Brí Spioradálta agus Bhíobla 333

Tá siombalachas cumhachtach ag na huimhreacha agus is minic go mbíonn teachtaireacht agus treoir thábhachtach ba chóir dúinn a leanúint ar a gcuma inár saol.Tá roinnt uimhreacha níos cumhachtaí ná a chéile, go háirithe má tharlaíonn siad a bheith i seicheamh.

De ghnáth is teachtaireacht ó Dhia, ár n-aingeal caomhnóra, na Máistrí Ascended, chomh maith leis na Archangels, na huimhreacha céanna a fheiceáil i ngach áit.Tá na heintitis seo ó ríochtaí biotáille iltoiseach, rud a chiallaíonn gur féidir leo a bheith ag an am céanna i go leor áiteanna.Ar an mbealach sin is féidir leo féachaint orainn agus idirghabháil a dhéanamh lena gcabhair nuair is gá.

Na huimhreacha 3 agus 333 sa Bhíobla

Tá níos mó cumhachta ag roinnt uimhreacha ná a chéile.

cad is brí le 27

Is í an uimhir 3 ceann de na huimhreacha sin. Tá brí fheiceálach leis an uimhir seo sa Bhíobla freisin. Tá an uimhir 3 ar cheann de na ceithre uimhir atá foirfe go spioradálta arb iad uimhir 3, 7, 10 agus uimhir 12. Siombailíonn an uimhir 3 an aontacht naofa atá ag Dia, agus is é sin an tAthair, an Mac agus an Spiorad Naomh.Roimh an tuile labhraíonn an Bíobla faoi na 3 phatriarch: Abel, Enoch, agus Noah. Tar éis na tuile, labhraíonn an Bíobla faoi na 3 aithreacha: Abraham, Isaac agus Jacob.

Tá dlúthbhaint ag siombalachas uimhir 3 le céasadh Íosa Críost. Eadhon, sular gabhadh é, ghuigh Íosa 3 huaire i ngairdín Gethsemane. Cuireadh ar an gcros é ag an 3rduair an chloig den lá, agus fuair sé bás ag an 9úuair an chloig, atá 3p.m.

Luann an Bíobla freisin 3 uair an chloig de dhorchadas a chlúdaigh an talamh fad a bhí Íosa ar an gcros, agus is é sin ón 6úgo dtí an 9úuair an chloig, nuair a scaoil sé a anam faoi dheireadh. Bhí Íosa marbh freisin ar feadh 3 lá agus oíche roimh a aiséirí.Ní raibh ach 3 dhuine ina bhfinnéithe ar athrú Íosa ar Shliabh Hermon, Eoin, Peadar agus Séamas.

Ní luann an Bíobla ainm ach trí aingeal: Michael, Gabriel agus Lucifer.

Tá an uimhir 3 ar cheann de na huimhreacha is mó a fuarthas i nochtadh an Tiomna Nua.

Beidh an Iarúsailéim Nua a chruthóidh Dia múnlaithe mar chearnóg le 3 gheata. Ag tús Leabhar na Nochtadh, déantar cur síos ar Dhia mar bheatha shíoraí, ar rud é atá, atá agus atá le teacht.

Sa Sean-Tiomna, i Leabhar Geineasas, caibidil 15, véarsa 9, deir Dia le hAbrahám: Agus a dubhairt sé ris, Gabh liom hóg de triúr bliain d’aois, agus gabhar di triúr bliain d’aois, agus reithe de triúr bliain d’aois, agus turtledove, agus colm óg. Feicimid anseo an uimhir 333 a bhaineann leis an gcúnant a rinne Dia leis an bhfáidh Abrahám, nuair a gheall sé talamh Iosrael do na Giúdaigh.

Sa Chéad Leabhar Chronicles, i gcaibidil 21, véarsa 9-12, seolann Dia teachtaireacht chuig an Rí David trína fháidh, Gad, ag iarraidh air an pionós a roghnú as a chuid peacaí: Agus labhair an Tiarna le Gad, Seer David, ag rá, Téigh agus inis do Dháiví, ag rá, Mar seo a deir an Tiarna, ofrálaim trí cinn duit rudaí: roghnaigh ceann amháin agaibh, sin Is féidir liom é a dhéanamh dhuit. Mar sin tháinig Gad chuig David, agus dúirt ris, Mar seo a deir an Tiarna, Roghnaigh dhuit Ceachtar triúr gorta blianta ’; nó triúr míonna le scriosadh roimhe seo do foes, cé go bhfuil an claíomh do naimhde os do chionn; nó eile triúr lá claíomh an A Thiarna, fiú an plá, sa talamh, agus aingeal an Tiarna ag scriosadh ar fud na gcóstaí go léir Iosrael. Anois tabhair comhairle duit féin dá bhrí sin cén focal a thabharfaidh mé arís dó a chuir chugam é.

Tá Uimhir 333 le feiceáil anseo mar thairiscint Dé don Rí David de 3 rogha, gach ceann comhdhéanta de 3 aonad ama: 3 bliana den ocras, 3 mhí cogaidh, nó 3 lá de phlá.

I gcaibidil 33 de Leabhar Ieremiah ón Sean-Tiomna, labhraíonn Dia leis an bhfáidh Ieremiah faoi bhailiúchán Iúdá agus Iosrael, agus tugann sé gealltanas go dtiocfaidh an Meisias ó shíol Dháiví, a mbeidh a réimeas síoraí.

I gcaibidil 33, véarsa 3 deir Dia: Glaoigh chugam, agus freagróidh mé thú, agus taispeánfaidh sé duit rudaí móra nach bhfuil ar eolas agat.

Seo cuireadh soiléir ó Dhia chun tosú ag creidiúint ann.

An siombalachas uimhir 333

Má tá tú ag léamh an téacs seo anois, is dócha go bhfuil tú ag iarraidh tuiscint a fháil ar a bhfuil i gceist le uimhir 333 a fheiceáil i ngach áit. Is dócha go bhfeiceann tú é ar phlátaí ceadúnais, ar thithe, admhálacha, cloig, ar fhógraí teilifíse, scáileáin, uimhreacha leathanaigh, agus in aon áit eile ina mbíonn uimhreacha le feiceáil.

Tá an seicheamh uimhreacha seo an-chumhachtach. Tá brí spioradálta tábhachtach le huimhir 333 a fheiceáil.

Is comhartha tábhachtach ó Dhia an líon sin a bhíonn le feiceáil go minic inár saol. D’fhéadfadh sé comhartha rabhaidh a léiriú, ach d’fhéadfadh sé a bheith ina chomhartha de ghrá agus tacaíocht neamhchoinníollach Dé.

Tá draíocht ag baint le huimhir 333 a fheiceáil toisc gur seicheamh í d’uimhir 3, aimplithe 3 huaire.

Chomh maith leis sin, tugann suim na n-uimhreacha seo 9 agus tá an uimhir sin an-spioradálta freisin. Siombailíonn sé críochfoirt a chruthaíonn spás do thús nua, deireadh do chosáin spioradálta roimh an soilsiú, srl.

Siombailíonn an uimhir 3 rath, raidhse, cruthaitheacht, féinléiriú, cumarsáid, scileanna, cumais, idéalachas, caoinfhulaingt, inspioráid, buanna, sonas, díograis agus áthas. Is é freisin an líon atá i athshondas leis na Máistrí Ardaithe.

Siombailíonn an uimhir 9 daonnacht, caoinfhulaingt, daonchairdeas, cumais síceacha, neart inmheánach, cumarsáid, eagna, ceannaireacht spioradálta, intuition, daoine eile a threorú le sampla dearfach, múscailt spioradálta agus léargas, freastal ar dhaoine eile, obair éadrom, na Dlíthe Spioradálta Uilíocha, neamhleithleachas, críochnú agus conclúidí .

An uimhir 333 , mar mheascán de na huimhreacha 3 agus an uimhir 9 siombailí cruthaitheacht, áthas, léiriú, cumais síceacha, inspioráid, samhlaíocht, fás, cumais síceacha, daonnacht, caoinfhulaingt, cumais, sonas, cumarsáid, spioradáltacht agus forbairt spioradálta, seirbhís don chine daonna, obair éadrom, na Dlíthe Spioradálta Uilíocha, srl.

Siombailíonn an uimhir seo críoch agus conclúidí freisin. Siombailíonn sé freisin fuinneamh agus tacaíocht na Máistrí Ardaithe.

Bríonna na huimhreach 333

  1. Éabhlóid spioradálta

D’fhéadfadh an uimhir 333 a bheith ina teachtaireacht thábhachtach ón Cruinne agus ó na haingil, ag glaoch orainn tús a chur le turas d’fhorbairt spioradálta.

D’fhéadfadh an uimhir seo a bheith ag iarraidh orainn tosú ag leathnú ár gcuid eolais ar ábhair spioradálta, ionas gur féidir linn ár spioradáltacht a leathnú tuilleadh.

  1. Ár gcumas speisialta a fhorbairt

Nuair a bhíonn an uimhir 333 le feiceáil inár saol, b’fhéidir gur glaoch orainn tosú ag forbairt ár mbronntanas agus ár gcumas síceach do leanaí, ionas gur féidir linn iad a úsáid chun cabhrú linn féin agus le daoine eile. Is gairm é chun tuiscint a fháil ar do intuition agus an treoir atá á tabhairt agat istigh.

B’fhéidir nach bhfuil tú ar an eolas faoi na cumais atá agat, agus tá an uimhir seo ag iarraidh ort iad a fhionnadh. Tosaigh freisin ar do chruthaitheacht agus do bhuanna a fhorbairt.

Cuirfidh na gníomhartha seo ar chumas d’fhás pearsanta agus beidh siad ina gcúis le sonas agus sástacht.

  1. Comhartha de láithreacht na Máistrí Ardaithe

Má thosaíonn tú go tobann ag féachaint ar an uimhir 333 i ngach áit, b’fhéidir gur deimhniú é sin freisin go bhfuil na Máistrí Ardaithe ag dearbhú a láithreacht timpeall ort.

Dóibh siúd nach bhfuil cur amach acu ar an téarma Máistreacht Ascended, creidtear gur neacha an-spioradálta iad a ndearnadh go leor incarnations orthu agus a bhí ina ngnáthdhaoine, ach chuaigh siad trí shraith tionscnamh (claochluithe spioradálta).

synastry venus mars trine

Ba iad Íosa Críost, Búda, Maois, Yogananda agus go leor eile cuid de na neacha soilsithe seo. Bhí saol ar fad acu ar an talamh sular chuaigh siad suas i bhfoirm spioradálta.

Tá na Máistrí Ascended le feiceáil inár saol chun cabhrú linn ar bhealaí éagsúla, den chuid is mó agus iad ag cuardach ár misean saoil.

Cuireann siad a láithreacht in iúl ionas gur féidir linn a bheith feasach ar a ngrá, a dtreoir agus a dtacaíocht tríd an saol, go háirithe trí na cúinsí reatha a bhfuilimid ag dul tríd.

Féadfaidh tú glaoch ar na Máistrí Ascended freisin aon uair a bhraitheann tú go bhfuil a gcabhair nó a dtreoir ag teastáil. Is gearr go bhfaighidh tú fianaise ar a gcabhair, ach caithfidh creideamh a bheith agat agus fanacht foighneach.

  1. Deimhniú gur lean tú an cosán ceart sa saol

Is minic a bhíonn an uimhir 333 le feiceáil inár saol mar dhearbhú go bhfuilimid ar an mbealach ceart inár saol.

Má tá tú ag fiafraí an ndearna tú na cinntí agus na roghanna cearta saoil agus má thosaíonn tú go tobann ag féachaint ar an uimhir seo i ngach áit, is féidir leat a bheith cinnte go bhfuil tú. Tá an Cruinne ag cur a dhearbhú chugat.

Is spreagadh é an uimhir seo freisin leanúint ar aghaidh ag leanúint an chosáin a roghnaigh tú sa saol, is cuma cé chomh deacair agus casta a d’fhéadfadh sé a bheith uaireanta. Tá an uimhir seo ag iarraidh ort a chreidiúint go léireofar do mhianta agus spriocanna go léir i ndáiríre ag deireadh an bhóthair sin.

Má thosaíonn tú ar chreideamh a chailleadh, iarr treoir agus deimhniú soiléir ar do chuid aingeal caomhnóra agus na Cruinne. Má thosaíonn siad ag seoladh an uimhir 333 chugat, beidh a fhios agat go gcaithfidh tú leanúint ar aghaidh ag leanúint an chosáin roghnaithe.

  1. Tá rud éigin i do shaol a éilíonn d’aird

Go minic bíonn uimhir 333 le feiceáil inár saol chun go dtabharfaimid aird ar rud éigin inár saol.

De ghnáth is rabhadh é sin faoi rud éigin nó meabhrúchán gan rud éigin tábhachtach a chailleadh.

Déan iarracht a fháil amach an bhfuil rud éigin i do shaol a éilíonn d’aird láithreach agus ansin freagairt.

  1. Tá tú cosanta agus sábháilte

Is comhartha é an uimhir 333 a fheiceáil i ngach áit go bhfuil sé faoi chosaint na Cruinne.

Ba mhaith le Dia agus le do chuid aingeal caomhnóra go mbeifeá cinnte go bhféachann siad ort agus nach bhfuil aon chúis eagla ort féin.

Déan iarracht breathnú ar an todhchaí gan stró agus ionchais dearfacha. Bíodh a fhios agat go bhfuil a gcosaint agat an bealach ar fad.

  1. Tá cinneadh le déanamh agat

Is féidir an uimhir 333 a bheith le feiceáil i do shaol le linn tréimhse nuair a bhíonn roinnt cinntí agus roghanna tábhachtacha saoil ann a chaithfidh tú a dhéanamh. D’fhéadfadh an uimhir seo i do shaol a bheith ina spreagadh chun éisteacht le do threoir istigh ag insint duit cad ba cheart duit nó nár cheart duit a dhéanamh.

Iontaobhas go bhfuil tú faoi threoir diaga agus tú ag déanamh na gcinntí seo.

  1. Glao chun do chuid féin a chur in iúl

Is féidir leis an uimhir 333 a bheith le feiceáil i do shaol mar spreagadh chun d’fhírinne a labhairt agus do fhíor-phearsantacht a chur in iúl. Ná bíodh eagla ort labhairt faoi do chuid smaointe agus smaointe.

Ach ansin, is féidir leat a bheith ar do shuaimhneas leat féin. Is féidir leat a bheith ina inspioráid do dhaoine eile freisin.