Gealach Ailse Leo Sun - Pearsantacht, Comhoiriúnacht

De ghnáth nochtann daoine taobh na gréine dá bpearsantachtaí, cé go bhfanann taobh na gealaí i bhfolach agus nach bhfuil aithne acu orthu ach iad féin nó a nochtar do na daoine is fearr a bhfuil aithne acu orthu agus a mbíonn cúram orthu i bhfad.Déanann ár dtréithe comhartha gréine cur síos ar ár taobh réasúnach de phearsantacht, agus déanann ár dtréithe comhartha gealaí cur síos ar ár bheith istigh agus ar ár bhfo-chomhfhiosach.

Is meascán de fhuinneamh eilimint tine agus uisce iad daoine a rugadh leis an ngrian i Leo agus an ghealach in Ailse.Cé go bhfuil an ghrian agus an ghealach araon ina gcomharthaí sainchónaithe nó rialála toisc gurb í an ghrian rialóir chomhartha Leo agus rialaíonn an ghealach comhartha Ailse, nuair a bhíonn an bheirt seo in aon duine amháin, d’fhéadfadh an duine seo na tréithe is fearr a fháil den bheirt nó faigh an ceann is measa den dá cheann.Nuair a bhíonn gnéithe maithe idir an dá phláinéad agus pláinéid eile den chairt, cruthaíonn an socrúchán sin duine atá seasmhach, iontaofa, cothrom, dírithe ar an teaghlach, mothúchánach agus íogair.

Is daoine flaithiúla cineálta cabhracha iad na daoine seo, réidh le cuidiú le duine ar bith i gcónaí. Tá siad traidisiúnta agus tá meas acu ar a sinsir, go minic ag leanúint lena dtraidisiún teaghlaigh tríd an rogha a roghnaíonn siad.

Teastaíonn cobhsaíocht agus cobhsaíocht airgeadais ó na daoine seo sa saol, agus déanann siad a n-iarrachtaí iad a sholáthar.Ní bhíonn eagla ar na daoine seo roimh obair chrua, agus de ghnáth bíonn siad an-mharthanach agus marthanach maidir lena gcuspóirí a bhaint amach. Tá siad muiníneach agus seasann siad go daingean ina gcreideamh.

Ní bhíonn tionchar éasca ag daoine eile ar na daoine seo, agus ní athraíonn siad a n-intinn go héasca.

Tá siad dírithe ar rath agus a gcuspóirí a bhaint amach agus de ghnáth críochnaíonn siad san áit is mian leo sa saol.Is breá leo compord agus baineann siad taitneamh as am a chaitheamh ina dtithe. Cibé an bhfuil siad singil nó go bhfuil teaghlach acu cheana féin, déanann na daoine seo cinnte gur áiteanna iad a dtithe chun taitneamh a bhaint as do chuid cadhnraí agus iad a athluchtú.

Níl mórán de chineálacha lasmuigh acu agus b’fhearr leo taitneamh a bhaint as coziness a dtithe nó a n-árasán álainn. Is cineálacha teaghlaigh iad na daoine seo agus is minic a phósann siad óg sa saol ionas go bhféadfaidís a dteaghlach féin a bhunú.

De ghnáth is breá leo leanaí go mór agus go minic bíonn níos mó ná an meán acu.

Is minic gur fir ghnó rathúla iad na daoine seo a chomhcheanglaíonn a gcuid scileanna le tallann chun na hinfheistíochtaí cearta a roghnú. Is minic a chuireann sé sin ioncaim bhreise ar fáil dóibh agus deis chun a saibhreas a mhéadú.

Is iondúil go mbíonn claonadh acu airgead a choigilt agus a mhéid a mhéadú. Is minic a éiríonn na daoine seo ina mbaincéirí rathúla nó bíonn gairm acu ar bhealach éigin a bhaineann le hairgeadas.

Éiríonn go maith leo freisin i ngach gnó a bhaineann le seirbhís nó i réimsí a bhaineann le huisce.

Is daoine bródúla iad agus pearsantachtaí láidre a bhfuil meas ag daoine orthu agus is breá leo am a chaitheamh ina gcuideachta. Is féidir leo a bheith egotistic agus féin-lárnaithe ach sa chás seo, ní chuireann sé sin ach lena seun agus lena gcuma iomlán.

I gcásanna ina mbíonn droch ghrian ag na daoine seo agus / nó a ngealach i ngnéithe dona le pláinéid eile den chairt beidh a gcuid tréithe fós ag a bpearsantacht, ach athrófar iad go pointe áirithe.

synupry mars conjunct jupiter

D’fhéadfadh duine a bhfuil Grian / Gealach neamhchothromaithe sna comharthaí seo a bheith egocentric, glórach, éilitheach, sáraitheach, neamhchinnte, éagobhsaí, dolúbtha, ngéarghátar, féin-shúite thar acmhainn, ag fulaingt ó choimpléasc barr feabhais, ag iompar go tíoránach i dtreo daoine, a bheith dímheasúil i leith daoine, srl. .

Níl iontu seo ach cuid de na tréithe pearsantachta a d’fhéadfadh na daoine seo a chur in iúl.

Le droch-ghnéithe den ghrian i Leo agus sa ghealach in Ailse, d’fhéadfadh an duine éirí dosháraithe do dhaoine eile.

De ghnáth ní bhíonn tréithe na gcomharthaí seo ag na daoine seo, nó bíonn siad áibhéalacha ar bhealach éigin. D’fhéadfadh siad a bheith an-neamhchinnte agus gníomhú amhail is go bhfuil siad thar a bheith oilte agus ábalta.

D’fhéadfadh siad a bheith an-ard agus éilitheach a bheith i lár an aird cé nach bhfuil aon rud le tairiscint acu don phobal, ach a gcuma drámatúil agus a mian go mbeadh meas orthu.

D’fhéadfaidís iad féin a iompar ar bhealach céasta i dtreo daoine, go háirithe na daoine atá cóngarach dóibh, ag iarraidh orthu rudaí dodhéanta a dhéanamh dóibh, gan a meas a thaispeáint agus meas a bheith acu ar a gcuid iarrachtaí.

D’fhéadfadh na daoine seo a bheith an-neamhíogair i leith mothúcháin daoine eile agus fiú iad féin a iompar go cruálach ina leith. Is cuma leo faoin gcaoi a mothaíonn siad agus ní ligeann siad d’aon duine aon rud dona nó criticiúil a rá ar a gcuntas.

Is minic a fhágann a n-ego ollmhór agus a neamhábaltacht glacadh leis an bhfírinne go gcaillfidh siad teagmhálacha le daoine arb iad a bhfíor-chairde iad agus nach dteastaíonn uathu ach a chur in iúl gur gá dóibh athrú ar mhaithe leo féin.

Is é an toradh atá air seo gur gnách go mbíonn siad timpeall orthu féin le daoine atá míshuaimhneach agus gan ach rudaí a rá chun a ego a shásamh.

Tréithe Dea

Na tréithe maithe atá ag an nGrian i Leo agus sa Ghealach in Ailse:

- is breá le cineálacha tí, cineálacha teaghlaigh, tuismitheoirí den scoth, soláthróir maith seasmhach, muiníneach, diongbháilte, marthanach, mothúchánach, íogair, cineálta, milis, flaithiúil, cabhrach, cabhrach aire a thabhairt do dhaoine, oibrithe crua, iontaofa, srl.

Droch-tréithe

Na tréithe maithe atá ag an nGrian i Leo agus sa Ghealach in Ailse:

- egotistical, féin-lárnaithe, ró-éilitheach, glórach, féin-shúite, santach, grá a thaispeáint, éileamh a bheith i lár an aird, smaoineamh orthu féin amháin, fonn a bheith meas, seans maith go minic athruithe giúmar, unbearable, dolúbtha, neamhchinnte, srl.

Gealach ‘Leo’ Sun ‘Ailse’ i nGrá agus i bPósadh

Is gnách go mbíonn cur chuige traidisiúnta ag daoine a bhfuil an ghrian i Leo agus sa ghealach in Ailse i leith caidrimh agus pósta, agus b’fhearr leo a gcaidrimh a chur ar bhonn foirmiúil.

Is cineálacha teaghlaigh agus tí iad na daoine seo agus de ghnáth is ionann an bheirt seo agus na codanna is tábhachtaí dá saol.

Lorgaíonn siad páirtí le cáilíochtaí agus mianta comhchosúla sa saol. Mar gheall air seo is gnách go bpósann siad óg agus go mbunaíonn siad a dteaghlaigh óg. Is breá leis na daoine seo leanaí go mór agus is tuismitheoirí díograiseacha iad.

Mealltar iad chuig comhpháirtithe atá mothúchánach agus seasmhach, agus is féidir leo an comhchuibheas agus an chobhsaíocht a theastaíonn uathu i gcaidreamh agus i bpósadh a sholáthar dóibh.

Is soláthraithe maithe iad agus is féidir leo soláthar a dhéanamh don teaghlach fiú mura bhfuil a bpáirtí ag tuilleamh go leor nó mura bhfuil sé ag obair ar chor ar bith.

Teastaíonn mothú seasmhachta agus slándála uathu agus ní féidir leo sosa go dtí go gcuirtear gach duine a dtugann siad aire dó agus go dtugtar aire mhaith dó. Tá croíthe maithe agus cineálta ag na daoine seo, agus d’fhéadfadh go leor daoine a bheith ag baint mí-úsáide as a gcineáltas agus a bhfonnmhaireacht chun cabhrú le gach duine.

Is mian leis na daoine seo caidreamh a bheith acu le go leor malartú mothúchánach eatarthu agus a gcomhpháirtithe.

Is breá leis an gcuid is mó acu a bheith pampered ag a gcomhpháirtithe agus ba mhaith le go leor acu go gcaithfí leo mar fhíor-ríthe nó banríonacha. Tá an-tuiscint acu ar fhéinluach agus éilíonn siad meas agus meas ó gach duine, go háirithe óna gcomhpháirtithe agus óna gcéilí.

Tá a fhios acu freisin conas filleadh ar a gcomhpháirtithe le teas agus léiriú iontach gean agus mothúchán. Nuair a bhíonn siad i ngrá, ba mhaith leo go mbeadh aithne ag an domhan air, agus cuireann siad a gcuid mothúchán in iúl go hoscailte os comhair gach duine.

Cuireann siad a gcomhpháirtithe agus a gcéilí i láthair go bródúil mar rud luachmhar agus an-luachmhar atá acu sa saol.

I gcás grian agus gealach a bhfuil droch-amharc orthu, d’fhéadfadh na daoine seo a bheith an-éagsúil ina gcaidrimh (chomh maith i réimsí eile dá saol i gcoitinne). D’fhéadfadh siad a bheith an-éilitheach go mothúchánach agus fuinneamh draenála a bheith acu a ídíonn a gcomhpháirtithe agus a gcéilí.

Tá seans maith ann go n-éileoidh na daoine seo a bheith i lár a gcomhpháirtithe nó a gcéilí i gcónaí.

D’fhéadfadh roinnt éileamh dodhéanta agus míréasúnta a bheith acu ar a gcomhpháirtithe a mheasann siad a bheith ina gcéasadh. Is iondúil go mbíonn siad santach, an-egotistical, féin-shúite, agus ní bhíonn siad ar aon intinn faoi mhothúcháin aon duine.

Tá a gcuid fuinnimh agus smaointe dírithe orthu féin amháin. Iompraíonn na daoine seo ar an mbealach céanna i leith a gcuid leanaí freisin.

Is cuma leo faoi riachtanais a leanaí agus cuireann siad iad féin os comhair a gcuid leanaí i gcónaí, go minic ag imirt íospartach de chineál éigin.

Déanann siad an cineál sin ionramhála mothúchánach lena gcéilí agus lena gcomhpháirtithe freisin. D’fhéadfadh siad a bheith an-ard i léiriú a gcuid mianta agus tuairimí, agus d’fhéadfadh siad a bheith seans maith freisin cáineadh a dhéanamh ar gach duine agus ar gach rud.

Tá seans maith ag na daoine seo athruithe giúmar a dhéanamh go minic agus a chuirtear in iúl go minic ar bhealach an-drámatúil.

D’fhéadfadh an saol leis na daoine seo a bheith dosháraithe go minic agus is é sin an fáth go mbíonn briseadh nó colscartha acu go minic nuair a thuigeann a gcomhpháirtithe nó a gcéilí go raibh go leor acu acu.

An Cluiche is Fearr don Ghealach ‘Leo’ Sun ‘Cancer’

Is fearr a éiríonn le daoine a bhfuil grian Leo agus gealach Ailse orthu le comhartha dóiteáin eile a bhfuil cáilíochtaí uisce aige.

D’fhéadfaidís éirí go maith le comharthaí d’eilimintí eile freisin, má tá roinnt tionchair idirmhalartaithe ar eilimintí eile i ngach cairt réamhbhreithe.

Mar shampla, d’fhéadfadh Libra nó hÉisc a bheith mar mheaitseáil mhaith dóibh.

Is rogha maith é comhartha talún freisin mar gheall ar an bhfuinneamh cobhsaí atá ag na daoine seo.

Achoimre

De ghnáth is daoine cineálta milis iad daoine a bhfuil an ghrian acu i Leo agus sa ghealach in Ailse, cabhrach agus flaithiúil. Tá siad dírithe ar dhéanamh go maith agus ar chabhrú le daoine. Tá a nádúr an-mhothúchánach agus íogair, ach fós tá siad an-mhuiníneach agus tá muinín mhór acu as a gcumas.

Is iondúil go n-éiríonn leo, go bhfuil siad go maith ó thaobh airgeadais de, agus gur soláthraithe maithe iad.

Is cineálacha baile agus teaghlaigh iad na daoine seo i gcoitinne agus is minic a phósann siad óg. Déanann siad tuismitheoirí den scoth, cé go mbíonn siad ró-chumasach uaireanta agus ligean dá leanaí gach rud a theastaíonn uathu a dhéanamh. Tá siad iontaofa agus go maith ag eagrú.

Tá na daoine seo dílis dá gcomhpháirtithe agus go minic bíonn caidreamh agus póstaí fadtéarmacha acu a mhaireann ar feadh an tsaoil. Éilíonn siad go n-urramófar iad agus go bhfuil fonn orthu meas a bheith orthu as a gcumas agus a n-éachtaí.

Tá na daoine seo mothúchánach agus is mian leo comhpháirtí mothúchánach.

Is breá leo aire a thabhairt do dhaoine eile, ach ba mhaith leo go gcuirfeadh a gcomhpháirtithe pampered orthu. Is ceannairí iad a ghlacann go minic leis an ról sin ina gcaidrimh nó ina bpóstaí freisin.

Le droch-ghnéithe dá gcuid pláinéid, go háirithe a ngrian agus a ngealach, d’fhéadfaidís a bheith seans maith go ndéanfaí ionramháil mhothúchánach ar a gcomhpháirtithe, agus iad ró-éilitheach, glórach, do-ghlactha, féin-shúite, santach, srl.

Féadfaidh a n-iompar a bheith chomh corraitheach go bhféadfadh briseadh agus colscartha a bheith mar thoradh air.