Synastry Satarn Trine na Gréine

Tá a fhios ag mórchuid na ndaoine faoi astrology, a gcomhartha Stoidiaca ar a laghad. Is bealach spraíúil é chun comhrá a thosú agus rud éigin a fhoghlaim faoin duine lena bhfuil tú ag caint.Cé go measann go leor go bhfuil sé seo dodhéanta, is féidir linn go leor a fhoghlaim faoi dhuine ach a shíniú Stoidiaca a bheith ar eolas aige nó níos fearr, a gcairt réamhbhreithe a fheiceáil.

Bhí taithí againn go léir nuair a thuig muid an méid tréithe a roinnimid le daoine a bheirtear sa chomhartha Stoidiaca céanna lenár gceann féin; thugamar faoi deara daoine eile freisin agus thugamar faoi deara cosúlachtaí idir daoine a rugadh sa chomhartha Stoidiaca céanna; níl anseo ach beagán den mhéid is féidir le astrology a dhéanamh, ach ar an drochuair, fiú tar éis an oiread sin céadta bliain de chleachtas agus cruthúnas ar a cruinneas a bhailiú, níl stádas eolaíochta faighte aici fós.Is sean-disciplín í an Astrology; is staidéar é ar thionchar na réaltaí ar shaol an duine agus ar an domhan i gcoitinne. Dátaíonn fianaise scríofa í ar ais go dtí na Babylonians ársa.Ó am ársa, thug daoine faoi deara a thábhachtaí agus atá an Ghrian, an Ghealach agus pláinéid eile dár saol agus dár saol ar domhan. Chruinnigh siad a gcuid eolais agus taithí faoi na réaltaí agus a dtionchar i staidéar ar a thug siad astrology.

Úsáideann Astrology teicnící éagsúla chun anailís a dhéanamh air. Is éard atá san anailís bhunúsach anailís a dhéanamh ar na pláinéid i gcomharthaí, i dtithe na gcairteacha réamhbhreithe, agus anailís a dhéanamh ar na gnéithe idir pláinéid.

Tugann suíomhanna na pláinéid phearsanta an Ghrian, an Ghealach, Mars, Véineas agus an Mearcair, i gcomharthaí éagsúla den Stoidiaca agus a gcuid bríonna, léargas go leor faoi thréithe pearsanta agus roghanna duine.Taispeánann suíomhanna na pláinéid sna tithe cairte réamhbhreithe cá mbeidh fócas an duine agus cá bhfásfaidh an chuid is mó de ghníomhaíochtaí ina saol. Tá na gnéithe idir pláinéid chomh suntasach céanna. Taispeánann siad tréithe agus imeachtaí pearsanta ar dóigh dóibh tarlú i saol an duine.

Is uillinneacha iad na gnéithe idir pláinéid a bhfuil brí áirithe leo. Ba cheart an bhrí a anailísiú i gcónaí trí nádúr an phláinéid atá mar ghné a chur san áireamh. Is iondúil go dtarlaíonn na himeachtaí i saol an duine nuair a bhíonn dul chun cinn agus idirthurais spreagtha ag na gnéithe seo. Is féidir le gnéithe a bheith fabhrach agus mí-úsáideach.

Tá tionchar tairbhiúil ag gnéithe fabhracha. Cruthaíonn siad deiseanna chun cuspóirí a bhaint amach agus a bhaint amach. Cabhraíonn siad leis an duine a gcuid pleananna a chur i gcrích gan mórán iarrachta. Cuireann siad ar chumas na pláinéid a nádúr is fearr a thaispeáint.Tá nádúr contrártha ag gnéithe mí-úsáideacha. Cruthaíonn siad bloic agus constaicí, agus uaireanta cuireann siad cosc ​​ar an duine a gcuid pleananna agus mianta a chur i gcrích.

Uaireanta cruthaíonn na gnéithe dúshlánacha seo coinbhleachtaí agus cruthaíonn siad foréigean agus scriosadh. Deirimid arís, braitheann brí na gné ar nádúr na bpláinéad atá i gceist.

Má chruthaíonn pláinéid a bhfuil nádúr maith acu gnéithe dúshlánacha ní bheidh an tionchar chomh dona agus a d’fhéadfadh sé a bheith nuair a chruthaíonn pláinéid mhailíneacha gnéithe dúshlánacha.

Is féidir le gnéithe a bheith mór agus beag freisin. Is iad na gnéithe móra na cinn is suntasaí do gach anailís.

Is iad na príomhghnéithe ná trines, sextiles, freasúra, cónasc agus cearnóg. Is minic a úsáidtear mionghnéithe freisin, ach braitheann a dtábhacht ar chruinneas an ghné. Tá gnéithe beachta ag an tionchar is mó.

Is gnéithe móra fabhracha iad trialacha. Cruthaítear iad nuair is é 120 céim an uillinn idir dhá phláinéad. Measann mórchuid na réalteolaithe na trialacha a bheith ar na gnéithe is ámharaí. Cruthaíonn siad deiseanna agus cuireann siad rath chun cinn.

Synastry

Ní amháin go ndéanann astrology anailís ar chairteacha aonair, is féidir í a úsáid freisin chun comparáid a dhéanamh idir cairteacha réamhbhreithe agus chun anailís a dhéanamh ar chaidrimh idir daoine.

nód thuaidh 2ú teach

Is é bunús an choincheap seo an smaoineamh go dtugann daoine a bhíonn ag idirghníomhú lena chéile a gcuid pláinéid san idirghníomhaíocht seo freisin. Tagann a gcuid pláinéid i dteagmháil freisin agus nochtann siad cineál a gcaidrimh.

Tá teicníc ag Astrology a dhéanann anailís ar acmhainneacht caidrimh; tugtar synastry air.

Déanann sé anailís ar an ngaol idir beirt trí anailís a dhéanamh ar a gcairteacha réamhbhreithe aonair ar dtús chun a gcuid pearsantachtaí agus a roghanna a chinneadh, agus tar éis dó comparáid a dhéanamh idir a gcairteacha réamhbhreithe chun nádúr a gcaidrimh agus a chumais a chinneadh.

Is éard atá i gcomparáid le dhá chairt ná socrúcháin na bpláinéad a chinneadh ó chairt amháin go dtí an ceann eile, agus na gnéithe idir na pláinéid a ríomh i dhá chairt réamhbhreithe.

Tá seasaimh pláinéid aon pháirtí amháin i gcairt réamhbhreithe an duine eile tábhachtach toisc go léiríonn siad an tionchar a bhíonn ag an duine seo ar úinéir na cairte breithe.

Nochtann na gnéithe idir a gcuid pláinéid a gcomhoiriúnacht agus na hionchais go mbeidh caidreamh buan eatarthu.

Féadann anailís astrology saincheisteanna féideartha a d’fhéadfadh teacht ar na comhpháirtithe a fháil amach agus comhairle a thabhairt ar conas iad a shárú nó iad a chosc, más féidir.

Má tá na gnéithe idir dhá chairt réamhbhreithe fabhrach den chuid is mó, is comhartha maith é seo, toisc go dtugann sé le fios go bhfuil a ndúchas comhoiriúnach agus go bhfuil spéis ó chroí acu a bheith sa chaidreamh.

Taispeánann gnéithe comhchuí go bhfuil leasanna comhchosúla ag na comhpháirtithe agus go bhfuil fonn orthu a gcaidreamh a choinneáil.

Tá siad ag iarraidh iarrachtaí a dhéanamh an caidreamh a chothabháil agus tá siad sásta comhréiteach a dhéanamh lena gcomhpháirtithe. Tá siad fulangach ar dhifríochtaí a bpáirtí agus ba mhaith leo oiriúnú.

Ní cheadaíonn siad fadhbanna teacht chun cinn agus déanann siad iarracht a gcuid saincheisteanna a réiteach nuair a thagann siad chun cinn. De ghnáth is comhartha de chaidreamh buan iad gnéithe den sórt sin.

Nuair a thaispeánann an anailís tromlach na ngnéithe dúshlánacha idir dhá chairt réamhbhreithe, is minic gur comhartha é seo ar charachtair neamh-chomhoiriúnacha idir na comhpháirtithe. Is minic a bheidh sé seo ina chúis le coinbhleachtaí agus easaontais eatarthu.

Is gnách go léiríonn na gnéithe seo éadulaingt i leith difríochtaí a chéile agus easpa toil agus iarrachta na saincheisteanna atá acu a réiteach. De ghnáth coimeádann na fadhbanna le chéile go dtí go gcinneann comhpháirtí amháin nó an dá pháirtí deireadh a chur leis an gcaidreamh.

Mura bhfuil roinnt gnéithe comhchuí ann chun éifeachtaí na ngnéithe sin a neodrú, ní dócha go mairfidh an caidreamh seo.

Is caidrimh thocsaineacha iad seo go minic ina ndéanann na comhpháirtithe fuinneamh a chéile a dhraenáil, agus uaireanta is féidir leis an drochíde agus an mhíshástacht fearg agus foréigean a dhéanamh.

I gcásanna ina léiríonn an anailís easpa gnéithe suntasacha idir an dá chairt, is gnách gur comhartha é seo ar easpa suime ar an dá thaobh.

Grian - Tréithe Bunúsacha

Is í an Ghrian an réalta is tábhachtaí sa Cruinne. Tá an Ghrian freagrach as an saol ar fad ar domhan. Gan é, ní bheifí in ann an saol a dhéanamh. Tá sé déanta go príomha as hidrigin agus héiliam. Is é an creideamh ginearálta gur bunaíodh é timpeall 4.6 billiún bliain ó shin.

Fadó, thug ár sinsir faoi deara a thábhachtaí agus a bhí an Ghrian agus thosaigh siad ag adhradh mar dhia. Bhí go leor cultúir ársa ag adhradh na Gréine mar a bpríomh-dhia.

In astrology, samhlaíonn Sun fórsa beatha, fuinneamh, toil, beatha, sláinte, comhfhios, cosán na beatha, dul chun cinn, rath, féinmhuinín, tionscnamh, gníomh, uaillmhian, daoine rathúla saibhre, réasúntacht, diongbháilteacht.

Rialaíonn sé fir chomh maith leis na fir inár saol. Siombail sé féinsmacht, ego, vanity, selfishness, self-centnessness, srl.

Tá tréithe láidre Gréine ag daoine a bhfuil tionchar láidir ag an nGrian orthu. Cibé an mbeidh siad go maith nó go dona, braitheann sé cibé an bhfuil an Ghrian i gcruachás nó nach bhfuil.

Is minic go mbíonn casta barr feabhais ag daoine le gnéithe diúltacha den Ghrian agus creideann siad go bhfuil siad níos fearr ná a chéile. Is minic a fheictear go bhfuil siad greannmhar toisc go bhfuil gá acu bragáil agus iad féin a chur ar dtús i ngach cás.

Mar gheall ar Ghrian dea-shuite sa chairt réamhbhreithe tá an duine diongbháilte agus láidir.

Is gnách go mbíonn na daoine seo flaithiúil agus is breá leo cuidiú le daoine eile. Is iondúil go mbíonn rath agus saibhreas orthu mar is í an Ghrian rialóir na flúirse agus an rachmais freisin.

Is breá le gach duine Sun só agus tá siad sásta gach a thógann sé a dhéanamh chun é a fháil. De ghnáth éiríonn leo scála na rathúlachta a dhreapadh. Tá rún daingean acu a bheith rathúil.

Is ceannairí den scoth iad freisin agus críochnaíonn siad mar bhainisteoirí. Tá siad ar an eolas faoi na rudaí a theastaíonn uathu agus téann siad ina dhiaidh.

Tugann an ghrian cruthaitheacht agus meon oscailte do dhaoine. I gcásanna a mbíonn an Ghrian gortaithe d’fhéadfadh an duine a bheith meargánta lena gcaiteachas agus a sábháilteacht airgeadais a chur i gcontúirt.

Is féidir go mbeidh seans maith ag daoine gréine a gcuid giuirléidí a thaispeáint agus ar an mbealach sin a bheith ina gcreach éasca do dhaoine meallta. I bhformhór na gcásanna tá ego láidir ag daoine Sun agus is féidir leo a bheith an-sotalach.

Nochtann an áit a bhfuil ár nGrian sa chairt réamhbhreithe cá bhfuil ár bhfócas. Taispeánann an comhartha Sun ár dtréithe pearsanta agus ár spreagthaí. Is í an Ghrian rialóir Leo agus í ard i Reithe.

Satarn - Tréithe Bunúsacha

Ba é Satarn dia na talmhaíochta sa pantheon Rómhánach ársa. Is é an pláinéad Satarn a bhfuil ainm air freisin rialóir na talmhaíochta agus gach ábhar a bhaineann leis an ithir agus leis an talamh.

Is pláinéad mór é agus níl ach Iúpatar níos mó. Tá sé ar eolas mar gheall ar a fáinní agus 82 gealach. Níl dromchla soladach aige agus is hidrigin agus héiliam a chomhdhéanamh den chuid is mó.

Chomh maith le talmhaíocht, rialaíonn Satarn disciplín, freagracht, tromchúis, dualgas, srianta, údarás, fócas, cinniúint, eagrú, seasmhacht, obair chrua, deabhóid, foighne, fulaingt, cinniúint, bochtaineacht, traidisiún, stáit ainsealacha, deacrachtaí, ceachtanna an tsaoil, srl. .

Sa chairt réamhbhreithe, nochtann Satarn na réimsí ina bhféadfadh go mbeadh orainn roinnt freagrachta a ghlacadh agus nochtann sé freisin cé chomh freagrach agus atáimid.

Nochtann sé freisin na réimsí inar féidir linn aghaidh a thabhairt ar roinnt deacrachtaí agus constaicí a mbeidh iarracht agus foighne ag teastáil uathu chun iad a shárú. Múineann Satarn mórcheachtanna saoil dúinn.

Is minic a bhíonn siad le feiceáil trí imeachtaí de chineál Satarn le linn mór-idirthurais agus dul chun cinn a spreagann Satarn réamhbhreithe.

Synastry Satarn Trine na Gréine

Is gné den scoth é an trine idir an Ghrian agus an Satarn sa tsintéis le haghaidh caidreamh fadtéarmach agus pósadh agus is minic a fhaightear é sna cineálacha ceardchumainn seo.

Tá dílseacht agus meas idir an dá dhuine seo a bhfuil meas acu ar neart agus muinín a chéile.

Is í an teagmháil seo a theastaíonn chun aontas buan a bhunú a éilíonn comhréiteach, foighne agus comhoibriú. Tá na tréithe seo go léir ag an gcaidreamh seo.

Tá na comhpháirtithe toilteanach na hiarrachtaí riachtanacha a dhéanamh chun aontas seasmhach marthanach a chruthú a chomhlíonfaidh a gcuid riachtanas.

Toisc gurb é Satarn rialóir na híobairtí, b’fhéidir go mbeadh gá le ceann de na comhpháirtithe rud a íobairt ar mhaithe leis an aontas, ach leis an trín, ní mheasfar gur ualach é seo ach pléisiúr rud éigin a dhéanamh don chaidreamh .

D’fhéadfadh go n-éileodh an caidreamh seo freagracht de chineál éigin a dhéanann comhpháirtí amháin nó an dá pháirtí.

Tacaíonn an bheirt acu lena chéile agus baineann siad taitneamh as rath a chéile. Tá an t-aontas seo ceansaithe. Tá sé bunaithe ar chomh-mheas agus meas ar an taobh eile. Mothaíonn siad araon slán agus cosanta sa chaidreamh seo.

Is teagmháil den scoth é seo do chomhpháirtíocht ghnó toisc go bhfuil siad toilteanach comhoibriú agus comhréitigh a dhéanamh ar chúis níos mó.

Cinntíonn an ghné seo fad saoil agus seasmhacht gan aon cheisteanna nach féidir a réiteach. Ní cheadaíonn siad saincheisteanna teacht chun cinn agus má dhéanann siad déanann siad cinnte go ndéileálann siad leo sula mbíonn fadhb acu.

Is féidir leis an mbeirt seo brath ar a chéile agus braitheann siad beirt air sin. Tá siad beirt tiomnaithe dá gcomhsprioc, is é sin, a gcaidreamh a choinneáil seasmhach agus buan.

Ní bhíonn aon fhadhbanna acu dul trí dheacrachtaí mar tá a fhios acu go bhféachann an duine eile ar a gcúl.

Achoimre

Is gné den scoth é an trine idir an Ghrian agus an Satarn sa tsintéis le haghaidh comhpháirtíochta, rómánsúil nó gnó de chineál ar bith.

Tá meas agus meas frithpháirteach idir an dá dhuine seo atá toilteanach comhoibriú agus réitigh atá comhthairbheach a fháil d’aon chás.

Is gné é a thacaíonn le fad saoil gach caidrimh agus is minic a aimsítear é idir cairteacha breithe lánúineacha pósta.