IQ 136 - Ciall Scór

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal

Cé go meastar gur tréith an duine í an fhaisnéis, de réir na heolaíochta, tá roinnt tréithe ag ainmhithe agus plandaí freisin ar féidir a mheas mar chineál faisnéise. Is tréith an-chasta agus deacair í an fhaisnéis a shainiú. Comhcheanglaíonn sé cumais agus scileanna éagsúla, atá cognaíoch den chuid is mó.

Athraíonn leibhéal na faisnéise agus tá sé difriúil i ngach duine. Cuireann leibhéal níos airde faisnéise ar chumas an duine níos mó rath a bheith air, ach ní ráthaíocht go n-éireoidh le faisnéis ard.

Mura bhfuil spreagadh, uaillmhian agus spriocanna ag duine, is dóichí nach bhfanfaidh an tréith seo in úsáid, agus d’fhéadfadh go mairfeadh an duine ar an meán saolré.Ar an gcaoi chéanna, is féidir le duine cliste ar an meán, a bhfuil dóthain uaillmhian, spreagtha, fócais agus spriocanna diongbháilte aige, rath suntasach a bhaint amach, i bhfad níos faide ná a gcumas nádúrtha.Thug daoine faoi deara i bhfad ó shin an difríocht idir cumais intleachtúla daoine aonair éagsúla, agus smaoiníonn siad ar na dátaí féideartha seo a thomhas i bhfad siar in am. Thóg sé go leor ama an smaoineamh seo a chur i gcrích i bhfoirm, agus tharla sin i dtús an 20úhaois.

I 1905, d’iarr an Aireacht Oideachais sa Fhrainc ar shíceolaí na Fraince, Binet Alfred tástáil a chruthú a chuirfidh ar chumas cumais intleachtúla leanaí a thomhas, agus é mar aidhm aici a fháil amach cé na leanaí a bhfuil fadhbanna foghlama acu agus a dteastaíonn cúnamh breise uathu.

cad is brí le 27

Ba shíceolaí aitheanta é Alfred Binet ag an am, agus bhí an-taithí aige ar iompar leanaí a bhreathnú i gcásanna éagsúla.Bhí roinnt taighde foilsithe aige ar an ábhar freisin. Le cúnamh ó Theodore Simon, mac léinn míochaine agus a chúntóir, chruthaigh sé an tástáil ar a dtabharfaí tástáil Simon-Binet.

Is éard a bhí sa tástáil 30 tasc a raibh castacht dhifriúil acu, áit a raibh na chéad thascanna simplí agus ina bhféadfadh aon leanbh iad a réiteach, agus na tascanna níos déanaí níos casta agus nach mbeadh ach na leanaí is cliste in ann iad a réiteach.

Cuireadh ceisteanna ar na páistí a raibh orthu freagra a thabhairt orthu, iarradh orthu cur síos a dhéanamh ar fhocail, abairtí a chruthú, digití a athdhéanamh, srl. Bunaithe ar na tástálacha seo socraíodh a n-aois mheabhrach.Cuireadh an tástáil i bhfeidhm ar dtús ar ghrúpa de 50 leanbh a roghnaigh a múinteoirí go speisialta toisc gur mheas siad go raibh meánscileanna agus cumais acu. Roinneadh an grúpa i gcúig ghrúpa de 10 leanbh den aois chéanna.

Ba í an aidhm ar dtús a chinneadh cad a d’fhéadfaí a mheas mar mheánfhaisnéis d’aoisghrúpaí difriúla.Níos déanaí rinneadh an tástáil a oiriúnú le go mbeifí in ann aois mheabhrach leanaí éagsúla a chur i gcomparáid leis an meán-aois mheabhrach dá n-aois.

Má rinne an leanbh an tástáil mar ghnáth-leanbh dá c (h) aois, measadh go raibh an leanbh seo cliste ar an meán. Má bhí na torthaí os cionn an mheáin dá n-aois, thug sé sin le tuiscint go raibh faisnéis os cionn an mheáin acu. Ar an gcaoi chéanna, má bhí na torthaí faoi bhun an mheáin, measadh go raibh na páistí cliste faoin meán.

Leis an taithí iontach a bhí aige, bhí a fhios ag Binet go raibh a thástáil teoranta agus nach raibh sé leordhóthanach chun tréith a thomhas chomh casta le faisnéis le cruinneas 100%.

Bhí a fhios aige freisin go bhfuil faisnéis mar thoradh ar fhachtóirí éagsúla, mar shampla faisnéis, an comhshaol, oideachas, srl. Bhí a fhios aige freisin nach bhfuil an tréith seo marbhánta, agus go bhféadfaí í a fheabhsú.

Tá an tástáil seo fós in úsáid, cé gur cruthaíodh go leor tástálacha faisnéise éagsúla níos déanaí. Úsáidtear tástálacha faisnéise go príomha fós chun inniúlachtaí intleachtúla leanaí a thástáil, ach is féidir iad a úsáid chun críocha éagsúla freisin.

Úsáideann earcaitheoirí iad le linn próisis earcaíochta nuair a dhéanann siad tástáil ar chumais a n-iarrthóirí ionchasacha post áirithe a bhfuil siad ag déanamh iarratais air a dhéanamh.

Toisc gur feiniméan chomh casta í an fhaisnéis, tá sé deacair í a shainiú le sainmhíniú amháin. Is minic a shainmhínítear é mar mheascán de chumais agus scileanna cognaíocha éagsúla, cosúil leis an gcumas réasúnaíocht a dhéanamh, foghlaim, go háirithe foghlaim ó thaithí, smaoineamh go criticiúil, fadhbanna a réiteach, faisnéis a bhailiú, oiriúnú d’imthosca, a bheith cruthaitheach, srl.

De ghnáth is meascán de thascanna éagsúla iad na tástálacha a thomhaiseann ár n-intleacht, ó bhéal, go coincheapúil, aireachtála nó cainníochtúil den chuid is mó. Cuidíonn torthaí na dtástálacha faisnéise le comhrann faisnéise (IQ) an duine a chinneadh. Léiríonn IQ leibhéal faisnéise an duine arna thomhas trí thástálacha IQ agus a scálaí toraidh.

Is féidir leis na torthaí seo a bheith míchruinn mar gheall ar fhachtóirí éagsúla. Mar shampla, má tá an duine atá ag déanamh na tástála tuirseach, agus mura féidir leis díriú mar gheall air sin, ní féidir torthaí na tástála a bheith cruinn. Sin é an fáth go bhfuil scálaí toraidh lamháltais ag tástálacha IQ, a fhulaingíonn suas le 10 nó 20 pointe.

Tá scálaí torthaí IQ cosúil, agus úsáidtear scála IQ Wechsler den chuid is mó.

De réir scála Wechsler:

 • Is faisnéis an-Superior é IQ os cionn 130
 • Is leibhéal faisnéise Superior é IQ idir 120 agus 129
 • Is é IQ idir 109 agus 119 faisnéis Ard-Mheán
 • Is é IQ meán 90 agus 109 meán-fhaisnéis
 • Is é IQ idir 80 agus 90 meán-fhaisnéis Íseal
 • Is faisnéis Teorann í IQ idir 70 agus 79
 • Tá faisnéis thar a bheith íseal ag IQ 69 agus níos ísle

Is féidir le scór IQ a bheith ina fhaisnéis mhíthaitneamhach do go leor daoine. Tá claonadh ag daoine iad féin a mheas cliste agus sin cuid thábhachtach dá muinín.

Is mór an cur isteach é a fháil amach go bhfuil a IQ faoi bhun a n-ionchais.

Fiú má tá an toradh ceart, ní gá imní a bheith ann, toisc gur tréith í an fhaisnéis is féidir a mhéadú, trí oideachas agus gníomhaíochtaí spreagtha inchinne, agus thar aon rud eile, iarracht agus foighne.

Cineálacha faisnéise

Tá an fhaisnéis casta, agus sin an fáth go measann síceolaithe go bhfuil cineálacha éagsúla ann. Tá:

Faisnéis phraiticiúil is é an cumas atá ag duine na réitigh is praiticiúla a fháil ar chásanna éagsúla.

Faisnéis sreabhán an cineál a thugann cumas don duine a bheith nuálach agus bealaí nua a fháil chun déileáil le hábhair. Laghdaíonn sé de réir mar a théann an duine in aois.

Faisnéis chruthaitheach is é an cumas cruthaitheach atá ag duine atá comhdhéanta dá scileanna chun rudaí a chruthú chomh maith le cur chuige cruthaitheach a bheith aige i leith rudaí a dhéanamh.

Faisnéis ghinearálta an cineál is mó aithne air agus tá sé comhdhéanta de scileanna cognaíocha an duine, a chumas foghlaim, réasúnaíocht, fadhbanna a réiteach, smaoineamh go criticiúil, srl.

Faisnéis mhothúchánach léiríonn sé an cumas mothúcháin agus freagairtí daoine eile a ghlacadh agus a thuiscint. Tá sé ina chuidiú d’idirghníomhaíochtaí daonna. Is iondúil go mbíonn daoine a bhfuil faisnéis láidir mhothúchánach acu an-shóisialta agus éiríonn go maith le mórchuid na ndaoine.

Il-intleachtaí is cineálacha éagsúla faisnéise iad a léiríonn cumais éagsúla daoine i réimsí éagsúla, mar:

 • Loighciúil - faisnéis mhatamaiticiúil nó uimhir chliste
 • Faisnéis ceoil nó ceol cliste
 • Faisnéis choirp - chinéistéiseach nó cliste coirp
 • Amharc - faisnéis spásúil nó pictiúr cliste
 • Briathartha - intleacht teanga nó focal cliste
 • Faisnéis nádúraíoch nó nádúr cliste
 • Faisnéis idirphearsanta nó daoine cliste
 • Faisnéis idirphearsanta nó féin-chliste

Faisnéis criostalaithe an cineál a fhorbraíodh le linn saolré eispéiris an duine. Méadaíonn sé de réir mar a théann an duine in aois.

Comhrann faisnéise (IQ)

Nochtann IQ nó an comhrann faisnéise leibhéal faisnéise an duine. Chun an IQ a ríomh caithfimid aois mheabhrach an duine a chinneadh agus ansin é a chur i gcomparáid lena aois chroineolaíoch.

Is féidir an aois mheabhrach a chinneadh trí thástálacha IQ, a chruthaítear de ghnáth chun faisnéis ghinearálta a thomhas.

Déantar na tástálacha a chaighdeánú d’aoisghrúpaí difriúla. Má tá an aois mheabhrach níos airde ná aois chroineolaíoch an duine, meastar go bhfuil an duine cliste os cionn an mheáin.

Más rud é, go bhfuil aois mheabhrach an duine níos ísle ná a aois chroineolaíoch, meastar go bhfuil an duine cliste faoi bhun an mheáin. Má tá siad comhionann, déanann sé sin an duine cliste ar an meán.

Is meascán de thionchair agus fachtóirí éagsúla í an fhaisnéis. Tá géineolaíocht ar cheann de na cinn is tábhachtaí, ach tá an timpeallacht agus an t-oideachas chomh tábhachtach céanna.

Ní féidir le duine a bhfuil claonadh géiniteach maith aige a bheith an-chliste agus gan oideachas agus cúram ceart aige a chumas intleachtúil iomlán a bhaint amach.

Chomh maith leis sin, duine atá cliste ar an meán, ach a chónaíonn i ndálaí maithe, a bhfuil cúram agus oideachas ceart aige is dóichí go sáróidh sé a chumas intleachtúil agus go n-éireoidh go maith leis.

Rud maith faoi fhaisnéis ná gur féidir gach rud a athrú chun feabhais nuair a athraíonn na coinníollacha seo.

cad a chiallaíonn sé nuair a shamhlaíonn tú go bhfuair d’athair bás

Cúiseanna féideartha droch-scór IQ

Ní bhíonn scóir IQ cruinn i gcónaí. Is é an chúis is mó leis sin ná nach féidir leis an duine a dhéanann an tástáil a dhícheall a dhéanamh i gcónaí.

Má tá an duine seo neirbhíseach, tuirseach, imníoch, eaglach, suaite, mura bhfuil fócas agus tiúchan ann, is dóigh nach mbeidh a dtorthaí comhoiriúnach le staid iarbhír a gcuid faisnéise.

Chomh maith leis sin, má tá roinnt míchumais foghlama ag an duine a dhéanann an tástáil, ní bheidh na torthaí cruinn freisin.

Sin é an fáth go bhfuil sé tábhachtach míchumais foghlama a chur as an áireamh má fhaigheann an duine scóir go dona ar a thástáil IQ, toisc nach bhfuil a lán daoine ar an eolas go bhfuil a leithéid de mhíchumas air. Seo iad na fáthanna a bhfulaingíonn tástálacha IQ scóir suas le 20 pointe.

Scór IQ 136 brí

Má scóráil tú 136 ar do thástáil IQ, comhghairdeas. Baineann tú leis an gcatagóir de dhaoine is cliste ar an bpláinéad seo. Ní bhaineann ach 2% de dhaonra an duine leis an ngrúpa seo agus tá tú ar cheann den 2% sin. Seo cúis le bheith bródúil asat féin.

Is dócha go dtugann an leibhéal faisnéise seo go leor buanna agus cumais duit, agus is dócha go mbeidh seans agat a bheith an-rathúil.

De ghnáth bíonn oideachas acadúil ag daoine a bhfuil an leibhéal faisnéise seo acu. Is dócha go gcónaíonn tú an saol gan go leor deacrachtaí. Réitíonn tú fadhbanna go héasca agus déileálann tú le cúrsaí laethúla.

Beag beann ar do chumas, ní ráthaíonn an IQ ard seo go n-éireoidh leat, go gcríochnóidh tú staidéir acadúla, go n-éireoidh leat i do ghairm agus i do shlí bheatha, agus go mbeidh saol sásúil agat.

Ní thugann an IQ seo ach an cumas duit rath a bhaint amach. Mura bhfuil tréithe eile agat a chuirfidh ar do chumas do bhrionglóidí a leanúint, is dócha go bhfanfaidh tú ar an meánleibhéal maireachtála.

Éilíonn rath go leor iarrachtaí agus obair chrua. Mura bhfuil spriocanna, uaillmhian, spreagadh, nósanna oibre agus cur chuige eagraithe agat i dtreo do spriocanna a bhaint amach, is cuma go bhfuil tú sár-chliste.

Is beannacht é an IQ atá agat, agus ba cheart duit caitheamh leis le meas. Caithfidh tú do dhícheall a thabhairt chun an leas is fearr a bhaint as do chumais ar mhaithe leat, ach freisin ar mhaithe le daoine nach bhfuil beannaithe mar atá tú agus a bhféadfadh fadhbanna a bheith acu le tascanna is simplí a dhéanamh.

Má tá claonadh ort dearbhú a dhéanamh nó má bhíonn fadhbanna agat gníomhú, ba cheart duit oibriú ar do spreagadh, seasmhacht agus diongbháilteacht a thógáil. Má tá easpa muiníne agus muiníne agat i do chumais, ní mór duit oibriú ar iad a thógáil agus do chuid faisnéise a úsáid chun difríocht a dhéanamh sa saol seo.

Tá cúis ann go roghnaítear tú le bheith beannaithe leis an mbronntanas seo. Déan do dhícheall é a fháil amach chun cuspóir do shaol a chomhlíonadh.

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal