Cad a chiallaíonn Uimhir 4 sa Bhíobla agus go Prophetically

Tá a bhrí agus a siombalachas ag gach uimhir sa Bhíobla agus ar fud na staire. Léiríonn an chinniúint uimhir 4 an chearnóg agus mar sin an iomláine.Sa saol seo léirítear na 4 ghné, na 4 threo agus na 4 shéasúr freisin.

Meastar go bhfuil daoine leis an líon marfach seo an-domhain nó síos go talamh.Tá eitic ard oibre agus tiomantas mór mar thréith ag a gcarachtar, rud a fhágann gurb iad colúin na sochaí iad.Chomh maith leis na buntréithe seo, is féidir linn a lán faisnéise suimiúla eile a fháil faoin uimhir 4.

Mar sin, má tá suim agat iontu, déan tochailt air.

nód thuaidh sa 3ú teach

Cad a chiallaíonn 4 sa Bhíobla?

Is féidir leis an uimhir seo seasamh ar son rud a chomhlíonann a chuspóir go hiomlán. Sampla: Is fórsaí millteach iad ceithre ghaoth an domhain a thagann ó gach treo ar fud an domhain. - Nochtadh 7: 1, 21:16, Íseáia 11:12. Léiríonn Leabhar na nUimhreacha turas Iosrael tar éis dóibh imeacht ó na Sinai go dtí an Bruach Thoir. Is iad coimpléisc théacsúla riachtanacha scéal na gasóga (13 + 14), an ciorcal scéalaíochta timpeall Balaam (22-24), agus bunú Iósua mar chomharba ar Mhaois (27, 12-23), cf. Deut 31). Is é an téacs aonair is tábhachtaí ná Beannacht Aaronic Num 6,24-26 mar a thugtar air).Tosaíonn Caibidlí 1 + 2 le háireamh ar na hIosraeligh agus roinnt a gcuid rialacha campa agus a gcuairteanna, mar sin ainm eolaíoch an leabhair. Rinn. Déanann 3 + 4 cur síos ar phatrún agus ar sheirbhís na Léivítigh.

Meastar go bhfuil siad seo fo-ordaithe do na Aaronids, sanntar iad do sheirbhís Dé mar ionadach don bhunbhreithe daonna a bhí beartaithe do Dhia (féach freisin caibidlí 8 + 18). Taispeánann sé seo deighilt níos mó idir sagairt agus daoine ná mar a thuairiscítear a mhalairt. Rinn. Liostaíonn 5 treoracha maidir le breithiúnas Dé ar adhaltranas amhrasta; Tá drochthionchar ag an téacs seo ar ghéarleanúint Chríostaí na mban ar a tugadh witches. Rinn. Baineann 6 leis an Nasiraat, gealltanas (sealadach) chun an duine féin a choisreacan go hiomlán do Dhia, cf. Simson Ri. 13.5.

I gCaip. 7, ofrálann an 12 phrionsa treibhe íobairtí ar son thiomnú na haltóra, caib. Ansin déanann 8 cur síos ar choisreacan na Léivítigh. Is aguisín é 9,1-14 leis na treoracha chuig Passover, cf. Ex 12. Num. 9: 15-23 déan cur síos ar an gcolún scamall agus ar an solas tine mar chomharthaí do na hIosraeligh. I 10: 1-10 ullmhaíonn na trumpa a shéideann le bailiú chun Sinai a fhágáil.An ghné speisialta den léiriú ar imirce an fhásaigh Ch. Is é 10-21 ná go ndéantar cur síos anseo ar choimhlintí inmheánacha éagsúla de na hIosraeligh fánaíochta. Taispeánann siad seo nach raibh aon amhras faoi na héilimh ar údarás Mhaois agus Árón, mar is dócha go raibh streachailtí cumhachta laistigh de na Léivítigh (Rotte Korach: bhí na Korachigh tar éis 2:19, 20:19 guild guild ag an teampall, féach Ps 44- 49). Is féidir glacadh leis go léiríonn sé seo coinbhleachtaí ón am nuair a bhí ar Iosrael a bhí ar deoraíocht iar-exilic athmhachnamh a dhéanamh ar a bhunreacht inmheánach agus ar a rochtain ar Dhia. Déan comparáid freisin idir ról diúltach Aaron in Ex 32.

Scéal an seer Balaam Kap. Is dócha go raibh 22-24 san áireamh mar aonad sa chomhthéacs. Taispeánann sé an chaoi nach bhfuil an seer Balaam, arna ordú ag an Rí Moabach Balak, in ann Iosrael a mhallachtú. Déanann YHWH beannacht dó an mhallacht, gan a fhios ag Balaam i dtosach cad atá ag tarlú dó (tugann a asal faoi deara, áfach, aingeal YHWH mar mhóitíf 1: 3). Tá na tairngreachtaí féin go páirteach mar vaticinia ex eventu, déanann siad tairngreacht ar rud atá comhlíonta le fada.

Tá siad ag iarraidh go mbeidh stair Iosrael intuigthe ag tairiscintí Dé. Sa Ghiúdachas níos déanaí, measadh go raibh an tríú agus an ceathrú beannacht mar fháidh messianic. Is dócha go seasann an réalta ag éirí as Jacob (24:17) taobh thiar de finscéal an draoi i Matha 2: 1-12.

I Deir Alla san Iordáin sa lá atá inniu ann, fuarthas inscríbhinn i 1967, ar a luaitear seer Balaam ben Beor.

Cuimsíonn an téacs seo fuála téacsúil ar na ceithre oracail Balaam i gCaip. 23 + 24 ar; Téann sé roimh 700 RC.

Is cinnte go dtugann cuntas an Bhíobla aird ar an bhfaiche cáiliúil seo chun údarás an Fháidh a mhéadú.

Ach déanann sé seo soiléir freisin go gcaithfidh an scéal bíobalta a bheith níos óige ná an t-inscríbhinn.

Sa Ghiúdachas níos déanaí, go háirithe breathnaíodh ar an tríú agus an ceathrú beannacht de Balaam (24.5-9; 16-24) mar thuar Messianic, a neartaigh an t-aistriúchán Gréigise (LXX) tuilleadh. Is í an réalta a ainmníodh i 24:17 cúlra na hirise draíochta i Mt 2,1ff.

Leis na téacsanna Num. Tosaíonn 31 + 32 cheana féin faoi thógáil talún, fuascailt na coda deireanaí de na geallúintí a tugadh sa Genesis. Maidir le fadhb stairiúil na dtuairimí éadála talún féach ar an gcaibidil topaic Eaxodus agus ainm tíre Iosrael.

Brí agus Siombalachas

Tá an uimhir 4 san uimhríocht a bhaineann leis an phláinéid Úránas. I dteoiric na huimhreach asarlaíochta, tá gaol ag an bpláinéad seo leis an ngrian agus mar sin leis an uimhir 1. Is pláinéad an-speisialta agus neamhghnách é an Úránas ar fad. Cé go mbíonn an chuid is mó de na pláinéid ag casadh timpeall ais atá beagnach ingearach leis an éiclipteach, tá Úránas sa chaoi is go rothlaíonn sé timpeall ais atá beagnach comhthreomhar leis an éiclipteach.

Cé nach bhfuil ach cuaille theas an phláinéid soilsithe ag an ngrian. Mar sin féin, tá meánchiorcal Úránas níos teo ná a cuaillí - níos teo fós ná an Pol Theas. Go díreach baineann sé seo leis na ceithre cinn. Toisc go mbíonn claonadh aige freisin tuairimí an-idiosyncratacha a leanúint. Tá fonn ar cheathrar réabhlóidiú a dhéanamh. Is féidir seo a bheith dearfach agus diúltach. Mar sin d’fhéadfadh sé a bheith go bhfuil ceathrar gníomhach mar scoláire nó teicneoir sna daonnachtaí, nó go bhfuil siad gníomhach sa réimse sóisialta nó reiligiúnach freisin.

Ach is féidir leo tiomantas a thabhairt freisin don anarchy nó ​​iarracht a dhéanamh troid i gcoinne aon údaráis trí a bhfíor-indibhidiúlacht a mholadh go tréan. Ach is minic a bhíonn fiú daoine aonair an-dearfacha freisin, mar ealaíontóirí a bhfuil radharcanna aisteach go leor acu.

Ní éascaíonn sé féin ná a chomhbhall an ceathrar. Cé gur féidir leis a bheith ina fhadhb go tapa i sochaí an duine, is féidir go dtarlóidh sé uaireanta go bhfuil tréith ghasta greannmhar uaireanta ann.

Ar an iomlán, tá ceithre cinn praiticiúil go leor, iontaofa agus iontaofa. Meastar go bhfuil siad an-íseal ar talamh agus ní théann siad ar strae lena súile sna scamaill. B’fhéidir nach gá go mbeadh ceathrar marcáilte ag tallann go leor taobhanna.

Is saoránach seasmhach é, áfach, atá toilteanach obair go crua. Tá sé coimeádach go leor ina thuairimí agus ag déileáil le hairgead. Ach mura dtaitníonn cur chuige duine eile leis an gceathrar, is féidir leis a bheith righin mar asal.

Uimhir 4 i nGrá

Is í Uimhir 4 an staid neodrach, machnamhach ina bhfuil tú i láthair na huaire. Chun fíor-roghanna a dhéanamh is gá go mbeifeá i láthair na huaire. Scaoileann sé sin tú ón am atá thart agus cuireann sé ar do chumas na féidearthachtaí a thairgeann an saol duit.

Gach uair a dhúisíonn tú i ndáiríre nóiméad gearrann tú tríd an drochíde agus leathnaíonn an mhíorúilt a chinntear sa nóiméad sin. Má tá tú i láthair go hiomlán i láthair na huaire is féidir leat glacadh agus freagairt i ndáiríre le do shaol iomlán. Titeann d’imoibrithe cláraithe.

Cé go mbraitheann sé neamhchinnte uaireanta, is deis é tú féin a shaoradh. Ní oibríonn sé ach má ghlacann tú freagracht as gach rud atá tú agus a dhéanann tú.

Is ansin amháin a bhíonn saor-rogha agat i ndáiríre. Le d’anam mar phointe tagartha láidir braitheann tú an chumhacht chun tabhairt faoi na dúshláin go léir a thairgeann an saol duit.

aisling athair marbh ag caint liom

Fíricí faoi Uimhir 4

Úsáideann an uimhríocht teanga shiombalach na n-uimhreacha. Tá sé seo bunaithe ar an bprionsabal gur féidir uimhir bhunúsach uimhriúil 1-9 a léiriú do gach uimhir, gach dáta agus gach ainm.

Thar aon rud eile, tá ról an-tábhachtach ag an uimhir bhreithe, mar gheall air is féidir uimhir na cinniúna, ar a dtugtar uimhir na beatha freisin, a chinneadh.

Is féidir leis an uimhir seo cabhrú leat tú féin a thuiscint níos fearr d’fhonn a bheith in ann do chinniúint a thógáil i do lámha féin. Tá duine ar bith a bhfuil aithne aige ar uimhir a gcinniúint in ann a chuid buanna a thabhairt amach níos soiléire agus cinntí níos comhfhiosaí a dhéanamh sa saol.

Léiríonn an chinniúint uimhir 4 an chearnóg agus mar sin an iomláine. Sa saol seo léirítear na 4 ghné, na 4 threo agus na 4 shéasúr freisin. Meastar go bhfuil daoine leis an líon marfach seo an-domhain agus síos go talamh.

Tá eitic ard oibre agus tiomantas mór mar thréith ag a gcarachtar, rud a fhágann gurb iad colúin na sochaí iad.

Chomh maith leis an uimhir chinniúint, cuimsíonn léirmhíniú uimhriúil iomlán an uimhir ainm go nádúrtha freisin.

Tugann uimhir 4 faoi deara go léiríonn a gcuid daoine níos mó muiníne ná a lán dá gcomh-dhaoine.

Achoimre

Baineann Uimhir 4 le roghanna a dhéanamh. Smaoinigh ar cheithre phointe sa spás a nascann tú lena chéile chun cros a chruthú.

Níos mó ná uair amháin i do shaol tagann tú chuig crosbhóthar ina gcaithfidh tú rogha a dhéanamh. Tugann an saol seans duit smaoineamh ar an treo is mian leat dul. Is minic gur comhartha iad fadhbanna go bhfuil athrú ag teastáil.

Iarrann Uimhir 4 ort fíor-rogha a dhéanamh atá de réir mhian d’anama. Macánta duit féin. An leomh tú céim amach as do nós agus cosán nua a thógáil? Ceadaigh éiginnteacht agus amhras? Taispeánann grá duit an cosán díreach a ligeann do sholas solas.

Téann an grá lámh ar láimh leis an bhfírinne. Leomh an dá ghné seo d’uimhir 4 an bóthar dorcha láibeach a thógáil agus an trá grianmhar a lorg freisin. Cuimsíonn grá agus fírinne fadhbanna toisc go gcuireann siad an bealach chun saoirse. In amanna trioblóide caithfidh tú a bheith ionraic leat féin.

Uaireanta ní bhíonn muid ag iarraidh iarmhairtí rogha a sheasamh agus déanaimid an rogha a chur siar nó déanaimid iarracht dearmad a dhéanamh air. Ach ní oibríonn sé sin, ag pointe áirithe tiocfaidh cás den chineál céanna chun cinn agus caithfear an rogha a dhéanamh.