Synastry Plútón Cearnóg na Gréine

Is cineál speisialta anailísí astrological í an astrology comparáideach a dhíríonn ar thuiscint a fháil ar an gcaidreamh idir dhá chairt breithe.Déanann sé anailís ar na gnéithe a chruthaíonn siad lena chéile agus, dá bhrí sin, d’fhéadfadh sé mórán a insint faoi acmhainneacht caidrimh áirithe. Tugtar synastry air agus de ghnáth déantar é chun críocha caidreamh rómánsúil a thuiscint. Ní sraith tuartha é, ach níos mó de shraith treoirlínte.

Is é an chéad chéim thábhachtach in astrology comparáideach, i ndáiríre, astrology réamhbhreithe. Caithfidh réalteolaí féachaint ar chairteacha breithe an dá dhuine, d’fhonn íomhá a fháil de na cineálacha pearsantachtaí a bhfuil baint acu le caidreamh.

Is mór an chabhair duit an gaol idir a gcairteacha a thuiscint má tá eolas agat ar chairteacha réamhbhreithe an dá chomhpháirtí. Agus anailís á déanamh ar leithligh ar na cairteacha, caithfidh réalteolaí díriú ar roinnt deighleoga móra.Tá sé ríthábhachtach tuiscint a fháil ar an gcaoi a ndéileálann gach duine lena thaobh mothúchánach, mar shampla. Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios agat cad iad na dearcaí atá ag an mbeirt i leith choincheap an ghrá i gcoitinne.

Is eilimintí tábhachtacha iad an leibhéal ionbhá, comhbhróin, comhbhá, leibhéal an lamháltais agus an ullmhachta chun comhréitigh a dhéanamh. D’fhéadfaí ionchais duine i leith caidrimh a fheiceáil i gcairt réamhbhreithe freisin.

Nochtfadh gach cairt réamhbhreithe an bhfuil na daoine aonair claonta i dtreo saol suite, seasmhach, pósta agus caidrimh fhadtéarmacha nó má tá siad níos cineálta agus níos suaimhní.Tá spriocanna an chaidrimh riachtanach. Mura bhfuil an bheirt ag súil leis an gcaidreamh céanna, d’fhéadfadh sé a bheith an-fadhbanna. Níl aon chaidreamh idéalach ann, má fhéachaimid air ó thaobh na synastry de. Mar sin féin, níor cheart go gcuirfeadh sé seo díspreagadh ort, ach ba cheart go gcuirfeadh sé ort smaoineamh ar conas an ghnáththeanga a aimsiú le do pháirtí.

Tarlaíonn sé go mbíonn daoine furasta a mhealladh chun a chéile agus ansin a gcuid smaointe faoin saol a fháil amach agus faoi na rudaí ba chóir don chaidreamh a thabhairt leo atá thar a bheith difriúil. D’fhéadfadh an léargas ar synastry cosc ​​a chur ar fhionnachtana a raibh iontas mór orthu.

Bheadh ​​ról mór ag gnéithe sa nádúr agus i gcúrsa forbartha caidrimh áirithe.Trí na gnéithe sa synastry a bheith ar eolas agat agus iad a thuiscint, tuigfidh tú níos fearr conas a oibríonn an caidreamh, an fáth a bhfuil roinnt deighleoga buartha, conas iad a fheabhsú agus, ar ndóigh, cé na cinn is fearr agus is taitneamhaí.

I mbeagán focal, d’fhéadfadh a fhios a bheith ag synastry cur leis an gcaidreamh a chomhchuibhiú.

The Sun in Astrology - An Tábhacht sa Synastry

Is é an Ghrian an chéad cheann de na pláinéid phearsanta agus insíonn t faoi neart charachtar duine, i gcairt réamhbhreithe. Baineann an Ghrian le neart inmheánach duine, neart uachta, spriocanna, éachtaí, éachtaí sa saol.

Nochtann an Ghrian cé tú féin agus insíonn sé freisin faoin ngá atá le héisteacht agus le feiceáil. Baineann sé leis an aitheantas agus an meas sóisialta.

Baineann an Ghrian órga le féinfheasacht agus le féinfheasacht freisin. Is prionsabal firinscneach é agus rialaíonn sé comhartha Leo. Tá baint ag an nGrian le teas, oscailteacht, diongbháilteacht agus toil láidir.

Tá baint aige le dea-cháil, údarás, ceannaireacht agus ceartas. Déanann sé ionadaíocht ar ríthe, impirí, ceannairí; i mbeagán focal, gach figiúr údaráis.

Tá ról cumhachtach ag an nGrian sa synastry. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh an ghné a bhaineann leis an nGrian sa synastry. Tá na pláinéid lonrúil sa tsintéis tábhachtach, toisc go ligeann siad do na comhpháirtithe a chéile a ‘fheiceáil’.

ainmhithe a shiombailíonn eagna

De réir léirmhínithe astrological, is fearr fiú gnéithe neamhfhabhracha a bheith ag baint leis na pláinéid lonrúil, ná gan aon cheann a bheith acu.

Agus é ag labhairt faoin gcomhoiriúnacht idir dhá Ghrian sa synastry, níl tábhacht riachtanach leis. Is é an freagra ar an gceist choitianta an bhfuil do horoscóip comhoiriúnach; i gcomhchaint, baineann sé le cibé an bhfuil do chomharthaí horoscóp comhoiriúnach.

Plútón i Miotaseolaíocht agus Astrology - An Tábhacht sa Synastry

Tá baint ag an bpláinéad mistéireach agus i bhfad i gcéin Plútón le déacht ársa an Domhan Thíos, Plútón nó Hades, i miotaseolaíocht na Gréige.

Dá bhrí sin, tá baint aige leis an mbás, leis an dorchadas, ach le timthriall an chruthaithe agus an scrios freisin. Tá a fhuinneamh rud beag gruama, sollúnta agus bagrach.

Baineann Plútón le doimhneachtaí agus le cumhacht, mar is ionann é agus an t-ochtréad níos airde de Mhars. Is gnách go mbíonn baint ag an bPlútón sa tsintéis le streachailtí cumhachta, leis an ngá le rialú, ceannas, agus an gá atá le cumhacht. Is pláinéad dúshlánach é, maidir le gnéithe synastry.

Is gnách go mbíonn ról ag an bpláinéad Plútón sa rud a thugann daoine ar chaidrimh mharfacha. Cé go mbeadh an-spéis ag cuid acu le cur síos den sórt sin, níl sa chaidreamh marfach ach tusa beirt a bheith craiceáilte faoina chéile ar bhealach maith.

Tá sé tábhachtach a thuiscint gur pláinéad Trasinscneach é Plútón, rud a chiallaíonn nach mbíonn luach riachtanach i gcónaí dá thionchar, mura raibh sé suite go sonrach agus i ngné thábhachtach.

Anseo, tá Plútón cearnach na Gréine againn sa tsintéis agus d’fhéadfaimis a rá nach bhfuil ról Phlútón le glacadh go deonach.

Sula mbogfaimid ar an ngné féin, lig dúinn téarmaí an ghné chearnaigh agus na synastry a chur in aithne duit go hachomair.

An Ghné Chearnóg san Astrology

Is í an ghné chearnach san astrology an ghné de chonstaicí, fadhbanna, brú agus teannas. I gcairteacha astrological, tá pláinéid atá mar uillinn 90 céim sa ghné chearnach. Cuireann an ghné seo béim ar neamh-chomhoiriúnacht, ar éagothroime an fhuinnimh idir na pláinéid.

Cruthaíonn sé millteach, deacrachtaí agus cruatan. Ba chóir go gcuideodh a fhios agat cá bhfuil na cearnóga go ndíreofaí ar chothromaíocht a fháil laistigh den réimse beatha a dtéann gné den sórt sin i bhfeidhm air.

Tá gach cearnóg a fheictear i gcairteacha astrological bunaithe ar fhuinneamh cumhachtach easaontais, d’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le coinbhleachtaí, caidrimh dhiúltacha, dearcaí diúltacha, agus ní cheadaíonn sé comhréitigh.

Níl a fhuinneamh an-dinimiciúil agus is cinnte nach bhfuil sé an-solúbtha. Mar sin féin, tá baint ag an ngné chearnach le hinphriontáil agus le hiarracht a dhéanamh cur chuige níos fulangaí a fhorbairt i leith rudaí sa saol.

D’fhéadfadh an chearnóg forbairt go treo míshláintiúil, mura dtugann duine aird air agus mura ndéanann sé iarracht é a thuiscint.

Mura ndéantar é a bhainistiú, d’fhéadfadh sé go dtiocfadh forbairt ar nósanna míshláintiúla, coinbhleachtaí, fadhbanna sóisialta agus fiú breoiteacht, má fhéachaimid ar a éifeacht cairte réamhbhreithe. I synastry, bheadh ​​ról tábhachtach ag an gcearnóg, mar labhraíonn sé faoin gcineál céanna fuinnimh, ach idir beirt.

Synastry in Astrology

Go dtí seo, is cinnte go bhfuil tuairim agat faoi a bhfuil i gceist leis an synastry san astrology. Chun é a chur go simplí, léiríonn an synastry go litriúil an gaol atá ag gnéithe idir dhá chairt réamhbhreithe.

In astrology comparáideach, déanann réalteolaí anailís ar chairteacha aonair agus ansin déanann sé anailís orthu i synastry.

Níl aon chomhoiriúnacht idéalach idir dhá chairt; aon synastry idéalach. Tagann sé, ar ndóigh, as castacht mhór chairt réamhbhreithe gach duine, ar an gcéad dul síos.

D’fhéadfadh na gnéithe sa synastry a bheith comhoiriúnach nó neamh-chomhoiriúnach. Cuidíonn an léargas ar synastry linn an caidreamh a thuiscint níos fearr.

Cabhraíonn sé níos fearr linn muid féin a thuiscint sa chaidreamh agus inár gcomhpháirtithe. D’fhéadfadh an modh seo na réimsí ina bhfuil tú féin agus do pháirtí ar fhoras comhchuí a nochtadh, a rá. Nochtann sé na bannaí go léir a dhéanann do chaidreamh láidir.

Ar an láimh eile, nochtann an synastry na gnéithe fadhbacha, na codanna fadhbacha agus deacra de do chaidreamh.

D’fhéadfadh gnéithe sa synastry léargas ginearálta a thabhairt ar nádúr an chaidrimh ar leith; d’fhéadfaidís a rá an raibh nó an caidreamh dinimiciúil nó aimsir a bheidh ann.

Mar shampla, feictear fuinneamh maith idir na comhpháirtithe i ndeichidí, agus bíonn teannas, ionsaitheacht agus coimhlintí i láthair le freasúra agus cearnóga.

Synastry Plútón Cearnóg na Gréine - Eolas Ginearálta

Cearnóg na gréine Is cinnte go bhfuil Plútón sa tsintéis ina ghné a labhraíonn faoi dhéine, spéis, fiú obsession. Caithfidh an caidreamh idir beirt atá marcáilte ag gné Phlútón cearnach na Gréine a bheith dian, láidir agus seasta ar bhealach aisteach.

I gcaidreamh den sórt sin, tá na comhpháirtithe in intinn a chéile; tá siad thar a bheith oscailte dá chéile. Ní gá dóibh focal a rá agus beidh a fhios ag an duine cad a cheapann agus a mhothaíonn a pháirtí.

Is cineál contúirteach caidrimh é seo, le rá; ceaptar go coitianta go bhféadfadh sé a bheith tubaisteach go sonrach don duine Plútón.

Ar ndóigh, ba cheart duit an synastry a ghlacadh mar threoir agus iarracht a dhéanamh an leas is fearr a bhaint aisti. Chabhródh sé leat tuiscint níos fearr a fháil ar a chéile. Sa chaidreamh seo, is cosúil go dtuigeann comhpháirtithe a chéile go hiomlán.

Bhuel, sea agus ní hea, mar níl a bhfuinneamh cothromaithe. Tá an duine Plútón i mbaol fuinneamh mór na Gréine.

Is dóigh go dtosódh an Plútón, chomh mistéireach agus i bhfad i gcéin agus atá sé, ach, cuimhnigh, is ochtar níos airde é an Plútón ar an bpláinéad Mars freisin, is dóigh go dtosódh sé ag cur féin-thábhacht an duine eile i mbaol, an Ghrian atá ag taitneamh go gile.

D’fhéadfadh an cás seo a bheith ina chúis le riachtanas domhain istigh a chéile a athrú agus an duine a mhúnlú de réir ionchais an duine féin. Tá páirtí Plútón i mbaol ceangaltán éigeantach a fhorbairt.

Ag cuimhneamh ar dhéine fhuinneamh na Gréine, a féinmhuinín agus a diongbháilteacht agus doimhneacht Phlútón agus a ghaol le scriosadh agus cruthú, a nasc le coincheap na cumhachta, d’fhéadfadh duine a fheiceáil go héasca cé chomh dian agus chomh domhain agus a d’fhéadfadh an nasc i gcearnóg na Gréine a bheith ann. Synastry Plútón.

Ina theannta sin, ní mór dúinn cuimhneamh ar troime an ghné chearnach ann féin.

synastry sliocht comhchuingeach nód ó thuaidh

Ní féidir doimhneacht agus déine na mothúchán sa cheangal seo a dhiúltú riamh. Chaithfeadh an bheirt seo a chéile. I dtús an chaidrimh, mothaíonn an fuinneamh seo beagnach mar dhruga; tá sé maighnéadach, marfach agus dhochoiscthe ag baint leis.

Mar sin féin, ós rud é gur gné sriantach í an chearnóg agus go bhfuil baint ag an nGrian agus Plútón le cumhacht, rialú agus riail, d’fhéadfadh sé seo a bheith níos troime le himeacht ama.

Synastry Plútón Cearnóg na Gréine - Dúshláin

Is í an fhadhb atá ann ná i gcaidreamh den sórt sin, is dócha go mbeadh sé deacair ar dhuine seasamh in aghaidh an ghá an ceann eile a athrú. Baineann an ghné seo le streachailt cumhachta.

Is cinnte go ndéanfadh an dá dhuine seo difear dá chéile don chroí; tá fuinneamh claochlaitheach láidir ag an mbeirt acu sa chiall sin. Teastaíonn forlámhas ón mbeirt seo agus is cosúil go roghnaíonn siad an bealach crua i gcónaí.

Mar na réaltaí trí dheacrachtaí d’fhéadfadh gurb é mana na beirte seo. Tá fonn láidir orthu aithne a chur ar an gceann eile go dtí an cill dheireanach den bheith, an spréach deireanach de mhothúchán. Is vortex mothúchánach é seo de chaidreamh, i gcónaí ar an imeall chun a bheith ina chaidreamh obsessive-seilbh.

Tá an tarraingteacht idir an dá as cuimse; tá sé i bhfad níos mó ná fisiceach amháin, tá sé an-mhothúchánach.

D’fhéadfadh saincheisteanna spleáchais agus rialaithe a bheith mar thoradh air seo. D’fhéadfadh sé go mbeadh an-eagla ar synastry Plútón cearnach na gréine, ar an gcéad amharc. Mar sin féin, d’fhéadfadh an léargas sa synastry a bheith ina chuidiú mór.

Cé go bhfuil aithne mhaith ag comhpháirtithe a bhfuil banna chomh láidir acu ar a chéile (níos mó ná mar is gá, uaireanta), ní thuigeann siad cén fáth go bhfuil sé amhlaidh agus cén fáth go bhfuil an oiread sin riosca ann go dtiocfadh caidreamh ina shocrú tocsaineach.

D’fhéadfadh tuiscint ar an synastry cabhrú leat do bhanna thar a bheith cumhachtach a choinneáil ar shiúl ón imeall agus caidreamh níos sláintiúla a fhorbairt.

Synastry Plútón Cearnóg na Gréine - An Chéasta agus an Droch

Lig dúinn achoimre a dhéanamh ar fhaisnéis faoin nasc fadhbach agus as cuimse seo. Cearnóg na gréine Ní gá go mbeadh Plútón go dona; a mhalairt ar fad, tá taobh sách suntasach aige.

Thaispeánfadh comhpháirtithe a bhfuil a leithéid d’eilimint sa tsintéis leibhéal ceangail spioradálta go speisialta.

Mothaítear na mothúcháin go domhain, cé go bhféadfadh an léargas domhain atá agat ar phearsantacht a chéile a bheith dúshlánach.

Bheadh ​​streachailtí cumhachta ann. Bheadh ​​tionchar láidir ag gach ceann acu ar an gcomhpháirtí eile. D’fhéadfadh sé tarlú go dtiocfaidh an caidreamh féin chun bheith ina shocrú agus ina obsession. Ní haon ionadh go bhfuil baint ag an téarma ‘marfach’ leis an gcineál seo caidrimh.

Is dóichí gurb é an caidreamh seo an ceann is cumhachtaí ar scála na déine ar gach leibhéal.

Ní caidreamh éasca é; d’fhéadfadh sé a bheith ecstatic, díreach mar a d’fhéadfadh sé a bheith tubaisteach. Is í an eochair ná nádúr na gné seo a aithint.

Ní bheifí in ann coincheapa na ceannasachta agus na rialuithe a sheachaint, toisc gurb é atá i gceist leis an ngné seo go litriúil.

Is caidreamh é a d’fhéadfadh cur síos a dhéanamh air mar nasc grá / gráin. Tá tú as do mheabhair ag do pháirtí ag nóiméad amháin, agus i gceann cúpla soicind, d’fhéadfá titim isteach in airm a chéile agus géilleadh do na paisin is doimhne atá agat, atá as cuimse agus fréamhaithe i nasc an-láidir, ceann a sháraíonn an corp go mór.