Mars sa 2ú Teach

Tá an-spéis ag daoine san astrology agus tionchar na bpláinéid ar shaol an duine agus ar an domhan i gcoitinne leis na cianta agus fiú na mílte bliain. Ní ghlacann cruinneas tuartha astrology riamh iontas ar dhaoine.Féadann Astrology an oiread sin a nochtadh faoi dhaoine agus a saol, agus féadfaidh sí tuar cruinn a thabhairt faoina gcinniúint a d’fhéadfadh a bheith ann. Féadann Astrology tuar a thabhairt ní amháin faoi dhaoine aonair ach freisin faoi thoradh cásanna, acmhainneacht an chaidrimh, agus imeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo.

Is féidir le cairt réamhbhreithe duine go leor léargas a thabhairt don réalteolaí ar chuma, dearcadh, carachtar, roghanna pearsanta agus spéiseanna pearsanta an duine, chomh maith leis na himeachtaí a d’fhéadfadh a bheith acu sa saol.Pláinéid i dtithe - cairteacha aonair agus brí synastry

Déanann Astrology anailís ar shuíomhanna pláinéadacha in am áirithe chun tuar a dhéanamh agus faisnéis a thabhairt faoi rud éigin nó faoi dhuine.Cuirtear na pláinéid i gcairt réamhbhreithe, a léiríonn cairt le 12 theach ina bhfuil na pláinéid in am áirithe. Tugtar an Ascendant ar thús an tí 1 agus léiríonn sé méid an chomhartha ag ardú ar na spéire thoir i nóiméad chruthú na cairte.

Is iad na tithe le pláinéid na cinn is suntasaí toisc go nochtann siad cá bhfuil fócas gníomhaíochta agus aire. Cuireann na pláinéid taobh istigh de theach a gcuid fuinnimh le fuinneamh foriomlán an tí agus leis na ceantair a rialaíonn an teach sin.

Is féidir Astrology a úsáid freisin chun torthaí féideartha an chaidrimh idir daoine a fháil amach.Ar an ábhar sin, i measc rudaí eile déanann an réalteolaí anailís ar na pláinéid ó chairt amháin a chuirtear i gcairt an duine eile chun a fháil amach cén tionchar a bhíonn ag an gcaidreamh ar an duine sin agus na réimsí dá saol is mó a mbíonn tionchar ag an gcomhpháirtí agus ag an gcaidreamh orthu.

Tá réimsí éagsúla rialála ag tithe na cairte réamhbhreithe. Tugann siad faisnéis faoi chuma phearsanta duine, a dhearcadh i leith daoine eile, caidrimh, comhpháirtithe, tuismitheoirí, sinsear, baill teaghlaigh, leanaí, siblíní, timpeallacht, comharsana, cairde, ciorcal sóisialta, oideachas, sláinte, riocht fisiceach, taisteal, naimhde, airgeadas, srl.

Meastar go bhfuil an chéad sé theach pearsanta, agus meastar go bhfuil na sé theach eile idirphearsanta. Is féidir iad a roinnt i dtrí chatagóir: uilleach nó cardinal, rathúil nó seasta, agus cadent nó mutable.

Mars - Cáilíochtaí BunúsachaTá cáil scanrúil ar Mars i measc pláinéid. Is pláinéad pearsanta é Mars a théann i bhfeidhm go díreach ar charachtar agus ar chuma fhisiciúil duine.

Tá Mars beag ach tá a cháil fíochmhar; tá fuinneamh cumhachtach ag an bpláinéad seo. Tá cosúlachtaí aige leis an Domhan phláinéid agus sin an fáth go gcreideann daoine áirithe go mbeidh an saol indéanta ar Mars lá amháin.

gealach i 8ú teach synastry

Creideann daoine áirithe go raibh an saol i láthair ansin san am atá thart. Mar gheall ar an dé-ocsaíd iarainn dhearg a chlúdaíonn a dromchla, is minic a thugtar Mars ar an bpláinéad dearg.

Tagann ainm an phláinéid seo ó dhia cogadh na Róimhe. Rialaíonn Mars san astrology coimhlintí, scriosadh, argóintí, fearg, ionsaí, foréigean, iompar millteach, brúidiúlacht agus nithe den chineál céanna.

Tá Mars mar rialóir ar ghníomhartha mímhorálta, éadulaingt, neamhfhoighne, cáineadh, tubaistí, srl. Tá tréithe tairbhiúla ag Mars freisin; tugann sé seasmhacht, uaillmhian, muinín, fuinneamh, tionscnamh, cáilíochtaí ceannaireachta agus tiomantas don rath.

Is féidir le tionchar Mars ar dhuine a bheith an-millteach má tá Mars i gcruachás agus má tá tionchar diúltach aici ar an gcuid eile den chairt.

Is iondúil go mbíonn cáilíochtaí Mars acu, mar fhuinneamh cumhachtach, diongbháilteacht, agus beidh rath orthu siúd a bhfuil Mars acu i ngnéithe tairbhiúla agus atá suite go maith sa chairt réamhbhreithe. Ní ghéilleann na daoine seo go héasca.

De ghnáth bíonn daoine Mars an-dhíreach agus labhraíonn siad a n-intinn go hoscailte faoi rudaí. Uaireanta bíonn a gcur chuige an-ionsaitheach agus éadulaingt, agus féadann siad daoine a ghortú lena gcuid tuairimí. Is minic a bhíonn fadhbanna acu a gcuid frithghníomhartha a rialú toisc go bhfuil siad measartha.

Fiú nuair a bhíonn gnéithe tairbhiúla á ndéanamh ag Mars le pláinéid eile d’fhéadfadh na daoine seo a bheith seans maith ar fhrithghníomhartha ró-fhuinniúla agus easpa smachta.

Tá nádúr ceannasach ag an gcuid is mó de dhaoine Mars nach féidir leo a chur faoi chois go héasca; tá an t-áiteamh orthu daoine eile a rialú agus a rá leo cad atá le déanamh.

Ar an taobh eile, ní cheadaíonn na daoine seo d’aon duine iad a rialú ná a rá leo cad atá le déanamh.

Níl siad ag iarraidh ar aon duine a bhfuil tionchar aige ar a thuairim agus a chinntí ach an oiread. De ghnáth bíonn siad cróga, agus seans maith go nglacfaidh siad rioscaí. Ní ligeann na daoine seo do chonstaicí seasamh ar a mbealach, agus tugann siad aghaidh go cróga orthu.

Mar gheall ar a gcuid scileanna ceannaireachta is minic a chríochnaíonn na daoine seo i bpoist bhainistíochta. Uaireanta d’fhéadfaidís a bheith seans maith ar dhaoine eile a ionramháil.

Is féidir le daoine Mars a bheith an-iomaíoch agus ba mhaith leo a bheith ar dtús i ngach ócáid. Is minic go mbíonn siad an-paiseanta agus tarraingteach go maighnéadach. Tarraingítear daoine chuig a maighnéadas, agus a gcáilíochtaí ceannaireachta. Uaireanta d’fhéadfadh go mbeadh seans maith acu daoine eile a spreagadh.

Is é an pláinéad seo rialóir nádúrtha an chéad tí agus rialaíonn sé comharthaí Scairp agus Reithe.

cad a chiallaíonn uimhir 18

Brí an Dara Tí

Rialaíonn an dara teach airgead, sealúchais ábhartha, gnóthachain chomh maith le caiteachais.

An 2ndnochtann an teach agus na pláinéid taobh istigh den teach dearcadh an duine i leith airgid; Taispeánann an teach seo an chaoi a bhfaigheann an duine airgead agus na nithe is dóichí a chaithfidh sé é a chaitheamh.

Is féidir leis an teach seo faisnéis a thabhairt cibé an dóigh go mbeidh an duine saibhir agus an mbeidh deis aige airgead a thuilleamh nó nach bhfuil.

Nochtann an dara teach córas luacha an duine agus a dhearcadh i leith airgid. Is é Véineas rialóir phláinéid an dara teach. Freagraíonn an teach seo don chomhartha Taurus. An 2ndnochtann teach staid airgeadais an duine agus a shealúchais shochorraithe.

Taispeánann sé na rudaí is fearr leo a cheannach agus cibé an bhfuil fonn láidir orthu airgead a thuilleamh agus iad a chaitheamh. Féadann sé léargas a thabhairt freisin an bhfuil an duine flaithiúil nó nach bhfuil.

An 2ndTaispeánann teach an réalteolaí an bhfuil eagla ar an duine roimh a shlándáil ábhartha nó nach bhfuil. Tugann na pláinéid taobh istigh den dara teach sonraí breise faoi nósanna caiteachais an duine.

Mar shampla, d’fhéadfadh duine le Véineas sa dara teach a bheith seans maith airgead a chaitheamh ar earraí só, seodra, éadaí, earraí faisin, agus earraí maisiúla don teach.

B’fhéidir gur mhaith le daoine le Véineas sa dara teach a gcuid airgid a chaitheamh ar iad féin agus a dtimpeallacht a dhéanamh níos áille.

Is iondúil go mbíonn an t-ádh ar dhuine le Iúpatar sa dara teach a gcuid airgid agus bíonn go leor deiseanna acu é a thuilleamh, mura rud é go bhfuil Iúpatar i gcairt a réamhbhreithe, agus sna cásanna sin d’fhéadfadh sé fortún a thabhairt ach é a thógáil ar shiúl.

Nuair a chuirtear Mars agus / nó Úránas sa teach seo, de ghnáth ní comhartha maith é seo, agus d’fhéadfadh go léireodh sé gnóthachain, ach caillteanais mhóra agus tubaiste airgeadais freisin.

Tá baint ag an dara teach freisin le mothú muiníne agus féinmheasa an duine. Ceanglaíonn a lán daoine a mothú féinfhiúchais lena sealúchais agus an méid airgid a thuilleann siad.

Taispeánann an dara teach cumas an duine aonair a chumais a úsáid agus iad a chur i gcrích i rud is féidir leo a fheiceáil agus teagmháil a dhéanamh leis.

An 2ndis é an teach an teach bia freisin agus an bia is fearr le duine aonair. Nochtann sé an méid airgid a chaitheann an duine ar a bhia agus ar a nósanna itheacháin.

Taispeánann sé an dtugann an duine aird ar a nósanna itheacháin nó nach bhfuil sé ar intinn acu an méid a itheann siad agus an méid a íocann siad as a mbia agus é mar aidhm aige ach a bolg a líonadh.

Féadann an teach seo uaillmhianta an duine maidir le hairgead agus saibhreas a nochtadh. B’fhéidir go léireoidh sé an méid fuinnimh agus iarrachta atá an duine sásta a chur i gcrích a mhianta a bhaineann lena sealúchais ábhartha agus lena saibhreas.

Mars sa Dara Teach Brí i gCairteacha Aonair

Nuair a bhíonn Mars sa dara teach de chairt aonair, bíonn a thionchar den chuid is mó ar na réimsí a bhaineann le hairgeadas agus sealúchais shochorraithe.

Má tá Mars sa teach seo suite go dona agus go bhféadfadh sé seo a lán fadhbanna a chruthú sna réimsí seo. Má tá Mars sa dara teach láidir agus i ngnéithe maithe féadfaidh sé an duine a shaibhriú trína gcuid iarrachtaí agus uaillmhian féin.

D’fhéadfadh go gcuirfeadh an socrúchán seo de Mars an duine an-ábhartha agus go gcuirfeadh sé a mhuinín agus a mothú féinfhiúis leis an gcaoi a bhfuil siad saibhir agus slán ó thaobh airgeadais de.

Mars i 2ndd’fhéadfadh teach an duine a dhéanamh mífhreagrach agus seans maith le caiteachas ríogach.

D’fhéadfadh gur duine atá ag iarraidh a bheith neamhspleách ina ghnó agus airgead a thuilleamh ag déanamh cinntí neamhspleácha an duine a bhfuil a Mhars sa dara teach aige; ní duine é seo a bheidh ceart go leor mar fhostóir duine ar feadh a shaoil.

D’fhéadfadh an chuid is mó acu iarracht a ngnó féin a bhunú, de ghnáth rud a bhaineann le hobair choirp nó réimse éigin a bhaineann le Mars. Ba mhaith leo smacht a bheith acu ar a gcuid airgid agus ar an mbealach atá á dhéanamh acu.

Is féidir an fhadhb is mó leis an socrúchán Mars seo a bheith bainteach lena nósanna caiteachais. Tá siad in ann a gcuid airgid crua-thuillte a chaitheamh sa soicind ar rud nach bhfuil de dhíth orthu.

Leis an seasamh seo de Mars tá sé tábhachtach don duine roinnt nósanna caiteachais níos sláintiúla a fhorbairt agus a bheith in ann a áiteamh ar chaitheamh a rialú.

Caithfidh siad foghlaim conas iad féin a rialú ó airgead a chaitheamh gan an t-am a thógáil chun smaoineamh an bhfuil an rud atá á cheannach acu ag teastáil uathu.

Mná le Mars i 2ndis minic a mhealltar tithe d’fhir a bhfuil go leor airgid acu agus atá seans maith é a chaitheamh gan mórán machnaimh a dhéanamh air, agus áirítear leis sin bronntanais a cheannach dóibh.

Is féidir le fir a bhfuil an post seo acu i Mars a mothú muiníne agus firinscneach a cheangal leis an méid airgid atá acu, agus b’fhéidir go mbainfeadh siad taitneamh as é a chaitheamh toisc go mbraitheann sé go n-éiríonn leo agus go gcuireann sé lena mothú firinscneach.

D’fhéadfadh daoine le Mars sa dara teach a bheith an-sheilbh ar a gcuid giuirléidí. D’fhéadfaí a mheas go bhfuil siad santach mar níor mhaith leo na rudaí a bhaineann leo a roinnt.

Is minic a bhíonn na daoine seo ceangailte go fisiciúil leis na rudaí atá acu; cuireann gach earra atá acu i gcuimhne dóibh an nóiméad a fuair siad é.

Uaireanta, go háirithe nuair a bhíonn Mars go mór i gcruachás, nuair a chuirtear sa dara teach í, d’fhéadfadh go gcuirfeadh sé an duine seans maith ar chaingne coiriúla chun réad a mhian a fháil. B’fhéidir go bhfuil easpa moráltachta acu maidir lena mianta a chomhlíonadh agus modhanna mímhacánta a úsáid chun na rudaí a theastaíonn uathu a fháil.

Uaireanta, is féidir le Mars atá i gcruachás sa dara teach saincheisteanna airgid a chruthú, cailliúint airgid, robáil, féimheacht, srl.

cad a chiallaíonn damháin alla

Maidir le hearraí atá á gceannach acu agus rudaí eile a gcaitheann siad a gcuid airgid orthu, is iondúil go mbíonn spéis ag daoine le Mars sa dara teach le rudaí a rialaíonn Mars, mar shampla cineálacha éagsúla armra, srl.

D’fhéadfadh go mbeadh seans maith acu freisin a gcuid airgid a chaitheamh ar threalamh spóirt, sneakers, éadaí aclaíochta, agus earraí den chineál céanna.

Mars sa Dara Teach Brí sa Synastry

Nuair a bhíonn Mars i gcairt duine amháin sa dara teach de dhuine eile, d’fhéadfadh an duine Mars cuidiú ar bhealach le duine an dara teach bealaí nua a aimsiú chun airgead a thuilleamh, agus tacú leo sna gníomhaíochtaí seo.

Is meascán iontach é seo do chaidrimh ghnó. Féadfaidh siad oibriú le chéile chun a slándáil airgeadais a bhunú. Beidh an duine Mars ar an taobh a thabharfaidh tionscnamh agus a threisíonn gníomh.

Má tá Mars i gcruachás, d’fhéadfadh go mbraithfeadh an dara teach go bhfuil sé cráite; d’fhéadfadh go gcuirfeadh an spéis atá ag duine sa dara teach as a spéis mhór ina airgeadas.

D’fhéadfadh an duine Mars comhairle gan iarraidh a thabhairt dóibh maidir lena airgeadas agus iad a ghríosú.

Achoimre

Mars i 2ndis socrúchán é teach a léiríonn de ghnáth duine a mbíonn claonadh aige a chuid airgid a thuilleamh trí obair chrua agus iarrachtaí.

Is fearr leis na daoine seo a bheith ina mboss féin agus tuilleamh dóibh féin agus ní do dhuine eile. Féadfaidh siad a bheith seans maith freisin a gcuid airgid chrua tuillte a chaitheamh go meargánta agus go ríogach.

Ba chóir go n-oibreodh siad ar a nósanna caiteachais ar athrú agus a bheith níos tuisceanaí nuair a infheistíonn siad a gcuid airgid.

Má dhéantar Mars a ghortú d’fhéadfadh sé seo a bheith ina chomhartha de thrioblóid airgeadais, robálacha, cailliúint airgid, agus sna cásanna is measa, féimheacht. Uaireanta d’fhéadfadh sé a léiriú go bhfaightear airgead trí ghníomhaíochtaí mímhorálta nó coiriúla.

Is comhartha maith é Mars sa dara teach sa tsintéis do chomhpháirtíochtaí gnó, ar an gcoinníoll nach bhfuil sé cráite. Is féidir le beirt oibriú le chéile chun a dtodhchaí airgeadais a thógáil.

I roinnt cásanna, d’fhéadfadh an duine Mars greannú a dhéanamh ar dhuine an dara teach lena chur isteach gan iarraidh ar airgeadas an dara teach.