Gealach Sa 5ú Teach - Brí, Synastry

Tá tionchar na pláinéid agus na réaltaí ar shaol an duine ar eolas ag daoine ó am ársa. Thug siad faoi deara agus thaifead siad an tionchar agus na héifeachtaí seo agus d’ainmnigh siad staidéar ar thionchar na réaltaí, astrology.Tugann Astrology léargas luachmhar dúinn ar ábhair éagsúla; tugann sé tionchar ar thréithe daoine agus ar imeachtaí dóchúla a d’fhéadfadh a bheith acu; tugann sé tuar dúinn freisin faoi imeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo agus torthaí cásanna, srl.

Féadann anailís Astrology faisnéis thábhachtach a thabhairt dúinn faoi go leor ceisteanna a bhfuil spéis againn iontu; is féidir leis léargas a thabhairt dúinn go háirithe ar thréithe pearsanta, cuma, dearcadh, leasanna, roghanna, creidimh agus sonraí eile faoi dhuine éigin.Pláinéid i dtithe - cairteacha aonair agus brí synastry

Is é bunús na hanailíse astrological cairt réamhbhreithe a chruthú. Seo cairt na suíomhanna pláinéadacha in am áirithe; is gnách gurb é an nóiméad seo breith duine éigin.Is féidir cairteacha Natal a dhéanamh freisin d'aon nóiméad suntasach eile chun torthaí cásanna áirithe a chinneadh agus imeachtaí amach anseo a thuar.

Sa chairt tá 12 theach agus pláinéad a chuirtear taobh istigh de na tithe seo. Bailíonn an réalteolaí faisnéis ó na poist seo.

Tá uillinneacha an tí, go háirithe uillinn an chéad tí a léiríonn Ascendant an duine an-tábhachtach, toisc go nochtann sé tréithe breise an duine, go háirithe a gcuma agus a dhearcadh poiblí. Is iad na tithe a bhfuil pláinéid istigh iontu na cinn is tábhachtaí.Cuireann na pláinéid seo tréithe breise leis na ceantair a rialaíonn an teach sonrach ina gcuirtear iad chomh maith le himeachtaí a d’fhéadfadh tarlú i saol an duine sin. Taispeánann na tithe le pláinéid cá bhfuil fócas an duine.

Sa synastry, ar teicníc astrology í a úsáidtear chun caidrimh agus a n-acmhainneacht a anailísiú, tá ról suntasach ag na tithe le pláinéid don anailís.

Nochtann na tithe ina gcuirtear pláinéid an pháirtí i gcairt an chomhpháirtí eile an bealach ar dóigh go mbeidh tionchar ag an gcaidreamh seo ar úinéir na cairte réamhbhreithe.Tá a réimsí sainiúla rialála ag gach teach. Rialaíonn na tithe ár dtréithe pearsanta agus ár gcuma, caidrimh, baill ár dteaghlaigh, tuismitheoirí, deartháireacha agus deirfiúracha, leanaí, baill eile den teaghlach, ár leasanna, oideachas, caitheamh aimsire, sláinte, taisteal, timpeallacht, baile, comharsana, an saol sóisialta agus nithe eile i ár saol.

Tá na tithe roinnte ar uilleach nó ar chairdinéal (is iad sin tithe 1, 4, 7, agus 10), tithe rathúla nó seasta (arb iad na tithe 2, 5, 8, agus 11), agus cadent nó mutable (ar tithe iad) 3, 6, 9, agus 12).

De réir an tionchair atá acu ar ár saol tá na tithe roinnte ina dhá chatagóir: pearsanta (1, 2, 3, 4, 5, agus 6), agus tithe idirphearsanta (7, 8, 9, 10, 11 agus 12).

Tá na tithe roinnte freisin i dtithe a léiríonn ár bhféiniúlacht phearsanta (1, 2, agus 3), tithe a léiríonn comhtháthú sa timpeallacht (4, 5, agus 6), tithe a léiríonn ár bhfeasacht ar dhaoine eile (7, 8, agus 9), agus tithe a léiríonn ár léiriú sóisialta (10, 11, agus 12).

Gealach - Cáilíochtaí Bunúsacha

Is í an Ghealach an réad réalteolaíoch is sine ar spéir na hoíche. Ní pláinéad í an Ghealach; i ndáiríre, is í an t-aon satailít Domhan í.

Ní féidir le duine ar bith amhras a dhéanamh nó a shéanadh an tábhacht atá leis an nGealach don saol ar ár bplainéad, ach tá daoine áirithe ag conspóid faoin gcreideamh ginearálta faoina bhunús.

Eadhon, creidtear gur cruthaíodh an Ghealach mar thoradh ar imbhualadh ollmhór ar an Domhan le astaróideach a chreidtear a tharla thart ar 4.5 billiún bliain ó shin.

Ní chreideann daoine áirithe sa scéal seo agus tá muinín acu gur cruthú saorga í an Ghealach agus gur eachtrannaigh a rinne í.

Mar shatailít an Domhain, ciorclaíonn an Ghealach timpeall uirthi; tógann sé 27.5 lá ciorcal iomlán amháin a dhéanamh timpeall an Domhain, ag trasnú trí gach ceann de na 12 chomhartha Stoidiaca. Maidir le astrology, tá an Ghealach ina rialóir ar Ailse; titeann a exaltation sa Tarbh; tá a thitim i Scairp, agus tá a dochar i Gabhar.

Is í an Ghealach rialóir na mothúchán agus na mothúchán agus gach ábhar a bhaineann leis na réimsí seo; rialaíonn sé freisin ár bhfo-chomhfhiosach, ár dtreoir inmheánach, ár n-intuition, agus ár gcuimhní cinn.

Sin é an fáth go mbíonn daoine atá faoi thionchar láidir ar an nGealach an-íogair de ghnáth, go mbíonn intuigtheacht láidir agus treoir istigh acu, agus go bhfuil cuimhne den scoth acu.

Déanta na fírinne, is minic gurb iad a gcuimhne is cúis lena gcuid fadhbanna toisc go mbíonn claonadh acu greim a choinneáil ar an am atá thart agus diúltú ligean do chuimhní agus eispéiris ghortacha a chuaigh thart a choisceann orthu bogadh ar aghaidh.

Is í an Ghealach rialóir na mban inár saol freisin, agus na mná is tábhachtaí, ár máthair; rialaíonn sé ár n-instincts máthar agus ár femininity. Déanann seasamh na Gealaí inár gcairt bhreithe cur síos ar ár máthair agus ar an gcaidreamh atá againn léi.

Réimse tábhachtach amháin a rialaíonn an Ghealach is ea ár dteach. Nochtann socrúchán na Gealaí inár gcairt réamhbhreithe agus na gnéithe a dhéanann sí cé chomh ceangailte is atá muid lenár dtithe, agus i gcásanna áirithe déantar cur síos ann ar an gcaoi a bhféachann siad.

Nochtann an Ghealach freisin an méid chompord a theastaíonn uainn agus a theastaíonn uainn inár saol. Nochtann an teach ina bhfuil sé suite na réimsí den saol ina mbímid compordach agus suaimhneach.

Gortaítear daoine gealach go héasca, agus glacann sé réamhchúram mór agus iad ag déileáil leo. Is minic gur féidir leo frithghníomhartha agus focail a mhíthuiscint agus éirí maslach nó feargach fiú nuair nach raibh aon rud dona ag an duine.

Is minic go mbíonn neamhshlándáil agus iompar iontaofa mar thoradh ar íogaireacht na ndaoine seo. Is féidir leo a bheith an-ghá agus éilitheach agus is féidir leis na daoine timpeall orthu a ghríosú.

Déantar é seo go léir a chomhcheangal lena gclaonadh chun a gcuid giúmar a athrú go tapa, go minic gan chúis dealraitheach, agus go minic gan chúis ar bith. Is féidir leo a bheith an-seilbh freisin.

Ba chóir go bhfoghlaimeodh na daoine seo conas a gcuid mothúchán a rialú agus gan ligean dóibh féin an iomarca a cheangal le cásanna agus le daoine; ní mór dóibh foghlaim nuair a bhíonn sé in am rud nó duine a ligean ar mhaithe leo féin.

leo fear gemini bean troid

Is cineálacha teaghlaigh agus tí iad agus baineann siad taitneamh as a gcuid ama a chaitheamh sa bhaile timpeallaithe ag na daoine a bhfuil grá acu dóibh agus a bhfuil muinín acu astu.

An Cúigiú Brí Tí

Is é an cúigiú teach an teach siamsaíochta agus pléisiúir; is é freisin teach ár n-iarrachtaí cruthaitheachta agus cruthaitheacha.

Rialaíonn an Ghrian an teach seo agus is é Leo an comhartha a bhfreagraíonn sé. An 5úIs é an teach an rómánsaíocht agus teagmhálacha rómánsúil agus caidrimh, pléisiúir mhothúchánach.

Seo teach ár leanaí freisin, agus is minic gur féidir leis inscne an chéad linbh a nochtadh. Rialaíonn an teach seo lúcháir, pléisiúir, cluichí, caitheamh aimsire, agus gach gníomhaíocht a thugann sásamh agus áthas dúinn.

Féadann an teach seo leibhéal cruthaitheachta duine a nochtadh; rialaíonn sé ceardaíocht agus ealaíona, gníomhaíochtaí spóirt, caitheamh aimsire cruthaitheach, péintéireacht, scríbhneoireacht, imeachtaí siamsaíochta, srl. Déantar cur síos ann an bhfuil a fhios ag an duine conas taitneamh a bhaint as an saol nó nach bhfuil.

Nochtann an cúigiú teach go leor faoi shaol rómánsúil duine. Is féidir leis an teach seo a thaispeáint dúinn an bhfuil an duine oscailte chun dul agus spraoi a bheith aige, dul amach agus bualadh le daoine nua, titim i ngrá, srl.

Gealach sa Chúigiú Teach Ciall i gCairteacha Aonair

An 5úis é teach teach leanaí, cúrsaí grá, féinléiriú cruthaitheach agus cruthaitheacht i gcoitinne; nuair a bhíonn an Ghealach sa teach seo, cuireann sí a tréithe leis na ceantair seo.

An duine lena Ghealach i 5úbíonn an teach cruthaitheach de ghnáth agus is breá leis iad féin a chur in iúl i bhfoirm chruthaitheach éigin.

Is minic gur léiriú é an seasamh seo ar an nGealach ar phearsantacht atá an-mhothúchánach agus rómánsúil; ní mór don duine seo a gcuid mothúchán a chur in iúl trí chaidreamh rómánsúil.

Má tá an Ghealach i gcruachás d’fhéadfadh an seasamh seo spleáchas an duine ar a gcomhpháirtithe rómánsúla, iompar clingy agus ngéarghátar a léiríonn siad a chur in iúl nuair a bhíonn baint rómánsúil acu le duine.

D’fhéadfadh an post seo a léiriú freisin an duine atá ag gníomhú go máthairúil i dtreo a gcomhpháirtithe, ag cothú agus ag tabhairt aire dóibh amhail is dá mba iad a máthair féin iad.

D’fhéadfadh an Ghealach sa chúigiú teach duine a bhfuil iompar drámatúil aige a chur in iúl agus atá ag iarraidh a bheith i lár an aird. D’fhéadfadh an duine seo a bheith seans maith ar iompar poiblí a úsáideann siad chun aird daoine eile a mhealladh chucu féin.

Is gnách go dtugann an seasamh seo den Ghealach fonn láidir leanaí a bheith acu, agus de ghnáth bíonn leanaí ag na daoine seo a bhfuil an-bhaint acu leo. D’fhéadfadh sé seo a bheith ina phost ag duine le go leor leanaí. Is breá leis na daoine seo rudaí spraíúla a dhéanamh lena gcuid leanaí agus imirt leo.

I bhformhór na gcásanna, tá na daoine seo cruthaitheach agus tá fonn láidir orthu iad féin a chur in iúl go cruthaitheach. Braithfidh an cineál féinléirithe ar an gcomhartha ina gcuirtear Gealach agus ar na gnéithe a dhéanann sé le pláinéid eile.

Déanann an seasamh seo den Ghealach cur síos ar mháthair an duine mar dhuine spraíúil cruthaitheach a spreag an duine seo le bheith cruthaitheach agus a paisin a shaothrú.

D’fhéadfadh gur comhartha é seo freisin ar mháthair le cumais ealaíne a rinne iarracht a grá do na healaíona a aistriú chuig úinéir an chairte.

Is iondúil go mbíonn máthair an duine leis an bpost seo den Ghealach an-samhlaíoch agus cothaithe agus spreag sí a samhlaíocht agus a mian a n-uathúlacht a chur in iúl go cruthaitheach.

Duine le Moon i 5úis gnách go mbraitheann teach an-chompordach agus iad ag déanamh rud spreagúil agus cruthaitheach, chomh maith le gníomhaíochtaí a thugann pléisiúr dóibh, mar chaitheamh aimsire, spóirt, scríbhneoireacht, léamh, péinteáil, srl.

D’fhéadfadh go mbeadh seans maith ann go n-athróidh siad a bhfócas spéise go minic maidir lena n-iarracht chruthaitheach agus a gcuid gníomhaíochtaí le haghaidh spraoi.

D’fhéadfadh an seasamh seo den Ghealach (nuair a bhíonn an Ghealach i gcruachás de ghnáth), a bheith ina chomhartha de dhuine atá seans maith go cearrbhachas nó go n-athraíonn sé comhpháirtithe rómánsúla go minic. Go ginearálta, tá nádúr spraíúil agus oscailte ag na daoine seo.

Gealach sa Chúigiú Teach Ciall sa Synastry

Nuair a thiteann Gealach duine amháin i gcúigiú teach duine eile, is comhartha é seo de ghnáth go bhfuil buanna agus cruthaitheacht an chúigiú teach ag baint suilt as duine na Gealaí.

Is breá leo breathnú ar an 5úduine tí ag baint taitneamh as a cuid gníomhaíochtaí spraíúla agus ag saothrú a paisin. Is breá leo tacú leis an 5úcruthaitheacht agus paisin an duine agus í a spreagadh chun a cáilíochtaí go léir a léiriú.

Tá an duine Gealach in ann cabhrú leis an gcúigiú duine tí a chruthaitheacht a chur in iúl ar bhealach nár shamhlaigh siad riamh.

I roinnt cásanna d’fhéadfadh an duine Gealach a bheith seans maith go nglacfadh sé ról tuismitheora i leith an chúigiú páirtí tí.

Ag brath ar chairt aonair an chúigiú duine tí agus na gnéithe frithpháirteacha idir a gcuid pláinéid, d’fhéadfadh go mbeadh an cúigiú duine tí compordach ag caitheamh lena leithéid de bhealach ag a pháirtí Gealach, nó d’fhéadfadh go mbraitheann siad an-míchompordach a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le coinbhleachtaí agus mian an duine seo an caidreamh a fhágáil.

De ghnáth is socrúchán maith Gealach é seo don chaidreamh idir beirt mar is féidir leo a gcaidreamh a mheas mar rud compordach a thaitníonn leis an mbeirt acu.

Is breá le duine na Gealaí a bheith timpeall ar an gcúigiú duine agus is féidir leis seo a bheith ina nasc an-paiseanta. Is féidir dáileog láidir tarraingteachta a bheith ann, go háirithe ar thaobh an duine Moon.

Líonann an cúigiú duine tí an duine Gealach le lúcháir agus sonas, agus d’fhéadfadh an duine Gealach iad a bhrath go héasca mar a bpáirtí rómánsúil idéalach.

Is féidir leis an mbeirt seo taitneamh a bhaint as gníomhaíochtaí spraíúla a dhéanamh le chéile, cosúil le dul amach, roinnt spóirt a dhéanamh le chéile, nó fiú caitheamh aimsire a roinnt. Mar gheall ar an aird agus an meas a fhaigheann siad ó dhuine na Gealaí tá an cúigiú duine an-sásta agus réidh.

Is iondúil go bhfreagraíonn siad le meas agus le glacadh agus bíonn fonn orthu iompar ró-éilitheach na Gealaí a fhulaingt. Is breá leo a bheith i gcaidreamh leo agus déanann a ndéine mhothúchánach freagairt dóibh ar an gcaoi chéanna.

Achoimre

Is comhartha é an Ghealach sa chúigiú teach i gcairteacha aonair ar dhuine le nádúr thar a bheith rómánsúil agus fonn air a bheith bainteach go rómánsúil le duine.

Tá na daoine seo cruthaitheach agus baineann siad taitneamh as iad féin a chur in iúl go cruthaitheach.

Is breá leo freisin gníomhaíochtaí spraíúla a dhéanamh agus a gcuid paisin a shaothrú, bíodh baint acu leis na healaíona, spóirt, nó réimse éigin eile. Is breá leo leanaí agus de ghnáth bíonn go leor leanaí acu.

Leis an nGealach i 5úteach i synastry, tá connotation rómánsúil ag an gcaidreamh idir beirt.

Tá meas ag duine na Gealaí ar an 5úcruthaitheacht agus tallann duine tí agus an 5úTá duine an tí buíoch agus buíoch as an aird agus an meas a fhaigheann siad ó dhuine na Gealaí. Is breá leis an mbeirt seo am a chaitheamh le chéile ag déanamh gníomhaíochtaí spraíúla.