Synastry Mars Véineas Trine

Níl a lán daoine nár chuala riamh faoi astrology, ach tá a lán acu aineolach ar a cruinneas agus na féidearthachtaí a thairgeann sé.Is féidir leis an disciplín ársa seo a lán léargas a thabhairt ar dhaoine chomh maith le caidrimh idir daoine. Féadann sé imeachtaí a thuar i saol an duine aonair agus sa domhan i gcoitinne.

Ar feadh na mílte bliain rinne daoine staidéar ar an tionchar a bhí ag na réaltaí agus na pláinéid ar shaol an duine agus ar an domhan a bhí timpeall orthu. Chruinnigh siad a dtaithí agus a gcuid eolais faoin tionchar seo i ndisciplín a d’ainmnigh siad astrology, nó staidéar ar na réaltaí.Tá i bhfad níos mó i gceist le Astrology ná ábhar spraoi don chomhrá. Is féidir leis a bheith iontach cruinn nuair a úsáideann réalteolaí oilte é.Tosaíonn bunús na hanailíse le hanailís a dhéanamh ar chairt réamhbhreithe, ar pictiúr é den spéir agus suíomhanna pláinéadacha in aon nóiméad amháin.

Déanann an réalteolaí anailís ar shocrúcháin pláinéid i gcomharthaí, ina ngnéithe, agus ina suíomhanna i dtithe na cairte réamhbhreithe.

Nochtann an chairt réamhbhreithe go leor faoi phearsantacht, spéiseanna, fhócas agus mhianta duine sa saol. Féadann sé freisin na cosáin a d’fhéadfadh a bheith ag duine sa saol a nochtadh.Déanann na pláinéid i gcomharthaí cur síos ar thréithe agus ar charachtar pearsanta duine. Féadann siad cuma fhisiciúil duine a nochtadh freisin; nochtann a socrúchán i dtithe na cairte réamhbhreithe leasanna an duine agus na réimsí ina ndéanfar an gníomh is mó ina ndéanfar an chuid is mó de ghníomhaíochtaí an duine.

Taispeánann na gnéithe idir pláinéid tréithe pearsanta chomh maith leis na himeachtaí agus na cinniúint a d’fhéadfadh a bheith ag an duine le linn a shaoil.

Is iad na gnéithe an caidreamh idir pláinéid a fhoirmítear nuair a bhíonn na pláinéid ag uillinneacha áirithe óna chéile. Is féidir leo nádúr tairbhiúil nó fireann a bheith acu agus bríonna ar leith a bheith leo.Léiríonn an chéad chatagóir gnéithe ádh a chruthaíonn deiseanna rathúlachta agus dul chun cinn. Ligeann na gnéithe seo don duine rath a bhaint amach gan mórán iarrachta.

Is féidir leis na pláinéid atá nasctha leis na gnéithe seo a gcuid fuinnimh a chur in iúl go saor chomh maith lena nádúr is fearr. Nuair a bhíonn na gnéithe fireann, tá an fuinneamh pláinéadach blocáilte nó teoranta. Bíonn deacrachtaí agus constaicí ag daoine agus iad ag iarraidh a gcuspóirí a bhaint amach.

Nochtann na pláinéid atá nasctha le gnéithe dúshlánacha a nádúr is measa agus bíonn siad freagrach go minic as coimhlintí agus easaontais.

Is féidir leis na gnéithe a bheith mór agus beag. Is iad na cinn is tábhachtaí agus a úsáidtear i gcónaí in anailís astrology. Tá mionghnéithe ábhartha freisin ach de ghnáth nuair a bhíonn an chéim cruinn. Is iad na príomhghnéithe comhchuingí, trines, freasúra, sextile, agus cearnóg.

Is gnéithe móra iad trialacha agus tá nádúr tairbhiúil acu. Measann go leor réalteolaithe gurb iad an ghné is ámharaí iad.

Cruthaítear iad nuair is é 120. an chéim idir pláinéid. Cruthaíonn siad deiseanna chun rath a bhaint amach agus chun mianta a chur i gcrích. Cabhraíonn siad leis an duine a mhianta a bhaint amach gan mórán iarrachta.

Synastry

Luaigh muid cheana gur féidir astrology a úsáid chun caidrimh agus a n-acmhainneacht a anailísiú. Úsáideann sé teicníc ar a dtugtar synastry chun a fháil amach an bhfuil carachtair chomhoiriúnacha ag beirt agus an caidreamh buan a bheidh ann nó nach mbeidh.

Tugann Synastry aghaidh ar an anailís seo ag breathnú ar dhaoine agus ar a nádúr mar a seasaimh phláinéid.

Nuair a thagann daoine i dteagmháil lena chéile tagann a gcuid pláinéid i dteagmháil freisin. Nochtann an gaol idir a gcuid pláinéid nádúr a gcaidrimh.

Déanann Synastry anailís ar chairteacha réamhbhreithe beirt ar dtús chun pictiúr a dhéanamh dá bpearsantachtaí agus dá roghanna agus ansin déanann siad comparáid idir a gcairteacha aonair ag ríomh na ngnéithe idir a gcuid pláinéid agus ag socrú na dtithe ina dtagann a gcuid pláinéid i gcairt réamhbhreithe a bpáirtí.

Spreagann na tithe ina dtagann na pláinéid i gcairt a bpáirtithe réimsí éagsúla de shaol a bpáirtí agus bíonn tionchar acu air. Taispeánann na gnéithe idir na cairteacha réamhbhreithe de bheirt daoine an eispéireas sásúil a bheidh sa chaidreamh do na comhpháirtithe nó nach mbeidh.

Nuair a bhíonn na gnéithe idir na pláinéid comhchuí i gcoitinne, is léiriú é sin ar chomhoiriúnacht bhunúsach dá nádúr.

Éiríonn go maith leis an mbeirt seo agus tá fonn ó chroí orthu a gcaidreamh a choinneáil. Tá siad ag iarraidh comhréitigh a dhéanamh agus tá siad fulangach ar lochtanna agus ar dhifríochtaí a bpáirtí.

Is caidreamh éasca é an caidreamh agus is féidir leis na comhpháirtithe teacht ar chomhaontú faoi aon saincheist a bhíonn acu. Ní ligeann siad dá gcuid fadhbanna carnadh suas.

Sa chás go mbíonn na gnéithe idir dhá chairt réamhbhreithe dúshlánach agus diúltach i gcoitinne, tá an scéal difriúil.

De ghnáth is comhartha é seo de neamh-chomhoiriúnacht dúlra agus léiriú nach n-éiríonn go maith leis na comhpháirtithe. D’fhéadfaí an caidreamh a líonadh le míthuiscintí, coinbhleachtaí, easaontais, easpa comhréitigh agus comhoibrithe, agus d’fhéadfadh siad seo go léir a bheith ina gcúiseanna le briseadh.

Is minic nach mbíonn caidreamh le gnéithe dúshlánacha gearr-chónaí, cé nach gá gurb amhlaidh i gcónaí. Is féidir leis na caidrimh seo maireachtáil ar feadh an tsaoil ach scriosann siad saol na gcomhpháirtithe lena dtionchar draenála.

De ghnáth ní bhíonn go leor toil ag comhpháirtithe a bhfuil baint acu le gnéithe dúshlánacha troid ar son a gcaidrimh agus comhréitigh a dhéanamh. Ligeann siad dá gcuid fadhbanna fás a chuireann deireadh leis an gcaidreamh sa deireadh. Uaireanta is caidrimh iad seo atá líonta le foréigean.

I roinnt cásanna, léiríonn anailís synastry easpa gnéithe suntasacha idir dhá chairt réamhbhreithe. Is minic a tharlaíonn sé seo nuair nach mbíonn leasanna ag na comhpháirtithe as a chéile agus de ghnáth ní thosaíonn an caidreamh eatarthu riamh.

Véineas - Tréithe Bunúsacha

Is pláinéad geal é Véineas. Is é an ceann is gile ar spéir na hoíche i ndiaidh na Gealaí. Is pláinéad an ghrá agus na mothúchán é seo. Rialaíonn sé rómánsaíocht agus caidrimh, chomh maith le háilleacht, díreach cosúil leis an bandia Rómhánach ársa a bhfuil ainm uirthi.

Tá an pláinéad seo le feiceáil le súil nocht ar spéir na hoíche, agus mar gheall air sin tugadh an mhaidin nó réalta an tráthnóna air ó am ársa.

San astrology, rialaíonn Véineas comhoibriú, airgead, saibhreas, sealúchais, rudaí ábhartha, earraí áilleachta, seodra, cruinnithe sóisialta, pléisiúir, só, hedonism agus nithe den chineál céanna.

Is é an pláinéad seo rialóir Libra agus Taurus. Tá a exaltation i hÉisc. Is fearr a bhraitheann an pláinéad nuair a chuirtear sna comharthaí seo é.

Is iondúil go mbíonn siad cruthaitheach agus is breá leo áilleacht. Tá siad rómánsúil agus sóisialta freisin. Ní féidir leo a bheith singil ar feadh i bhfad. Bíonn siad ag claonadh go nádúrtha i dtreo comhpháirtíochtaí.

Is minic a roghnaigh na daoine seo gairmeacha ealaíne agus cruthaitheacha áit ar féidir leo a mbuanna a úsáid chun áilleacht a chruthú.

Is breá leo freisin a bheith timpeallaithe ag áilleacht agus de ghnáth bíonn tithe maisithe go hálainn acu. De ghnáth bíonn stíl acu a mbíonn meas ag daoine eile orthu. Is breá leo a bheith cóirithe go maith agus tugann a lán acu aird mhór ar a gcuma fisiceach. Tá go leor acu beannaithe le cuma iontach agus áilleacht choirp.

Taispeánann seasamh Véineas sa chairt réamhbhreithe an rud a fhaigheann an duine go hálainn. I gcairt na bhfear nochtann sé an cineál mná atá ann nó i gcairt mná an cineál mná atá inti.

Nuair a bhíonn Véineas i gcruachás, tugann sé seo tréithe diúltacha Véineas don duine, mar shampla leisce, vanity, féin-indulgence, caiteachas meargánta, procrastination, selfishness, a bheith seans maith a ionramháil daoine eile agus bragáil. D’fhéadfadh siad a bheith mífhreagrach agus seans maith go dtaitneodh pléisiúir de gach cineál leo.

Is féidir leis na daoine seo a bheith támhshuanacha. Is minic a chuireann siad a n-airgeadas i gcontúirt lena nósanna caiteachais. Is féidir leo a bheith santach agus gan smaoineamh ach ar a gcuid riachtanas.

De ghnáth déanann Véineas atá suite go maith sa chairt réamhbhreithe an duine dea-bhéasach agus tuisceanach. Tá na daoine seo an-íogair do mhothúcháin daoine eile agus déanann siad a ndícheall gan iad a ghortú.

Mars - Tréithe Bunúsacha

Tá cáil uafásach ar Mars, in ainneoin gur pláinéad beag í. Tá dromchla an phláinéid seo clúdaithe le dé-ocsaíd iarainn dhearg agus fágann sin go bhfuil an chuma air go bhfuil sé dearg.

Seo an fáth a dtugann cuid acu an pláinéad dearg ar an bpláinéad seo.

Mar gheall ar a chosúlachtaí lenár bplainéad, creideann go leor daoine go mbeidh an saol ann lá amháin ann. Creideann cuid fiú go raibh an saol i láthair ar Mars san am atá thart.

Sa mhiotaseolaíocht, ba é an dia Rómhánach Mars rialóir an chogaidh agus an scrios.

Maidir le astrology, rialaíonn Mars coinbhleachtaí, scriosadh, brúidiúlacht, foréigean, breoiteacht, coilm, créachta, airm, ciorruithe, ionsaí, neamhfhoighne, fearg, scriosadh, póilíní, arm, tubaistí, cáineadh, éadulaingt, agus nithe den chineál céanna.

Rialaíonn Mars cumhacht, fuinneamh, diongbháilteacht, misneach, paisean, seasmhacht, caidreamh paiseanta, tréithe ceannaireachta, srl.

Nuair a bhíonn Mars i gcruachás, bíonn sé ina chúis le heispéiris uafásacha. Nuair a bhíonn sé suite go maith tugann sé diongbháilteacht agus seasmhacht don duine a chuid aislingí a chomhlíonadh.

Rialaíonn an pláinéad seo na comharthaí Reithe agus Scairp. Tá a exaltation i Gabhar. Sna comharthaí seo tá an chumhacht is mó ag Mars. Is gnách go mbíonn pearsantachtaí cumhachtacha ag daoine a mbíonn tionchar ag Mars orthu.

Tá siad fuinniúil agus diongbháilte go n-éireoidh leo. Le gnéithe comhchuí de Mars tá na daoine seo macánta agus ceart. Is cosantóirí lag iad freisin.

Is féidir leis na daoine seo a bheith an-mhisneach. Níl aon eagla orthu roimh obair chrua chun an rud a theastaíonn uathu a bhaint amach.

I ngnéithe dúshlánacha, is féidir le Mars carachtar foréigneach a thabhairt don duine atá seans maith go brúidiúlacht. D’fhéadfadh na daoine seo a bheith ró-rialaithe agus iarracht a dhéanamh smacht a fháil ar dhaoine eile. Rialaítear iad agus éadulaingt freisin.

D’fhéadfadh nádúr iomaíoch a bheith ag daoine Mars agus seans maith go spreagfadh siad daoine eile.

Synastry Mars Véineas Trine

Is gné den scoth í an ghné trine idir Véineas agus Mars sa synastry maidir le comhoiriúnacht rómánsúil agus caidreamh fadtéarmach. Is minic a bhíonn sé le feiceáil idir cairteacha réamhbhreithe na gcomhpháirtithe rómánsúla i gcaidrimh fhadtéarmacha agus i lánúineacha pósta.

Is léiriú é an ghné seo ar chomhoiriúnacht mhothúchánach agus choirp idir beirt.

Is meascán rómánsúil / paiseanta é seo. Is maith leis an mbeirt seo a chéile agus tarraingítear go mór dá chéile go fisiciúil. Is fíor-nasc grá é seo. Feiceann siad a chéile mar rud breise speisialta.

Léiríonn Mars agus Véineas an taobh fisiceach de chaidreamh agus nuair a bhíonn siad chomh gné chomhchuí, is comhartha é seo go mbainfidh an dá dhuine taitneamh as an taobh fisiceach dá gcomhluadar.

Tacaíonn an ghné seo le fad saoil a gcaidrimh agus neodraíonn sé éifeachtaí diúltacha roinnt gnéithe idir a gcairteacha réamhbhreithe, más ann dóibh. Tá áilleacht agus cuma fhisiciúil Véineas an-tógtha le Mars agus tarraingíonn paisean agus nádúr cumhachtach Mars Véineas.

Léiríonn an caidreamh seo i bhformhór na gcásanna comhpháirtíocht fhadtéarmach inar féidir leis an dá chomhpháirtí a shamhlú go bhfuil siad i gcaidreamh lena chéile. De ghnáth ní fhanann siad i bhfad sula dtugann siad an tiomantas toisc go bhfuil a fhios acu go hinmheánach gurb é seo an rud fíor.

Tá tarraingt mhaighnéadach beagnach eatarthu agus braitheann siad tarraingthe go fisiciúil ar a chéile.

De ghnáth is é an rud seo a thionscnaíonn an caidreamh eatarthu, ach le himeacht aimsire is léir go bhfuil ceangail níos láidre eatarthu agus go bhfuil a gcaidreamh bunaithe ar níos mó ná mealladh fisiceach amháin.

Cruthaíonn an ghné seo brí láidir fuinniúil idir na comhpháirtithe. Braitheann siad iontach i láthair a chéile. Soilsíonn siad íomhá a chéile de pháirtí rómánsúil idéalach.

Achoimre

Nuair a dhéanann Véineas duine gné trín de Mars duine eile, is léiriú é seo ar mhealladh láidir corpartha agus mothúchánach idir an dá dhuine seo.

Is gnách go mbíonn an ghné seo i láthair idir cairteacha réamhbhreithe daoine pósta nó comhpháirtithe i gcaidrimh rómánsúla fadtéarmacha.

synastry pluto sextile gréine

Is gné den scoth í a thacaíonn le fad saoil agus le cobhsaíocht an chaidrimh agus a chabhraíonn leis na comhpháirtithe na saincheisteanna a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le roinnt gnéithe dúshlánacha eile a shárú. D’fhéadfadh go mbreathnóidís ar a chéile mar chomhpháirtí idéalach.

Tá an tarraingt eatarthu ar an toirt. Braitheann siad go instinctach go bhfuil siad ceart dá chéile agus ní fhanann siad i bhfad sula dtugann siad an tiomantas.

De ghnáth tarraingíonn Mars tarraingteacht agus áilleacht Véineas, agus tá Véineas sáite ag nádúr paiseanta Mars agus a pearsantacht láidir.