Satarn sa 4ú Teach

Má bhí suim agat i astrology agus i gcairteacha réamhbhreithe, is cinnte gur tháinig tú trasna ar choincheap na dtithe astrological. Tá tithe astrological ar cheann de na codanna gluaiseachta de chairteacha breithe aonair.Tá gach cairt astrological roinnte ina dhá theach déag seo. Tá tithe cosúil le céim dár gcinniúint; is céim iad d’aisteoirí-pláinéid a róil a imirt, a bhaineann le comharthaí astrological.

D’fhéadfadh tithe léargas a thabhairt dúinn ar ár n-am atá caite, an lá atá inniu ann agus an todhchaí mar go léiríonn gach ceann acu réimse den saol.Pláinéid a théann i bhfeidhm ar na ceantair seo, á gcur i dtithe áirithe, ag cruthú gnéithe sainiúla, agus cruthaíonn an idirghníomhaíocht seo ár dtaithí uathúla a bhaineann, go nádúrtha, le codanna éagsúla dár saol.

aisling a bheith faoi ionsaíIs éard atá i ngach teaglaim ar leith ná píosa de phatrún astrological aonair, an chairt réamhbhreithe, uathúil mar mhéarlorg. Is píosaí luachmhara iad teaglaim leithlisithe, pláinéad móide teach, mar atá inár samplaí, atá inár gcairt réamhbhreithe.

Dá bhrí sin, ba cheart duit a mheabhrú i gcónaí gur chóir an chairt iomlán a chur san áireamh i gcónaí.

An Ceathrú Teach san Astrology

Aithnítear an Ceathrú Teach le tionchar teaghlaigh, breithe, sinsear, tuismitheoirí agus tuismitheoirí, teach agus atmaisféar an teaghlaigh, maoin agus sealúchais, seasmhacht agus compord.Aithnítear an Ceathrú Teach le bunáiteanna na beatha, le forais a bheith ann, tús agus críoch. Insíonn an teach seo faoi dhearcadh duine i leith traidisiún, luachanna teaghlaigh, tír dhúchais, sinsear agus traidisiún agus oidhreacht an teaghlaigh féin.

Is é an ceathrú réimse teach na luachanna agus is minic a léiríonn sé luachanna nach bhfuil le feiceáil go héasca ar an dromchla. Seo teach na luachanna agus na seoda i bhfolach.

Is teach eilimint Uisce é an Ceathrú Teach, analógach le comhartha Ailse. Is é ailse an comhartha a bhaineann leis an teaghlach agus le seirbhís, ionbhá, comhbhrón agus mothúcháin.Is é an Ceathrú Teach bun cairt astrological, mar a shuíonn sé go liteartha ag a bhun. Bhuel, is é bunús shaol na ndaoine, go deimhin, a mbaile agus a dteaghlach.

D’inisfeadh pláinéid taobh istigh den teach seo faoi chaidreamh an dúchais le figiúirí tuismitheoirí, go háirithe figiúr na máthar. Tá baileacht ar cheann de na téarmaí a bhaineann leis an gceathrú réimse.

Tá taithí an cheathrú réimse pearsanta, príobháideach agus cothaitheach. Is é fuinneamh an tí fuinneamh an Ailse. Is é sin, tá an ceathrú réimse iompaithe i dtreo luachanna baile, teaghlaigh agus baile.

Nochtann an teach seo cá as a dtagann tú. Baineann sé le do fhréamhacha agus do bhunús, ar chiall leathan, ach le fócas iarbhír ar oidhreacht teaghlaigh agus sinsear.

D’fhéadfadh an Ceathrú Teach insint faoi choincheap na ‘natives’ ar an gcuma ar chóir a bheith i dteach teaghlaigh agus an chuma a bheadh ​​ar theaghlach féin. Déanann an teach seo cur síos ar ár dteach teaghlaigh féin, ar chúinsí ár n-óige agus ár luathbhlianta.

Ina theannta sin, is ionann é agus blianta deiridh a shaoil, mar is é an teach tosaigh agus an deireadh é.

Satarn sa Mhiotaseolaíocht

Ba mhór an meas a bhí ag Satarn ar an Latium ársa. Tar éis a mhac Iúpatar a threascairt, theith Satarn, de réir mhiotaseolaíocht na Róimhe, chun na hIodáile. Chuir Janus fáilte roimhe, a thug dó an riail maidir le Capitolium, áit a raibh Satarn socraithe.

Dúradh nach raibh cogadh agus galair ar fud Latium i rith a gcuid ama, gan aon bhochtaineacht ná ocras. Tá daoine ina gcónaí go suaimhneach agus go sona, bhí a gcuid sciobóil lán, a gcuid fómhar flúirseach.

Ní bheimid ag caint faoi Janus, ach gan trácht orainn ach go raibh sé ar cheann de na déithe is sine sa réigiún, dia tosaithe, i measc feidhmeanna eile. Tá miotas Satarn fite fuaite le miotaseolaíocht na Gréige, áfach. Bhuel, rinneadh traidisiún na Gréige a Rómánsú agus a mhalairt.

Tá ról Satarn beagnach mar an gcéanna le ról Cronus na Gréige, sa mhiotas faoi bhunús déithe agus a ghinealas.

Mar sin féin, tá an dearcadh i leith na ndéithe seo difriúil. Cé nach raibh na Gréagaigh i bhfabhar Cronus, a measadh a bheith ina thíotán cruálach, bhí meas mór ag Satarn ar na Rómhánaigh. Tugann roinnt údair le fios go raibh Satarn Rómhánach ann sular tugadh reiligiún na Gréige isteach.

Ceanglaíonn siad Satarn le dia Etruscan Satre. Uaireanta bíonn an t-ainm Satarn nasctha leis an téarma céad , rud a chiallaíonn ‘curtha’.

Tugadh adhradh do dhia Rómhánach Satarn mar dhia talmhaíochta. Bhí baint aige le ham síol, fómhar agus oibreacha talmhaíochta i gcoitinne. Bhí sé níos gaire do dhéithe talún agus torthúlachta, mar an bandia Gréagach Demeter agus Ops, bandia an fhómhair, a bhí mar bhean Saturn.

Ré órga a bhí i riail Satarn thar Latium. Thug Satarn roinnt dlíthe do dhaoine maireachtáil leo, mhúin sé dóibh conas a gcuid tailte a shaothrú, conas an ithir a oibriú, conas fíonta a fhás agus mar sin de.

brí aisling taisteal

Ba é ceann de na teampaill is sine sa Róimh teampall Satarn, a tógadh bellow an Cnoc Capitoline. Bhuel, tugadh an cnoc féin ar a dtugtar freisin Sliabh Satarn , sliabh Satarn. Bhí meas agus meas ag daoine ar Latium ar an déithe maithe seo.

Bhí baint ag Satarn le ham síol agus fómhar flúirseach, le rath, áthas, sonas agus comhchuibheas. Bhí earraí uile na talún agus torthaí na talún ceangailte leis.

Ag pointe amháin, d’imigh Satarn as, ach thóg Janus altóir chun adhradh a dhéanamh do Satarn. Thug sé isteach freisin dáta adhradh Satarn, thug Tullus Hostilius iomlán, rí finscéalach na Róimhe, isteach Saturnalia , na féilte lúcháireach a bhíonn ar siúl in ainm Satarn. Le linn na féile seo, ceadaíodh gach rud.

Mhair na féilte seo ar feadh trí lá ar dtús, ach ansin bhí siad fada go cúig agus ar deireadh go seachtain iomlán amhrán, dí, bia agus spraoi!

Chuir na féilte deireadh leis an séasúr talmhaíochta agus tús bliana úr talmhaíochta. Measadh go raibh Satarn i miotaseolaíocht na Róimhe ina dhia maith, caoithiúil, mar thairbhí mór don chine daonna.

Cé go bhfuil ainm an dia Rómhánach ar an bpláinéad Satarn, d’fhéadfadh baint a bheith ag a nádúr le Cronus, seachas le déin an fhómhair flúirseach.

Satarn sa Astrology - Pláinéid i dTithe

Tugann roinnt údair air pláinéad na fulaingthe agus, go deimhin, ní fear an-taitneamhach é Satarn a bheith thart. Tá eagla ar go leor daoine faoina thionchar ar an gcairt réamhbhreithe. Mar sin féin, d’fhéadfadh ról Satarn a bheith an-úsáideach.

San astrology, ní raibh aon rud dubh agus bán, cé gur maith linn smaoineamh i bhfreasúra agus braithimid go bhfuil sé praiticiúil rudaí a shimpliú.

Mar sin féin, cé go bhféadfadh pláinéid a bheith tairbheach agus fireann, ní bhíonn a bhfeidhmeanna riamh maith nó go hiomlán dona.

Is pláinéad fireann é Satarn. Déanta na fírinne, ba é an ceann ba mhailíseach é agus ba cheart staidéar cúramach a dhéanamh ar a seasamh. Ar dtús, is é Satarn pláinéad na srianta agus an rialaithe. Ní maith linn smacht, má chiallaíonn sé rud éigin nó má rialaíonn duine sinn.

Dá bhrí sin, feicimid go bhfuil tionchar diúltach ag tionchair Satarn. Aisteach go leor, má bhí sé i ndroch-ghnéithe, de ghnáth ciallaíonn sé go gcuirfimid srian orainn féin agus go mbraitheann muid aimsir agus trua faoi.

Is é Satarn pláinéad na seanaoise, an t-anam gafa laistigh den chorp, áiteanna dorcha, gruama agus iargúlta, breoiteachta agus bochtaineachta. Meabhraíonn Satarn dúinn bagairtí agus contúirtí sa saol agus dúisíonn sé ár n-áiteamh rudaí a rialú.

Dúisíonn sé ár n-eagla agus déanann sé aireach dúinn. Tugann sé trioblóidí agus mí-ádh ar gach cineál agus is minic a bhíonn a thionchar searbh agus míthaitneamhach. Mar sin féin, ba cheart dúinn iarracht a dhéanamh é a thuiscint, in ionad troid ina choinne.

Mar sin féin, braitheann a éifeacht go mór ar an suíomh agus ar na gnéithe a fhoirmíonn sé. Ar thaobh maith, is é Satarn pláinéad na foighne, an traidisiúin, na staire, na hoidhreachta agus na sinsear. Coinníonn sé luachanna agus déanann sé iad a mhaireann in am; caomhnaíonn sé luachanna traidisiúnta.

Cé gur dealraitheach go bhfuil sé go maith, per se, bíonn marbhántacht mar thoradh air seo freisin, seachnaíonn sé fás agus dul chun cinn; níos cosúla le Cronus agus ní Satarn Rómhánach.

Is teagascóir dian fuar é Satarn. Múineann sé ord agus disciplín, freagracht agus eagrú dúinn. Cuireann Satarn cosc ​​orainn sean-nósanna agus luachanna a chaitheamh amach, ar lann dhá thaobh é, ar ndóigh.

D’fhéadfadh sé sinn a choinneáil san am atá thart agus cosc ​​a chur orainn bogadh ar aghaidh. Teastaíonn iarracht mhór uaidh glacadh lena cheachtanna agus na trioblóidí a bhaineann leis a shárú.

Trom, teorannaithe agus rialaithe, cuidíonn Satarn linn rudaí, luachanna, córais agus eile a chaomhnú le himeacht ama. Gan é, ní bheadh ​​aon luach ag aon rud dúinn; ní mhairfeadh aon rud riamh. Sa chiall sin, tugann Satarn brí agus luach do rudaí agus do choincheapa áirithe.

Faoi dheireadh, is pláinéad sóisialta é. Déanann pláinéid shóisialta ionadaíocht dúinn féin mar bhaill den tsochaí níos leithne agus is mian linn ár gcomhtháthú isteach ann.

Satarn sa Cheathrú Teach - Satarn sa 4ú Teach

Cad a thugann Satarn isteach i dteach teaghlaigh? Cén tionchar a bhíonn aige ar theach luachanna baile, ar an teallach agus ar an mbaile?

Bhuel, is pláinéad beag trom é Satarn, mar sin lig dúinn a fheiceáil cad atá againn le giorria. Léiríonn Satarn sa Cheathrú Teach claonadh sainráite i leith caidrimh chomhchuí a chruthú laistigh den teaghlach, go háirithe an teaghlach is gaire.

Léiríonn sé claonadh i dtreo dea-chaidrimh a choinneáil le tuismitheoirí, mar shampla, agus le baill den teaghlach is gaire. Mar sin féin, léiríonn sé deacrachtaí a bhaineann le caidrimh den sórt sin.

ag tiomáint as aisling aille

Is post casta agus casta é seo. Léiríonn an socrúchán seo de Satarn tréimhsí sa saol ina bhfásann an dúchas i bhfad ó bhaill an teaghlaigh, d’fhonn a bheith níos neamhspleáiche.

Cé nach gá go mbeadh fadhb agus mínádúrtha per se leis seo, d’fhéadfadh deacracht de chineál éigin a bheith ann i nádúr tosaigh an chaidrimh sin.

Mar shampla, d’fhéadfadh go mbraitheann an dúchasach ciontach faoi fhaid, gan a mhuintir féin a chur ag cur an choire orthu. D’fhéadfadh sé tarlú freisin toisc go gcuireann siad an milleán air nó uirthi as a bheith i bhfad i gcéin agus as briseadh amach.

cad a chiallaíonn an dath gorm go spioradálta

Difríochtaí an-bhreátha iad seo ar fad agus braitheann siad ar chairt agus ar ghnéithe an dúchais. Is minic a mhothaíonn an dúchais amhail is dá mbeadh fadhb ann maidir le cumarsáid le baill teaghlaigh.

Tá mothú leanúnach ann gur chóir go ndéanfadh duine iarracht an-chrua d’fhonn caidreamh comhchuí a chruthú leis an teaghlach. Ceann de na fadhbanna féideartha is ea nádúr rialaithe Satarn.

Ba mhaith le Satarn gach rud a rialú agus is minic go mbraitheann daoine dúchasacha amhail is dá mba iadsan a bhí freagrach as gach rud agus rud ar bith. Sa chás áirithe seo, mothaíonn an dúchais amhail is go raibh sé nó sí freagrach as caidreamh comhchuí a choinneáil taobh istigh den teaghlach.

Is é an rud a dhéanann sé dearmad air, áfach, ná go raibh daoine eile i gceist; ba chóir dóibh a gcuid féin a dhéanamh freisin.

Is gnách go mbíonn an dúchasach le Satarn sa Cheathrú Teach ag freastal ar an teaghlach; mothaíonn sé nó sí amhail is dá mbeadh sé de dhualgas orthu rudaí a chur ag obair. Bhuel, is í an fhírinne, braitheann sé ar gach duine. Chomh luath agus a ghlacann dúchais sa Cheathrú Teach leis an bhfíric seo, is dócha go n-éireodh rudaí níos rianúla.

Satarn sa 4ú Teach - Bannaí Teaghlaigh

Nuair a bhíonn gnéithe fabhracha ag Satarn sa Cheathrú Teach, is gnách go léiríonn sé pearsantacht réasúnach, thromchúiseach agus fhreagrach a thugann aire don teaghlach agus do ghaolta.

Mar sin féin, tuigeann a leithéid de dhúchas a dteorainneacha féin agus tá a fhios aige go ndéanfadh sé nó sí a ndícheall chun go n-oibreodh rudaí, ach ní chaillfeadh sé go mbeadh sé ciontach mura mbeadh rudaí chomh comhchuí sin. Tá cur chuige réasúnach, praiticiúil agus taidhleoireachta ag an duine seo.

Bheadh ​​sé nó sí i gcónaí ag freastal ar an teaghlach, ach ní ligfeadh sé go ndéanfaí ionramháil air. Cothaíonn sé nó sí caidrimh theaghlaigh, bíonn cúram air faoi luachanna teaghlaigh, traidisiún agus baile, ach ní dhéanann sé faillí ar leasanna agus ar mhianta pearsanta.

Is taidhleoir nádúrtha a rugadh an duine seo. Comhoibríonn sé nó sí go héasca le daoine eile agus is breá leis a bheith ag obair i dtimpeallacht atá cosúil le teaghlach.

De ghnáth, cruthaíonn dúchasaigh den sórt sin caidrimh ghnó láidre torthúla agus coinníonn siad caidreamh dearfach le daoine i gcoitinne agus go háirithe le baill teaghlaigh.

Tréith de Satarn atá suite go maith sa Cheathrú Teach is ea go bhfuil ceangal thar a bheith láidir le duine de na tuismitheoirí. Maidir le caidrimh theaghlaigh agus rómánsúla féin, is dúchasach é seo atá réidh le comhréitigh a dhéanamh.

Satarn sa Cheathrú Teach - Ró-rialú

Ar an taobh eile, mura raibh gnéithe maithe ag Satarn sa Cheathrú Teach, tugann sé le fios do dhúchas a bhfuil eagla an uaigneas air, ach a bhfuil deacrachtaí aige ag an am céanna comhpháirtí a aimsiú a chomhlíonfadh a ionchais. Is minic a mhothaíonn a leithéid de dhúchas uaigneach agus gan chomhlíonadh go mothúchánach.

Ina theannta sin, is gnách go mbíonn smacht ró-mhór ag daoine a bhfuil Satarn Ceathrú Tí suite go dona iontu, i gcaidrimh rómánsúla agus i dteaghlaigh.

Tagann dearcadh ceannasach as eagla go gcaillfidís smacht ar an staid i ndáiríre. Déanann an dúchas maoirseacht ar bhaill teaghlaigh a fhágann go mbraitheann siad míchompordach agus faoi iniúchadh, rud nach atmaisféar taitneamhach teaghlaigh é cinnte. Is cúis choitianta é le go leor argóintí agus coimhlintí.

Baineann an rud céanna le caidrimh rómánsúla agus le haon timpeallacht eile a d’fhéadfadh a bheith cosúil le patrún teaghlaigh.