Plútón sa 3ú Teach

Is léaráidí de chairteacha pláinéadacha iad cairteacha Natal atá uathúil do gach duine, a cruthaíodh tar éis dáta, am agus áit bhreithe an duine. É sin ráite, léiríonn cairt réamhbhreithe seasamh na bpláinéad tráth a mbreith.Is éard atá i gcairteacha Natal ná go leor eilimintí a raibh na pláinéid, na comharthaí agus na tithe mar bhunús leo.

mearcair sa 9ú teach

Cé go bhféadfaí comharthaí a thuiscint mar ‘róil’ a imríonn na pláinéid sa chairt, d’fhéadfaí glacadh le tithe mar a ‘stáitse’. Lig dúinn a fheiceáil isteach i gcéim an Tríú Teach.An Tríú Teach san Astrology

Tá an Tríú Teach nasctha le comhartha Gemini; cadent agus teach Aeir é. Dá réir sin, seasann an Tríú Teach do réimse na cumarsáide, sa chiall is leithne is féidir.Baineann an teach seo le do theachtaireachtaí a chur in iúl trí bhealaí éagsúla a úsáid. Cuimsíonn sé scileanna agus bronntanais cumarsáide ó bhéal agus neamhbhriathartha. Baineann an tríú réimse leis sin go léir.

Nuair a luann duine cumarsáid, is gnách go n-aithníonn daoine é le comhrá, rud a chiallaíonn labhairt le daoine eile. Tá i bhfad níos mó i gceist leis an gcumarsáid ná sin. Tá ról tábhachtach ag an mbealach a ghluaiseann tú agus a bhreathnaíonn tú ar dhaoine, na mímí agus na gothaí go léir, mar is eol duit go cinnte.

Tá na féidearthachtaí maidir le smaointe, smaointe, coincheapa agus mothúcháin a chur in iúl laistigh den tríú réimse.D’fhéadfadh an teach seo a nochtadh an dócha go mbeadh fadhbanna ag an dúchais agus é ag cumarsáid le daoine eile nó nach raibh. An mbeidh sé nó sí sciliúil ag scríobh nó ag labhairt, ag úsáid focail, ag cur a gcuid smaointe i láthair go neamhbhriathartha agus mar sin de; sin uile a d’fhéadfaimis a fhoghlaim tríd an tríú réimse.

Mar sin baineann an Tríú Teach go mór lenár ndearcadh i leith daoine agus a ndearcadh féin inár leith, i dteagmháil dhíreach nó indíreach.

D’fhéadfadh an Tríú Teach comhoibriú torthúil a léiriú le daoine tionchair, ag taispeáint tallann duine chun a chuid smaointe a chur in iúl go foirfe do na figiúirí sin.D’fhéadfadh sé a mhalairt de sin a léiriú; neamhábaltacht teagmhálacha luachmhara a chruthú trí chumarsáid.

Léiríonn an Tríú Teach gach cineál míthuisceana agus trioblóidí cumarsáide, chomh maith lena mhalairt.

Tá baint ag an réimse seo freisin le loighic agus intinn phraiticiúil a úsáid. Baineann sé leis na cineálacha fadhbanna a anailísiú agus a réiteach. Tá baint mhór ag an réimse seo leis an timpeallacht láithreach agus le loighic a úsáid chun luí isteach air agus an leas is fearr a bhaint aisti.

Tá baint aige freisin lenár ndearcadh i leith luachanna agus prionsabal atá leagtha síos ag ár dtimpeallacht. Seo réimse na foghlama agus an luathoideachais.

Baineann an Tríú Teach freisin le turais ghearra agus le gluaiseacht, taithí ar an timpeallacht láithreach, iompar agus trácht, eispéiris óige agus óige, cumarsáid i gcoitinne, le blas ar theagmhálacha le daoine ón timpeallacht is gaire, go háirithe le deartháireacha agus deirfiúracha, ach freisin lenár ngaolta agus lenár gcomharsana.

Plútón i Miotaseolaíocht

Sa traidisiún ársa Greco-Rómhánach, ba é Hades nó Plútón dia na marbh agus an domhain thíos.

Is iontach an cúlra casta atá taobh thiar de dhéithe ársa, a mbunús agus a bhfeidhmeanna, cé go smaoiníonn daoine orthu go coitianta i dtéarmaí simplithe. Cloífimid leis na tuairimí coitianta, ar mhaithe le géire agus tuiscint níos éasca.

Cé nach comhghleacaithe sa chiall dhíreach iad pláinéid astrological agus déithe nach bhfuil a n-ainmneacha ar iompar acu, tá bríonna agus siombalachas áirithe leo.

pisces ghrian taurus gealach

Ba é Plútón dia réimse an bháis agus an saol eile, ach bhí baint aige freisin le coincheapa áirithe eile, mar choincheap an rachmais agus an raidhse.

Taispeánadh é uaireanta agus an ‘adharc neart’ aige, an cornucopia . Conas a bhí dia an domhain thíos mar dhia na neart? Bhuel, ní hamháin anamacha na marbh a bhí ina fhearann, ach ábhair dhomhain faoi thalamh freisin.

Rialaigh sé thar dhoimhneachtaí an domhain, áit a raibh mianraí luachmhara le fáil agus freisin sraitheanna den talamh a bhí riachtanach le haghaidh fómhar torthúil flúirseach. Bhuel, tá an bás agus an saol fite fuaite lena chéile, ar bhealach níos leithne, agus bhí a fhios ag seanóirí faoi sin.

Mar dhia an bháis, áfach, ní raibh tóir ar Hades i measc daoine ársa, mar a bhíothas ag súil. Ní leomhfadh na Gréagaigh a ainm bunaidh a ghlaoch os ard.

Mar sin féin, níor dúradh gur dia cruálach nó olc a bhí i bPlútón. Bhí sé sollúnta, cóir agus ciúin, ach trócaireach i leith daoine a bhfuil saol maith acu. Go ginearálta, ní raibh sé chomh gníomhach ná a bhí déithe ársa eile. Is annamh a d’fhágfadh sé a ríocht faoin domhan, mar ní raibh aon ghá dó déanamh amhlaidh.

Chomh gruama agus is cosúil, chuirfeadh gach duine deireadh lena fhearann ​​sa deireadh, ós rud é go bhfuil an bás cinnte do gach mortal.

Conas a tháinig sé chun bheith ina thiarna ar an domhan thíos? Bhí Plútón ar cheann de leanaí Satarn; mac Satarn agus Ops. Ba iad a dheartháireacha Iúpatar agus Neiptiún, déithe na spéire agus rí na déithe, agus dia na farraige.

I miotaseolaíocht na Gréige, tá Cronus (Satarn), Zeus (Iúpatar) agus Poseidon (Neiptiún) againn. Deir miotas na Gréige gur chaith Cronus a pháistí, d’fhonn cosc ​​a chur orthu é a threascairt.

Rinne sé é féin a úsáid ar ríchathaoir a athar féin, ag spalpadh Úránas agus á threascairt, agus mar sin bhí eagla air roimh a leithéid de chinniúint. Chuir Rhea, a bhean chéile, duine de na leanaí i bhfolach, Zeus agus sa deireadh d’éirigh leis Cronus a thabhairt anuas agus a dheartháireacha agus a dheirfiúracha a scaoileadh saor.

Roinn an triúr deartháireacha a luaitear an riail ar fud an domhain agus mar sin fuair Hades nó Plútón an domhan thíos.

Tá carachtair Phlútón agus Hades rud beag difriúil, ach bhí a bhfeidhm mar dhia na marbh mar an gcéanna. Bhí an dia seo ciúin agus gan staonadh, cothrom agus dian. Níor cheart go mbeadh baint aige riamh le coincheapa an uilc.

Sa mhír seo a leanas, feicfimid an raibh cosúlachtaí áirithe idir an dia Plútón agus an pláinéad astrological, an pláinéad dwarf den ainm céanna.

Plútón san Astrology - Pláinéid i dTithe

I bhfad i gcéin agus mistéireach, ní thugtar Plútón ar phláinéid níos mó; aithníonn réalteolaithe é mar phláinéid dwarf.

Maidir le astrology, áfach, bhí Plútón ar cheann de na pláinéid astrological, an ceann deireanach de na pláinéid tarchéimnitheacha. Déanann pláinéid thrasinscneacha an grúpa deireanach pláinéid san astrology.

Bhí cinn phearsanta, shóisialta agus tarchéimnitheacha ann. Tagann Úránas, Neiptiún agus Plútón faoin gcatagóir dheireanach.

Faigheann an aicme pláinéid seo pláinéid chomhchoiteanna na gcomhlachtaí neamhaí seo, ós rud é go bhfuil siad nasctha leis an neamhphearsanta, murab ionann agus na chéad chúig cinn, a bhaineann le cáilíochtaí pearsanta amháin agus an chéad dá cheann eile, cinn shóisialta, a bhaineann le heagrú sóisialta, an dearcadh i leith coincheapa sóisialta agus mar sin de. ar. Tá trascendental ár saol níos faide ná na fearainn seo.

Is é Plútón an t-ochtréad is airde de Mars, pláinéad an chogaidh, fuil, ionsaí, forlámhas, neart agus carnacht, i measc rudaí eile.

Dá bhrí sin, tá baint ag Plútón le cumhacht, ach bhí cumhacht Phlútón i bhfolach, mistéireach, folaithe, contúirteach, chomh maith le iontach. Is gnách go mbíonn baint ag Plútón le cumhachtaí draíochta agus síceacha.

brí Bhíobla uimhir 2

Is foinse fuinnimh dochreidte é Plútón i bhfad i gcéin; tá acmhainneacht aige le haghaidh rudaí iontacha, ach scrios freisin. Dá bhrí sin, is é Plútón an pláinéad a bhaineann le scriosadh agus athnuachan, athghiniúint, claochlú agus athbhreithe.

Rialaíonn Plútón comhartha Scairp agus is enigma dá gcuid féin iad cáilíochtaí Scairp. Tá baint ag Libido agus pléisiúir chollaí leis. Tionchar a imirt ar dhaoine eile, chun feabhais agus chun measa, freisin.

Tá cumhachtaí Phlútón caolchúiseach, beagnach galánta agus mar sin contúirteach agus bagrach nó maorga, ag brath ar an seasamh agus na gnéithe a fhoirmíonn an phláinéid. Tá baint ag Plútón le coir, ionramháil, seilbh, obsessions agus éad.

Tá baint aige leis an neamhfhiosach, leis na mianta is doimhne, agus leis na cinn is dorcha, le instincts nárbh fhearr dúinn a bheith ar an eolas fúthu.

Cé go bhféadfadh sé a bheith cosúil nach raibh i bPlútón ach pláinéad dorcha gruama a thugann scrios agus a dhúisíonn na spreagthaí is dorcha i ndaoine, ní raibh rudaí chomh simplí sin; ní bhíonn siad i ndáiríre.

Tá an poitéinseal dochreidte ag Plútón freisin maidir le hathghiniúint agus claochlú, próisis a theastaíonn le haghaidh fáis agus dul chun cinn. Is léargas spioradálta agus féin-mhúscailt é Plútón freisin.

Deonaíonn Plútón intuition beagnach dochreidte agus is dócha go mbeidh daoine a bhfuil tionchar ag an bpláinéad seo orthu iomasach go domhain. Is annamh a dhéanfadh a gcumhachtaí iomasach cleas orthu. Tá acmhainneacht dochreidte acu leigheas.

Tá baint ag Plútón freisin le heolas níos doimhne agus níos airde, le bríonna doimhne, le ceisteanna agus cuspóir existential.

Plútón sa Tríú Teach - Plútón sa 3ú Teach

Bheadh ​​tionchar ag Plútón sa Tríú Teach ar an gcaoi a dtuigeann agus a nglacann an dúchas leis an méid a chloiseann nó a léann sé nó sí.

Ceistíonn an dúchas barántúlacht gach rud agus tá amhras air faoi gach píosa faisnéise.

Déanann sé seo intinn thar a bheith anailíseach, a dhéanann cuardach instinctach ar bhríonna i bhfolach. Anois, bheadh ​​léiriú a leithéid de thréith ag brath ar an duine aonair.

Cé go bhféadfadh cur chuige anailíseach a bheith an-úsáideach go pointe áirithe, ní hamhlaidh atá i gcónaí. Tá an bhearna idir duine amhrasach agus amhrasach agus an ceann a fheiceann rudaí bellow leathan. Ar thaobh amháin, tá an léargas seo iontach.

Níl le déanamh ag an dúchais ach féachaint ort agus a fheiceáil cén cineál duine tú. Is é seo a mhalairt de bheith amhrasach.

Ní gá don dúchas dílseachtaí nó cáilíochtaí duine a cheistiú ar chor ar bith; tá aithne aige nó aici ort go díreach mar a bhí tú. Sábhálann sé seo go leor ama agus focail amú, dá bhféadfaimis é sin a rá.

Má tá an bronntanas seo agat, mar sin glaoigh air, ní chuirfeá am amú ar dhaoine agus ar rudaí nach fiú do chuid ama, mothúcháin agus fuinnimh. Aithneoidh tú go héasca daoine a d’fhéadfá muinín a chur iontu agus daoine a thairgeann ábhar ardchaighdeáin.

Ar an láimh eile, tá amhras agus amhras mar thoradh ar an ngá gach faisnéis a ndéanann an dúchas teagmháil léi a iniúchadh agus a anailísiú. Ceapann an dúchasach go bhfuil brí i bhfolach ag gach rud agus go minic léann sé idir na línte.

Bhuel, d’fhéadfadh léamh idir na línte a bheith úsáideach, ach ní gá i gcónaí é agus is cinnte nach bhfuil sé úsáideach ar gach ócáid.

Chuirfeadh a leithéid de nós nó, níos fearr mar instinct air, bríonna dúchasacha nach bhfuil ann cheana. Cé go bhféadfadh brí níos doimhne a bheith ag gach faisnéis, níl sí díreach mar an gcéanna le brí i bhfolach.

Is í an fhadhb atá ann ná go bhfuil amhras ar an dúchasach go bhfuil gach duine ina luí agus is cinnte nach bealach é sin le dul. Is ionadh i ndáiríre cé chomh díreach agus chomh simplí agus a d’fhéadfadh daoine a bheith agus cé chomh simplí agus a bhí a lán rudaí. Mar sin féin, déanann Plútón Tríú Teach iarracht a dhéanamh go gcreideann tú a mhalairt.

Plútón sa 3ú Teach - Cumhacht áitithe

Seachas intuition iontach a bheith againn agus féachaint trí dhaoine, má thugaimid taobh geal agus maith den teaglama seo, d’fhéadfadh an dúchasach le Plútón sa Tríú Teach a bheith ina dhuine an-áititheach.

Roghnaíonn an dúchais seo focail go cúramach agus go héifeachtach. Tá a fhios aige nó aici cathain, cá háit agus conas rudaí a rá.

Níl an meán chomh tábhachtach sin; d’fhéadfadh na dúchasaigh seo tionchar a imirt ar lucht féachana níos leithne agus níos lú trí fhocail labhartha nó scríofa.

Taispeánann cumhacht Phlútón sa Tríú Teach mar chumhacht áitithe, cumhacht cumarsáide agus cumhacht tionchair.

Tá an dúchas údarásach, diongbháilte agus diongbháilte sa chaint. Tá sé nó sí dírithe agus galánta i gcaint nó i bhfocal scríofa agus diongbháilte dhochoiscthe ag baint leis.

Dá n-úsáidfeadh a leithéid de thallann níos measa, d’fhéadfadh an dúchas seo ceo a dhíol go liteartha; más fearr é, d’fhéadfadh an dúchas seo tuairimí a athrú ar mhaithe.

Is tréithe de charachtar an-iontaofa iad a bheith áititheach agus diongbháilte, go háirithe maidir le faisnéis agus foghlaim a fháil. Is minic a sheasann an duine seo do choincheapa agus do chórais an ghnáthoideachais agus is fearr leis foghlaim ó thaithí phearsanta.

Uaireanta tagann an dearcadh ceannairceach seo ar eagla go gcaillfidís féiniúlacht trí bheith ró-thionchar ag daoine eile.

Plútón sa Tríú Teach - Bródúil Féin-mhúinte

D’fhéadfadh cumhacht áitithe trí fhocail a roghnófar go cúramach, go ciallmhar agus go tuisceanach dul i gcruachás nó tuairimí agus ionramháil a fhorchur.

Tá an dúchas an-fhéinchosanta maidir le ligean do dhaoine eile rud éigin a fhoghlaim fúthu; tá eagla orthu, i ndáiríre, cáil a chailleadh agus a bheith leochaileach. Úsáideann siad a gcuid scileanna cumarsáide suntasacha mar sciath.

aisling tuile lasmuigh den teach

Lig dúinn rud a fháil ar iasacht ó John Milton agus a dhán cáiliúil; ag pointe éigin den scéal, deir a áirse-villain go raibh sé féin-ghin agus féin-ardaithe. Bhuel, seo dearcadh bródúil a d’fhéadfadh cuid de Phlútón an Tríú Teach a aithint leis.

Trí scileanna focal agus cumarsáide, tógann siad a bhféiniúlacht agus, ag an am céanna, déanann siad é a chosaint. Ní ligfidís do dhaoine eile tionchar a imirt orthu, ar eagla go gcaillfidís iad féin; mar sin friotaíocht le foghlaim ó dhaoine eile.

Bhuel, ba mhór an úsáid é an garda a ísliú beagán agus foghlaim ó dhaoine eile. Ciallaíonn sé seo gur cheart duit muinín a bheith agat as daoine eile beagán níos mó ná mar a dhéanann tú.

Cé gurb í foghlaim ó eispéireas pearsanta an scoil is fearr, ní féidir leat taithí dhíreach a fháil ar gach rud atá le tairiscint ag an domhan agus mar sin an fhaisnéis a fuair tú a úsáid. Ní fhéadfadh an t-eolas a thagann ó dhaoine eile ach do chuid féin a shaibhriú.