Gealach Sa 6ú Teach - Brí, Synastry

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal

Ó i bhfad ó shin, bhí daoine ag smaoineamh ar an gcaoi a bhféadfaidís brí agus tionchar na bpláinéid agus na réaltaí ar shaol agus ar shaol an duine ar ár bplainéad a chinneadh agus a chinneadh.Mar thoradh ar a gcuid breathnuithe agus ar eolas a bhailiú, chruthaigh siad staidéar arb é a bpríomhábhar tionchar pláinéadach ar an saol ar fad a fháil amach.

Cé nach eol do go leor daoine é, is féidir le astrology freagraí a thabhairt ar go leor ceisteanna éagsúla maidir le tréithe, imeachtaí, caidrimh agus nithe aonair daoine.

Pláinéid i dtithe cairteacha aonair agus brí synastry

Is é an chairt réamhbhreithe pointe tosaigh anailíse astrology. Taispeánann an chairt seo suíomhanna na bpláinéad sa spéir ag tráth áirithe. De ghnáth déantar iad don nóiméad a rugadh duine.

Tá 12 theach sa chairt réamhbhreithe a bhfuil bríonna ar leith leo agus réimsí rialála.

Is iad na tithe is tábhachtaí ina gcuirtear na pláinéid. Sa tsintéis, ar teicníc astrology í chun anailís a dhéanamh ar chaidrimh idir daoine, cuirtear pláinéid duine amháin i gcairt an duine eile chun a fheiceáil conas a imríonn an duine seo tionchar ar an duine ar leis an gcairt réamhbhreithe.

Taispeánann na tithe ina gcuirtear pláinéid comhpháirtí amháin na réimsí den saol is dóichí a mbeidh tionchar ag a gcaidreamh orthu.

Tá réimsí éagsúla rialála ag na tithe sna cairteacha réamhbhreithe; rialaíonn siad ár bpearsantacht, cuma, agus sláinte, ár dtimpeallacht, teach, comharsana, oideachas, saol sóisialta agus cairde, taisteal, baill teaghlaigh, tuismitheoirí, siblíní, agus ár leanaí, chomh maith le cúrsaí saoil eile.

Tá an chéad sé theach pearsanta agus tá na sé theach eile idirphearsanta. Tá baint ag an gcéad sé cinn leis an bhféiniúlacht phearsanta agus leis an gcomhtháthú sa timpeallacht, agus tá baint ag na sé cinn eile le feasacht daoine eile agus le comhtháthú sa tSochaí.

Tá roinnt tithe i dtithe uilleach nó cardinal freisin, arb iad na tithe 1, 4, 7, 10; tithe rathúla nó seasta, atá 2, 5, 8, 11; agus cadent nó mutable, atá 3, 6, 9, 12.

Is é an Ascendant tús an chéad tí, agus tá an pointe seo agus an comhartha ar an mbarr an-tábhachtach chun cuma phearsanta agus iompar poiblí duine a chinneadh.

cad a chiallaíonn réalta

Gealach - Cáilíochtaí Bunúsacha

Is í an Ghealach an réad réalteolaíoch oíche is infheicthe; ní pláinéad é, ach satailít. Is é an réad seo satailít nádúrtha ár bplainéad. Ciorclaíonn sé é le linn tréimhse ama 27.5 lá.

Ní féidir bunús na Gealaí a dhearbhú 100%, ach creidtear go ginearálta gur tháinig sí ó bhruscar atá fágtha, mar thoradh ar imbhualadh idir an Domhan agus astaróideach a tharla timpeall 4.5 billiún bliain ó shin.

Creideann roinnt teoiriceoirí nach fíor an scéal faoi bhunús nádúrtha na Gealaí agus go deimhin creideann siad gur réad saorga é an Ghealach a chruthaíonn eachtrannaigh.

Ina ainneoin sin, ní féidir tábhacht na Gealaí dár saol ar an bpláinéad seo a dhiúltú. San astrology, is é rialóir Ailse é; tá sé chun dochair i Gabhar agus ag titim i Scairp; Is é Taurus comhartha maolaithe na Gealaí.

Is í an Ghealach rialóir ár gcuid mothúchán agus mothúchán, ár n-ábhar fo-chomhfhiosach, íogaireacht, intuition, cuimhní cinn, a bheith istigh, srl. Mar gheall air seo, bíonn daoine a mbíonn tionchar ag an nGealach orthu an-íogair agus gortaithe go héasca.

Is féidir leo tréithe a bheith acu freisin mar riachtanas agus iompar éilitheach. Is féidir leo a gcuid giúmar a athrú go tapa, uaireanta gan chúis.

Is minic a bhíonn na daoine seo cúthail agus ní bhíonn siad an-shóisialta. Is fearr leo cuideachta a ndlúthchairde agus a dteaghlaigh i gcompord a dtíre. Is cineálacha baile iad de ghnáth.

I gcás cuid de na daoine seo d’fhéadfadh gurb é an rud is deacra a d’fhéadfadh a bheith acu ligean don am atá thart dul.

Tá seans maith ann go gcloífidh siad le gortuithe san am atá thart agus cuimhní gortaitheacha agus mothúcháin drochíde agus bróin ar feadh i bhfad gan na héifeachtaí dochracha a bhíonn ag a n-iompar ar a saol a thuiscint.

Is í an Ghealach rialóir na mban, go háirithe ár máthair; is é rialóir instincts na máthar agus ár taobh baininscneach. Déanann seasamh na Gealaí cur síos ar ár máthair agus ar a ról inár saol.

An Séú Brí Tí

Is é an séú teach teach mutable agus cadent; baineann sé den chuid is mó le saincheisteanna a bhaineann le sláinte, seirbhís, obair, gnáthamh laethúil, freagrachtaí, sláinteachas, peataí, srl. Seo teach an phláinéid Mearcair agus an comhartha Mhaighdean. Nochtann an teach seo ár ngnáthaimh sláinte, ár nósanna codlata, leibhéal araíonachta, foighne, srl.

cad a chiallaíonn uimhir 12 in uimhríocht an Bhíobla

Féadann na pláinéid a chuirtear sa séú teach níos mó a nochtadh faoi chur chuige an duine i leith na nithe a rialaíonn an teach seo. D’fhéadfadh na pláinéid an duine a chur ina dhuine a bhfuil an iomarca imní air maidir lena shláinte agus lena aiste bia sláintiúil, ag obair amach chun fanacht i gcruth, ídiú leis an obair, srl.

Meastar gurb é an séú teach an teach gnáthphoist a dhéanaimid gach lá, agus áirítear leis sin ár gcuid oibre. Déanann an teach seo cur síos ar ár n-atmaisféar oibre, ár gcaidrimh leis na hoibrithe bó, chomh maith lenár bhfostaithe, na seirbhísí a sholáthraímid, obair dheonach, srl.

Is féidir riocht ár sláinte a fheiceáil tríd an teach seo. Má chuirtear pláinéid fhireannacha sa teach seo, d’fhéadfadh sé seo a bheith ina chúis imní i gcásanna áirithe. D’fhéadfadh sé seo tionchar diúltach a imirt ar shláinte an duine chomh maith lena chuid oibre.

Nochtann an séú teach na saincheisteanna a d’fhéadfadh a bheith againn lenár sláinte agus lenár gcuid oibre agus tugann sé leideanna féideartha dúinn ar conas iad a chosc nó iad a laghdú más féidir.An 6úmeabhraíonn teach dúinn aird a thabhairt ar ár sláinte agus ár bhfolláine trí na spotaí laga inár sláinte ar cheart dúinn aird faoi leith a thabhairt orthu a thaispeáint go háirithe.

Toisc gurb é an séú teach na seirbhísí a dhéanaimid do dhaoine eile, nuair a bhíonn a lán pláinéid istigh, d’fhéadfadh sé seo a léiriú go bhfuil gá ag an duine seo le freastal ar dhaoine eile agus chun cabhrú leo, go háirithe sa réimse sláinte. Tá a séú teach lán le pláinéid ag go leor oibrithe míochaine agus altraí.

Is minic go mbíonn peataí ag daoine a bhfuil pláinéid sa séú teach acu a bhfuil ról cneasaithe acu ina saol.

Gealach sa Séú Teach Brí i gCairteacha Aonair

Toisc gurb é an séú teach teach ár sláinte agus ár bhfolláine, d’fhéadfadh go mbeadh an duine a bhfuil Gealach ina séú teach ar an eolas go intuigthe faoi staid a shláinte.

Braitheann siad go iomasach freisin cad iad na céimeanna agus na bearta is gá a ghlacadh chun a sláinte agus a bhfolláine iomlán a fheabhsú. Tuigeann siad go iomasach na teachtaireachtaí a chuireann a gcorp chucu.

Is cinnte go mbeidh tionchar ag seasamh na Gealaí sa séú teach ar réimsí na sláinte agus na hoibre. Tá nádúr cabhrach agus comhbhách ag na daoine seo, dírithe ar chabhrú le daoine eile. Is minic gur cás é seo ina roghnaíonn an duine gairm ina bhféadfadh sé cabhrú le daoine eile.

Is minic a oibríonn daoine a bhfuil an socrúchán seo ar a nGealach acu i gcúram sláinte, ag tabhairt aire do shláinte daoine eile ar bhealach éigin. De ghnáth is leanúna iad na daoine seo seachas ceannairí. Is minic a roghnaíonn siad gairm ina bhfreastalaíonn siad ar dhaoine eile nó ina ndéanann siad seirbhís de chineál éigin dóibh.

In a lán cásanna, tugann sé seo le fios go mbeidh an duine dírithe ar bhealach éigin ar shláinte níos mó ná a chéile, cibé acu a shláinte féin, sláinte bhaill a theaghlaigh (go háirithe a máthair) nó sláinte daoine i gcoitinne.

Go minic bíonn fadhbanna ag na daoine seo lena sláinte, rud atá i lár a n-aird agus a n-imní go minic.

Is minic go bhféadfadh an seasamh seo den Ghealach a bheith ina chúis le saincheisteanna sláinte a chuirfidh an-imní ar an duine agus a chuirfidh iallach orthu a saol a athrú chun gnáthamh sláinte áirithe a leanúint. D’fhéadfadh go léireodh an seasamh seo den Ghealach athrú ar chúinsí agus ar dhálaí beatha, a bhaineann le sláinte an duine.

Tá na daoine seo seans maith le tinnis atá mar thoradh ar a nádúr mothúchánach agus a gclaonadh chun imní agus strus an iomarca.

Mar a luadh muid, an Ghealach i 6úis féidir le teach a bheith ina chomhartha róghafa le sláinte duine éigin eile; toisc go rialaíonn an Ghealach na mná inár saol, go háirithe ár máthair, d’fhéadfadh an cúram a bheith ar shaincheisteanna sláinte bean thábhachtach éigin inár saol.

Is féidir freisin go mbeidh an duine ag fulaingt ó roinnt tinnis oidhreachtúla a thagann ó thaobh teaghlaigh na máthar.

Is minic a bhíonn na daoine seo ag lorg slándála ina gcuid oibre toisc go gceanglaíonn siad a sábháilteacht mhothúchánach leis an tsábháilteacht ag an obair, le pá urraithe agus le hioncam rialta. Mura bhfuil sin acu nó má chailleann siad é, d’fhéadfadh sé seo a bheith ina chúis le strus agus imní mór do na daoine seo.

Ar an drochuair, d’fhéadfadh go dtiocfadh athruithe go minic ar a saol oibre agus ar phoist athraitheacha ag na daoine seo, rud a bhaineann an bonn dá mothú seasmhachta.

De ghnáth ní bhíonn an tionscnamh ag daoine le Moon sa séú teach chun gnó éigin dá gcuid féin a thosú agus b’fhearr leo oibriú do dhuine seachas a bheith ina úinéir ar ghnó. De ghnáth ní fearr leo poist ceannaireachta ach má tá comharthaí láidre eile ann maidir le scileanna ceannaireachta ina gcairteacha, ní gá gurb amhlaidh an scéal.

De ghnáth is fearr leis na daoine seo timpeallacht oibre eagraithe a bheith acu agus bos a thugann treoracha soiléire dóibh. Má tá an Ghealach i gcruachás, d’fhéadfadh go mbeadh fadhbanna acu go minic lena boss nach bhfuil beacht agus soiléir faoina dtreoracha oibre; is minic gur cúis struis agus imní é seo don duine.

Toisc go bhfuil obair an-tábhachtach dóibh, agus go mbraitheann siad ceangal mothúchánach lena gcuid oibre nuair a bhíonn siad toilteanach na hiarrachtaí is mó a dhéanamh, d’fhéadfadh go ndéanfadh a mboss agus a luach saothair a gcuid mothúchán a ghortú agus a luacháil agus iad a líonadh le drochíde. .

Daoine le Gealach i 6úis minic nach n-íoctar teach an oiread agus atá tuillte acu. Is minic a dhéantar masla agus gortú dóibh nuair a fheiceann siad an éagóir á déanamh ina n-ionad oibre ina bhfeiceann siad daoine eile ag fáil an ardú céime agus ag ardú pá agus iad ag fanacht ag na poist chéanna leis an tuarastal céanna ar feadh i bhfad, uaireanta ar feadh a ngairme iomláine.

Creideann siad gur cheart do dhaoine eile a gcuid iarrachtaí agus éachtaí oibre a thabhairt faoi deara agus luach a chur orthu agus luach saothair a thabhairt dóibh as sin; measann siad faoina ndínit ardú céime nó ardú céime a iarraidh, agus lig siad am thart, cé nach bhfuil aon rud ag athrú.

Is minic gur féidir leis na daoine seo obair dhaonnúil agus dheonach a dhéanamh gan aon luaíocht ábhartha a dhéanamh chun an pléisiúir agus an sásamh a bhaineann le cuidiú le daoine eile. is minic a bhíonn atmaisféar teaghlaigh acu ag an obair, ag tosú ag caitheamh lena gcuid oibrithe bó mar bhaill teaghlaigh.

Is minic go mbíonn peataí ag na daoine seo a mbíonn baint mhór acu leo ​​go mothúchánach.

Gealach sa Séú Teach Brí sa Synastry

Nuair a thiteann Gealach duine amháin sa séú teach de chuid duine eile d’fhéadfadh sé seo a thabhairt le fios go mbeidh baint ag an ngealach le riocht sláinte an séú teach ar bhealach éigin. D’fhéadfadh an duine Gealach comhairle nó cúnamh éigin eile a thabhairt don duine seo chun a riocht sláinte a fheabhsú.

D’fhéadfadh seasamh Ghealach duine i séú teach duine eile a thabhairt le tuiscint go bhfuil roinnt freagrachtaí ag duine na Gealaí i leith an séú duine tí.

D’fhéadfaí glaoch ar an duine Gealach chun cabhrú leis an séú duine déileáil le roinnt cóir agus freagrachtaí deacra, chomh maith leis an tseirbhís a chaithfidh siad a dhéanamh.

Má tá an Ghealach i gcruachás b’fhéidir nach mbainfeadh an Ghealach mórán úsáide as an séú duine tí mar d’fhéadfaidís tosú ag béim amach agus ag cruthú imní faoi na rudaí a chaithfidh an séú teach a dhéanamh.

Ba chóir go mbeadh an séú duine tí cúramach gan ligean do dhuine na Gealaí í a líonadh le himní agus imní maidir lena sláinte nó lena cuid oibre.

D’fhéadfadh sé go gcuirfeadh an séú duine teach roinnt freagrachtaí ar dhuine na Gealaí i gcás éigin. Sna cásanna is measa, d’fhéadfadh an séú duine tí mí-úsáid a bhaint as imní ó chroí an duine Moon as a fholláine, agus iad á n-úsáid mar sheirbhísigh.

D’fhéadfadh an séú duine a bheith an-éilitheach agus tuirsiúil ar an duine Gealach (cé go bhféadfadh duine na Gealaí caitheamh le duine an séú teach ar bhealach mar sin i gcásanna áirithe).

Achoimre

Is léiriú é an Ghealach sa séú teach i gcairteacha aonair ar dhuine a bhfuil baint láidir mhothúchánach aige lena chuid oibre agus a thugann cuid mhaith dá shaol dá oibleagáidí oibre.

Is breá leis na daoine seo freastal ar dhaoine eile agus roghnaíonn siad gairmeacha inar féidir leo an grá seo a chur in iúl.

Is minic a bhíonn seirbhísí sláinte á gcur ar fáil acu. Is minic a bhíonn fadhbanna acu lena sláinte agus is cúis le strus agus imní dóibh. Is dócha go mbeidh athruithe ar chúinsí maidir lena sláinte agus a gcuid oibre.

An Ghealach i 6úis gnách go gcruthaíonn teach i synastry caidreamh ina mbíonn imní ar dhuine an Ghealach maidir le folláine agus sláinte an tí séú, agus ar bhealach éigin tá sé ag cabhrú le duine an séú teach é a fheabhsú.

bite madra i mbrionglóid

Tá meas ag an duine ar an ngealach ar ghnáthaimh oibre agus sláinte an séú duine agus léiríonn an séú duine an meas atá air.

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal