Gealach Sa 9ú Teach - Brí, Synastry

Is féidir Astrology a úsáid chun freagraí a fháil ar go leor ceisteanna éagsúla.Féadann sé freagraí a thabhairt dúinn faoi phearsantacht duine, a chuid idéalacha, a roghanna, a spéiseanna agus a fhócas sa saol; is féidir é a úsáid freisin chun torthaí cásanna éagsúla a chinneadh; fiú cumhacht ionchasach agus mharthanach na gcaidreamh, agus go leor eile.

Pláinéid i dtithe cairteacha aonair agus brí synastry

Tá cairt breithe á chruthú ag tús gach anailíse astrology; seo cairt na spéire ag nóiméad áirithe. Is í an anailís is coitianta ná cairteacha breithe daoine aonair, a bpearsantacht agus imeachtaí féideartha saoil a chinneadh.Is féidir le socrúcháin na pláinéid i gcairt bhreithe léargas a thabhairt dúinn ar na réimsí is tábhachtaí i saol duine éigin, áit ar dócha go ndíreofar an chuid is mó dá n-aird agus dá ngníomhartha.Taispeánann tithe ina bhfuil pláinéid na ceantair is tábhachtaí. Beidh na ceantair seo faoi thionchar na bpláinéad a chuirtear istigh iontu.

Chomh maith le hanailís ar chairteacha aonair, is féidir le astrology anailís chomparáideach a dhéanamh ar dhá chairt breithe chun nádúr an chaidrimh áirithe idir beirt a fháil amach. Déantar é seo trí anailís synastry, ar teicníc astrology é chun caidrimh a anailísiú.

Maidir le tithe i synastry, is iad na tithe is tábhachtaí na tithe ina dtagann pláinéid an duine eile. Nochtann na tithe seo na réimsí den saol is dóichí a mbeidh tionchar ag an gcaidreamh orthu.

cad a chiallaíonn an dath buí i mbrionglóidTá réimsí éagsúla rialála ag tithe na cairte breithe; rialaíonn siad ár gcuma, ár dtréithe pearsantachta, iompar, leasanna, caidrimh, tuismitheoirí, leanaí, siblíní, baill teaghlaigh, timpeallacht, comharsanacht, oideachas, taisteal, saol sóisialta, sláinte, srl.

Tá 12 theach sa chairt breithe; gach ceann acu le réimsí éagsúla a chumhdaíonn sé. Is tithe pearsanta iad tithe ó 1 go 6 agus is tithe idirphearsanta iad tithe ó 7 go 12.

Is tithe dár bhféiniúlacht phearsanta iad na tithe ó 1 go 3; is tithe iad na tithe ó 4 go 6 inár gcomhtháthú sa tsochaí; is tithe iad na tithe ó 7 go 9 ar ár bhfeasacht ar dhaoine eile agus is tithe inár léiriú sóisialta iad na tithe ó 10 go 12.Tá rannán eile de thithe sa chairt breithe ar uilleach (cardinal), rathúil (seasta) agus cadent (mutable).

Gealach - Cáilíochtaí Bunúsacha

Tá tábhacht mhór ag an nGealach lenár saol ar an Domhan. Is satailít den phláinéid Domhan an comhlacht réalteolaíoch seo.

Cruthaíodh an corp seo nuair a bhuail an Domhan le roinnt astaróideach; tharla sé sin timpeall 4.5 billiún bliain ó shin. Ba é an smionagar a fágadh tar éis an imbhuailte sin an t-ábhar tógála don Ghealach.

Ní chreideann daoine áirithe sa scéal seo faoi fhoirmiú Moon agus go deimhin creideann siad go bhfuil an Ghealach saorga agus cruthaithe ag eachtrannaigh.

Beag beann ar an gcaoi ar foirmíodh í, níor cheart faillí a dhéanamh agus tábhacht an Ghealach a mheas. Ciorclaíonn an Ghealach timpeall an Domhain i 27.5 lá ag trasnú na 12 chomhartha go léir. Is é an rud is gile ar spéir na hoíche é.

Rialaíonn an Ghealach Ailse, tá sí áibhéalacha sa Tarbh, tá a titim i Scairp agus tá a dochar i Gabhar. Rialaíonn an Ghealach ár mbeatha istigh agus ár n-intuition, ár n-intinn fho-chomhfhiosach, ár mothúcháin agus ár mothúcháin.

Is é an rialóir freisin ar ár gcuimhní cinn, femininity, mná inár saol, ár máthair, agus instincts motherly.

Tá daoine a mbíonn tionchar ag an nGealach orthu gortaithe agus an-mhothúchánach go héasca. Is gnách go mbíonn siad cúthail agus rúnda faoina gcuid mothúchán, gan oscailt ach do na cinn a bhfuil cúram orthu. Níl siad an-shóisialta agus b’fhearr leo a gcuid ama a chaitheamh sa bhaile le teaghlaigh agus le cairde.

Tógann siad a gcuid ama ag cur aithne ar dhaoine sula dtugann siad cuireadh dóibh isteach ina dteach, áit speisialta dóibh. Tá nasc láidir acu freisin lena máithreacha agus instincts láidre máithreacha.

Bíonn claonadh ag go leor de na daoine seo greim a choinneáil ar a gcuimhní cinn gortaitheacha, agus iad ag diúltú ligean dóibh imeacht, gan iad féin a ghortú níos mó. Is minic a choisceann a n-iompar orthu bogadh ar aghaidh lena saol agus iad a choinneáil san am atá thart. Is minic a chloíonn siad lena ndícheall ag diúltú maithiúnas a thabhairt do na daoine a ghortaigh iad.

Tá nádúr cothaitheach ag na daoine seo agus is breá leo aire a thabhairt do na daoine a bhfuil grá acu dóibh. Is minic a chuireann na daoine seo tréithe in iúl mar riachtanas agus iompar clingy a chuireann fearg ar roinnt daoine. Is féidir leo a bheith gruama agus éilitheach, agus go minic an-sheilbh.

Taispeánann socrúchán na Gealaí sa chairt breithe an gaol atá againn lenár mbaile; nochtann sé freisin na réimsí den saol is mó a thaitníonn linn agus braithimid is compordaí.

An Naoú Ciall Tí

Is é an naoú teach teach an oideachais agus na fealsúnachta. Is teach é freisin i bhfad i gcéin, taisteal aerbhealaigh, aturnaetha, gnóthaí eaglaise agus eaglaise, cúirteanna, breithiúna, polaitíocht eachtrach, inimirce, gairm dlí, foilsitheoireacht, ollscoileanna, iompar, múinteoirí, trádáil, saoire, scríbhinní foilsithe, scríbhneoirí agus scríbhinní, srl.

Nochtann an naoú teach ár spéis sna réimsí a rialaíonn sé; má tá pláinéid istigh, d’fhéadfaidís léargas níos fearr a thabhairt air sin.

Is cinnte go mbeidh suim ag duine a bhfuil go leor pláinéid aige sa naoú teach sna réimsí cosúil le reiligiún, taisteal i bhfad i gcéin, scríbhneoireacht, ceartas, dlí, fealsúnacht agus ardoideachas, go háirithe más iad na pláinéid phearsanta mar an Ghealach, an Ghrian, an Mearcair, Véineas nó cuirtear Mars ann.

Spreagann an naoú teach mian an duine eolas agus ardoideachas a fháil. Tá fonn láidir ar na daoine seo na rúin uilíocha a nochtadh.

cad a dhéanann 6! mean

Seo teach na spioradáltachta freisin agus is iondúil gur daoine an-spioradálta iad daoine a bhfuil pláinéid istigh iontu. Is minic go mbíonn siad an-reiligiúnach freisin agus bíonn claonadh acu a gcoincheapa féin ar reiligiún a fhorbairt.

Is féidir leis an naoú teach cur síos a dhéanamh an bhfuil seans ag an duine maireachtáil agus rath a bhaint amach thar lear. Nochtann sé freisin an bhfuil an duine ag taisteal go minic nó nach bhfuil.

Tá pláinéid ag go leor dlíodóirí agus gairmithe dlí sa teach seo. Chomh maith leis sin, tá a gcuid pláinéid phearsanta ag go leor daoine a roghnaigh gairme scríbhneoireachta; is dóigh go bhféadfaidís a mbeatha a thuilleamh tríd an méid atá scríofa acu a fhoilsiú.

Is é an naoú teach an teach a rialaíonn an phláinéid Iúpatar agus a fhreagraíonn don chomhartha Saighdeoir.

Gealach sa Naoú Teach Brí i gCairteacha Aonair

Féadann an Ghealach sa 9ú teach slándáil mhothúchánach an duine a bheith ag brath ar a thuiscint ar rudaí.

Is breá leis na daoine seo rudaí nua a fhoghlaim agus a gcuid eolais a leathnú. Is taistealaithe minic iad freisin agus is minic a bhaineann a gcuid inspreagtha taistil le rudaí nua a fheiceáil agus a fhoghlaim.

Is féidir leis na daoine seo intuition láidir a bheith acu. Tá siad cruthaitheach agus go minic cuireann siad a gcuid smaointe agus cruthaitheachta in iúl trí scríbhneoireacht. Is scríbhneoirí iontacha ficsin iad a gcuid samhlaíochta beoga. Tá siad an-fhírinneach agus go minic oibríonn siad sa chóras dlí ag troid ar son cearta daoine.

Tá ardoideachas ag mórchuid na ndaoine seo agus bíonn sé de nós acu a gcuid eolais a fhoghlaim agus a fheabhsú ar feadh a saoil.

Toisc go dtaispeánann suíomh na Gealaí an áit a mothaíonn an duine is compordaí, agus a Ghealach sa naoú teach braitheann siad is compordaí agus iad ag taisteal agus ag foghlaim; braitheann go leor acu go bhfuil siad sásta a gcuid smaointe agus eolais a scríobh síos.

Is minic go mbíonn próiseas smaointeoireachta domhain acu agus tuiscint ar an domhan timpeall orthu.

De ghnáth ní chaitheann na daoine seo a gcuid ama ar chomhráite éadomhain agus gan brí. Is féidir le go leor acu a bheith an-reiligiúnach.

Tá an féinchúram agus an cothú is fearr do na daoine seo ag cothú a n-intleachta. Is iad na daoine seo is sona nuair a dhéanann siad iniúchadh agus foghlaim ar rud éigin nua, chomh maith le nuair a bhíonn eispéiris saibhrithe nua acu le linn a dturais i bhfad i gcéin.

Is breá leo bualadh le daoine nua agus le daoine ó chultúir éagsúla agus taithí a fháil ar an éagsúlacht go pearsanta.

Is minic gur comhartha é an seasamh seo den Ghealach go bhféadfadh an duine athlonnú go tír dhifriúil, uaireanta i bhfad óna áit bhreithe. Tá taisteal ar cheann de na príomhshásamh agus pléisiúir atá acu sa saol. Is furasta dóibh cumarsáid a dhéanamh le strainséirí agus cumasc i gcultúir éagsúla.

Is minic a bhíonn tallann ag na daoine seo i dteangacha iasachta, go háirithe má dhéanann an Ghealach gné thairbheach le Mearcair ina gcairt bhreithe.

Má tá an Ghealach cráite ina gcairt, d’fhéadfadh go mbeadh seans maith ag an duine éalú ó bheith ag déileáil lena gcuid fadhbanna trí thaisteal go minic agus gan mórán ama a chaitheamh sa bhaile. D’fhéadfadh sé seo a bheith ina chomhartha freisin go mbíonn tíortha cónaithe ag athrú go minic.

Tá na daoine seo mothúchánach faoina gcuid eolais agus staidéir. D’fhéadfadh go gcuirfidís béim ar a gcuid scrúduithe agus staidéir toisc go bhféadfadh dlúthbhaint a bheith ag a slándáil mhothúchánach leis an leibhéal oideachais atá bainte amach acu. D’fhéadfadh go mbeadh réimsí spéise éagsúla acu agus go mbraitheann siad go bhfuil siad sáraithe leis an méid faisnéise atá acu.

Cé go dtaitníonn a lán de na daoine seo lena gcuid ama a chaitheamh sa bhaile, áit a ndéanann siad cuid de na gníomhaíochtaí is fearr leo de ghnáth (léamh, scríobh, machnamh lae agus pleanáil a gcéad turais eile, a gcuid scrúduithe a ullmhú, machnamh a dhéanamh ar fhírinní uilíocha, srl.) Is breá leis na daoine seo bí ar siúl an oiread agus is féidir.

Tá siad ag fanacht sa bhaile le fada an lá agus níl siad ag iarraidh go mbraitheann siad múchta riamh.

Fir, ach mná leis an nGealach i 9 freisinúis gnách go mbíonn caidreamh ag an teach le comhpháirtithe ó thíortha agus ó chultúir éagsúla, agus fiú cúlraí reiligiúnacha éagsúla. Is minic a chruthaíonn siad caidrimh achair fhada atá seans maith go n-imeoidh siad le himeacht ama mar gheall ar easpa teagmhála.

Cuireann an seasamh seo den Ghealach daoine eachtrúil agus fonn orthu áiteanna i bhfad i gcéin a iniúchadh nach raibh a lán daoine iontu. Is scéalaithe cumasacha iad na daoine seo ach is scríbhneoirí scéalta iad freisin.

Is breá le daoine a bheith ag éisteacht lena gcuid cainteanna cé gur minic gur féidir leo a bheith ró-leathan ina gcuid cainte.

D’fhéadfadh go mbeadh taithí ag na daoine seo ar na himeachtaí is tábhachtaí ina saol le linn a gcuid taistil agus i dtír i gcéin.

Nuair a bhíonn a Ghealach ag duine sa naoú teach, is gnách go mbíonn an-oideachas ar Mháthair an duine sin agus bíonn an fonn céanna uirthi eolas a fháil.

Gealach sa Naoú Teach Brí sa Synastry

Nuair a bhíonn Gealach duine amháin sa 9úteach an duine eile, de ghnáth léiríonn sé seo an duine Gealach a bhfuil meas aige ar bhealach smaointeoireachta an naoú teach, chomh maith lena mhéid eolais agus oideachais. B’fhéidir go mbeadh meas aige ar a bhfealsúnacht agus ar a mbealach chun breathnú ar rudaí.

De ghnáth mothaíonn an duine Gealach go gcabhróidh an naoú duine leo roinnt fírinne a thuiscint chomh maith lena dtuiscint ar rudaí a leathnú agus a athrú.

B’fhéidir gurb é an duine Gealach an fórsa spreagtha a thacaíonn leis an naoú duine tí ina n-iarrachtaí foghlama. D’fhéadfadh eachtraí iontacha a bheith acu le chéile freisin agus iad ag taisteal chuig tíortha i bhfad i gcéin agus ag bualadh le daoine ó chultúir éagsúla.

Mothaíonn an duine Gealach a thuairim a chur in iúl os comhair an naoú duine tí agus a fhios aige nach dtabharfar breith air ach go nglacann an naoú duine leis an teach agus go n-admhaíonn sé é.

Tá siad araon toilteanach glacadh le difríochtaí a chéile agus fás spioradálta a chéile a spreagadh trína gcomhpháirtíocht.

I roinnt cásanna, d’fhéadfadh an duine Gealach an 9 a idéalúúduine tí. B’fhéidir go mbraithfeadh siad go bhfuil siad sár-speisialta agus sár-chumasach. Uaireanta, b’fhéidir go mbraitheann siad go bhfuil an 9úní hé an teach an cluiche ceart dóibh toisc go bhfuil siad chomh speisialta.

An 9úis mór ag duine an tí meas an duine ar an nGealach agus cuireann sí a mbuíochas in iúl. Is breá leo tacaíocht agus spreagadh a fháil ó dhuine na Gealaí a spreagann iad chun éachtaí níos mó a dhéanamh.

D’fhéadfadh go mbeadh na tuairimí céanna ag an mbeirt seo faoi go leor rudaí agus go bhféadfadh sé sin iad a thabhairt níos gaire le chéile. Tá go leor leasanna comhroinnte acu freisin ar féidir leo labhairt fúthu, mar sin ní éiríonn a gcaidreamh stale agus leadránach riamh.

Is minic gur comhartha de ghaol fad-achair í an Ghealach sa naoú teach sa tsintéis, áit a bhfuil comhpháirtí na Gealaí agus an naoú páirtí tí ina gcónaí i dtíortha éagsúla.

Achoimre

Déanann an Ghealach sa naoú teach i gcairteacha aonair cur síos ar an duine leis an bpost seo mar dhuine a bhfuil suim mhór aige a chuid eolais a leathnú agus rudaí nua a fhoghlaim ar feadh a shaoil.

Is féidir leis an duine seo a bheith ina scríbhneoir nó ina dhlíodóir den scoth agus is minic gurb é seo a rogha gairme. D’fhéadfadh siad a bheith i mbun gnó foilsitheoireachta, leabhair a scríobh chun iad a fhoilsiú, nó leabhair daoine eile a fhoilsiú chun slí bheatha a dhéanamh.

aisling linn snámha

Is daoine cearta agus lucht cuardaigh fírinne iad, agus is é sin an fáth go mbíonn roinnt oibre ceartais agus dlí á ndéanamh acu go minic. Is breá leo taisteal agus sin ceann de na paisin is mó atá acu. Is taistealaithe minic iad na daoine seo agus is minic a chríochnaíonn siad ina gcónaí thar lear.

An Ghealach i 9úde ghnáth déanann teach i synastry cur síos ar lánúin a éiríonn go maith, agus a roinneann a lán leasanna coitianta. Tá meas acu ar a chéile, agus go háirithe bíonn claonadh ag an duine Gealach meas a bheith acu ar an naoú duine tí agus ar a bhealach smaointeoireachta.

Is mór an tacaíocht iad dá chéile. Is minic a thaistealaíonn siad le chéile agus is minic a aimsítear an seasamh seo idir cairteacha breithe comhpháirtithe fad-achair.