláinéid.

Ní thógann cruthú na cairte sa lá atá inniu ann ach soicind, mar gheall ar go leor clár sofaisticiúil astrology atá in ann gach cineál ríomhanna astrological a dhéanamh a shábhálann go leor ama don réalteolaí.

Thóg sé an-chuid ama sa phost sin roimhe seo, agus bhí go leor scileanna agus eolais ag teastáil uaidh.Tá réimsí éagsúla rialála ag na tithe. Is féidir leo faisnéis a thabhairt faoi chuma phearsanta duine, pearsantacht, spéiseanna, roghanna sa saol, oideachas, gairm, baill teaghlaigh, sinsear, timpeallacht, comharsana, leanaí, tuismitheoirí, comhpháirtithe, naimhde, caidrimh, airgeadas, sealúchais, sláinte, riocht fisiceach, sóisialta saol, cairde, srl.

Is iad na tithe ina gcuirtear pláinéid na cinn is tábhachtaí toisc go dtugann siad léargas ar leasanna agus ar fhócas an duine. Cuireann siad a gcuid fuinnimh agus a dtionchar leis na ceantair a rialaíonn na tithe seo.

Féadann pláinéid i dtithe imeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag an duine le linn a shaoil ​​a nochtadh.

Mars - Cáilíochtaí BunúsachaTá droch-cháil scanrúil ar an phláinéid Mars. Mar gheall ar an dé-ocsaíd iarainn dhearg tá a dromchla clúdaithe le uaireanta tugtar an pláinéad dearg air.

Tá roinnt cosúlachtaí ag Mars leis an Domhan agus thug sin an smaoineamh go bhféadfadh an saol a bheith indéanta ansin tamall sa todhchaí. Cuireann roinnt fianaise in iúl fiú go raibh an saol i láthair ar an bpláinéad seo i bhfad i gcéin.

Is é an t-ainm Mars ainm dia Rómhánach cogaidh agus scriosta. In astrology, rialaíonn an phláinéid Mars na réimsí seo freisin. Rialaíonn Mars brúidiúlacht, argóintí, foréigean agus coimhlintí freisin.

Is féidir le Mars tionchar bríomhar a bheith aige ar an duine, ag spreagadh gníomhaíochta agus ag comhlíonadh aidhmeanna.

Nuair a bhíonn Mars suite go maith sa chairt réamhbhreithe tugann sé cumais ceannaireachta, diongbháilteacht, buanseasmhacht, neart, muinín, tionscnamh, uaillmhian agus macántacht don duine. Má ghéilleann Mars sa chairt réamhbhreithe d’fhéadfadh sé an duine a dhéanamh an-ionsaitheach agus seans maith go mbeadh coinbhleachtaí ann.

D’fhéadfadh a n-iompar i leith daoine eile a bheith neamhfhreagrach agus d’fhéadfadh daoine a bheith ciontach as a bhfreagairtí.

Is é Mars freisin rialóir neamhfhoighne, éadulaingt, iompar ceannasach, rialú, cáineadh, créachta, coilm, srl. Rialaíonn an pláinéad seo na comharthaí Reithe agus Scairp.

gealach sa 4ú teach

De ghnáth, bíonn daoine faoi thionchar Mars paiseanta agus fuinniúil. Tá rún daingean acu a gcuspóirí a bhaint amach, agus ní ligeann siad do dhaoine eile a mbealach a dhéanamh.

Ní chuireann constaicí i gcoinne iad riamh agus tugann siad aghaidh go cróga orthu. Tá creideamh acu ina gcumais agus uaillmhian láidir acu go n-éireoidh leo, rud a fhágann go mbeidh siad san áit is mian leo a bheith.

Is féidir le daoine a bhfuil tionchar ceannasach Mars acu ina gcairteacha réamhbhreithe nádúr rialaithe a bheith acu; d’fhéadfadh go mbeadh seans maith ann go n-inseodh siad do dhaoine eile cad atá le déanamh agus saol daoine eile a eagrú, agus ag an am céanna gan ligean d’aon duine tionchar a imirt orthu ar bhealach ar bith.

D’fhéadfadh sé go dtiocfadh fearg orthu maidir le daoine a chuireann i gcoinne a dtola agus nár mhaith leo éisteacht lena n-orduithe.

Tá scileanna maithe eagrúcháin agus ceannaireachta ag na daoine seo agus tá siad go maith i bpoist den sórt sin; is minic a chríochnaíonn siad i bpoist bhainistíochta. Is féidir leo a bheith seans maith freisin ar dhaoine a ionramháil.

Is minic go mbíonn nádúr iomaíoch acu agus ba mhaith leo i gcónaí a bheith ar an gcéad cheann in aon chomórtas. Is féidir leo a bheith gríosaitheach agus is féidir leo a bheith ard agus a gcuid tuairimí á gcur in iúl.

Ní bhíonn aon bheart acu agus de ghnáth ní féidir leo comhráite socair sibhialta a stiúradh. Tá siad ag iarraidh a dtuairimí a fhorchur ar dhaoine eile.

Tá na daoine seo paiseanta agus is minic a mheasann daoine eile go bhfuil siad maighnéadach. Is minic a tharraingíonn daoine a gcuid fuinnimh agus bíonn siad ag iarraidh a bheith ina gcuideachta mar gheall ar an tionchar atá acu ar dhaoine eile. D’fhéadfadh go mbeadh meas agus eagla orthu ag an am céanna. Ba mhaith le daoine a bheith ina leanúna.

Brí an Chéad Tí

An 1stTaispeánann an teach riocht corpartha an duine agus a chuma. Seo freisin teach tréithe príomhcharachtar an duine agus nochtann sé an bealach is mian leis an duine a bheith á bhrath ag daoine eile.

Tugtar an comhartha Ascendant ar an gcomhartha agus an chéim ar thús an chéad tí (ag dul suas ar na spéire thoir nuair a chruthaítear an chairt).

Nochtann an chéad teach agus na pláinéid taobh istigh den chéad teach (más ann dóibh) go leor faoi phearsantacht duine a bhfuil go leor tréithe an chomhartha Ascendant aige.

Tugann na pláinéid faisnéis bhreise faoin duine agus faoin gcaoi ar dócha go bhfeicfidh siad agus go n-iompróidh siad iad agus is iad na pláinéid atá gar do chuspóir an chéad tí na cinn is suntasaí.

Mar shampla, nuair a bhíonn Véineas ag duine sa chéad teach, is gnách go mbíonn cur chuige cineálta socair ag an duine i leith daoine; bíonn siad an-socair agus tomhaiste freisin agus iad ag caint; is minic go mbíonn áilleacht mhór aghaidhe acu.

Toisc go rialaíonn an chéad teach tús nua, nuair a bhíonn pláinéid á n-aistriú ag trasnú an chéad tí, go háirithe má tá gnéithe á ndéanamh acu ar pláinéid réamhbhreithe, d’fhéadfadh sé seo tús rud éigin i saol an duine a cheiliúradh; d’fhéadfadh sé seo tagairt a dhéanamh do thús tionscadal nua, caidrimh, comhlíonadh spriocanna agus mianta, srl.

An 1stTaispeánann an teach agus na pláinéid istigh acmhainn agus neart carachtar an duine.

Nochtann an Ascendant an bealach a mbíonn claonadh ag an duine seo dul i ngleic le hábhair éagsúla ina shaol agus an bealach a dtugann siad aghaidh ar a gconstaicí. Taispeánann sé freisin an chaoi a bhfuil an duine ag iarraidh go bhfeicfeadh daoine eile é.

Taispeánann an chéad teach riocht fisiceach an duine agus staid fhoriomlán a shláinte. Rialaíonn an teach seo an duine agus an ceann mar chodanna coirp.

An 1stis minic a thugtar teach féin ar an teach, ag taispeáint meon, carachtar agus iompar an duine. Nochtann sé feasacht an duine ar a fhéin agus ar a bhféiniúlacht. Taispeánann sé an bhfuil pearsantacht iata ag an duine nó an bhfuil sé nó sí toilteanach teagmháil agus cumarsáid a dhéanamh le daoine eile.

Is gnách go mbíonn tréithe an chomhartha a chuirtear ar an Ascendant i láthair ar aghaidh agus ar aghaidheanna an duine.

ag brionglóideach ag titim i ngrá le strainséir

Is é rialóir nádúrtha an chéad tí an pláinéad Mars agus freagraíonn an chéad teach don chomhartha Reithe. Rialaíonn an chéad teach stíl an duine in éadaí freisin.

Mars sa Chéad Teach Brí i gCairteacha Aonair

Is socrúchán maith é Mars sa chéad teach, toisc gurb é Mars rialóir nádúrtha an tí seo; Mars i 1stmothaíonn teach sa bhaile. Agus í mar phláinéid an fhuinnimh, na huaillmhéine agus na tiomána, sa chéad teach, tugann Mars na tréithe seo d’úinéir an chairt réamhbhreithe.

Tugann an phláinéid Mars a tréithe don duine agus má tá sé cráite, d’fhéadfadh sé seo an duine a dhéanamh neirbhíseach, éadulaingt, ionsaitheach agus seans maith go dtarlódh ráigeanna foréigneacha.

Is féidir le Mars sa chéad teach a bheith ina léiriú freisin ar thionóiscí agus ar imeachtaí millteach eile a d’fhéadfadh a bheith ag an duine.

Is gnách go mbíonn daoine le Mars sa chéad teach neamhspleách agus ní ligfidh siad d’aon duine cur isteach ar a ngnó agus ar a gcinntí. Ar an taobh eile, b’fhéidir go mbraitheann siad saor comhairle a thabhairt do dhaoine eile fiú nuair nár iarr aon duine comhairle den sórt sin orthu.

Is minic a bhíonn na daoine seo an-ionraic agus díreach, agus ní bhíonn aon fhadhb acu a n-intinn a labhairt le daoine eile. Uaireanta is féidir leo a bheith ró-dhíreach agus is féidir lena n-iompar agus lena bhfocail cionta a dhéanamh go héasca do dhaoine a d’fhéadfadh a mheas go bhfuil siad drochbhéasach agus neamhfhreagrach, rud a bhíonn acu go minic.

Bíonn na daoine seo iomaíoch de ghnáth, agus bíonn áiteamh láidir orthu buachan i ngach cás. Ní féidir leo glacadh le duine ar bith a bheith níos fearr ná iad.

D’fhéadfadh a ndearcadh a bheith ina gcúis le conspóidí agus coimhlintí le daoine eile. Is minic a bhíonn siad an-mheasartha agus uaireanta is féidir sin a bheith ina gcúis leo dul i troideanna fisiciúla le daoine eile.

Le Mars sa chéad teach, is gnách go mbíonn corpáin láidre matáin ag na daoine seo agus go minic bíonn siad i mbun spóirt. Teastaíonn gníomhaíocht choirp uathu chun a gcorp agus a n-intinn a choinneáil i gcruth.

Tá géarghá le gníomhaíocht choirp freisin chun an iomarca fuinnimh a scaoileadh amach as a gcóras, ar shlí eile, d’fhéadfadh siad a bheith greannach agus ionsaitheach.

Socrúchán Mars in 1stis féidir le teach a bheith ina bhagairt don cheann agus don duine, toisc go rialaíonn an chéad teach na codanna seo den chorp. Má dhéantar Mars a ghortú d’fhéadfadh sé roinnt gortuithe a chur in iúl a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le coilm ar aghaidh agus ar chloigeann an duine. Sna cásanna is measa, d’fhéadfadh go ndéanfadh na gortuithe damáiste mór do shláinte an duine.

Toisc go gcuireann an seasamh seo de Mars seans maith ar thionóiscí ag na daoine seo, moltar dóibh a bheith an-réamhchúramach agus a n-iompar ríogach a rialú.

Is minic go mbíonn seans maith ag na daoine seo rioscaí agus gníomhaíochtaí a mheastar a bheith contúirteach a ghlacadh, ach is minic go dtéann na tréithe seo chuig cásanna nach féidir leo gortú a sheachaint. Is féidir le gach gníomhaíocht a rialaíonn Mars bagairt de chineál éigin a dhéanamh orthu.

Mar gheall ar an bhfuinneamh cumhachtach atá acu tá fadhb ag na daoine seo a bheith fós.

Fágann a gcuid fuinnimh go mbíonn rud éigin i gcónaí iontu agus ní mór dóibh na gníomhaíochtaí cearta a roghnú nach gcuirfidh i gcontúirt iad. De ghnáth bíonn rún daingean acu a gcuspóirí a chur i gcrích agus ní bhíonn fadhbanna acu.

De ghnáth bíonn sláinte mhaith acu agus téann siad go tapa ó thinneas. Is féidir leis na mórcheisteanna a bhaineann lena sláinte teacht as iad féin a ghortú. Uaireanta is féidir leo droch-ádh a spreagadh fiú má dhiúltaíonn siad a luas a mhaolú.

Tá nádúr ceannasach ag na daoine seo agus ní éiríonn go maith leo le daoine a bhfuil tréithe comhchosúla acu.

Caithfidh siad a bheith mar shaoiste i ngach cás agus de ghnáth éiríonn leo an post sin a fháil. Is féidir leo a bheith ró-mhuiníneach as a gcumas, agus is minic go bhféadfadh sé seo cur as do dhaoine eile toisc go bhféadfadh siad a bheith seans maith go bragáil.

Mars sa Chéad Teach Brí sa Synastry

Nuair a bhíonn Mars ag duine i gcéad teach duine eile, is minic gur comhartha é seo ar ghaol le fuinneamh paiseanta láidir agus fuinneamh idir na comhpháirtithe.

Má tá Mars i gcruachás, b’fhéidir go mbraitheann an chéad duine tí go láidir an nasc leis an duine Mars agus go meallfaí é, ach ag an am céanna go mbeadh eagla air. D’fhéadfadh go mbeadh an seasamh seo de Mars sa tsintéis ina chúis le greannú idir na comhpháirtithe.

D’fhéadfadh an duine Mars cur as don chéad duine tí agus é a bhacadh, agus b’fhéidir go mbraithfeadh an duine Mars go bhfuil sé spreagtha chun an chéad duine tí a spreagadh agus é a ghríosú lena iompar.

Mars i 1stní comhartha maith é an teach i synastry don chaidreamh idir beirt. Is dóigh go bhféadfadh go leor coimhlintí agus easaontais a bheith acu a d’fhéadfadh deireadh a chur lena gcaidreamh sa deireadh.

Cé gur dócha go mbeidh go leor tarraingt choirp eatarthu, is dóichí gurb iad na coimhlintí agus an foréigean a d’fhéadfadh a bheith i láthair eatarthu an chúis go dtiocfaidh deireadh leis an gcaidreamh.

I roinnt cásanna, d’fhéadfadh go measfadh an chéad duine tí go raibh an duine Mars an-ghreannmhar agus a láithreacht dosháraithe.

Ní gá do dhuine Mars fiú aon rud a dhéanamh chun an chéad duine a chur as a riocht; b’fhéidir gurb é seo a n-imoibriú instinctach ar an duine Mars.

Achoimre

De ghnáth is comhartha de dhuine fuinniúil é Mars sa chéad teach i gcairteacha aonair atá meáite ar a n-iarrachtaí a bhaint amach, beag beann ar na constaicí atá rompu.

Mar gheall ar a bpearsantacht ghníomhach d’fhéadfadh go mbeadh seans maith acu rioscaí a ghlacadh agus gortuithe a fháil ar a n-aghaidh agus a gceann.

Uaireanta, nuair a bhíonn Mars i gcruachás, tugann Mars sa chéad teach íomhá de dhuine atá foréigneach agus ionsaitheach.

I synastry, Mars in 1stní comhartha maith é an teach, agus is minic a thugann sé le fios go mbíonn na comhpháirtithe irritated ag láithreacht a chéile (an chéad duine tí den chuid is mó).