Synastry Mars Square Moon

Is féidir le réalteolaíocht cuidiú go leor le nádúr an duine agus a thréithe pearsanta a chinneadh, chomh maith leis na cinniúint agus na himeachtaí saoil ar dóigh dóibh teacht orthu. Déanann Astrology é sin trí anailís a dhéanamh ar na pláinéid i gcairt réamhbhreithe an duine, a socrúchán i dtithe agus i gcomharthaí, chomh maith leis na gnéithe a dhéanann siad.Taispeánann idirthurais agus dul chun cinn pláinéid go suíomhanna réamhbhreithe uainiú roinnt imeachtaí tábhachtacha i saol an duine.

Is éard is gnéithe ann ná caidrimh a dhéanann pláinéid le linn a ngluaiseachtaí trasna na spéire. Cruthaítear iad nuair a chruthaíonn pláinéid uillinn áirithe eatarthu féin.Synastry

Is féidir an próiseas anailíse céanna agus a dhéantar i gcairteacha réamhbhreithe aonair a úsáid le haghaidh caidrimh idir daoine.Nuair a thagann beirt nó níos mó i dteagmháil lena chéile, tagann a seasaimh phláinéid i dteagmháil freisin, agus léiríonn nádúr na gcaidreamh sin idir na suíomhanna pláinéadacha an dócha go mbeidh na caidrimh sin comhchuí agus rathúil nó nach mbeidh.

Idirghníomhaíonn na suíomhanna pláinéadacha i gcairt réamhbhreithe duine leis na pláinéid i gcairt an duine eile agus is féidir leo cur síos a dhéanamh ar an ngaol a bheidh ag an mbeirt seo is dócha.

Tá sé tábhachtach suíomhanna pláinéadacha duine amháin a chuirtear i dtithe an duine eile a fháil amach cé na réimsí den saol is dóichí a mbeidh tionchar ag an duine orthu agus iad i láthair i saol an duine eile.Taispeánann na gnéithe idir a gcuid pláinéid réamhbhreithe nádúr an chaidrimh idir beirt agus a chumhacht bhuan.

Tugtar Synastry ar an teicníc astrology a úsáidtear chun brí gnéithe idir pláinéid in dhá chairt réamhbhreithe a dhíspreagadh.

Léiríonn sé an ealaín chun caidrimh idir daoine a thuiscint trí astrology agus a prionsabail chun a fháil amach an bhfuil a gcarachtar comhoiriúnach nó nach bhfuil.Nuair a bhíonn gnéithe comhchuí agus sreabhadh comhchuí den chuid is mó idir daoine aonair is gnách go mbíonn an caidreamh éasca agus baineann na comhpháirtithe taitneamh as a n-idirghníomhaíocht fhrithpháirteach.

Má tá gnéithe neamhfhorleathana den chuid is mó idir pláinéid beirt, is dóigh go mbeidh go leor constaicí agus dúshláin os comhair a gcaidrimh agus ní dócha go mbeidh caidreamh buan ann.

Is dóigh go mbeidh an caidreamh sin ag draenáil go mothúchánach don dá dhuine aonair, ag iarraidh go leor comhréitigh agus ag oiriúnú ionas go bhféadfadh sé feidhmiú ar leibhéal sásúil.

Gealach - Tréithe Bunúsacha

Ní pláinéad í an Ghealach, ach satailít nádúrtha ón Domhan. Is é an dara comhlacht neamhaí is gile é tar éis na Gréine. Creideann mórchuid na réalteolaithe gur cruthaíodh an Ghealach i bhfad tar éis fhoirmiú na Cruinne, agus creidtear go bhfuil sí timpeall 4.5 billiún bliain d’aois.

Ciorclaíonn sé an Domhan le gluaisne den sórt sin a fhágann nach bhfuil sé le feiceáil ach ón taobh céanna, agus ní féidir a thaobh fada a fheiceáil riamh.

Iúpatar sa 11ú teach

Is í an Ghealach rialóir an chomhartha Stoidiaca Ailse. Tá sé áibhéalacha i gcomhartha na Tarbh agus tá sé chun aimhleasa i Gabhar.

I Scairp, tá an Ghealach ag titim. I gcomharthaí Ailse agus Tarbh, cuireann an Ghealach a nádúr is fearr in iúl, agus i gcomharthaí Gabhar agus Scairp, tá an Ghealach lagaithe agus ní bhraitheann sí go maith.

In astrology, rialaíonn an Ghealach ár mothúcháin agus instincts. Léiríonn sé ár nósanna agus ár riachtanais, chomh maith lenár smaointe fo-chomhfhiosacha. Taispeánann socrúchán na Gealaí inár gcairt réamhbhreithe an chaoi a ndéileálaimid le saincheisteanna laethúla.

Siombailíonn an Ghealach mná, ár máthair, ár n-instincts máthar, mná inár saol, fuinneamh baininscneach agus ár n-aithint lenár taobh baininscneach den phearsantacht.

Féadann an Ghealach a nochtadh cé chomh spontáineach atá muid agus cé chomh maith agus a dhéanaimid oiriúnú do chásanna éagsúla. Nochtann sé leibhéal na gcáilíochtaí cothaithe agus cosanta atá againn.

Nochtann an Ghealach freisin an ceangal atá againn lenár mbaile agus lenár muintir. Féadann sé cur síos a dhéanamh ar ár gcaidreamh le baill teaghlaigh, go háirithe lenár máthair, agus fiú cur síos a dhéanamh ar a tréithe pearsanta agus ar a hiompar. Léiríonn sé an bealach a dtugaimid aire dúinn féin agus do dhaoine eile.

Nochtann an Ghealach freisin cé chomh cruthaitheach atá muid agus nochtann sé an méid chompord a thaitníonn linn inár saol. Siombail sé cumhachtaí intuition agus iomasach chomh maith lenár meon.

Is iondúil go mbíonn athruithe giúmar ag daoine a mbíonn tionchar láidir ag an nGealach orthu. Tá siad an-íogair agus mothúchánach freisin.

Rialaíonn an Ghealach ár gcreideamh agus na claontachtaí atá againn; rialaíonn sé cuimhní cinn freisin agus féadann sé dochar a dhéanamh dár n-am atá thart a choisceann orainn bogadh ar aghaidh lenár saol.

Tá gnéithe dúshlánacha a bhaineann le Moon freagrach as clinginess an duine san am atá thart agus as a ndul chun cinn a bhac mar gheall ar a bheith rócheangailte leis an méid a tharla nó le mothúcháin drochíde.

Nochtann socrúchán na Gealaí sa chairt réamhbhreithe na réimsí agus na cásanna sa saol ina mbímid ar ár suaimhneas.

Mars - Tréithe Bunúsacha

Is pláinéad beag é Mars, nó pláinéad dearg ar a dtugtar uaireanta. Níl ach Mearcair níos lú ná Mars.

Tagann an t-ainm pláinéad dearg ón dromchla a bhfuil Mars clúdaithe leis, is é sin dé-ocsaíd iarainn dhearg.

nuair a fheiceann tú damhán alla

Tá Mars an-chosúil leis an Domhan; is é sin ceann de na príomhchúiseanna, an fáth go gcreideann daoine go bhfuil an saol ar Mars indéanta agus go raibh sé i láthair, b’fhéidir, i bhfad i gcéin ar an bpláinéad seo.

Is é an t-ainm Mars ainm dia cogaidh ársa na Róimhe. Tá baint mhór ag fuinneamh Mars le siombalachas cosúil le cogadh. Rialaíonn an pláinéad seo comhartha Reithe agus tá sí ag rialú Scairp. Sna comharthaí seo, tá an chumhacht is mó ag an bpláinéad seo.

Rialaíonn Mars coinbhleachtaí, fearg, paisean, gnóthaí paiseanta, déanamh grá, coilm, créachta, scriosadh, foréigean, fuinneamh, cumhacht, toil, misneach, airm, éadulaingt, srl.

Rialaíonn Mars gach gníomhaíocht inar gá misneach agus fuinneamh a chur in iúl mar spóirt, an t-arm, cogadh, comórtais de gach cineál, agus gníomhaíochtaí den chineál céanna.

Is minic go mbíonn nádúr foréigneach ag daoine a mbíonn tionchar ag an bpláinéad seo orthu, seans maith go dtarlóidh corraíl feargach orthu agus go minic bíonn siad i gcoimhlintí le daoine. Tá cineál ceannasach acu agus go minic seans maith go gcuirfidh siad a n-uacht ar dhaoine eile.

Tá daoine a rialaíonn Mars an-fuinniúil agus de ghnáth bíonn pearsantachtaí cumhachtacha acu. Tá siad cróga agus bíonn dearcadh ionsaitheach acu go minic, fiú amháin i gcásanna nach cineálacha foréigneacha iad agus ní thaispeánfadh siad go hoscailte an t-ionsaí sin nó go ngortódh siad duine ar bith.

Bíonn na daoine seo glórach go minic agus iad ag cur a dtuairim in iúl agus bíonn fadhb acu go minic glacadh le tuairim daoine eile. Tá an dearcadh ceart agam i gcónaí ag go leor acu agus d’fhéadfadh go mbeadh an tréith seo annoying do dhaoine óna dtimpeallacht.

Nochtann socrúchán Mars i dteach cairte réamhbhreithe an réimse saoil inar dócha go mbeidh coinbhleachtaí agus easaontais nó imeachtaí eile a bhaineann le Mars ag an duine.

Synastry Mars Square Moon

Rialaíonn an Ghealach mothúcháin an duine, a íogaireacht agus a fhuinneamh baininscneach, agus rialaíonn Mars paisean agus fuinneamh firinscneach, agus is minic a bhíonn sí freagrach as coimhlintí agus easaontais.

Nuair a bhíonn baint ag na pláinéid seo le gné chomhchuí, beidh dóthain lamháltais ag an duine Mars maidir le híogaireacht na Gealaí agus déanfaidh sé iarracht gan a mhothúcháin a ghortú lena bhfuinneamh sármhaith agus lena nádúr éadulaingt.

Nuair a bhíonn na gnéithe idir an dá phláinéad seo sa chairt réamhbhreithe de bheirt daoine dúshlánach, tá an scéal difriúil.

Cruthaíonn an nasc idir an dá phláinéad seo go leor paisean, nuair a bhíonn an ghné comhchuí agus neamhfhorleathan. Tá an tarraingt láidir fisiceach, ach mothúchánach freisin.

De ghnáth tarraingítear an bheirt seo ar a chéile agus bíonn sé deacair orthu scaradh.

Nuair a bhíonn na gnéithe dúshlánach, is iondúil go mbíonn an duine Gealach dall ar dtús ar neamhíogaireacht agus nádúr brúidiúil an duine Mars, ach de réir mar a théann an t-am i gcrích, tuigeann duine na Gealaí nach bhféadfadh sé a bheith in ann glacadh le maireachtáil agus maireachtáil go neamhíogair agus a nádúr contrártha. le.

Is minic a bhíonn an caidreamh idir comhpháirtithe ina ndéanann Gealach comhpháirtí amháin cearnóg ar Mhars an pháirtí eile caidreamh corraitheach maidir le mothúcháin.

Is caidreamh an-dian paiseanta é seo ina mbraithfidh an dá chomhpháirtí ceangal láidir idir a chéile nach gceadaíonn dóibh scaradh fiú nuair a bhíonn an caidreamh líonta le coimhlintí agus fiú foréigean.

Is cinnte go rachaidh an bheirt acu i mbun argóintí go gasta, go minic faoi mhionshonraí. Má tá tionchar láidir Mars ag an duine a bhfuil baint ag Mars leis an ngné seo ina chairt réamhbhreithe, féadann rudaí a bheith brúidiúil.

cad a chiallaíonn uimhir 4 go spioradálta

Nuair a dhéanann na pláinéid seo gné Cearnóg i Synastry, is dóigh go mbeidh mothúcháin ghortaithe agus mórtais go minic ag an dá pháirtí. D’fhéadfadh éad mar ghné tocsaineach ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh a bheith i gceist leis an ngné seo.

Tá siad araon íogair ach ar bhealach difriúil agus is cinnte go bhféadann siad freagairt ar bhealach difriúil nuair a ghortófar a gcuid mothúchán: is dócha go mbeidh an duine Gealach ag cúlú agus ag súthadh, agus d’fhéadfadh go mbeadh fearg agus rage ar an duine as Mars.

Is gné dheacair é seo chun an dá thaobh a thabhairt le chéile i gcomhrá cuiditheach.

Is féidir leo beirt iompar cosantach a thaispeáint, ach ar bhealach difriúil. D’fhéadfadh an duine Mars ionsaí a dhéanamh ar dhuine na Gealaí fiú nuair a bhraitheann siad go fo-chomhfhiosach go bhfuil siad mícheart, toisc nach féidir leo ligean dá ego a ghortú.

Ar an láimh eile, bíonn claonadh ag an duine Gealach freagairt trí úsáid a bhaint as an gcóireáil tost agus cúlú in ionad labhairt faoina bhfuil mícheart.

Féadann an teaglaim seo sa tsintéis fuinneamh aimsir a tháirgeadh idir na comhpháirtithe. Is é an comhpháirtí Moon an taobh is laige de ghnáth agus is iad na daoine a chuirfidh faoi bhráid uacht pháirtí Mars. Is féidir le Mars a bheith brúidiúil agus ionsaitheach.

Ar an taobh eile, is féidir le Mars an duine Gealach a bhrath mar dhuine atá ró-ghá agus sealbhach.

Beidh claonadh ag an duine Gealach a ghortú a choinneáil istigh agus cuirfidh an duine Mars a mhíshástacht in iúl go hard. Is minic gur meascán de mhothúcháin ghortaithe é seo ar an dá thaobh.

Is minic a chruthaíonn an teaglaim seo saincheisteanna spleáchais ina mbraitheann taobh na Gealaí ag brath ar pháirtí Mars. Is minic gur teaglaim é seo ina mbíonn níos mó tiomantas ag teastáil ón nGealach agus nach mbíonn Mars réidh (nó nach mbeidh sí réidh riamh) an chéim sin sa chaidreamh a bhaint amach. D’fhéadfadh sé seo a bheith bagrach do mhothú slándála duine an Ghealach.

Is dóigh go líonfar an chomhpháirtíocht seo le fuinneamh diúltach, coinbhleachtaí agus easaontais ar mhórcheisteanna agus ar shaincheisteanna beaga. Ní bhíonn an dá chomhpháirtí sásta glacadh le difríochtaí a chéile, agus is minic gurb é sin is cúis le briseadh.

Nuair a bhíonn Gealach ag Cearnóg duine ar Mars, is gnách go líontar a gcaidreamh le líomhaintí, ionramháil mhothúchánach agus dúmhál.

D’fhéadfadh an duine Gealach a bheith seans maith go nagging an t-am ar fad, ag gearán agus ag athrú a gcuid giúmar gan aon chúis le feiceáil. B’fhéidir go ndéanfadh an duine Mars iarracht iad a chur ag caint faoi na rudaí atá ag cur isteach orthu ar bhealach a mheasann an duine Gealach a bheith láidir, agus go gcuireann sé níos mó feirge agus níos mó líomhaintí ina dhiaidh sin.

Is féidir leis an ngné seo a bheith ina cúis le go leor frustrachas caidrimh ar an dá thaobh. Ní bhíonn sé éasca acu scíth a ligean nuair a bhíonn siad i gcuideachta a chéile.

Tá bealach ag an mbeirt seo chun an rud is measa a spreagadh ina chéile agus níl mórán leigheas air sin.

Bíonn an ghné seo i láthair go minic i gcaidrimh nach mbíonn na comhpháirtithe comhoiriúnach maidir lena riachtanais maidir le dlúthchaidreamh. Is iondúil gurb é Mars an taobh paiseanta, agus bíonn frustrachas mór air mura bhfreagraíonn a pháirtí Moon go leordhóthanach dá éilimh ar intimacy fisiceach.

Is eol don ghné seo teannas fisiceach a chruthú idir na comhpháirtithe. Nuair nach gcomhlíontar riachtanais mhothúchánach nó choirp an dá chomhpháirtí, cruthaíonn sé seo coimhlintí agus teannas.

Is gnách go n-éiríonn an duine Gealach gruama, agus is féidir leis an duine Mars a bheith íorónach, searbhasach, agus i gcásanna áirithe ionsaí a thaispeáint.

Rud amháin atá beagnach cinnte: déanann an duine Mars cion go héasca ar dhuine na Gealaí agus ar a iompar agus a ráitis éadulaingt agus go minic drochbhéasach.

1233 grá uimhir aingeal

De ghnáth mothaíonn an duine mars go bhfuil an duine Gealach ró-íogair agus nach mbraitheann sé compordach ag léiriú a fhíor-nádúir timpeall orthu toisc go bhfuil siad ag súil go ngortófar nó go gciontófar iad.

Cruthaíonn sé seo teannas agus is cúis le míshástacht fhrithpháirteach leis an gcaidreamh.

Mura bhfuil caidreamh ag na daoine a bhfuil an ghné seo acu idir a nGealach réamhbhreithe agus Mars nó mura bhfuil suim mhothúchánach acu ina chéile, is cinnte go gcruthóidh an teagmháil seo coinbhleachtaí agus deacrachtaí cumarsáide den chuid is mó mar gheall ar easpa tuisceana ar gach taobh.

Is gnách go mbíonn difríocht tuairime acu agus bíonn sé deacair orthu réiteach comhréitigh a fháil agus teacht le chéile sa lár. Is féidir le heaspa lamháltais agus uaireanta drochiompar an duine Mars cion a dhéanamh do dhuine na Gealaí a dhéanfaidh iarracht tuilleadh teagmhálacha le duine Mars a sheachaint.

I roinnt cásanna, d’fhéadfadh coinbhleachtaí fisiciúla a bheith mar thoradh ar an ngné seo.

Achoimre

Níl sé éasca an caidreamh idir daoine aonair a roinneann gné Mars Square Moon a chothú. Is dócha go mbeidh an páirtí ag fulaingt níos mó.

Is dóichí gurb é an leibhéal ard míthuisceana mothúchánaí atá ag an dá chomhpháirtí go dtiocfaidh deireadh leis an gcaidreamh ag pointe éigin nuair nach féidir le comhpháirtí amháin nó an dá pháirtí é sin a sheasamh níos mó agus deireadh a chur leis an gcaidreamh.