Synastry Plútón Trín Neiptiún

Is bréag-eolaíocht í an Astrology, ach tá go leor uirlisí úsáideacha aici chun sonraí faoi charachtar nó cinniúint duine a chinneadh.Cinneann sé acmhainneacht cásanna agus caidrimh. Is féidir é a úsáid chun imeachtaí a tharlóidh sa todhchaí a thuar.

D'úsáid daoine an astrology ó am ársa agus measadh gur bealach luachmhar í chun todhchaí duine a thuar.Deimhníonn an disciplín seo brí na pláinéid i gcairt réamhbhreithe duine éigin agus tagann sé ar chonclúidí faoi charachtar an duine agus na himeachtaí a d’fhéadfadh a bheith acu.Tá tábhacht ar leith san anailís seo leis na caidrimh idir na pláinéid i gcairt réamhbhreithe. Tugtar gnéithe orthu agus cruthaítear iad nuair a fhoirmíonn pláinéid uillinneacha áirithe.

Bíonn tionchar mór ag gnéithe nuair atá siad cruinn. Déanta na fírinne, tógann gnéithe beachta cinniúint agus carachtar an duine den chuid is mó.

Is féidir le gnéithe a bheith comhchuí nó neamhfhoirmiúil. Is féidir leo a bheith ina ngnéithe móra nó beaga, agus gnéithe móra níos tábhachtaí.Níor cheart faillí a dhéanamh ar mhionghnéithe, rud atá fíor go háirithe má tá siad cruinn. Is iad na gnéithe móra sextiles, trines, cónasc, cearnóg agus freasúra.

Meastar gur gnéithe t-ádh iad trialacha. Is gnéithe móra iad a chruthaítear nuair a chruthaíonn na pláinéid uillinn 120 céim.

Tá nádúr comhchuí ag trialacha agus tugann siad dea-fhortún i saol an duine, go háirithe sna réimsí a rialaíonn na pláinéid a bhaineann leis an ngné seo. Cuireann trialacha ar chumas fuinneamh na bpláinéid a chur in iúl go saor.Tugann na gnéithe seo deiseanna ádh chun leathnú, ach féadann siad go leor trinsí a mhilleadh don duine, gach rud a chur ar fáil go héasca agus iad a bhaint den ghá le hiarracht áirithe a dhéanamh chun a mianta agus a gcuspóirí a chur i gcrích.

Synastry

Ní úsáidtear Astrology ach chun anailís a dhéanamh ar chairteacha réamhbhreithe aonair. Is féidir é a úsáid freisin chun anailís a dhéanamh ar chaidrimh idir daoine agus chun acmhainn an chaidrimh a chinneadh. Úsáideann Astrology teicníc ar a dtugtar synastry chun caidrimh a anailísiú.

Déantar é seo ar an gcaoi chéanna agus anailís á déanamh ar chairt réamhbhreithe duine, de ghnáth trí anailís a dhéanamh ar na gnéithe idir na pláinéid in dhá chairt, agus socrúcháin pláinéid i gcairt an pháirtí eile.

Léiríonn na tithe ina dtagann pláinéid an pháirtí na ceantair a mbeidh tionchar ag an duine seo orthu den chuid is mó. Tá teicnící eile ann le haghaidh anailíse níos mionsonraithe, ach seo na cinn is tábhachtaí.

Is féidir leis an anailís seo a lán faisnéise a thabhairt faoi chaidreamh. D’fhéadfadh sé cur síos cruinn a dhéanamh air agus ar a chumas.

Líonfar an caidreamh le gnéithe dúshlánacha den chuid is mó le teannas agus beidh fadhb ag na comhpháirtithe é a chothabháil.

Éilíonn an caidreamh seo go leor foighne, comhréitigh, agus toil ón dá chomhpháirtí chun iad a choinneáil beo. Ba cheart go mbeadh na comhpháirtithe toilteanach seans a thabhairt dó agus a bheith fulangach le difríochtaí a bpáirtí.

Mura bhfuil go leor toil agus iarrachta ann, tiocfaidh deireadh leis an gcaidreamh.

Is gnách go léiríonn gnéithe den sórt sin idir dhá chairt réamhbhreithe neamh-chomhoiriúnacht bhunúsach agus easpa tuisceana idir na comhpháirtithe.

Nuair a bhíonn na gnéithe tairbhiúil den chuid is mó, is gnách go mbíonn an caidreamh ag teacht chun cinn go réidh agus baineann na comhpháirtithe taitneamh as a n-idirghníomhaíocht fhrithpháirteach. De ghnáth ní bhíonn mórán fadhbanna acu, agus réitíonn na cinn a mbíonn taithí acu orthu go héasca le comhoibriú agus le hiarracht fhrithpháirteach.

Is gnách go sásaíonn an caidreamh seo an dá chomhpháirtí.

Tá carachtair na gcomhpháirtithe comhoiriúnach agus ní gá dóibh mórán a dhéanamh chun an caidreamh seo a chothú.

Is gnách go dtugann gnéithe tairbhiúla idir dhá chairt réamhbhreithe le fios go bhfuil carachtair an dá dhuine ar aon dul agus comhoiriúnach.

Is fadhb i gcónaí gnéithe dúshlánacha, i ngach cineál caidrimh toisc go mbíonn claonadh acu coinbhleachtaí a spreagadh agus teannas a chruthú idir daoine. Teastaíonn lamháltas agus toil uathu ar gach taobh na saincheisteanna atá na gnéithe seo a shárú.

Éascaíonn gnéithe comhchuí caidrimh agus déanann siad iad a fhorbairt go nádúrtha.

Neiptiún - Tréithe Bunúsacha

Is pláinéad mór trom é Neiptiún. Is pláinéad fuar é freisin. Is é Neiptiún an dara ceann is fuaire tar éis Úránas inár gcóras Gréine. Is é oighear agus carraigeacha an taobh istigh, agus héiliam agus hidrigin den chuid is mó atá ann.

Is é an t-ainm Neiptiún ainm dia Rómhánach na farraige agus an uisce. Maidir le astrology, rialaíonn Neiptiún uisce agus an fharraige freisin. Rialaíonn sé freisin gach ábhar a bhaineann le huisce.

Is é Neiptiún rialóir na n-ealaíon agus na n-ealaíontóirí, neamhoird néarógacha, mearbhall, bréaga, meabhlaireacht, neamh-eagrú, aonrú, seachmaill, andúil, scannail, dúlagar, leisce, rúin, agus eolas rúnda, srl.

Is é Neiptiún rialóir na ndraíodóirí, na síceolaíochta, na meán agus nithe den chineál céanna. Is é Neiptiún rialóir na hÉisc.

Tugann an pláinéad seo mearbhall inár saol, go háirithe i saol na ndaoine a bhfuil tionchar láidir acu ar Neiptiún.

Is daoine iad seo a bhfuil Ascendant nó Sun in Pisces nó Neiptiún curtha ar uillinn sa chairt réamhbhreithe. Is gnách go mbíonn na daoine seo brionglóideach, mothúchánach, go bhfuil scileanna ealaíne acu, ach d’fhéadfadh siad a bheith seans maith go bréaga, meabhlaireacht, mearbhall, ionramháil, srl.

D’fhéadfadh an duine seo a bheith ina bréagach den scoth, nó is furasta bréag a dhéanamh dó.

Is féidir le drochghnéithe de Neiptiún a bheith an-chontúirteach don duine, toisc go ndúisíonn siad na gnéithe diúltacha de Neiptiún i duine. D’fhéadfadh go mbeadh an duine seo seans maith ar andúil mar dhrugaí agus alcól, neamhoird néaróg, tinneas síceach, agus stáit chosúla.

Is é Neiptiún rialóir reiligiúin agus údaráis reiligiúnacha, agus féadann sé an duine a dhéanamh reiligiúnach nó slí bheatha a roghnú a bhaineann le hábhair reiligiúnacha. Tugann Neiptiún cumais síceacha freisin agus d’fhéadfadh an duine iad a úsáid chun cabhrú le daoine eile.

Rialaíonn Neiptiún rúin, agus d’fhéadfadh suim a bheith ag daoine atá faoina thionchar in ábhair rúnda agus eolas rúnda, mar shampla asarlaíochta.

Is minic go mbíonn intuigtheacht láidir ag na daoine seo agus úsáideann siad é agus cinneadh tábhachtach á dhéanamh acu. Tá cuid acu an-íogair agus tuigeann siad go intuigthe cad atá daoine eile ag mothú.

Toisc go dtaistealaíonn sé i bhfad trí chomhartha amháin meastar gur pláinéad glúin é. Mothaítear a thionchar i gcomhartha ar leibhéal glúin.

Spreagann Neiptiún athruithe sa tsochaí, sna réimsí a rialaíonn Neiptiún agus tá an comhartha Neiptiún ag aistriú faoi láthair.

Cé go rialaíonn sé go leor rudaí, is minic a bhíonn Neiptiún ina chúis le hathruithe reiligiúnacha agus déanann sé dearcadh an duine (nó daoine áirithe) ar reiligiún agus ar chreidimh reiligiúnacha a athrú go domhanda.

Plútón - Tréithe Bunúsacha

Tá Plútón beag, ach ó thaobh réalteolaíoch de, ní mheastar gur pláinéad é níos mó. Chinn an pobal eolaíochta Plútón a íosghrádú i bpláinéad dwarf, toisc nach bhfuil tréithe fíorphláinéid ann.

Maidir le astrology, níor athraigh aon rud agus meastar go bhfuil Plútón fós ina phláinéid. Tá tábhacht mhór aige fós in anailísí astrological.

Tá dlúthbhaint ag siombalachas Phlútón le hábhair an bháis agus an athbhreithe, athnuachana, claochlaithe, athruithe, srl.

Is féidir le himeachtaí le nádúr Plútónach saol daoine a athrú, go háirithe le linn mór-idirthurais agus dul chun cinn a bhaineann le Plútón. Is gnách go mbraitheann daoine a mbíonn tionchar ag Plútón orthu go láidir faoi thionchar Phlútón.

Tá fuinneamh an phláinéid seo millteach agus ionsaitheach. Is é a siombalachas ná scriosadh agus rialaíonn sé imeachtaí millteach a tharlaíonn i saol an duine. Siombailíonn Plútón lobhadh agus dramhaíl.

gealach pisces gréine gemini

Is siombail í den anam agus de ghnáth bíonn intuigtheacht láidir ag daoine atá faoina thionchar a thugann léargas tábhachtach dóibh ar ábhair agus ar dhaoine agus a chabhraíonn leo cinntí tábhachtacha a dhéanamh.

Cuidíonn an pláinéad seo leis an duine ábhair agus fírinní ceilte a fháil amach. Nochtann Plútón rúin.

Nochtann an áit a bhfuil Plútón sa chairt réamhbhreithe an limistéar ina bhféadfadh an duine teacht ar shaincheisteanna a bhaineann le Plútón. Sna réimsí seo bíonn dianchumhacht ag an duine a bhfuil sé de chumhacht aige scriosadh.

Is dóigh go bhféadfadh an duine taithí a fháil ar a lán imeachtaí bunathraithe sna réimsí seo a d’fhéadfadh athrú mór a dhéanamh ar a bpearsantacht.

Cuireann Plútón tús le hathruithe agus claochluithe móra i saol an duine. Tar éis na n-eispéireas claochlaitheach seo athraíonn an duine de ghnáth agus ní bhíonn sé riamh mar an gcéanna.

De ghnáth ní thugann gnéithe tairbhiúla a bhaineann le Plútón imeachtaí millteach isteach i saol an duine, ach is féidir leo a bheith drámatúil ó thaobh nádúir de.

Is féidir nádúr millteach a bheith ag gnéithe dúshlánacha Plútón. Le linn idirthurais agus dul chun cinn suntasach lena n-áirítear Plútón d’fhéadfadh go mbeadh tréimhse an-chlaochlaitheach agus dhian ina saol ag an duine.

Cuimsíonn siombalachas Phlútón ceannas, ionramháil agus rialú.

D’fhéadfadh fadhbanna den sórt sin a bheith acu siúd atá faoi thionchar an phláinéid seo, agus tá seans maith ann go ndéanfaidh siad ionramháil agus smacht a fháil ar dhaoine eile, nó d’fhéadfadh go mbeadh seans maith ann go mbeadh siad ina n-ábhar d’iompar den sórt sin.

D’fhéadfadh Plútón a bheith ag múineadh do dhuine stop a chur ag gníomhú ar bhealach mar sin nó ligean do dhaoine eile iad a chóireáil ar an mbealach seo. Is minic a nochtann socrúchán Phlútón rud nach mór don duine fáil réidh leis nó rud nó duine a ligean uaidh.

Taistealaíonn Plútón trí chomhartha amháin le linn tréimhse 12 bliana. Le linn na tréimhse seo bíonn tionchar aige ar ghlúin daoine a rugadh laistigh den 12 bhliain sin.

Tugann an pláinéad seo, cosúil le gach pláinéad glúin, claochlú don tsochaí i gcoitinne agus athruithe sa chonaic, a bhaineann le saincheisteanna Plútón de ghnáth.

Synastry Plútón Trín Neiptiún

Toisc gur pláinéid ghlúine iad Neiptiún agus Plútón, bíonn tionchar acu ar na glúine daoine a rugadh le linn a dtrasdula trí chomhartha amháin níos mó ná tionchar a imirt ar dhaoine aonair.

Nuair a bhíonn an ghné seo le feiceáil idir dhá chairt, nascann an dá cheann seo ar leibhéal anama.

D’fhéadfadh go nochtfadh an ghné seo tarraingt láidir idir na comhpháirtithe toisc go bhfuil nasc domhain acu ar leibhéal spioradálta freisin.

D’fhéadfadh an dá dhuine a bheith obsessed thar an taobh eile, ach is dóichí go mbeidh Plútón an taobh níos ceangailte. Tacaíonn siad lena chéile chun a mbrionglóidí a chomhlíonadh.

Achoimre

Is gné ghlúin í an ghné trín idir Neiptiún agus Plútón.

I gcairteacha réamhbhreithe aonair chomh maith le hanailís synastry ba chóir é a léirmhíniú in éineacht le tionchair eile, agus gnéithe ó pláinéid eile a bhaineann leis an ngné seo.

Ceanglaíonn an bheirt seo go héasca ar leibhéal anama agus is féidir go mbeadh tarraingt láidir eatarthu.